Przedszkole Miejskie nr 3
w Legionowie

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3

mgr Małgorzata Kili¶
nauczyciel dyplomowany wychowania przedszkolnego
wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
e-mail: przedszkolem3@o2.pl
tel. 0 22 772 96 66