Pierwsza pomoc przedmedyczna

Data: 05.11.2021 r., godz. 00.00    124
spotkanie

W dniu 5 listopada starsze dzieci z naszego przedszkola przeszły szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dzięki któremu dowiedziały się jak zabezpieczyć ranę, usztywnić kończynę. Ćwiczyły technikę odwracania w pozycję boczną, układanie rąk do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Spotkanie to miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie najmłodszych z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w wypadku nieobecności osób dorosłych.