Informacja dla Rodziców-opłaty

Data: 06.10.2022 r., godz. 10.00    Liczba odwiedzających: 727

Informujemy, że od dnia 01.11.2022 r. w związku ze znacznym wzrostem cen produktów spożywczych oraz po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Legionowo, ulega zmianie kwota dziennej stawki żywieniowej z 9,00 zł na 10,00 zł. Opłaty za żywienie naliczone z nową stawką będą płatne w miesiącu grudniu 2022 r.