Dla Rodziców

Liczba odwiedzających: 415

Rachunek przedszkola do wpłat: -darowizna na Radę Rodziców Bank Spółdzielczy w Legionowie
13 8013 0006 2001 0004 9908 0001 -z dopiskiem imienia i nazwiska dziecka, którego dotyczy wpłata.