-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Przedszkole Miejskie nr 3
im. Koszałka Opałka w Legionowie
ul. Zegrzyńska 71,
05-119 Legionowo
tel./fax: (0-22) 772-96-66
e-mail: przedszkolem3@o2.pl
Foto
Strona Główna

Deklaracja dostępności

-
Wersja do drukudruk
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Koszałka Opałka w Legionowie

Przedszkole Miejskie nr 3 im. Koszałka Opałka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Koszałka Opałka w Legionowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona nie posiada ułatwień dla osób niepełnosprawnych :
 • brak podwyższonego kontrastu
 • brak możliwości powiększania liter
 • brak informacji w języku migowym

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Kiliś.
 • E-mail: przedszkolem3@o2.pl
 • Telefon: 227729666

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Koszałka Opałka w Legionowie
 • Adres: ul. Zegrzyńska 71
  05-119 Legionowo
 • E-mail: przedszkolem3@o2.pl
 • Telefon: 227729666

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek jędnopiętrowy, z podwyższonym parterem, bez windy osobowej. Wejście od strony ul. Zegrzyńskiej, bez wjazdu dla wózków. Sekretariat na piętrze, bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Na wezwanie osoby ze szczególnymi potrzebami , pracownik sekretariatu  wychodzi do interesanta na zewnątrz.

 
Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Małgorzata Kiliś, data: 21.09.2020 r., godz. 14.00
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Kiliś, data: 21.09.2020 r., godz. 14.00
Liczba odwiedzin: 442