Przedszkole Miejskie nr 3
w Legionowie

Ogłoszenia o naborze
poszukiwany nauczyciel jęz. angielskiego

Przedszkole Miejskie nr 3 poszukuje do pracy nauczyciela języka angielskiego z przygotowaniem pedagogicznym w wymiarze 4,5 godziny tygodniowo.
Kontakt z dyrektorem przedszkola tel. 22 772 96 66