Przedszkole Miejskie nr 3
w Legionowie

Ogłoszenia o naborze
poszukiwany nauczyciel wychowania przedszkolnego/zastępstwo

Przedszkole Miejskie nr 3 poszukuje do pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego na zastępstwo.
Kontakt z dyrektorem przedszkola tel. 22 772 96 66