Informacja dla Rodziców-opłaty

Data: 15.12.2021 r., godz. 10.00    Liczba odwiedzających: 456

Informujemy, że od dnia 01.01.2022 r. w związku ze znacznym wzrostem cen produktów spożywczych oraz po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Legionowo, ulega zmianie kwota dziennej stawki żywieniowej z 8,00 zł na 9,00 zł.                                                                                                                                                                                                                Opłaty za żywienie naliczone z nową stawką będą płatne w miesiącu lutym 2022 r.