Przedszkole Miejskie nr 3
w Legionowie

Numery kont przedszkola

Rachunek przedszkola do wpłat za rzeczywiste godziny
i żywienie :

Przedszkole Miejskie nr 3
-z dopiskiem imienia i nazwiska dziecka,którego dotyczy wpłata.

74 1090 1841 0000 0001 4149 4286


Rachunek przedszkola do wpłat:
-darowizna na Radę Rodziców
Bank Spółdzielczy w Legionowie
13 8013 0006 2001 0004 9908 0001
-z dopiskiem imienia i nazwiska dziecka, którego dotyczy wpłata.