-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Przedszkole Miejskie nr 3
im. Koszałka Opałka w Legionowie
ul. Zegrzyńska 71,
05-119 Legionowo
tel./fax: (0-22) 772-96-66
e-mail: przedszkolem3@o2.pl
Foto
Strona Główna

Rekrutacja do przedszkola -dyżur wakacyjny -deklaracja o kontynuacji

-
Wersja do drukudruk
Rekrutacja do przedszkola -dyżur wakacyjny -deklaracja o kontynuacji
Informacja dla Rodziców

Szanowni Rodzice,
16 marca zakończył się etap składania wniosków w rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zgodnie z harmonogramem 6 kwietnia br. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Listy te zgodnie z przepisami będą wywieszone w przedszkolach i szkołach, a także zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 530) będą podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych placówek.
Z uwagi na ogłoszony stan epidemii prosimy o powstrzymanie się od bezpośredniego sprawdzania zakwalifikowania swojego dziecka na listach, które będą wywieszone w placówkach. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka będzie dostępna również na indywidualnym koncie założonym na etapie składania wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
Zgodnie z harmonogramem od 6 kwietnia od godz. 14.30 do 15 kwietnia do godz. 16.00 rodzice kandydata zakwalifikowanego do danej placówki składają potwierdzenie woli przyjęcia.
W tym roku potwierdzenie woli przyjęcia można złożyć w następujący sposób:
1) elektronicznie w systemie rekrutacyjnym w zakładce indywidualnego konta kandydata;
2) skan lub zdjęcie potwierdzenia woli przyjęcia przesłane na adres e-mail placówki (pracownik lubdyrektor placówki przekaże informację zwrotną, że dokument został przesłany prawidłowo);
3) w formie papierowej do skrzynek wystawionych w szkołach i przedszkolach w godzinach pracy wokresie zawieszenia zajęć.
Druki potwierdzeń woli przyjęcia są dostępne do pobrania na stronach internetowych poszczególnych placówek.
Prosimy o zwrócenie uwagi na nowe godziny funkcjonowania szkół i przedszkoli.
Przypominamy, że brak potwierdzenia woli w ustalonym w harmonogramie terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

 
Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Małgorzata Kiliś, data: 03.04.2008 r., godz. 14.25
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Biernacka, data: 01.04.2020 r., godz. 11.14
Liczba odwiedzin: 24130