Rada Rodziców

Liczba odwiedzających: 1286

Rachunek przedszkola do wpłat: -darowizna na Radę Rodziców Bank Spółdzielczy w Legionowie 13 8013 0006 2001 0004 9908 0001 -z dopiskiem imienia i nazwiska dziecka, którego dotyczy wpłata.

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

PRZEWODNICZĄCY:
p. Powierża Grzegorz

 

KOMISJA REWIZYJNA:
p. Konstantynowicz Dorota                                                                                                                                                                                           
p. Mendel Krzysztof

 

CZŁONKOWIE:
p. Łopuszyńska Kinga
p. Bekier Joanna
p. Czyż Andrzej