Dyżur wakacyjny

Data: 31.03.2022 r., godz. 08.00    276
11.03.2022

Opłata za wyżywienie dokonywana jest na rachunek bankowy dyżurującego przedszkola w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu.
W treści przelewu należy wpisać „opłata za wyżywienie – dyżur wakacyjny 2022 imię i nazwisko dziecka/przedszkole”.
Brak złożenia wniosku wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty we wskazanym w harmonogramie terminie oznacza rezygnację z miejsca w dyżurującym przedszkolu.

Rachunek przedszkola do wpłat: 74 1090 1841 0000 0001 4149 4286

Dzienna stawka żywieniowa: 9,00 zł.

 

Poniżej informacja dotycząca zapisów na dyżur wakacyjny.

dyżur- zapis, harmonogram (1).docx (19 KB)