-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Przedszkole Miejskie nr 3
im. Koszałka Opałka w Legionowie
ul. Zegrzyńska 71,
05-119 Legionowo
tel./fax: (0-22) 772-96-66
e-mail: przedszkolem3@o2.pl
Foto
Strona Główna

Religia

-
Wersja do drukudruk
Religia

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci !
Ponieważ nie możemy się spotykać w przedszkolu wysyłam Wam propozycje zajęć, wierszyków i zabaw, które możecie wykorzystać podczas z pobytu w domu.
Pozdrawiam Was serdecznie, życzę dużo zdrowia i radości.
Nauczycielka religii23- 25.06.2020

Temat kompleksowy: ZABAWĄ I NAUKĄ CHWALIMY BOGA.

1. ROZPOCZYNAMY OD MODLITWY Z GESTAMI”:
„W imię Ojca I Syna i Ducha Świętego, tak można prosto modlić się do Niego, do Boga co do nas wciąż uśmiecha się i niebo przybliżyć swym dzieciaczkom chce”
2. ROZMOWA WPROWADZAJĄCA NA TEMAT SPOSOBÓW WYCHWALANIA BOGA.
Możemy wychwalać Boga słowem czyli modlitwą, możemy robić to również poprzez nasz śpiew, a także poprzez zgodną zabawę i naukę. Gdy bawimy się tak, aby nie sprawiać sobie wzajemnie przykrości to cieszy to nas i sprawia radość Panu Bogu. Ważna jest także nauka, bez niej nie byłoby na świecie wielu udogodnień. Kiedy ktoś wymyśla nowe urządzenie, które ułatwia ludziom życie nazywamy je wynalazkiem. (Pytamy dzieci czy potrafią wymienić jakieś wynalazki i czy wiedzą w jaki sposób mogą one ułatwić nam życie)
3. OPOWIADANIE „KASIA SIĘ BAWI- CO TO JEST ZGODNA ZABAWA?”
„Piotrek właśnie odrabiał zadanie domowe, siedział w swoim pokoju i ze skupieniem coś czytał. Wtedy właśnie jego siostrę Kasię odwiedziły koleżanki: Ania i Basia. Dziewczynki postanowiły pobawić się w chowanego. Kasia wpadła do pokoju brata i ukryła się pod biurkiem. Za nią przybiegły koleżanki i zrobiło się bardzo głośno. Piotrek poprosił siostrę, aby mu nie przeszkadzała, ale Kasia wcale go nie słuchała. Potem bardzo nieładnie zachowywała się w stosunku do swoich gości i nie chciała podzielić się swoimi zabawkami. Kłótni dziewczynek nie udało się zażegnać i Piotrek musiał poprosić o pomoc mamę. Mama zawołała Kasię i …..”
Zadaniem dzieci jest dokończyć opowiadanie wg własnego pomysłu, można zadawać pytania pomocnicze, aby udało się wyciągnąć wniosek dotyczący zgodnej zabawy.
4. NAUKA RYMOWANKI
„Jak się bawić, śpiewać uczyć, aby Boga nie zasmucić”
5. KOLORUJEMY RYSUNEK
https://www.maluchy.pl/kolorowanki/kolorowanka-1022-przedszkolaki.html
6. NAUKA PIOSENKI „BÓG KOCHA MNIE”
https://www.youtube.com/watch?v=WQnKPHeYzZk

16- 18.06.2020
Tematy kompleksowe: SZANUJEMY CHLEB, PONIEWAŻ JEST DAREM BOGA.
1. ROZPOCZYNAMY OD MODLITWY Z GESTAMI”:
„W imię Ojca I Syna i Ducha Świętego, tak można prosto modlić się do Niego, do Boga co do nas wciąż uśmiecha się i niebo przybliżyć swym dzieciaczkom chce”
2. WIERSZ KS. STANISŁAWA ZIEMIAŃSKIEGO
Dni upalne, dni gorące, ciepłym deszczem przeplatane.
Grzeje nas czerwone słońce, łąka pachnie świeżym sianem.
To, Ty Boże w swej dobroci, dajesz nam upalne lato,
To, Ty słońcem zboża złocisz na chleb dla nas.
Dzięki za to!
Krótka rozmowa kierowana na temat treści wiersza.
3. ZABAWA TANECZNA PRZY PIOSENCE „MAŁO NAS, MAŁO NAS”
https://www.youtube.com/watch?v=YC-pDKWLRKw
4. „OD ZIARENKA DO BOCHENKA”- JAK POWSTAJE CHLEB?
https://www.youtube.com/watch?v=99wOP1R-9r8
5. EWANGELIA WG. ŚW. JANA
Potem Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. 2 Szedł za Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali. 3 Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. 4 A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. 5 Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą do Niego, rzekł do Filipa: «Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili?» 6 A mówił to wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. 7 Odpowiedział Mu Filip: «Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać». 8 Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: 9 «Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?» 10 Jezus zatem rzekł: «Każcie ludziom usiąść!» A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. 11 Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. 12 A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: «Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło». 13 Zebrali więc, i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili dwanaście koszów.
14 A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: «Ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat». 15 Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.

6. ZACHĘCAM DO OBEJRZENIA :
https://www.youtube.com/watch?v=KTryY3P27Ls
7. UCZYMY SIĘ PIOSENKI „SIEWCA”
https://www.youtube.com/watch?v=giDbY1Pfp9s
8. KOLORUJEMY RYSUNEK
https://www.jakoloruje.pl/5-chlebow-i-2-ryby-2.htm
9. PODSUMOWANIE
Myślę, że już rozumiecie, jak wiele osób musi ciężki pracować, żeby powstał chleb. Lecz do powstania chleba przyczynia się nie tylko człowiek. Daremne byłyby jego wysiłki, gdyby Pan Bóg nie dał ziarnom słońca, żyznej gleby i deszczu. Trud człowieka i boże błogosławieństwo, sprawia, że na naszych stołach codziennie może być chleb. Jest on dla nas wielkim Bożym darem. Podobny chleb widzimy podczas Mszy Świętej na ołtarzu w kościele. Ma on postać białego opłatka, w którym ukrył się Pan Jezus, aby być bliżej ludzi.
„Chleb szanować to rzecz święta- każde dziecko niech pamięta.”


09.06.2020- WTOREK
Tematy kompleksowe: BOŻE CIAŁO- UWIELBIAMY JEZUSA W CHLEBIE EUCHARYSTYCZNYM.
1. ROZPCZYNAMY OD MODLITWY Z GESTAMI”:
„W imię Ojca I Syna i Ducha Świętego, tak można prosto modlić się do Niego, do Boga co do nas wciąż uśmiecha się i niebo przybliżyć swym dzieciaczkom chce”
2. ROZMOWA KIEROWANA O CHLEBIE EUCHARYSTYCZNYM.
Pan Jezus bardzo nas kocha, aby być bliżej nas, zamieszkał w białym opłatku. Ludzie, którzy w Niego wierzą pragną się z Nim często spotykać, dlatego przychodzą do kościoła i przyjmują Go do swoich serc pod taką właśnie opłatkową postacią. Taki opłatek nazywamy Chlebem Eucharystycznym. Dzień, kiedy Zmartwychwstały Jezus obecny w hostii odwiedza nas w miejscach naszego zamieszkania, nazywamy Uroczystością Bożego Ciała. https://www.facebook.com/ziarnotvp/videos/2633043730058752/
3. CO TO JEST MONSTRANCJA?
Monstrancja to ozdobne naczynie liturgiczne, w którym ksiądz przenosi i wystawia na ołtarzu Ciało Jezusa pod postacią Chleba Eucharystycznego.
https://www.istockphoto.com/pl/obrazy/monstrancja?mediatype=photography&phrase=monstrancja&sort=mostpopular
4. PROCESJA BOŻEGO CIAŁA.
W dniu Bożego Ciała , który zawsze przypada w czwartek idziemy w procesji Bożego Ciała. Ksiądz niesie monstrancję z Panem Jezusem, dalej idą tłumy odświętnie ubranych ludzi, idą dzieci , starsi i młodzież. Przy ulicach stoją w tym dniu specjalnie przygotowane ołtarze, podobne do tych z kościoła, które ludzie pięknie przyozdabiają kwiatami. Aby uczcić to spotkanie z Jezusem, dziewczynki sypią przed Nim płatki kwiatów, a dorośli niosą pięknie przybrane obrazy, figury i chorągwie. Wszyscy śpiewają pieśni na cześć Pana Jezusa. Okazują Mu w ten sposób swoją wielką miłość.
https://www.youtube.com/watch?v=fiDSB9uFKCs
4. ZACHĘCAM DO OBEJRZENIA :
https://www.youtube.com/watch?v=sBAvzHfxB_w
5. UCZYMY SIĘ PIOSENKI „JEZU TY JESTEŚ TU NAPRAWDĘ”
https://www.youtube.com/watch?v=0vvVRqmDuTg
6. KOLORUJEMY RYSUNEK
https://www.maluchy.pl/kolorowanki/kolorowanka-732-Boze-Cialo-procesja.html02.06.2020r.- WTOREK
Temat kompleksowy: JEZUS I DZIECI.
1. ROZPOCZYNAMY OD MODLITWY Z GESTAMI”:
„W imię Ojca I Syna i Ducha Świętego, tak można prosto modlić się do Niego, do Boga co do nas wciąż uśmiecha się i niebo przybliżyć swym dzieciaczkom chce”
2. JEZUS I DZIECI
Jezus zawsze kochał dzieci. Przyjmował ich dziecięcą sympatię i otwartą, szczerą miłość. Wdzięczne pochwały płynące z ich nieskalanych ust były muzyką dla Jego uszu i ożywiały Jego ducha, zgnębionego stykaniem się z przebiegłymi i dwulicowymi ludźmi. Wszędzie, gdzie się ukazał Zbawiciel, Jego dobrotliwa twarz oraz szlachetny i łagodny sposób zachowania jednały miłość i zaufanie dzieci. (Mat. 19,13-15; Mar. 10,13-16; Łuk. 18,15-17)
Wśród Żydów panował zwyczaj przynoszenia dzieci do rabinów, aby kładli na nie ręce i udzielali błogosławieństwa, jednakże uczniowie Jezusa uważali Jego pracę za zbyt ważną, aby można było zakłócać ją takimi sprawami. Gdy matki przychodziły do Niego ze swymi maleństwami, uczniowie patrzyli na nie z niechęcią. Byli zdania, że dzieci te są zbyt małe, aby mogły skorzystać coś ze spotkania z Chrystusem i że może On być niezadowolony z ich obecności. Tymczasem właśnie takie postępowanie uczniów wzbudziło niezadowolenie Chrystusa. Jedna z matek wyszła ze swym dzieckiem z domu, aby odnaleźć Jezusa. Po drodze opowiedziała spotkanej sąsiadce, dokąd się udaje, a ta z kolei zapragnęła, aby Chrystus pobłogosławił również jej dzieciom. W ten sposób zebrało się więcej matek ze swymi maleństwami. Były wśród nich niemowlęta, małe dzieci i młodzież. Gdy matki wyjawiły swe pragnienie, Jezus słuchał życzliwie nieśmiałej ich prośby. Pragnął jednak przekonać się, jak w tym przypadku zachowają się Jego uczniowie. Gdy spostrzegł, że odprawiają kobiety sądząc, że będzie to po Jego myśli, wytknął im ich błąd, mówiąc: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im. Albowiem do takich należy Królestwo Boże” ŁUK. 18,16. Brał dzieci w ramiona i kładąc na nie ręce błogosławił je.
ELLEN G. WHITE(biblia.info.pl)
Zachęcam do ułożenia puzzli:
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/ludzie/235195-pan-jezus-i-dzieci
2. UCZYMY SIĘ PIOSENKI „DZIECKIEM BOŻYM JESTEM JA”
https://www.youtube.com/watch?v=-xonOBOg_-g
3. KOLORUJEMY RYSUNEK
https://bibliadladzieci.com/wp-content/uploads/2018/08/Jezus-i-dzieci_kolorowanka.pdf
4. ZABAWA NAŚLADOWCZA „RÓB TO CO JA”
Dziecko wykonuje różne wymyślone przez siebie czynności, a rodzic je naśladuje i odgaduje co to za czynności.
5. PROGRAM „ZIARNO”
https://vod.tvp.pl/video/ziarno,wierze-w-jezusa-chrystusa,33848584


26.05.2020r.- WTOREK
Temat kompleksowy: NASZE KOCHANE MAMY.
1. ROZPCZYNAMY OD MODLITWY Z GESTAMI”:
„W imię Ojca I Syna i Ducha Świętego, tak można prosto modlić się do Niego, do Boga co do nas wciąż uśmiecha się i niebo przybliżyć swym dzieciaczkom chce”
2. PAMIĘTAMY O NASZYCH MAMACH W MODLITWIE
Pan Jezus bardzo kochał swoją mamę Maryję, był jej posłuszny, a ona się o niego troszczyła i zawsze była blisko, aby czuł się bezpieczny. Tak samo jest z Waszymi Mamusiami, dlatego nie zapominajcie o Nich w swoich modlitwach:
„Do Ciebie Boże rączki podnoszę, o zdrowie dla mojej Mamusi proszę. Dziękuję za Jej uśmiech i dobre serduszko. Daj Jej dużo zdrowia i dużo siły, oby na Jej twarzy zawsze radość i uśmiech gościły.”
3. PIOSENKA DLA MAMY „JESTEŚ MAMO SKARBEM MYM”
https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g
4. WIERSZYK DLA MAMY
„Moja Mama jest jak wiosna, taka piękna i radosna.
Kocha mnie ja o tym wiem i ja Mamo kocham Cię!!!
5. KOLORUJEMY RYSUNEK
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/laurka-ramka-6/
6. ZABAWA PANTOMOMICZNA Z MAMĄ
Zachęcamy dziecko, aby pokazywało nie używając mowy rożne rzeczy, które lubi robić z Mamą, zaś zadaniem Mamy jest odgadnąć co to za czynności. Potem możemy zamienić się rolami.


19.05.2020 r.- wtorek
Temat kompleksowy: JAN PAWEŁ II- PRZYJACIEL DZIECI.
Cel: Przypomnienie postaci Jana Pawła II.
1. NAUKA PIOSENKI „ TAKI DUŻY ,TAKI MAŁY MOŻE ŚWIĘTYM BYĆ”
https://www.youtube.com/watch?v=Ha8f5amqPxA
2. SŁUHANIE OPOWIADANIA „KAROL- CHŁOPIEC, KTÓRY ZOSTAŁ PAPIEŻEM”
„ Opowieść ta zaczyna się dawno, dawno temu, kiedy na świecie nie było ani was, ani waszych rodziców ani nawet babci ani dziadka. Ale słuchajcie uważnie, bo to nie jest bajka, tylko prawdziwa historia. W małym polskim mieście Wadowice, urodził się pewien wyjątkowy chłopiec. Miał na imię Karol, a nazywał się Wojtyła. Jego mama miała na imię Emilia a tata Karol. Karol był bardzo grzecznym oraz bardzo dobrym chłopcem i miał coś wyjątkowego: miał piękne serce w którym mieszkał Jego najlepszy Przyjaciel Pan Bóg. Karol bardzo często się modlił, czyli rozmawiał ze Swoim Najlepszym Przyjacielem Panem Bogiem, a wtedy jego serce stawało się jeszcze piękniejsze. Kiedy Karol Wojtyła był już duży to wszyscy myśleli, że zostanie sławnym aktorem albo że będzie pisał wiersze. Ale pewnego dnia, kiedy Karol się modlił usłyszał w swoim sercu cichy głos: -"Karolu, Karolu, pójdź za Mną." -Czy to woła mnie Pan Bóg?- zastanawiał się Karol i zaczął się jeszcze bardziej modlić a jego serce stawało się jeszcze piękniejsze. Modląc się Karol odkrył, że to zaprasza go Sam Pan Bóg
i postanowił, że zostanie księdzem. I rzeczywiście, Karol Wojtyła został księdzem a po wielu, wielu latach został wybrany na papieża czyli zastępcę pana Jezusa na Ziemi. Jako papież przyjął imię Jan Paweł II i podróżował po całym świecie, żeby mówić wszystkim ludziom, że Pan Bóg ich bardzo kocha. A po swojej śmierci został ogłoszony świętym. To znaczy, że jest teraz bardzo blisko swojego Najlepszego Przyjaciela Pana Boga , który przytula Go do Swego Serca.” (E. Chojecka).
3. OGLĄDAMY FILM DLA DZIECI O JANIE PAWLE II
https://www.youtube.com/watch?v=3Mpjh3o2P_A
4. SŁUCHAMY I UCZYMY SIĘ PIOSENKI „KOCHAMY CIĘ”
https://www.youtube.com/watch?v=Z2VUDj8EoOI
5. KOLORUJEMY RYSUNEK
https://idmjp2.pl/images/galleries/wakacje_z_lolkiem/rysowanka_jp2_01.jpg
6. URWALAMY MODLITWĘ Z GESTAMI
„W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tak można prosto modlić się do niego,”
Do Boga co do nas wciąż uśmiecha się i niebo przybliżyć swym dzieciaczkom chce.”


14.05.2020r.- czwartek
Temat kompleksowy: MAJ MIESIĄCEM MATKI BOŻEJ- MARYI.
Cel: Poznanie prawdy, że Maryja kocha nas jak prawdziwa mama.
1. SŁUCHAMY I UCZYMY SIĘ PIOSENKI O MARYI.
https://www.youtube.com/watch?v=s3Ski-eVn64
2. UTRWALENIE SŁÓW MODLITWY Z GESTAM.I
„ W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Tak można prosto modlić się do niego.
Do Boga , co do nas wciąż uśmiecha się.
I niebo przybliżyć swym dzieciaczkom chce.”
3. ROZMOWA NA TEMAT ZMIAN W PRZYRODZIE WIOSNĄ.
Rodzic zadaje dziecku pytania dotyczące jego obserwacji przyrodniczych pytając np. : Jak wyglądają drzewa? Czy rośnie więcej kwiatów? Możemy też wspólnie wybrać się na spacer i poobserwować przyrodę. Tłumaczymy dziecku, że maj to jeden z najpiękniejszych wiosennych miesięcy i jest on w szczególności poświęcony Maryi czyli mamie Jezusa. Możemy nazywać ją naszą mamą, bo ona nas bardzo kocha i wysłuchuje naszych modlitw.
4. WYSŁUCHANIE OPOWIADANI: „MAJOWE KWIATY”
„Na łące zakwitły pierwsze majowe kwiaty. Kasia i Marek z zachwytem przyglądali się jak pięknie wyglądają na zielonej trawie. – Nazbierajmy kwiatów na wiosenny bukiet, podarujemy go mamie - zaproponowała Kasia. Dzieci zaczęły je zrywać, wybierając najpiękniejsze, aż powstał wspaniały, kolorowy bukiet. Kiedy mama dostała kwiaty bardzo się ucieszyła. – Dziękuję kochani bukiet jest piękny. Już wiem co możemy z nim zrobić. Mama była bardzo tajemnicza, zaprosiła dzieci na spacer. Kasia i Marek trochę się zdziwili bo mama zaprowadziła ich do kościoła. Zatrzymała się przy figurce Maryi, zrobiła znak krzyża i obok położyła kwiaty. – Maryja kocha nas jak każda mama kocha swoje dzieci
i cieszy się kiedy przychodzimy do niej z modlitwą. Wspólnie z mamą odmówiliśmy modlitwę, którą dobrze znamy „Zdrowaś Mario…” Mama miała racje, maj to piękny miesiąc już zawsze będziemy pamiętać, że Maryja jest jak mama.
5. ZACHĘCAM DO ZROBIENIA PIĘKNEGO BUKIETU METODĄ ORIGAMI:
https://www.youtube.com/watch?v=b8Hn_f0DBX0

06.05.2020- ŚRODA
Temat kompleksowy: JEZUS OPOWIADA O DOBRYM PASTERZU.
Cel: Uświadomienie dzieciom, że Jezus jest jak dobry pasterz, który troszczy się o swoje owce.
1. UTRWALAMY PIOSENKĘ „JEZUS JEST TU”.
https://www.youtube.com/watch?v=XQ8g4xbyRHo
2. ZAGADKI
Zadajemy dziecku dwie zagadki:
Tłustego mleka da nam na serek i pięknej wełny na ciepły sweterek (owca).
Latem mieszka w domku na łące, ma pod opieką owce pasące, a kiedy zbliżają się chłody, schodzi z nimi do zagrody. (pasterz)
3. OPOWIADANIE „DOBRY PASTERZ”
„Be, be, bee…! Tak płacze owieczka , kiedy dzieje się jej coś złego. Może gdy jest głodna, albo chce jej się pić. A może jest zmęczona, albo się zraniła. Zawsze robi dużo hałasu.
W ten sposób przywołuje kogoś , kto się nią zajmie. Tym kimś jest pasterz. On kocha swoje owieczki i jest dla nich dobry. Ma pod swoją opieką bardzo dużo owiec i o każdą się troszczy. Dobry pasterz prowadzi swoje owieczki tam, gdzie rośnie zielona, soczysta trawa
i gdzie jest czysta woda. Pan Jezus jest też takim dobrym pasterzem, który się nami opiekuje, choć nie możemy go zobaczyć. Czasami zdarza się , że owieczka oddala się od stada i idzie swoją własną drogą, często się gubi. Ale pasterz tak długo jej szuka, aż ją odnajdzie. Często w trakcie poszukiwań rani sobie ręce odsuwając kłujące krzaki, ale nigdy nie pozostawi zagubionej owieczki bez pomocy. Dobry pasterz wie, że jego owieczki muszą odpocząć, dlatego co wieczór prowadzi je do zagrody- to taki dom dla owieczek. Kiedy owce zasną pasterz pilnuje zagrody żeby żaden dziki zwierz nie zakradł się i nie zranił żadnej owieczki. Tak właśnie zachowuje się pasterz, przy nim owce zawsze czują się bezpieczne. Pan Jezus jest też takim dobrym pasterzem. Kiedy śpisz On czuwa , aby nic złego Ci się nie stało.”
Zachęcamy dzieci do namalowania ilustracji Jezusa Pasterza.
4. ZABAWA RUCHOWA „PASTERZ I OWCE”
Umawiamy się z dziećmi , że rodzic to pasterz a one są owieczkami. Owieczki są posłuszne
i wykonują wszystkie polecenia pasterza np. odpoczywają, piją wodę, skubią trawkę, podskakują, głośno beczą, cicho beczą itp., potem zamieniamy się rolami.
5. NAUKA RYMOWANKI
„Słucham Jezusa Dobrego Pasterza i zawsze grzecznym być zamierzam.”
6. OGLĄDAMY BAJKĘ ŚPIEWANĄ „JEZUS DOBRY PASTERZ” https://www.youtube.com/watch?v=_mmrG907pyo
29.04.2020r.- środa
Temat kompleksowy: Jezus naszym pocieszycielem.
Cel: Uwrażliwianie dzieci na los osoby potrzebującej pomocy.
1. Uczymy się wspólnie z dzieckiem modlitwy „Znak krzyża”.
„W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tak można prosto modlić się do niego,”
Do Boga co do nas wciąż uśmiecha się i niebo przybliżyć swym dzieciaczkom chce.”
2. Rodzic czyta opowiadanie pt. „Marek - pocieszyciel”. Możemy posłużyć się kukiełkami chłopca i dziewczynki, które wykonujemy wcześniej wspólnie z dzieckiem. (kukiełki można wykonać z papieru, drewnianych łyżek, czy posłużyć się przebranymi lalkami).
„Marek- pocieszyciel”
„Dzisiaj przyszedłem do przedszkola i zauważyłem, że moja koleżanka Zosia płacze i jest bardzo smutna. – Co się stało?- zapytałem. -Mama wpięła mi dzisiaj nową spinkę w kształcie kwiatuszka we włosy, dostałam ją od babci Marysi i bardzo chciałam pokazać ją koleżankom. Szybko rozebrałam się w szatni i pobiegłam do sali. Kiedy zawołałam dziewczynki mojej spinki już nie było. – Nie martw się - pocieszyłem Zosię – spinka na pewno gdzieś leży. Chodź pomogę Ci jej szukać. Razem na pewno ją znajdziemy. Bardzo chciałem bawić się
z kolegami, którzy budowali z klocków bazę, ale pamiętałem, jak pani katechetka mówiła nam że Pan Jezus zawsze pomagał smutnym i płaczącym. Nie mogłem więc tak zostawić Zosi. Szukaliśmy spinki w sali, ale nigdzie jej nie było. Zapytałem panią, czy możemy poszukać w szatni. Niestety nie mogliśmy nigdzie znaleźć zguby. Zosia głośno płakała, wziąłem ją za rękę i powiedziałem – Nie płacz Zosiu, zobaczymy jeszcze w twoich ubraniach. Podszedłem do kurtki Zosi, ale w kieszeniach nie było spinki. Zajrzałem do czapki i krzyknąłem – Zosiu tu jest twoja zguba! Zosia ucieszyła się i powiedziała z radością – Dziękuję Ci Marku, że mnie pocieszałeś i mi pomogłeś, jesteś wspaniałym kolegą. Ja również byłem zadowolony, Pan Jezus będzie ze mnie dumny.
3. Rozmowa na temat opowiadania
- Dlaczego Zosia była smutna?
- Kto pocieszał Zosię?
- W jaki sposób chłopiec pomógł koleżance?
4. Zadanie 1- „Zilustruj opowiadanie.”
Zadanie polega na namalowaniu ilustracji do opowiadania. Maluje rodzic i dziecko, potem porównujemy rysunki i patrzymy, kto namalował jaką sytuację, omawiamy i zachęcamy dziecko do wypowiedzi na temat swojej pracy. Pytamy dlaczego należy pomagać. Tłumaczymy, że Pan Jezus nigdy nie był obojętny na krzywdę ludzi, zawsze im pomaga bo bardzo ich kocha.

Zadanie 2- Nauka piosenki pt. „Jezus o poranku”
https://www.youtube.com/watch?v=Oksp9q_ZeyA
5. Zabawa dramowa „Pocieszenie”
Rodzic próbuje za pomocą pantomimy (gestów bez słów) pokazać sytuacje wymagające pomocy , pocieszenia, a dziecko wymyśla w jaki sposób może pomóc i głośno o tym mówi. Potem zamieniamy się rolami.

6. Nauka rymowanki
„Jezus uczy nas pocieszać,
kochać wszystkich i rozśmieszać.”
7. Ponieważ w Kościele nadchodzący tydzień jest poświęcony czytaniu Pisma Świętego, zachęcam również aby się przyłączyć, proponuję fragment Ewangelii wg św. Marka „Jezus błogosławi dzieci” (Mk, 10,13-16), jeśli ktoś nie ma Biblii polecam skorzystać ze strony:
http://www.biblijni.pl/Mk,10,13-16
Temat kompleksowy: „Mam dobre serce- lubię sprawiać radość innym”
Cel: Odkrywanie potrzeby dzielenia się radością oraz kształtowanie postawy okazywania dobra innym.
1. Uczymy się wspólnie z dzieckiem wierszyka z pokazywaniem
„Tu paluszek, tu paluszek, a tu śliczny ja mam brzuszek.
Tu jest rączka, a tu druga, a tu oczko do mnie mruga.
Tupnę sobie nóżkami, klasnę sobie rączkami,
serduszko wskazuje jak Cię Boże miłuję.”
2. Rodzic czyta opowiadanie pt. „Płacząca dziewczynka”. Możemy posłużyć się kukiełkami babci, chłopca i dziewczynki, które wykonujemy wcześniej wspólnie z dzieckiem. (kukiełki można wykonać z papieru, drewnianych łyżek, czy posłużyć się przebranymi lalkami)
Płacząca dziewczynka
„Tego dnia byłem bardzo szczęśliwy, ponieważ z przedszkola odebrała mnie moja ukochana babcia Zosia. Babcia zawsze przynosi mi coś słodkiego, tym razem dostałem batonika. Gdy wracaliśmy do domu w parku zobaczyłem płaczącą dziewczynkę.
-Babciu, zobacz jaka smutna dziewczynka-powiedziałem.- Podzielę się z nią słodyczami, które od ciebie dostałem!
Nie czekając na odpowiedź babci, wyjąłem ze swojego plecaka batonik i wręczyłem go dziewczynce. Od razu przestała płakać i uśmiechnęła się do mnie serdecznie.
-Dziękuję- powiedziała uradowana i zabrała się do jedzenia słodkiego batonika.
Zrobiło mi się bardzo miło, a babcia powiedziała:
-Widzę, że masz dobre serce. Umiesz sprawiać radość innym. Myślę, że dobry Bóg jest
z ciebie dumny.
3. Rozmowa na temat opowiadania
- Co otrzymał Marek od babci?
- Jak chłopiec pocieszył dziewczynkę?
- Co powiedziała babcia o zachowaniu chłopca?
4. Zadanie 1- „Przekazanie uśmiechu”
Podajcie sobie ręce, uśmiechnijcie się do siebie i powiedźcie: „Cieszę się, że jesteś obok mnie.” „Cieszę się ze wspólnej zabawy z Tobą.” „Cieszę się, że jest nam razem miło.”

Zadanie 2- „Prezent”
Umawiamy się z dzieckiem, że zrobimy sobie nawzajem małe niespodzianki (może to być rysunek, laurka, serduszko, kwiatuszek) i wręczamy je sobie jednocześnie.
5. Zabawa „Prawda czy fałsz”
Dzieci mają kartki w dwóch kolorach: czerwonym i zielonym. Kolor zielony to prawda, a czerwony to fałsz. Jeżeli przeczytane przez rodzica zdanie to prawda, podnoszą zieloną kartkę do góry, jeżeli fałsz podnoszą czerwoną. Rodzic czyta: „Dobrze zachowuję się gdy”:
• pomagam mamie przy sprzątaniu,
• sprawiam przykrość koledze,
• robię porządki w pokoju,
• gram na komputerze, gdy mama zakazuje,
• zgodnie się bawię,
• marudzę przy jedzeniu.

6. Nauka rymowanki
„Jezu, bardzo Cię kochamy,
swoje życie wciąż zmieniamy.”
 
Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Katarzyna Biernacka, data: 22.04.2020 r., godz. 12.24
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Biernacka, data: 24.06.2020 r., godz. 08.50
Liczba odwiedzin: 377