-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Przedszkole Miejskie nr 3
im. Koszałka Opałka w Legionowie
ul. Zegrzyńska 71,
05-119 Legionowo
tel./fax: (0-22) 772-96-66
e-mail: przedszkolem3@o2.pl
Foto
Strona Główna

Innowacja pedagogiczna

2012/2013

-
Wersja do drukudruk
2012/2013
"Mali odkrywcy w ciekawym świecie"

Realizacja innowacji pedagogicznej rok szkolny 2012/2013

Już we wrześniu zaczęliśmy realizować innowację pedagogiczną „Mali odkrywcy w ciekawym świecie” w grupach IV, V i VI. Głównymi celami naszych zabaw i zajęć z dziećmi jest zdobywanie przez nie wiedzy na drodze eksperymentów i doświadczeń oraz rozbudzanie ciekawości w poznawaniu świata.
Temat pierwszego zrealizowanego scenariusza to: „To były wakacje! Zabawy z piaskiem”.
Celem tego zajęcia było określanie właściwości mokrego i suchego piasku, wyciąganie odpowiednich wniosków z zabaw badawczych, przywołanie wakacyjnych wspomnień.
zabawy piaskiem
zabawy piaskiem


Tematem drugiego zajęcia, które zrealizowane zostało w październiku było: „Bawimy się wesoło, szukamy powietrza wkoło”.
Celem tego zajęcia było: zapoznanie z niektórymi właściwościami powietrza, rozumienie znaczenia powietrza dla życia na Ziemi, stwarzanie sytuacji sprzyjających wykorzystaniu zdobytej wiedzy, pobudzanie do logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności pracy
w zespole, twórcze wykorzystanie skarbów jesieni.
szukamy powietrza
szukamy powietrza

W listopadzie zrealizowany został scenariusz pt. „Zabawy i wróżby andrzejkowe”.
Celem tych zabaw było poznawanie i podtrzymywanie tradycji ludowych, integracja dzieci z grupy poprzez wspólne uczestniczenie
w imprezie oraz wyzwalanie uczucia radości w trakcie wspólnych zabaw i wróżb. Podczas spotkania dzieci wysłuchały historii andrzejkowych wróżb, wiersza D. Gellner pt. „Wieczór andrzejkowy”, poznały kilka wesołych wróżb oraz bawiły się przy muzyce.
Wszystkie zrealizowane zajęcia rozbudziły u dzieci zainteresowanie otaczającym nas światem, wzbogaciły wiedzę oraz przyniosły dużo radości.
wróżby
wróżby

Bożonarodzeniowe dekoracje-świąteczne drzewko
Bożonarodzeniowe dekoracje-świąteczne drzewko


zielony kącik
zielony kącik

poznajemy wielkanocne tradycje
poznajemy wielkanocne tradycje

grupa III
papier jest siłaczem

tęcza
tęcza

tęcza
las wita nas

las wita nas
las wita nasSprawozdanie z realizacji innowacji Mali odkrywcy w ciekawym świecie realizowanej
w roku szkolnym 2012\ 2013

Dzieci już od urodzenia są ciekawskimi badaczami i odkrywcami. Uczą się przez działanie, zbierając swoje doświadczenia „ręką, sercem i głową”. Aktywność poznawcza jest dla nich rzeczą naturalną, wynikającą z wrodzonej potrzeby wysiłku umysłowego. Zazwyczaj przejawia się w zadawaniu przez dziecko pytań. Aby jednak wystąpiła ona w takim stopniu, który miałby większe znaczenie dla jego rozwoju, należy aktywność poznawczą dzieci stymulować i ukierunkowywać. Można to robić za pośrednictwem zabaw badawczych, w trakcie których dziecko ma okazję do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na nurtujące je pytania. Ogromny wpływ zabaw badawczych na rozwój i wychowanie dzieci związany jest z faktem, iż każda zabawa tego rodzaju niesie ze sobą ładunek pozytywnych emocji, co wspiera proces uczenia się. Najlepiej bowiem zapamiętujemy to, co nam się miło kojarzy. Celom tym służyła realizacja innowacji pedagogicznej „Mali odkrywcy w ciekawym świecie”. Innowacja pedagogiczna „Mali odkrywcy w ciekawym świecie” realizowana była w roku szkolnym 2012/2013 w trzech grupach dzieci 5 i 6- letnich. Treści towarzyszące realizacji innowacji nie stanowiły odrębnych bloków tematycznych. Okazją do ich wprowadzania były zajęcia i zabawy wynikające z tematów kompleksowych. Podstawowe założenia innowacji polegały na wzbogaceniu Podstawy programowej wychowania przedszkolnego o treści i zagadnienia związane z przyrodą i dziecięcymi eksperymentami. Zajęcia realizowane były raz w miesiącu według opracowanego scenariusza z wykorzystaniem zgromadzonych wcześniej pomocy i materiałów. Naszym podstawowym założeniem było:
· zainspirowanie wyobraźni i pomysłowości dzieci poprzez stosowanie narzędzi i zabaw badawczych,
· stymulowanie zachowań twórczych poprzez podejmowanie różnorodnej działalności plastycznej.
W ramach innowacji organizowane były następujące tematy:
To były wakacje!
Barwy jesieni.
Andrzejkowe wróżby.
Bożonarodzeniowe dekoracje- świąteczne drzewko.
Zima, zima, zima
Eksperymenty hodowlane. Zielony kącik.
Kuchenne czary-mary. Poznajemy wielkanocne tradycje.
Papier jest siłaczem.
Tęcza.
Las wita nas.
Nauczycielki systematycznie obserwowały zachowania dzieci, gromadziły prace plastyczne, dokonywały dokumentacji zdjęciowej, organizowały wystawy prac na korytarzu przedszkolnym oraz zamieszczały w Internecie informacje na temat realizacji innowacji.
Możemy stwierdzić, że dzięki realizacji bloków tematycznych z zakresu innowacji „ Mali odkrywcy w ciekawym świecie” dzieci usystematyzowały swoją wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym. Odkryły różnorodność barw i gatunków roślin, korzystając z zajęć w ogrodzie przedszkolny, lesie. Poznały właściwości niektórych materiałów przyrodniczych (woda, lód, piasek, powietrze). Potrafią wykorzystywać materiał przyrodniczy tj. piasek, kasztany liście do tworzenia oryginalnych kompozycji, dekoracji. Miały możliwość zaprzyjaźnienia się z otaczającą przyrodą, oraz poczuły się za nią odpowiedzialne hodując rośliny. Przekonały się, że warto dla zdrowia często przebywać na świeżym powietrzu, ale przy okazji pobytu działać w ukierunkowany sposób, obserwować, badać.
Przy okazji realizacji innowacji przedszkolaki wyrobiły u siebie nawyk zdrowego odżywiania się. Przekonały się do częstszego spożywania warzyw i owoców.
Zgodnie współdziałały z kolegami w proponowanych przez nauczyciela działaniach badawczych. Nabyły umiejętności współdziałania poprzez wspólne rozwiązywanie problemów.
Nauczyły się wyciągania trafnych wniosków z doświadczeń i zjawisk przyrodniczych przez co rozwijały myślenie przyczynowo-skutkowe. Nauczyły się dokumentowania wyników doświadczeń w postaci rysunków, ilustracji i zdjęć.
Zajęcia pozwoliły na wzbogacenie wyobraźni w trakcie twórczej zabawy przedmiotami codziennego użytku. Dzieci częściej przyjmują postawę twórczego badacza wobec otaczającego go świata. Interesują się tradycjami, obrzędami ludowymi ze swojego regionu.
Przede wszystkim czerpały ogromną przyjemność i radość z doświadczeń i zabaw badawczych, które dawały dzieciom wiele satysfakcji. Wdrożenie innowacji przyczyniło się do ujawnienia drzemiących w każdym dziecku możliwości do odkrywania i rozwijania indywidualnych uzdolnień. Dostarczyło dużej ilości przyjemności i nowych przeżyć. Wiedza i umiejętności zdobywane we wczesnym dzieciństwie staną się inspiracją i pomostem do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji.
Podczas posiedzenia WDN Rada Pedagogiczna została zapoznana ze zgromadzonymi materiałami i pomocami dotyczącymi realizowanej innowacji. Po przeprowadzeniu dyskusji na temat przebiegu i efektów innowacji Mali odkrywcy w ciekawym świecie członkowie Rady postanowili, że należy wykorzystać zgromadzone scenariusze oraz doświadczenie podczas zajęć dydaktycznych w zbliżającym się nowym roku szkolnym.
 
Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Katarzyna Biernacka, data: 29.01.2014 r., godz. 08.55
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Biernacka, data: 29.01.2014 r., godz. 09.11
Liczba odwiedzin: 4609