Ograniczenia pracy przedszkola

Data: 09.04.2021 r., godz. 00.00    254
Ważna informacja

Aktualizacja

Szanowni Państwo.

Ograniczenie działalności przedszkola przedłużone do 18 kwietnia 2021 roku.
Treść rozporządzenia Rozporządzenie MEiN z 26.03.21-1.pdf (235 KB)
Rodziców, którzy zostali dodatkowo uprawnieni przez Ministra Edukacji i Nauki, proszę o zgłoszenie obecności dziecka wraz z oświadczeniem o zatrudnieniu w wymienionych miejscach pracy. Oświadczenia i zgłoszenia proszę wysłać na maila: przedszkolem3@o2.pl

Małgorzata Kiliś -dyrektor przedszkola

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Szanowni Państwo.

W związku z ogłoszonymi ograniczeniami i natychmiastową koniecznością nowej organizacji pracy, proszę rodziców zatrudnionych w tzw. służbach mundurowych oraz służbach medycznych o zadeklarowanie obecności swojego dziecka w przedszkolu w okresie 29 marca do 9 kwietnia.

Deklaracje w dniu dzisiejszym lub najpóźniej jutro (piątek do godz. 12.00) proszę przesłać w formie oświadczenia , potwierdzającego zatrudnienie w wymienionych zawodach, na iprzedszkole lub mailowo na adres: przedszkolem3@o2.pl

Sprawę proszę potraktować jako pilną z uwagi na konieczność zapewnienia właściwej opieki i wyżywienia dzieciom. Dla pozostałych dzieci, decyzją Premiera, przedszkole pozostaje zamknięte do dnia 9 kwietnia 2021 r.

Małgorzata Kiliś -dyrektor przedszkola