Przedszkole Miejskie nr 3
w Legionowie

Plan dnia

Przedszkole czynne jest
w godzinach
6.30 - 17.00


PLAN DNIA

Plan dnia dostosowany jest do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci,
uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny.

6.30-8.00 DYŻUR INTEGRACYJNY, ZABAWY DOWOLNE
WG. ZAINTERESOWAŃ DZIECI.
Ćwiczenia poranne , zabawy ruchowe.
8.00-8.10 Czynności porządkowe , higieniczne, samoobsługowe,Przygotowanie do śniadania.
8.10-8.30 ŚNIADANIE
8.30-9.00 ZABAWY DZIECI: swobodne, manipulacyjne, tematyczne,dydaktyczne, inne przy niewielkim udziale nauczyciela.
9.00-10.00 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
Zajęcia realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.
10.00-10.50 ZAJĘCIA ORGANIZOWANE NA ŚWIEŻYM POWIETRZUGry i zabawy ruchowe, terenowe, zajęcia sportowe. Obserwacje przyrodnicze. Prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze.
10.50-11.00 Czynności higieniczne, samoobsługowe.
Przygotowanie do II śniadania.
11.00-11.25 II ŚNIADANIE
11.30-13.00 GR I ODPOCZYNEK RELAKSACYJNY
-czynności samoobsługowe, przygotowanie do ODPOCZYNKU ( słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej )
11.30-13.00 GR II, III, IV, V, VI
-ZABAWY DZIECI: swobodne, manipulacyjne, tematyczne,dydaktyczne, inne przy niewielkim udziale nauczyciela.Rozwijanie zainteresowań.
13.00-13.50 ZAJĘCIA ORGANIZOWANE NA ŚWIEŻYM POWIETRZUGry i zabawy ruchowe, terenowe, zajęcia sportowe. Obserwacje przyrodnicze. Prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze. Zajęcia dodatkowe.
13.50-14.00 Czynności porządkowe , higieniczne, samoobsługowe,Przygotowanie do obiadu.
14.00- 14.30 OBIAD
14.30- 16.30 Zabawy w sali lub w ogrodzie, utrwalanie wiadomości, rozwijanie
Zainteresowań, zdolności. Zajęcia w małych zespołach. Zajęcia dodatkowe.
16.30-17.00 DYŻUR INTEGRACYJNY, ZABAWY DOWOLNE
WG. ZAINTERESOWAŃ DZIECI