Informacje

Liczba odwiedzających: 1891

O nas...

Przedszkole rozpoczęło swoją działalność w 1987 roku jako Przedszkole nr 169 przy Jednostce Wojskowej 1237.
Od lutego 1988 do przedszkola zaczęły uczęszczać dzieci. Było przedszkolem czterooddziałowym Od 01.01.2002 zostało przejęte przez Gminę Legionowo i zmieniono jego nazwę na Przedszkole Miejskie nr 3.                                                                                                                                                                           
Od 2003 r. w przedszkolu zaczął funkcjonować dodatkowy oddział „zerówki 5 godzinnej”, a od roku 2007 w przedszkolu mamy 6 oddziałów przedszkolnych. W 2008 roku podczas obchodów 20-lecia nadano przedszkolu imię Koszałka Opałka.                                                                       

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Przedszkole jest sześciooddziałowe. Funkcjonują oddziały: I,II, III, IV, V, VI , w których dzieci dobierane są wiekowo.
Od 2019 roku grupy przedszkolne otrzymały swoje nazwy:                                                                                                                       

GR I – OKRUSZKI,
GR II – ISKIERKI,
GR III - PROMYKI,
GR IV- SKRZATY,
GR V – TROPICIELE,                                                                                                                                                                                                       
GR VI - ODKRYWCY
Dzienny czas pracy placówki wynosi 10,5 godziny, jest czynne w godzinach 6.30 - 17.00.
Przedszkole Miejskie nr 3 usytuowane jest w centrum osiedla „Piaski", wśród zieleni i otaczających bloków mieszkalnych.
Przedszkole jest estetycznie i funkcjonalnie urządzone, wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Posiada duży ogród przedszkolny posiada atrakcyjny sprzęt terenowy, dostosowany do wieku dzieci. Od 2008 Koszałek Opałek nasz krasnoludek patronuje wszystkim działaniom dzieci. Jest inspiracją do zabaw edukacyjnych, i wychowawczych, towarzyszy w zabawie, piosence i twórczości artystycznej.                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       „Uczyć się , aby wiedzieć, działać, być i żyć wspólnie”  Jacques Delors                                                                                                                                         

Wszystkie nasze działania zmierzają w tym kierunku, aby przedszkole było dla dzieci miejscem, gdzie: czuje się dobrze i bezpiecznie, znajduje możliwość indywidualnego rozwoju, nawiązuje prawidłowe relacje z rówieśnikami i dorosłymi ( umiejętności rozwiązywania konfliktów, poszanowania i pomocy wzajemnej), zdobywa wiedzę i umiejętności poprzez doświadczanie i przeżywanie, poznaje siebie, staje się samodzielnym i otwartym na świat.
W przedszkolu pracuje 30 osób. Wszyscy są współodpowiedzialni za jakość pracy przedszkola. Zespół nauczycielski to wykwalifikowana kadra pedagogiczna w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Pracujące nauczycielki są twórcze, poszukujące nowych metod pracy z dzieckiem.