-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Przedszkole Miejskie nr 3
im. Koszałka Opałka w Legionowie
ul. Zegrzyńska 71,
05-119 Legionowo
tel./fax: (0-22) 772-96-66
e-mail: przedszkolem3@o2.pl
Foto
Strona Główna

Z życia przedszkola 2020/2021

grupa I OKRUSZKI

-
Wersja do drukudruk
grupa I OKRUSZKI

28-31.12.20r.
Temat kompleksowy: Płynie czas.

Cele ogólne:
- poznanie tradycji witania Nowego Roku,
- rozwijanie umiejętności aktorskich,
- odczuwanie wspólnej radości,
- poznanie nazw dni tygodnia,
- kształtowanie umiejętności tworzenia zdrobnień,
- odczuwanie życzliwości dla innych osób,
- nazywanie pór roku i przyporządkowanie im koloru,
- dostrzeganie różnic w porach roku,
- rozwijanie wiedzy o otaczającym świecie,
- rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej,
- rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez słuchanie muzyki,
- wdrażanie do reagowania na polecenia,
- p0oznanie symboli i kolorystyki dnia oraz nocy,
- kształtowanie pojęcia regularności rytmu w organizacji czasu,
- rozwijanie umiejętności wyrażania pory dnia w działaniach plastycznych.

Zegar- piosenka M.Z.Tomaszewska

U mojej babuni
stoi stary zegar
Zawsze żałowałem,
że takiego nie mam.

Zegar głośno bije,
gdy pełna godzina.
I wtedy o wszystkim
babci przypomina.


21-24.12.20r.
Temat kompleksowy: Wesołych świąt.

Cele ogólne:
- odczytywanie sygnałów niewerbalnych – ton głosu, gesty wyraz twarzy jako podstawa do rozpoznawania emocji,
- budowanie kontaktu emocjonalnego z najbliższymi,
- przybliżenie wiadomości o życiu i i postaci Mikołaja,
- utrwalanie nazw części ciała ,
- stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych,
- przeliczanie w dostępnym zakresie ,
- składanie obrazka z części,
- kultywowanie zwyczaju świątecznego spotkania rodziny,
- poznanie historii stajenki i szopki bożonarodzeniowej,
- śpiewanie kolęd umiarkowanym głosem,
- odczuwanie podniosłego nastroju świąt Bożego Narodzenia,
- zapoznanie ze zwyczajami związanymi z Bożym Narodzeniem,
- umiejętność tworzenia prezentów,
- odczuwanie przyjemności z oczekiwania na prezent.

Zabawy ruchowe
„Rodzina”- zabawa paluszkowa, nazywanie członków rodziny
„Uciekający prezent”- ćwiczenie dużych grup mięśniowych,
„Aniołek z choinki”- zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa,
„Mikołaj wchodzi przez komin’- zabawa ruchowa z czworakowaniem,
„Skaczące bombki”- zabawa ruchowa ćwicząca precyzję ruchów i współdziałanie
„Na powitanie tyle radości”- zabawa skoczna,
Ćwiczenia gimnastyczne zestaw nr 8„Co robią rączki?”- ćwiczenia ruchowe.
„Mikołaj zgubił drogę.”- zabawa bieżna


Kolęda do nauki „Przybieżeli do Betlejem”
Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
A pokój na ziemi.


14-18.12.20r.

Temat kompleksowy: ŚWIĄTECZNE PRZYGOTOWANIA

Cele ogólne:
- sposoby wyrażania miłości,
- kształtowanie umiejętności pomagania w porządkach domowych,
- czekanie na swoją kolej podczas rozmowy,
- zapoznanie z zawodem i pracą listonosza,
- określanie okazji, kiedy można wysłać kartkę z życzeniami,
- nabywanie umiejętności składania życzeń,
- zdobywanie umiejętności szacowania pojemności,
- nabywanie sprawności w pracach gospodarczych,
- przygotowanie do pomagania bliskim podczas prac domowych,
- rozwijanie ekspresji ruchowej,
- kształtowanie umiejętności odróżniania instrumentów muzycznych,
- umiejętność odczuwania świątecznego nastroju podczas zabaw muzycznych,
- utrwalanie podstawowych kolorów,
- usprawnianie zdolności manualnych podczas przygotowania ozdób na choinkę,
- czerpanie przyjemności z obdarowywania prezentami.
Zabawy ruchowe:
„Cichutko na paluszkach”- usprawnianie stóp
„Uwaga! Nadjeżdża Mikołaj.”zabawa ruchowa, utrwalanie zasad bezpiecznego poruszania się na drodze,
„Piernikowa sprawa” - zabawa ruchowa usprawniająca dłonie,
„Mało nas”- zabawa ruchowa ze śpiewem,
„Nad sznurkiem”- zabawa rzutna,
„Worek z prezentami’- zabawa ruchowa wyprostna z przenoszeniem.
„Zabawki na choince’- zabawa ruchowa
Ćwiczenia gimnastyczne zestaw nr 8

Wkoło choinki"- piosenka
1. Wkoło choinki, wkoło choinki, bawimy się dziś wesoło!
Wkoło choinki, wkoło choinki, bawimy się wszyscy wraz!
A teraz parami, zatańczymy sami,
W górę skaczemy, w rączki klaszczemy
dobrze, miło nam!
2. Wkoło choinki, wkoło choinki, bawimy się dziś wesoło!
Wkoło choinki, wkoło choinki, bawimy się dziś wesoło!
Parami, parami, pod gałązeczkami.
W górę skaczemy, w rączki klaszczemy,
dobrze, miło nam!7-11.12.20r.
Temat kompleksowy: Coraz zimniej
Cele ogólne:
- uświadamianie konieczności pomocy zwierzętom leśnym podczas zimy,
- kształtowanie umiejętności bycia dobrym poprzez dokarmianie zwierząt zimą,
- umiejętność wyrażania uczuć,
- stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych,
- nazywanie i odróżnianie pokarmu odpowiedniego dla ptaków,
- uwrażliwianie na potrzeby zwierząt zimą,
- wymienianie sposobów ochrony psa przed zimnem podczas spaceru,
- rozwijanie umiejętności przeliczania,
- nabywanie poczucia odpowiedzialności za pupila,
- zapoznanie z instrumentem perkusyjnym – dzwonkami chromatycznymi,
- rozwijanie muzycznych zdolności twórczych,
- wyrabianie wrażliwości muzycznej,
- poznanie pojęć zamrażanie i roztapianie,
- określanie nasycenia barw z użyciem przymiotników jasny- ciemny,
- odczuwanie sprawstwa podczas wykonywanie eksperymentów.
Zabawy ruchowe
„Dziwne minki”- ćwiczenia świadomości ciała,
„Płochliwa sarenka”- usprawnianie palców, odpowiednie reagowanie na sygnał
„Smakołyki w karmniku”- zabawa ruchowa
„Wystukujemy rytm dziobkami”- zabawa ruchowa, grafomotoryczna
„Na smyczy”- zabawa ruchowa ze skłonem i wyprostem
„Wieszaczek”- ćwiczenie dużych grup mięśniowych
Ćwiczenia gimnastyczne zestaw nr 7 w formie opowieści ruchowej
„Słońce i śnieg”- odczytywanie symboli
„Po lodzie, po wodzie’- zabawa ruchowa
Wiersz „Kasia i kasza” Wanda Grodzieńska
-Śnieg zasypał pola lasy,
Ciężkie przyszły dla nas czasy!
Kto ogrzeje nas w dni chłodne!
Kto nakarmi ptaszki głodne?

Na ganeczek skoczył ptaszek,
Rozsypaną dziobie kaszę.
-Ćwir, ćwir! Chciałbym wiedzieć, komu
Sypią ziarnka z tego domu!

A przez okno Kasia zerka,
Uśmiecha się do wróbelka
I cichutko go zaprasza:
-Jedz, mój ptaszku! Dobra kasza30.11-4.12.2020r.
Temat kompleksowy: Nadchodzi Zima.

Cele ogólne:
- poznanie oznak Zimy,
- umiejętność dostrzegania i nazywania oznak zimy,
- dostrzeganie potrzeb innych osób podczas zabaw zimowych,
- tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych,
- kształtowanie umiejętności odróżniania fałszu od prawdy
- uświadomienie konieczności niesienia zimą pomocy ptakom,
- nazywanie i odróżnianie figur geometrycznych,
- ćwiczenie sprawności podczas wycinanie figur geometrycznych,
- nabywanie umiejętności uważnego uczestnictwa w zajęciach,
- rozwijanie słuchu i poczucia rytmu,
- umiejętność tańca krokiem dostawnym,
- wyzwalanie ekspresji twórczej,
- zdobywanie nowych doświadczeń plastyczno-technicznych,
- kształtowanie umiejętności współdziałania dłoni,
- nabywanie poczucia satysfakcji.
Zabawy ruchowe:
„Zimna kula”- zabawa ruchowa z elementem rzutu i łapania
„Mróz”- zabawa ruchowa w parach
„Dookoła”- zabawa ruchowa z woreczkami
„Po kole”- usprawnianie stóp
„Zamarznięte figurki”- zabawa orientacyjno-porządkowa


Wiersz „Zuzia i zima” Beata Mróz-Gajewska

Patrzy Zuzia przez okienko.
– Mamo, świat się przykrył białą kołderką.
Ja chcę tak samo!
Idzie Zuzia przez podwórko.
Wiatr Za kaptur Zuzię złapał.
Mróz w policzki Zuzię drapał.
Lód bucikom drogę plącze.
Oj kłopoty ma nasz bączek!
– Zuziu
– Na zimowe prztyczki
Najlepsza czapka, szalik, rękawiczki.


Bałwanek Hanki” słowa i muzyka Joanna Bernat

1.Ulepiła Hanka małego bałwanka, małego bałwanka.
Raz! dwa! Trzy
Bardzo się cieszyła, wesoło tańczyła, wesoło tańczyła.
Raz, dwa, trzy!
2. Miał bałwanek nowy nosek marchewkowy, nosek marchewkowy.
Raz, dwa, trzy!
I dwa oczka czarne, ,a na głowie garnek, a na głowie garnek .
Raz, dwa, trzy!
3. Słonko zaświeciło, śnieżek roztopiło, śnieżek roztopiło .
Raz, dwa, trzy!
Wiec się snuci Hanka, że nie ma bałwanka, że nie ma bałwanka.
Raz, dwa, trzy!
4. Ulepiła Hanka nowego bałwanka, nowego bałwanka. Raz, dwa, trzy!
Bardzo się cieszyła, wesoło tańczyła, wesoło tańczyła.
Raz, dwa, trzy!

Zadania dydaktyczno-wychowawcze na listopad
Tematy kompleksowe:
1. „Mój dom -Polska” (09.11.-13.11.2020r.)
2. „Moje hobby” (16.11.-20.11.2020r.)
3. „Ulubione zajęcia” (23.11.-27.11.2020r.)
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
• rozumienie pojęcia miejsce zamieszkania;
• budzenie zaciekawienia okolicznym środowiskiem;
• uczenie wyrażania szacunku do miejsca zamieszkania;
• stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
• kształtowanie umiejętności rozróżniania miasta od wsi;
• uwrażliwianie na piękno wsi ;
• rozwijanie umiejętności określania wielkości i nazw różnych domów;
• kształtowanie pojęcia numer domu;
• uwrażliwianie na potrzebę znajomości adresu zamieszkania;
• przybliżenie postaci polskiego kompozytora Fryderyka Chopina;
• kształtowanie umiejętności słuchania muzyki poważnej;
• uwrażliwianie na odczuwanie emocji podczas słuchania muzyki;
• poznanie dekoracji używanych podczas świąt patriotycznych;
• rozumienie pojęcia kokarda narodowa;
• kształcenie postawy szacunku do historii naszego kraju;
• zdobywanie wiedzy o tym, kto to jest patriota;
• kształtowanie postaw patriotycznych;
• budzenie dumy z przynależności narodowej;
• zapoznanie z herbem Warszawy i legendą o Syrence;
• kształtowanie zdolności opowiadania bajek;
• rozwijanie zainteresowań legendami o Polsce;
• przeliczanie symboli narodowych;
• rozpoznawanie symboli narodowych;
• rozbudzanie postaw patriotycznych;
• wzbogacanie wiedzy społeczno-przyrodniczej;
• uwrażliwianie na folklor;
• nabywanie szacunku do kultury góralskiej;
• wzbogacanie wiedzy na temat morza i jego charakterystycznych cech;
• umiejętność skupiania się i wyciąganie wniosków;
• rozbudzanie wrażliwości podczas działań z farbami.

Zadania do codziennej realizacji:
• Zabawy dowolne w sali:
 zachęcanie do korzystanie z jej wyposażenia;
 zachęcanie do zabaw grupowych w kącikach zainteresowań;
 wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem;
 zachęcanie dzieci do zabawy samodzielnie wybranymi zabawkami, dbanie o zgodną i bezpieczną zabawę;
 stwarzanie miłej atmosfery;
 zachęcanie do używania imion kolegów i koleżanek podczas zabawy.

• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań:
 indywidualne kontakty N. z dziećmi;
 kształtowanie umiejętności zgodnej zabawy;
 zachęcanie do korzystania z kącika czytelniczego;
 wdrażanie do odkładania zabawki na miejsce po skończonej zabawie;
 wdrażanie do porozumiewania się spokojnym, konwersacyjnym tonem;
 budowanie radosnej atmosfery;
 zachęcanie dzieci do zgodnej zabawy;
 stwarzanie poczucia przynależności do grupy.

• Zabawy z Powitanką: „Nasza grupa” – nawiązywanie bliższego kontaktu poprzez wspólną zabawę.
• Zabawy przy muzyce ruchowo-rytmiczne, rozwijające motorykę dużą, rozwijające poczucie rytmu i umiejętność ilustrowania muzyki rytmem.
• Zabawy ruchowe rozwijające sprawność fizyczną.
• Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
• Słuchanie tekstów czytanych przez N., zabawy słowne, zagadki, zabawy z rymowankami rozwijanie mowy poprzez odpowiadanie na pytania, nauka uważnego słuchania, nabywanie wiedzy ogólnej.

Ogólnopolski Dzień Pluszowego Misia u Okruszków.

25 listopada miś zajmował honorowe miejsce w sali Okruszków. Towarzyszył
dzieciom podczas Pasowania na Przedszkolaka. Z górnej półeczki, w
milczeniu przyglądał się dzieciom jak lepią z plasteliny jego podobiznę,
kolorują jego portrety. Sto lat! - wszystkim Misiom!
Pasowanie na Przedszkolaka

To był ważny dzień w życiu Okruszków. 25 listopada każde dziecko z
najmłodszej grupy zostało Pasowane na Przedszkolaka. Dzieci
zaprezentowały poznane piosenki, wiersze i pląsy. Złożyły również pewne
obietnice:

Być dobrymi przedszkolakami – przyrzekamy!
Zawsze słuchać swoich pań i mamy – przyrzekamy!
Grzecznie bawić się i fikać – przyrzekamy!
Wszystko zjadać z talerzyka – przyrzekamy!
Od dziś zawsze być zuchami i dobrymi kolegami – przyrzekamy!

Pierwszy występ Okruszków uznajemy za bardzo udany. Dzieci zostały
uhonorowane brawami oraz dyplomami i znaczkami z patronem naszego
przedszkola - Koszałkiem Opałkiem.
W dniu 19 października odbyły się zajęcia pt. „Pisanie prądem” – doświadczanie przez eksperymentowanie przeprowadzone przez LABO ODKRYWCY. Dzieci zapoznały się
z zagadnieniami związanymi z prądem, przewodzeniem prądu oraz zasadami bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych. Mogły również zaobserwować rysowanie prądem.
WSZYSTKIE KOLORY JESIENI
Działania podjęte przez dzieci w naszym przedszkolu 13 października odbywały się pod wspólnym hasłem „Wszystkie kolory jesieni”.
Tego dnia na ubraniach Okruszków królował żółty kolor. Zajęcia rozpoczęły się poszukiwaniem koloru żółtego w sali. Dzieci zgromadziły wiele rzeczy w tym kolorze.
Wyjątkowy dzień to wyjątkowe zabawy- Okruszki wykonały taniec ze wstążkami do piosenki pt. Dwa jabłuszka”, po czym ułożyły duże słońce ze swoich wstążek. Dalsza część zajęcia pomogła przedszkolakom poznać prostokąt. Żółte kartki papieru posłużyły również do zabawy ruchowej. Na koniec pozostała zabawa oddechowa z żółtymi liśćmi i wykonanie jesiennego drzewa.
W naszej sali tego dnia było wesoło, słonecznie i żółto.5-9.10.2020r.
Temat kompleksowy: Skarby jesieni.

Cele ogólne
- rozpoznawanie wyglądu, smaku i koloru owoców i warzyw,
- kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o swoje zdrowie
- wzbudzanie zainteresowania otaczającym światem,
- zdobywanie wiadomości o kapuście,
- tworzenie okazji do eksperymentowania z produktami spożywczymi,
- tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych,
- zdobywanie wiadomości na temat kukurydzy i produktów z niej powstałych ,
- nabywanie umiejętności nazywania produktów spożywczych,
- rozumienie znaczenia warzyw dla zdrowia,
- poznanie owoców i ich nazw,
- nabywanie umiejętności rozróżniania owoców,
- rozwijanie wrażliwości muzycznej,
- nabywanie wiary we własne umiejętności muzyczne,
- włączenie się do ogólnopolskiego programu „Uczymy dzieci programować”,
- wykorzystanie ziemniaka jako jako materiału do prac plastycznych,
- kształtowanie pomysłowości i twórczości,
- rozwijanie umiejętności społecznych.

Zabawy ruchowe”
-”Taniec witaminek”- zabawa taneczna
- „Do garnuszka”- zabawa rzutna
Ćwiczenia gimnastyczna nr 4.

Wiersz do słuchania
„W spiżarni” M Kownacka

W spiżarni na półkach
zapasów bez liku.
Są dżemy, kompoty,
złoty miód w słoiku.
I cebula w wiankach,
i grzybki suszone,
Są główki kapusty,
ogórki kiszone.
A gdy będzie w zimie
tęgi mróz na dworze,
zapachnie nam lato-
gdy słoik otworzę.12-16.10.2020r.
Temat kompleksowy: Koszyk Pani Jesieni.
Cele ogólne:
- uświadamianie konieczności dbania o własne zdrowie;
- określenie zasad zdrowego odżywiania,
- poznanie znaczenia zwrotu: ubierać się na cebulę
- zapoznanie się z wyglądem dyni,
- kształtowanie umiejętności opisywania czegoś słowami,
- kształtowanie zainteresowań darami jesieni poprzez zabawy językowe,
- tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych,
- utrwalanie nazw figur geometrycznych (koło, trójkąt, kwadrat),
- dostrzeganie kształtu koła w środowisku przyrodniczym,
- stwarzanie okazji do wspólnego dostrzegania piękna przyrody,
- muzykowanie z użyciem darów jesieni: kasztanów,
- kształtowanie umiejętności opracowywania ruchów do piosenki,
- rozwijanie wrażliwości muzycznej,
- łączenie pojęć dobry/zły z kolorami,
- tworzenie sytuacji sprzyjających przeżywaniu piękna lasu i jego darów jesienią.
- wzbogacanie doświadczeń plastycznych.
Zabawy ruchowe
„Uważaj kałuża”- usprawnianie stóp, bieg na palcach z wymijaniem.
„Zmiana miejsc”- ćwiczenia oddechowe i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
„Dynie do mety”- zabawa ruchowa z turlaniem.
„Duże i małe korale”- zabawa orientacyjno-porządkowa.
„Po kładce” - zabawa ruchowa równoważna.
„Droga do lasu”- zabawa ruchowa, przechodzenie w tunelu.
Ćwiczenia gimnastyczne zestaw nr.4
Dwa kasztanki - piosenka z pokazywaniem
Szumią drzewa:
szu, szu, szu, szu, szu,
szu, szu, szu, szu, szu.
Wnet kasztanki spadną tu, spadną tu.
Słychać wokoło:
tap, tap, tap, tap, tap,
tap, tap, tap, tap.
Kasztanowy sypie grad, sypie grad.
Teraz leżą:
tu i tam, tu i tam, tu i tam.
Ja je wszystkie zbiorę sam,
zbiorę sam.
Dwa kasztanki,rączki dwie,
rączki dwie, rączki dwie.
Na kasztankach zagrać chcę,
zagrać chcę.

19-23.10.2020r.
Temat kompleksowy: Jesienna przyroda.

Cele ogólne:
- poszerzanie wiadomości dotyczących zwierząt leśnych,
- nabywanie empatycznego stosunku do świata zwierząt,
- czerpanie przyjemności ze wspólnej eksploracji otoczenia,
- zdobywanie wiadomości na temat środowiska przyrodniczego (mysz polna),
- stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych,
- czerpanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych,
- nabywanie umiejętności posługiwania się określeniami: wysoki/niski, wyższy/niższy, wysoko/nisko.
- wspomaganie w rozwijaniu zdolności określania wyglądu za względu na kształt,
- nabywanie odpowiedzialności podczas działań grupowych,
-rozwijanie pamięci poprzez naukę piosenki, uwrażliwianie na muzykę,
- konstruowanie sylwet ptaków,
- kształtowanie umiejętności rozumienia malarstwa i jego przekazu,
- odczuwanie poczucia sprawstwa w działaniach plastycznych.
Zabawy ruchowe
„Omijamy norki”- zabawa ruchowa z czworakowaniem,
„Do norki”- zabawa ruchowa
„Do dziupli”- zabawa ruchowa rzutna do celu,
„Wiewiórki”- zabawa orientacyjno-porządkowa,
Ćwiczenia ruchowe zestaw nr.3

„Wiewióreczka” F. Kobryńczuk- wiersz do słuchania

Wiewióreczka ruda, mała
u krasnala w dziupli mieszka.
Pod przysięgą obiecała
czynsz wypłacać mu w orzeszkach.
Wiedzie się jej coraz gorzej,
bo z dnia na dzień droższy orzech.
I się martwi owym czynszem.
- Czym go spłacę, czymże, czymże?
Czy mi mieszkać skrzat pozwoli?

Więc gdy w parku na spacerze,
spotkasz to maleńkie zwierzę,
proszę, pomóż mu w niedoli!


26-30.10.2020r.
Temat kompleksowy: Nasza mała ojczyzna.

Cele ogólne:
- rozumienie pojęcia miejsce zamieszkania,
- budzenie zaciekawienia okolicznym środowiskiem,
- uczenie wyrażania szacunku do miejsca zamieszkania,
- stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych,
- kształtowanie umiejętności rozróżniania miasta od wsi,
- uwrażliwianie na piękno wsi,
- rozwijanie umiejętności określanie wielkości i nazw różnych domów,
- kształtowanie pojęcia numer domu, - uwrażliwianie na potrzebę znajomości adresu zamieszkania,
-przybliżenie postaci polskiego kompozytora F. Chopina,
- kształtowanie umiejętności słuchania muzyki poważnej,
- uwrażliwianie na odczuwanie emocji podczas słuchania muzyki,
- poznanie dekoracji używanych podczas świąt patriotycznych,
- kształcenie postawy szacunku do historii naszego kraju.

Zabawy ruchowe
Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym
„Płotek wokół domku”- zabawa ruchowa
„Zrób tak jak ja”- zabawa naśladowcza
„Spacer po płotku’- zabawa ruchowa równoważna
„Wróbelki po polu”- zabawa bieżna, reagowanie na sygnał dźwiękowy,
„Na jednej nodze”- zabawa równoważna
„Do mnie”, „Do sąsiada”- zabawy porządkowe, bieżne
Ćwiczenia gimnastyczne zestaw nr5

Zabawa paluszkowa
Ten duży - to dziadziuś
A obok – babunia
Ten w środku - to tatuś.
A przy nim - mamunia.
A to jest - dziecinka mała
A to - moja rączka cała


„POMARAŃCZOWY DZIEŃ”
Jesiennym kolorem, który królował w środę 30 września w naszym przedszkolu był kolor pomarańczowy. Dlatego wszystko, co się w tym dniu działo było związane z tym pięknym kolorem. Każdy przedszkolak miał na sobie coś pomarańczowego. Dzień był pełen niespodzianek.
 Najpierw dzieci szukały, gdzie ukrył się kolor pomarańczowy w naszej sali.
 Następnie przeprowadziliśmy eksperyment – mieszaliśmy farby tak, aby uzyskać kolor pomarańczowy.
 Kolejnym zadaniem było wyszukanie przez dzieci ukrytych w sali pomarańczowych owoców i warzyw: pomarańczy, mandarynek, marchewek, papryki oraz dyni. Przedszkolaki zapoznały się z walorami zdrowotnymi tych owoców i warzyw, omawiały także sposoby wykorzystania ich w różnych potrawach.
 Potem dzieci rozwiązywały zagadki na temat omawianych owoców
i warzyw.
 Oczywiście nie zabrakło też zabaw muzyczno-ruchowych z kolorem pomarańczowym.
 Podczas pogadanki dzieci przyznały, że najbardziej pomarańczowa jest marchewka i dynia. Dlatego też te warzywa były tematem przewodnim pracy plastycznej. Dzieci z małych zespołach wykonywały prace różnymi technikami: malowały farbami, wyklejały plasteliną oraz krepiną.
Ten pomarańczowy dzień dostarczył przedszkolakom dużej dawki radości, zabawy i przyjemności.Przygody z wesołą gimnastyką buzi i języka”
Innowacja pedagogiczna, metodyczna
„Stymulowanie rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym poprzez wykorzystanie zabaw i bajek logopedycznych

Innowacja obejmie dzieci 3 -letnie uczęszczające do Przedszkola Miejskiego nr 3 w Legionowie i trwać ma rok szkolny 2020/2021 i 2021/2022. Materiał będzie realizowany przez autorkę jako cykl zajęć porannych prowadzonych systematycznie minimum raz w tygodniu. Zajęcia będą skorelowane z treściami edukacyjnymi w ramach podstawy programowej, poszerzając je o treści zawarte w innowacji.
Umiejętność poprawnego mówienia jest szczególnie ważna. Coraz większą rolę odgrywają środki przekazu opierające się na słowie mówionym. Rodzice często zastanawiają się czy ich dziecko mówi poprawnie, czy rozwój mowy przebiega prawidłowo, czy te może jest opóźniony lub zaburzony. Z badań przesiewowych prowadzonych co roku w przedszkolu wynika, że coraz więcej dzieci potrzebuje pomocy logopedycznej. W grupie dzieci 3-letnich objętych zajęciami innowacyjnymi, po wstępnej obserwacji w grupie wynika, iż istnieje duża liczba dzieci ze wskazaniem do intensywnych ćwiczeń logopedycznych. Ponadto wynika, iż wiele dzieci niechętnie wypowiada się podczas zajęć grupowych, przejawia lęk przed wypowiedzią w większym gronie i nie potrafi pokonać bariery psychicznej związanej z tym lękiem. W związku z powyższym istnieje pilna potrzeba intensywnej, systematycznej pracy, ukierunkowanej na doskonalenie i korygowanie mowy dzieci. Innowacja ta wychodzi więc naprzeciw żywotnym problemom zdiagnozowanym w grupie Okruszków. Zajęcia te nie zastąpią terapii logopedycznej dzieciom, które nie osiągnęły normy językowej. Będą one stymulowały językowe umiejętności dzieci i zdaniem autorek taka profilaktyka jest skutecznym i prawidłowym sposobem w kształtowaniu mowy małego dziecka.
. Cele szczegółowe innowacji:

➢ Wspomaganie rozwoju dziecka
➢ Wyrobienie właściwych nawyków mowy jak: oddech, zamykanie ust, przełykanie śliny
➢ Usprawnienie motoryki narządów artykulacyjnych oraz ich właściwa koordynacja
➢ Tworzenie sytuacji sprzyjających spontanicznemu wypowiadaniu się
➢ Zachęcanie dziecka do udziału w rozmowie kierowanej, tematycznej
➢ Wzbogacenie słownictwa
➢ Przezwyciężanie trudności artykulacyjnych
➢ Polepszenie funkcjonowania społecznego wychowanka
➢ Zdobycie nowych doświadczeń werbalnych
➢ Wywołanie prawidłowej artykulacji głosek
➢ Utrwalenie prawidłowej wymowy głosek
➢ Skupianie uwagi i współpraca z osobą ćwiczącą
➢ Zaangażowanie rodziców do świadomej współpracy nad rozwojem i kształtowaniem prawidłowej mowy dziecka
mgr Maryla Liszkiewicz23 września świętowaliśmy pierwszy dzień jesieni.
Okruszki malowały farbami powitalny plakat.


20 wrzesień Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.
Wesołe zabawy Okruszków w ogrodzie przedszkolnymREALIZACJA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”
W dniach 14.09.–18.09.2020r. realizowany był temat pt. „Jestem bezpieczny’. Podczas zabaw i zajęć dydaktycznych dzieci poznały zasady dotyczące bezpiecznego poruszania się po drodze, a przede wszystkim zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię. Do zabawy i nauki zostały wykorzystane różnorodne pomoce dydaktyczne takie jak: ilustracje, nagrania CD piosenek i dźwięków, instrumenty perkusyjne, maty edukacyjne, kółka do zabaw ruchowych itp. Został również utworzony Nasz Kodeks Grupowy, zawierający zasady zachowania w przedszkolu. Codziennie utrwalamy zasady funkcjonowania w grupie i wdrażamy do przestrzegania ustalonych zasad grupowych. Wdrażamy dzieci do uważnego słuchania, reagowania na polecenia oraz używania zwrotów grzecznościowych. Zarówno podczas zabaw w sali przedszkolnej jak również w ogrodzie uwrażliwiamy dzieci na zgodną
i bezpieczną zabawę. Dużą wagę przywiązujemy także kształtowaniu u dzieci codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.Zadania dydaktyczno - wychowawcze

Wrzesień
W przedszkolu (01.09. – 04.09.2020r.)
• zapoznanie dzieci z nauczycielkami
• wzajemne poznawanie się dzieci, nawiązywanie serdecznego kontaktu
• zachęcanie do zwracania się do siebie po imieniu
• stwarzanie przyjaznej atmosfery w nowej sytuacji dla dziecka
• poznanie rozkładu sali, jej wyposażenia i pomieszczeń przedszkolnych
• rozpoznawanie swojego znaczka
• posługiwanie się nazwami podstawowych kolorów
• kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami
• wdrażanie do uważnego słuchania, reagowania na polecenia oraz używania zwrotów grzecznościowych
• kształcenie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie
• uwrażliwianie na zgodną i bezpieczną zabawę
• uczenie się wykonywania czynności porządkowych
• ćwiczenia sprawności manualnej
• ćwiczenia ortofoniczne
• zabawy ruchowo-naśladowcze; ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 1
Edukacja matematyczna:
• umiejętność dobierania elementów zbioru ze względu na ich przeznaczenie
• próba określania liczebności zbiorów

Nasze przedszkole (07.09.-11.09.2020r.)

• Rozumienie i utrwalenie znaczenia pojęcia uprzejmość i kreowanie sytuacji do poznania wartości społecznych
• Kształtowanie umiejętności uprzejmego zachowania się w każdej sytuacji
• Stwarzanie sytuacji zwiększających poczucie własnej wartości
• Rozumienie pojęcia para i umiejętność jego odzwierciedlania w różnych kontekstach zabawowych
• Stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych
• Rozumienie i wykonywanie poleceń słownych
• Rozumienie potrzeby używania słów proszę, dziękuję, przepraszam, doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie
• Budowanie poczucia przynależności grupowej rozumienie potrzeby obecności osoby dorosłej w życiu dziecka
• Kształcenie słuchu muzycznego
• Wspomaganie dziecka w nabywaniu umiejętności wyrażania potrzeb
• Poznanie zawodów ludzi pracujących w przedszkolu
• Rozwijanie plastycznej inwencji twórczej
• Nabywanie szacunku do pracy innych ludzi

Elementy edukacji matematycznej
„Robimy wszystko po 3 razy” – zabawa dydaktyczna doskonaląca umiejętność
liczenia.
„Dwa klocki to też para” – umiejętność tworzenia par z różnych elementów
konstrukcyjnych.„Pary” – stemplowanie 2 takich samych wzorów.
„Zgrana para” – doskonalenie umiejętności wzrokowych, ćwiczenie pamięci,
praca indywidualna z dzieckiem.
„Zupka” – ćwiczenie wzrokowo -ruchowe, układanie wzorów z figur
geometrycznych, praca indywidualna z dzieckiem.

Zabawy ruchowe
„Tańce, łamańce” – zabawa rozwijająca rytmiczność.
„Milutkie masażyki” – doświadczanie dotyku drugiej osoby, odczuwanie stanu
relaksu.
„Do kosza” – zabawa rzutna.
„Kotki” – zabawa ruchowa z czworakowaniem
„Koniki” – zabawa ruchowa z elementem biegu.
„Po linie” – zabawa z elementem równowagi.
„Duży, mały” – zabawa ruchowa ze wspinaniem się, odpowiednie reagowanie
na sygnał.
„Uwaga, leci piłka!” – ćwiczenia poprawnego łapania piłki, czynny
udział w zabawach ruchowych.
Ćwiczenia gimnastyczne, zestaw nr 1.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Indywidualne kontakty N. z dziećmi, zebranie materiału przyrodniczego. Zabawa w piaskownicy, kopanie tuneli, kształtowanie umiejętności operowania łopatką.

Jestem bezpieczny (14.09.-18.09.2020r.)
• poznawanie zasad dotyczących bezpiecznego poruszania się po drodze
• poznawanie zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię
• stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych
• zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie
• zwracanie uwagi na przestrzeganie ustalonych zasad grupowych
• wdrażanie do uważnego słuchania, reagowania na polecenia oraz używania zwrotów grzecznościowych
• kształcenie umiejętności dzielenia się przestrzenią z innymi osobami oraz nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu
• zachęcanie do swobodnego wypowiadania się w czasie zabaw
• stwarzanie przyjaznej atmosfery w nowej sytuacji dla dziecka
• kształtowanie postawy poszanowania dla wytworów własnych i innych ludzi
• poznanie instrumentu – grzechotki oraz jego dźwięku
• nabywanie doświadczeń wyrażania opowieści ruchem
• posługiwanie się nazwami podstawowych kolorów
• kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami
• poznanie właściwości piasku, rozwijanie pasji eksperymentowania
z surowcem naturalnym
• uwrażliwianie na zgodną i bezpieczną zabawę
• uczenie się wykonywania czynności porządkowych
• ćwiczenia sprawności manualnej
• ćwiczenia ortofoniczne
• zabawy ruchowo-naśladowcze

Edukacja matematyczna:
• kształtowanie umiejętności używania liczb porządkowych: pierwszy, drugi, trzeci

Pomocna dłoń (21.09.-25.09.2020r.)
• zdobywanie wiedzy na temat nazewnictwa odzieży; kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własną odzież; tworzenie sytuacji sprzyjających aktywności fizycznej
• nabywanie wiedzy na temat niebezpieczeństw grożących w domu; kształcenie umiejętności układania historyjki obrazkowej według kolejności zdarzeń; rozwijanie zainteresowań literaturą dla dzieci
• poznanie pracy policjanta, utrwalanie numeru alarmowego; kształtowanie myślenia logicznego, klasyfikowanie przedmiotów; uświadamianie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia
• poznanie zawodu lekarza; kształtowanie poczucia przynależności do grupy; przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza podczas zabaw ruchowo-naśladowczych
• poznanie zawodu strażaka; wzbudzanie szacunku dla pracy strażaka; wyrażanie ekspresji twórczej podczas prac konstrukcyjnych
• kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem

Zabawy ruchowe:
Ćwiczenia gimnastyczne w formie opowieści ruchowej, zestaw nr 2.
Zabawy bieżne z naśladowaniem dźwięku karetki
„Gasimy pożar” – zabawa orientacyjno -porządkowa.
„Zwinny jak strażak” – zabawa skoczna.
Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
„Slalom” – zabawa bieżna.
„Autka” – zabawa bieżna, reagowanie na sygnał
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Idzie jesień przez świat (28.09.-02.10.2020r.)

• umiejętność rozpoznawania i nazywania roślin jako elementów przyrody
• poznanie oznak jesieni występujących w przyrodzie
• uwrażliwianie na piękno przyrody otaczające człowieka
• wychowanie do poszanowania środowiska przyrodniczego
• tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych
• poznawanie znaczenia empatii jako ważnej wartości
• wdrażanie do uważnego słuchania wypowiedzi innych ludzi
• poznanie malarstwa o tematyce jesiennej
• zabawy z kodowaniem
• zapoznanie z instrumentem muzycznym – kołatką; wzbudzenie zainteresowania instrumentami muzycznymi
• nabywanie doświadczeń odtwarzania ruchem zjawisk przyrodniczych
• kształtowanie umiejętności grafomotorycznych; nabieranie sprawności motoryki małej
• rozbudzanie zainteresowania eksperymentowaniem z kolorem farby
• kształtowanie postawy poszanowania dla wytworów własnych i innych ludzi
• zwracanie uwagi na przestrzeganie ustalonych zasad grupowych
• wdrażanie do uważnego słuchania, reagowania na polecenia oraz używania zwrotów grzecznościowych
• kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami
• uczenie się wykonywania czynności porządkowych
• ćwiczenia ortofoniczne i słuchowe – rozpoznawanie i naśladowanie odgłosów jesieni
• zabawy ruchowo-naśladowcze; ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 3
Edukacja matematyczna:
• rozumienie pojęć: „mały”, „duży”
• kształtowanie umiejętności określania cech wielkościowych przedmiotów


 
Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Katarzyna Biernacka, data: 10.09.2020 r., godz. 10.17
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Biernacka, data: 08.12.2020 r., godz. 11.00
Liczba odwiedzin: 1347