-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Przedszkole Miejskie nr 3
im. Koszałka Opałka w Legionowie
ul. Zegrzyńska 71,
05-119 Legionowo
tel./fax: (0-22) 772-96-66
e-mail: przedszkolem3@o2.pl
Foto
Strona Główna

Ćwiczyć każdy może

grupa II

-
Wersja do drukudruk
grupa II
OBSZAR I Wychowanie fizyczne - zajęcia edukacyjne

1. Scenariusz:
Opis zabawy orientacyjno porządkowej - „Dzieci w domkach - dzieci na spacer” przeprowadzonej w gr II.

Cel: Wyrabianie reakcji na głos oraz dźwięk bębenka, zapamiętywanie swego miejsca i koloru szarfy oraz nauka bezpiecznego poruszania się bez potrącania i popychania się. Wdrażanie do używania słów : proszę , dziękuję.
Przybory: szarfy w dwu kolorach (jeden kolor dla połowy grupy), bębenek.
Przygotowanie: Nauczycielka dzieli dzieci na dwie grupy. Następnie wyznacza domki po dwóch stronach sali i każdy z nich dekoruje odpowiednią szarfą. Dzieci wkładają szarfy i stają w swoim domku, gdzie znajduje się ich kolor szarfy.
Zabawa: Każda grupa mieszka w swoim domku. Na zawołanie: dzieci na spacer! - wszystkie rozbiegają się po sali , biegają , podskakują. Na sygnał : dzieci do domu ! – wracają do swoich domków. Zabawę powtarzamy kilka razy.
Zakończenie: Dzieci siedzą na dywanie w kółeczku, nauczycielka zbiera szarfy i dziękuje za dobre zachowanie podczas zabawy.


2. Sprawozdanie:

1. GRUPA II
„Ćwiczyć każdy może”

Przedszkole jest miejscem gdzie dominuje zabawa, zwłaszcza w grupie 3-latków. Nauczyciele organizują różne zabawy ruchowe, które są formą działalności najbardziej odpowiadającą potrzebom dzieci wynikającą z właściwości ich rozwoju. Organizowane są zabawy orientacyjno-porządkowe, zabawy z elementem równowagi, czworakowania, biegu, rzutu, celowania, toczenia, wspinania się, skoku i podskoku. Wspomniane zabawy dostosowujemy do potrzeb i możliwości dzieci i mają za zadanie kształtować prawidłową postawę, szybkość, gipkość, zwinność, koordynację ruchową, a poza tym wyrabiają pozytywną motywację. My jako opiekunowie czuwamy nad bezpieczeństwem dzieci, łagodzimy spory, zachęcamy i aktywizujemy podsuwając nowe pomysły. Owe pomysły czerpiemy między innymi z książki „Wychowanie fizyczne w przedszkolu” K. Wlaźnik.

Zabawa „Kolory”
Miejsce: sala przedszkolna
Przybory: zielone i żółte szarfy
Zadanie: utrwalenie znajomości kolorów,
bieg w rozsypce bez potrącania
doskonalenie orientacji w przestrzeni i oceny kierunku
Przebieg
Każde dziecko dostało szarfę i biega po sali w rytmie tamburyna. Na silny sygnał przybiegają do nauczyciela dzieci z szarfą w kolorze szarfy, którą trzyma nauczyciel. Nauczyciel obserwuje, czy wszystkie dzieci przybiegły następnie kontynuuje zabawę ze zmiana koloru szarfy. Na koniec przybiegają wszystkie dzieci.
Wnioski
Dzieci bardzo chętnie biorą udział we wszelkiej formy ruch. Są radosne, swobodne i chętne do współpracy. Zabawę można kontynuować ze zmianą kolorów szarf. Atrakcją dla dzieci stają się od razu przybory stosowane do zabaw. Szarfy dają wiele możliwości do ćwiczeń np. przechodzenie przez nie, organizowanie wyścigów, przeskoki itp.

Maluszki z grupy drugiej chętnie również tańczą. Utrwaliłam na zdjęciach próby poleczki w ich wykonaniu. Dzieci stoją w kole i rozpoczynają ćwicząc krok dostawny. Uważnie słuchają nagrania i w odpowiednim momencie klaszczą, tupią i obracają się. Zwłaszcza dziewczynki często proszą o włączenie muzyki do swobodnych tańców i pląsów. Ruszają się przy tym z wielką gracją, to bardzo roztańczona grupa.
Inna formą aktywności dzieci jest codzienny pobyt na powietrzu w ogrodzie przedszkolnym. Dominują tu zabawy w terenie swobodne lub zorganizowane. Chętnie korzystają ze sprzętu tam zgromadzonego. Każdej wiosny nie mogą się doczekać zabaw w piasku, aby przesypywać, budować i kopać. Umożliwiamy to oczywiście przy każdej odpowiedniej pogodzie.


2. Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci w grupie II
Rok szkolny 2013/2014

Aktywność ruchowa , wysiłek mięśniowy oraz hartowanie wraz z takimi czynnikami jak śwież i chłodne powietrze, słońce, woda – stanowią splot bodźców rozwojowych od których zależy odporność organizmu dziecka.
Sprawność fizyczna jest bardzo istotnym czynnikiem zdrowia psychicznego i daje dziecku wiarę we własne siły, zaszczepia optymizm oparty na konkretnych umiejętnościach, jest atutem w zdobywaniu pozycji społecznej w grupie rówieśniczej.
Podczas codziennie organizowanych przez nas /w sali oraz na terenie ogrodu przedszkolnego/ zabaw, skupiamy się na tzw. ruchach podstawowych (naturalnych, użytecznych), które dziecko w toku swego rozwoju przyswaja i doskonali. Zaliczają się do nich: chodzenie , pełzanie , czworakowanie, wspinanie się, bieganie, skakanie , rzucanie , chwytanie, noszenie , przesuwanie, ciąganie, przenoszenie, utrzymywanie równowagi , ślizganie…. .
W odniesieniu do dzieci 3 letnich proponowane ćwiczenia nie mogą być komplikowane i utrudniane.
Szczególną uwagę zwracamy na bezpieczeństwo dzieci, odpowiedni dobór przyborów do ćwiczeń (materiał przyrodniczy, sprzęt terenowy, pomoce do ćwiczeń gimnastycznych, ławeczki, stoliki) oraz sprawną organizację zabaw ruchowych.
Przeprowadzamy następujące zabawy ruchowe:
- orientacyjno-porządkowe; mają charakter wychowawczy, uczą dyscypliny, podporządkowania się przepisom , ćwiczą spostrzegawczość , orientację, pamięć, umiejętność oceny kierunku i odległości. Pod względem ruchowym ćwiczą chód i bieg.
- z elementem równowagi; doskonalą koordynację nerwowo-ruchową. Ćwiczenia te wymagają od dzieci koncentracji, uwagi i spokoju.
- na czworakach; wpływają na kształtowanie krzywizn kręgosłupa odcinka lędźwiowego,
- bieżne; ćwiczą szybkość, zręczność, wytrzymałość,
- z el. rzutu, celowania, toczenia; wyrabiają celność, zręczność, pewność rzutów,
- z el. wspinania się ; uczą naturalnego pokonywania przeszkód, wyrabiają zaradność, odwagę, silną wolę,
- z el. skoku i podskoku; angażują do pracy duże grupy mięśniowe kończyn dolnych, wyrabiają elastyczność, zręczność i wytrzymałość.
W grupie trzylatków raz w tygodniu (wtorek ) odbywa się tzw. „Korekta” . Zajęcia przeprowadza nauczyciel gimnastyki korekcyjnej. Podczas przygotowywania się do tych zajęć dzieci mobilizowane są do wykonywania czynności samoobsługowych i porządkowych ( rozbieranie się, wkładanie strojów gimnastycznych , składanie ubrań, ponowne ubranie się, odniesienie worka na miejsce) – oczywiście jeszcze z pomocą osób dorosłych.

Z ruchem wiążą się również wszystkie zajęcia muzyczne . Ruch pomaga dziecku w głębokim i świadomym przeżyciu utworu muzycznego. Ruchy typu naśladowczego sprawiają, że treść inscenizowanej piosenki staje się bliższa, bardziej autentyczna. Sprawność ruchowa rozwijana jest również przez zabawy taneczne, ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne (wyrabiają reakcję na sygnał dźwiękowy, wzrokowy, pomagają w sprawniejszej organizacji zajęcia ) oraz opowieści ruchowe. Te ostatnie są doskonałą okazją do twórczych i samodzielnych pomysłów( np. dzieci bardzo chętnie odgrywają scenki z bajki o Śpiącej Królewnie).
Swoje umiejętności ruchowo taneczne dzieci mogły zaprezentować podczas uroczystości organizowanych na terenie naszego przedszkola (wieczór wigilijny, Mikołaj, bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka)
ruch w tańcu

ruch w tańcu

ćwiczenia

ruch na świeżym powietrzu 
Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Katarzyna Biernacka, data: 24.03.2014 r., godz. 14.32
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Biernacka, data: 28.03.2014 r., godz. 11.50
Liczba odwiedzin: 1202