Rekrutacja 2022/2023

Liczba odwiedzających: 3794

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Istnieje możliwość złożenia potwierdzenia woli poprzez elektroniczny system naboru.

Brak potwierdzenia woli w ustalonym w harmonogramie terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

potwierdzenie woli 22.doc (38 KB)

 

1 zasady rekrutacji inf..odt (10 KB)

zarządzenie rekrutacja (1).pdf (2.58 MB)

https://bip.legionowo.pl/m,33587,uchwala-nr-xxxiv5052021-z-dnia-27-pazdziernika-2021-roku.html