-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Przedszkole Miejskie nr 3
im. Koszałka Opałka w Legionowie
ul. Zegrzyńska 71,
05-119 Legionowo
tel./fax: (0-22) 772-96-66
e-mail: przedszkolem3@o2.pl
Foto
Strona Główna

Organizacja

Nasze działania

Nasze działania

-
Wersja do drukudruk
Nasze działania

Wychowankowie naszego przedszkola zdobywają wiele umiejętności i wiadomości o otaczającym świecie. Kadra pedagogiczna czuwa nad wszechstronnym rozwojem dziecka, jego indywidualizację, uznając jego podmiotowość. Zapewniamy dzieciom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. Uwrażliwiamy na potrzebę dbania o własne zdrowie. Kształtujemy właściwe postawy moralne i patriotyczne poprzez kultywowanie tradycji rodzinnych , zwyczajów polskich, obchodów świąt narodowych itp. Codziennie zapewniamy wychowankom urozmaicone formy aktywności, których celem jest rozwój wiedzy i umiejętności dziecka w dziedzinie wychowania zdrowotnego, umysłowego, społeczno- moralnego i estetycznego. Do tradycji naszego przedszkola należy organizowanie stałych uroczystości takich jak: Dzień Nauczyciela, Dzień Niepodległości, Andrzejki, Zabawa z Mikołajem, Spotkania Wigilijne, Bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Powitanie Wiosny, Przedszkolne Warsztaty Twórcze, Dzień Matki, Dzień Dziecka, święto Rodziny i Pożegnanie starszaków. Zdobytą wiedzę wychowankowie prezentują uczestnicząc w różnorodnych konkursach, warsztatach twórczych, turniejach i olimpiadach organizowanych na terenie przedszkola i w środowisku lokalnym. Nasze dzieci uczestniczą w spotkaniach teatralnych i muzycznych, prowadzonych przez artystów scen warszawskich. Organizowane są spotkania z ludźmi reprezentującymi różne zawody i świat kultury. Bezpośrednie obcowanie z żywym słowem, sztuką muzyczną i plastyczną wpływa na kulturalny rozwój dzieci. Promując osiągnięcia naszych wychowanków organizujemy wystawy prac wykonanych przez dzieci. Przedszkole oferuje dzieciom różnorodne dodatkowe zajęcia, są to: rytmika, gimnastyka korekcyjna, język angielski, nauka tańca towarzyskiego. Dzieci otrzymują pomoc psychologiczną oraz logopedyczną

 
Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Małgorzata Kiliś, data: 13.12.2007 r., godz. 10.30
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Kiliś, data: 13.12.2007 r., godz. 10.30
Liczba odwiedzin: 1865