Przedszkole Miejskie nr 3
w Legionowie

grupa VI Odkrywcy

adresy do kontaktu z nauczycielami:
maryla.liszkiewicz@pm3.oswiata-legionowo.pl
elzbieta.lewandowska@pm3.oswiata-legionowo.pl


TYDZIEŃ IV
06.04-10.04.2020

Temat tygodnia: WIOSNA NA WSI (14-17.VI.2020)

– F jak farby

Cele główne: zapoznanie z literą f – małą i wielką, drukowaną i pisaną, utrwalanie poznanych liter.

Cele operacyjne:

Dziecko: rozpoznaje i nazywa literę f – małą i wielką, drukowaną i pisaną. Rozpoznaje i nazywa poznane litery.

- Oglądanie obrazków zwierząt z wiejskiego podwórka w książkach z domowej biblioteki. Nazywanie zwierząt, dzielenie ich nazw na sylaby i głoski.

- Ćwiczenia poranne

* - Ćwiczenia głowy i szyi – Koń kiwa głową. Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym, z rękami ułożonymi na kolanach, wykonuje skłony w przód i w tył z wydłużeniem szyi i lekkim przyciąganiem brody.

* - Ćwiczenia zręczności – Koń na biegunach.

Dziecko w siadzie skrzyżnym, chwyta za stopy od zewnętrznej strony, wygina plecy jak bieguny konia – lekko huśta się w tył, na plecy i w przód do siadu.

* - Ćwiczenia równowagi – Koń grzebie nogą. Dziecko maszeruje z wysokim unoszeniem kolan. Na hasło Konie zatrzymuje się, rży i grzebie nogą – lekko uderza o podłogę palcami lewej i prawej stopy, na zmianę.

* - Zabawa Konie i wózki. Dziecko z drugą osobą, tworząc parę, staje jedno za drugim. Pierwsza osoba podaje do tyłu ręce i powstaje wózek z koniem. Biegają w różnym tempie, przeplatając bieg marszem. Po pewnym czasie następuje zamiana ról.

* - Na koniec spokojny marsz.

- Wprowadzenie litery f – małej, wielkiej, pisanej i drukowanej.

Mieszanie kolorów. Należy przygotować trzy słoiki z farbą żółtą, czerwoną i niebieską i trzy puste słoiki. Prosimy dziecko aby przypomniały jakie kolory powstaną przez zmieszanie farb:

* żółtej z niebieską

* niebieskiej z czerwoną

* czerwonej z żółtą.

Po każdej odpowiedzi mieszane są farby.

* Dzielenie słowa farby na sylaby i głoski.

* Co słyszysz na początku słowa?

- Podawanie słów zaczynających się głoską f – (fajka, flaga, foka), mających ją w środku (agrafka, delfin, perfumy) i na końcu (elf, kilof, traf). Z ilu głosek składa się słowo farby? Narysuj tyle (małych) prostokątów ile jest głosek. Wypowiadanie głoski f długo ffffyyyy, krótko f f f f f f… . co możesz powiedzieć o głosce f ? (spółgłoska). Ułóż z liter wyraz farby. Wyszukiwanie imion rozpoczynających się głoską f (Franek, Filip, Felicja, Florentyna).

- Podziel imię Franek na sylaby, głoski, narysuj tyle prostokątów, ile słyszysz głosek.

- Pokaz litery f małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Umieszczenie liter pod modelami słów farby, Franek. (modele to narysowane prostokąty).

- Zabawa ruchowa – Dotknij. Dziecko biega, na dźwięk tamburynu (lub innego dźwięku) dotyka przedmiotu w kolorze wymienionego przez rodzica.

- Zabawa W jakim kolorze? Należy przygotować napisy zwierząt barany, konie, kury, koguty, kozy, krowy, indyki. Rodzic pyta: W jakim kolorze są: barany, konie…?. Zadaniem dziecka jest odszukanie właściwego wyrazu.

- Układanie wyrazów z literą f. Rodzic podaje nazwy, a dzieci układają wyrazy z liter. (farby, agrafka, futro, figura, firanka, fala, rafa, flet, sofa, wafel, gofry, figi, foka… .)

Karty pracy cz. 3, s. 82, 83 84, 85.

*- Oglądanie obrazka. Wskazywanie tego, co w swojej nazwie ma głoskę f. Czytanie tekstu.

*- Dzielenie nazw obrazków na głoski. Rysowanie pod obrazkami tylu okienek, z ilu głosek składają się ich nazwy. Czytanie połączeń litery f z poznanymi literami. Czytanie wyrazów ukrytych w plątaninkach.

*- Tworzenie wyrazów poprzez naklejanie odpowiednich liter w pustych okienkach. Rozwiązywanie krzyżówki. Odczytanie hasła.

*- Kreślenie liter pisanych F,f na podłodze, w powietrzu, na plecach rodzica. Pisanie liter po śladach i samodzielnie.

- Karta pracy Czytam, piszę, liczę, s. 76

- Obserwowanie przyrody wiosną.

- Zabawa ruchowo-naśladowcza W wiejskiej zagrodzie. Dzieci naśladują ruchy i głosy wiejskich zwierząt, których nazwy podał rodzic.

- Piosenka Kurczątka ( autor nieznany, melodia ludowa).

Kurczątka, kurczątka w stodole były,

malutką dziureczką powychodziły.

„Widziałeś chłopczyku?”

Widziałem, panie.

Malutką dziureczką patrzyłem na nie”.


* Awantura na wiejskim podwórku.

Cele główne: rozwijanie mowy, rozwijanie sprawności fizycznych.

Cele operacyjne: wypowiada się na temat opowiadania, aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach.

I
Karta pracy, cz. 3, s. 86.

Kolorowanie rysunku według wzoru. Określanie czyje to dziecko. Naśladowanie głosów zwierząt żyjących na wsi. Rodzic mówi nazwę zwierzęcia, a dziecko naśladuje jego głos.

- Ćwiczenia poranne

* - Ćwiczenia głowy i szyi – Koń kiwa głową. Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym, z rękami ułożonymi na kolanach, wykonuje skłony w przód i w tył z wydłużeniem szyi i lekkim przyciąganiem brody.

* - Ćwiczenia zręczności – Koń na biegunach.

Dziecko w siadzie skrzyżnym, chwyta za stopy od zewnętrznej strony, wygina plecy jak bieguny konia – lekko huśta się w tył, na plecy i w przód do siadu.

* - Ćwiczenia równowagi – Koń grzebie nogą. Dziecko maszeruje z wysokim unoszeniem kolan. Na hasło Konie zatrzymuje się, rży i grzebie nogą – lekko uderza o podłogę palcami lewej i prawej stopy, na zmianę.

* - Zabawa Konie i wózki. Dziecko z drugą osobą, tworząc parę, staje jedno za drugim. Pierwsza osoba podaje do tyłu ręce i powstaje wózek z koniem. Biegają w różnym tempie, przeplatając bieg marszem. Po pewnym czasie następuje zamiana ról.

* - Na koniec spokojny marsz.

II
- Ćwiczenia w Książce, s. 70, 71. Czytanie, co mówią zwierzęta. Wskazywanie zwierząt na obrazku. Czytanie tekstu o zwierzętach z wiejskiego podwórka. Wymień nazwy zwierząt przedstawionych na obrazku.

- Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego Awantura na wiejskim podwórku.

Wczesnym rankiem konie wybiegły ze stajni i pogalopowały na łąkę. Zaraz po koniach krowy, nie spiesząc się (po porannym dojeniu), wyszły z obory i pomaszerowały na pastwisko. W chlewiku chrumkały świnki zajadając ze smakiem paszę z koryta. Gdy konie i krowy pasły się na łące, gospodyni otworzyła drzwi kurnika i na podwórko wysypał się drób. Pierwszy – kogut – stąpał dumnie unosząc głowę. Za nim szły kury i biegły kurczęta. Potem gąsior, a za nim szły gęsiego gęsi i gęsięta, a na samym końcu, kołysząc się w kaczym chodzie, wędrował kaczor z kaczkami i kaczętami. Kury jak zwykle zaczęły Grzebać w piasku w poszukiwaniu czegoś do zjedzenia. Kaczki taplały się w błotnistej, kałuży, czego nie robiły nigdy kury, bo kury nie lubią wody. Wiadomo – zmokła kura nie wygląda zbyt ciekawie. Białe kaczki w błocie zrobiły się szare i podążały do sadzawki za domem, gdzie pływały już gęsi. Odważny gąsior machał skrzydłami i zasyczał na Burka, który chłeptał mulistą wodę z sadzawki. Burek zaszczekał na gąsiora, niegroźny, bo uwiązany na sznurku do budy. Sznurek Burka był długi, wystrzępiony, zasupłany i powiązany w wielu miejscach. Niegdyś był bardzo mocny, ale od słońca, deszczu, a przede wszystkim psich zębów i pazurów wyraźnie osłabł i czasami się urwał. Dzień był piękny, słoneczny, ale coś nieokreślonego wisiało w powietrzu. Jakiś niepokój, poczucie zagrożenia. Pierwsze rozgdakały się kury, które miały coś do kaczek.

- Jak można taplać się w błocie! Kaczki to straszne brudasy! Moje kurczaczki skaczą wdzięcznie, a kaczki mają krótkie nóżki (jak zwykle u kaczuszki) i kaczy chód! Idą, kołysząc się na boki, i ciągle chlapią się w wodzie! Chodźcie, moje kurczątka, nawet nie próbujcie się bawić z tymi brudaskami!

A na to kaczki:

- Kwa, kwa, myślałby kto! Kury boją się wody, bo nie ma bardziej żałosnego stworzenia od zmokłej kury! A gdyby przyszła wielka ulewa i zalała podwórko? Wszystkie kurczątka by się potopiły!A moje kaczęta tylko by się śmiały, bo one od małego uczą się pływać! Tak, tak, kwak, kwak! - zakwakała kaczka i odwróciła się ogonem do kur, okazując im swoje lekceważenie!

- Gę, gę, pływanie to najważniejsza rzecz pod słońcem! - zagęgała gęś i żeby okazać swoją wyższość, zanurkowała w stawie, a za nią gąsięta. - Moje małe pływają pod wodą jak rybki, a jak zechcę, nauczę je latać! Chodzą za mną gęsiego, jak po sznurku.

- Kwa, kwa, racja, racja, moje kaczęta też chodzą i pływają za mną, jedno za drugim!Nie oddalają się od siebie, nie rozbiegają się! A te kurczaki chodzą gdzie chcą, grzebią w ziemi, wzniecając tumany kurzu, wszystkie kury bez przerwy kurzą i chodzą okropnie zakurzone! Boją się czstej wody jak diabeł wody święconej! I pewnie od kurzu dostają kurzej ślepoty!

- A- kwak!! - kichnęła kaczka. - TO od kurzu!

- Raczej od zimnej wody i błota! - przygdakała jej kura.

- Kwa, kwa, kąpiele błotne są bardzo zdrowe!

- Ko, ko, chyba tylko dla brudasów!

- Kwa, kwa. Błoto dobrze robi na pierze!

- Ko, ko zwłaszcza, gdy się pierza nie pierze!

- A każda kura się kurzy!

- Ko, ko, jeszcze zobaczycie, jak będą z was drzeć pierze! Ko, ko, skubane gęsi, skubane kaczki, będą z was darli białe kłaczki, białe piórka, białe puchy gospodarzom na poduchy, dla chłopaka i dziewczyny ciepłe jaśki i pierzyny, na kurtki puchowe zimowe!

- Gę, gę, kwa, kwa , z braku wołu kury skubią do rosołu!

Kury trochę się stropiły. Co też gęsi i kaczki miały na myśli? Kłótnia kur, gęsi i kaczek mogłaby trwać w nieskończoność, gdy pojawił się intruz. Nad podwórkiem zawirował cień. Ptaki rozbiegły się na wszystkie strony, gęsi zanurkowały w wodzie, kaczki chlapnęły w błoto, a kury mogłyby po strusiemu schować głowy w piasek, ale w ptasim móżdżku miały na tyle rozumu, że wybrały inną kryjówkę. Czym prędzej wparowały do budy Burka, z którym wcześniej miały na pieńku, bo wyjadały mu żarcie z miski. Burek szczeknął i chciał pogonić kury, gdy wtem dostrzegł krążącego jastrzębia.

- Hau, hau, szczeknął. Wróg, wróg, precz, precz!

Kury w budzie były bezpieczne,ale kaczki i gęsi nie mogły w nieskończoność pływać pod wodą. Ledwie któreś z kacząt lub gąsiąt wynurzało głowę, a zaraz drapieżny jastrząb szybował w jego stronę z wyciągniętym dziobem i szponami.

- Hau, hau! Precz, precz! - rozpędził się i skoczył. Sznurek naprężył się, puściło kilka nadwątlonych włókien, ale sznurek wytrzymał i Burek wylądował na plecach. Skoczył drugi raz – kolejne włókna się zerwały, ale sznurek nie puszczał. Cofnął się pod budę, rozpędził się, nadwyrężony sznurek pękł, a Burek wystrzelił jak z procy prosto w jastrzębia, który właśnie chwytał przerażone kaczątko w swoje szpony.

- Wara, wara! - wrzasnął Burek na jastrzębia, który musiał obejść się smakiem. Odleciał, utraciwszy kilka piór.

A tu, co się dzieje? Burek, do budy! - krzyknął gospodarz, który właśnie wrócił z pola do domu na obiad i zaparkował traktor na podwórku. Widząc rozgdakany, rozkwakany i rozgęgany drób, uznał Burka za sprawcę awantury i chciał mu dać burę. Nagle jego wzrok padł na walące się jastrzębie pióra wyrwane z ogona drapieżnego ptaka.

- Brawo, Burek, dzielny, dobry pies! Uratowałeś drób! Przyniósł michę pełną psich smakołyków i odgonił kury, które bardzo lubiły zaglądać do psiej miski.

- Jak ja nie lubię tych Ptaszydeł! - burknął Burek. Wlazł do budy, wyciągnął się, położył głowę na przednich łapach i zasnął.

Rozmowa na temat opowiadania

- Co działo się rano na wiejskim podwórku?

- O co kłóciły się kaczki z kurami?

- Za kim były gęsi?

- Kto zaatakował drób?

- Co zrobił pies Burek?

Karta pracy Czytam, piszę, liczę. s.77. Nazywanie zwierząt przedstawionych na obrazku. Odszukanie wśród naklejek wyrazów – ich nazw - i naklejenie pod odpowiednimi obrazkami zwierząt.

- Ćwiczenia gimnastyczne

* Bieganie.

* Dziecko w siadzie skulnym rozkrocznym – uderza o kolana: dłońmi, pięściami, łokciami, rozcierają kolana, spychają je do podłogi i unoszą.

* W siadzie – wykonuje wymachy nóg i bezwładne przewroty.

* Czołga się po podłodze i turla się.

* Podskoki w miejscu.

* Skłony w przód i na boki.

* Krążenie ramion – w przód i w tył.

* Krążenie biodrami w prawą i w lewą stronę.

* Relaks – leżenie i głębokie oddychanie.

- Słuchanie wiersza L. Łącz Wesołe podwórko

Skąd wiedziała mała gąska, że potrafi pływać?

A źrebaczek kogo spytał,czy będzie miał grzywę?

To gęś mama do jeziora drogę pokazała,

a klacz gniada źrebaczkowi wszystko powiedziała.

Bez mamusi smutno, nudno, przestraszył się kotek,

zgubił mamę, teraz szuka, aż wskoczył na płotek.

I cielaczek się rozgląda, bo nie widzi mamy,

krówka ryczy, biega wkoło, od domu do bramy.

Bo najlepiej jest przy mamie – bezpiecznie wesoło,

świnka leży, a tuż obok sześć prosiąt wokoło.

Kogut pieje, gdacze kura, kurczak popiskuje.

Zgadnij teraz, kto swych małych szczeniaków pilnuje?

- Jak nazywają się młode: kury, kota, psa,świni, konia,krowy?

- Karty pracy cz. 3 s. 87. Nazywanie par zwierząt – rodziców. Odszukanie wśród naklejek zdjęć ich dzieci i naklejenie obok ich rodziców. Nazywanie dzieci zwierząt.

Zabawa ruchowa skoczna Skoki konika – Dziecko naśladuje konia – w podskokach biega w różnych kierunkach i rży. Na sygnał zatrzymuje się.
...


TYDZIEŃ III
30.03-03.04.2020 r.

Temat tygodnia: WIELKANOC

Dzień pierwszy - J jak jajka
Ciekawostki o Wielkanocy
- Wielkanoc nazywana jest Świętem Zmartwychwstania Pańskiego. Chrześcijanie obchodzą ją na pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa. Wierzą, że ofiarował swoje życie, żeby odkupić winy ludzi.
- Zwierzęciem ofiarnym przez wiele, wiele lat był baranek, dlatego został on symbolem ofiary Chrystusa.
- Jajka z czasem zaczęto święcić, traktując je jako symbol rodzącego się życia.
- Zające traktowano jako symbol płodności, dostatku i wierzono, że to zając przynosi świąteczne jajka.
- Ważnym symbolem zbliżających się świąt jest Niedziela Palmowa, podczas której święcone są palmy. To nawiązanie do witania Chrystusa wjeżdżającego do Jerozolimy.
- Ważnym symbolem Wielkanocy są pisanki. Tradycja malowania jajek jest znana od starożytności. Do farbowania jaj używano: Łupinek cebuli, zielonego owsa, szpinaku, kory drzew. W niektórych regionach Polski wydrapowano wzory na pomalowanych skorupkach lub oklejano jajka sitowiem, wycinankami z papieru, tkaniną.

Zabawy ruchowe
- Kura. Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym z rękami złożonymi z tyłu – jest kurą. Na hasło kura wstaje i spaceruje po pokoju grzebiąc nogami w ziemi w poszukiwaniu jedzenia, a potem dziobie odnalezione ziarenko, uderzając palcem w podłogę.
- Jastrząb i kura. Jastrząb staje z boku w wyznaczonym miejscu. Kura porusza się swobodnie. Na hasło jastrząb – jastrząb wybiega i łapie kurę. Kura, która przysiądzie jest bezpieczna i jastrząb nie może jej dotknąć.
- Zajączki. Dziecko wykonuje przysiad podparty. Na hasło: zając skacze – dziecko naśladuje skok zająca. Na hasło: zając staje słupka – w przysiadzie prostuje tułów do pionu i układa ręce w skrzydełka.
- Ćwiczenie równowagi
Dziecko maszeruje z wysokim unoszeniem kolan. Na polecenie zatrzymuje się, staje na jednej nodze, i opiera stopę o kolano nogi na, której stoi.
- Spokojny marsz na zakończenie.

WPROWADZENIE LITERY J na podstawie wyrazu – jajko.
- Oglądanie obrazków, zdjęć różnych jajek (kurzych, przepiórczych, gęsich, strusich). Porównywanie ich wyglądu.
- Podawanie nazw zwierząt wyklutych z jajek (ptaki, węże, krokodyle, dinozaury).
- Dzielenie wyrazu jajko na sylaby i głoski. Podawanie słów rozpoczynających się głoską j (jeleń, jagody, jogurt…), mającą ją w środku (kajak, fajka, bajka…) i na końcu (kraj,maj, klej), podawanie imion rozpoczynającą się głoską j (Jola, Janek, Justyna, Judyta). Dzielenie wybranego imienia na sylaby i głoski.
- Pokaz litery J małej i wielkiej drukowanej i pisanej. Utrwalenie litery j. Odczytanie wyrazów jajko, Janek, ułożenie tych wyrazów z liter.
- Podawanie rymów do podanych słów:
pisanki – firanki, falbanki, kołysanki, malowanki…
baranek – dzbanek, ganek, Franek…
zajączek – pączek, bączek…
jajka – bajka, fajka…
- Wyszukiwanie litery j w tekście drukowanym (gazeta, książka…).
- Pisanka – wykonanie pisanki na kartce A-4 według własnego pomysłu, dowolną techniką ( kredki, pastele, farby, plastelina, itp…).

- Słuchanie ciekawostek na temat pisanek.
* Pisanki stosowano do różnych zabiegów magicznych, np. dotykano nimi grzbietów bydła, aby było zdrowe i płodne; prowadzono je wzdłuż zagonów oziminy, żeby zapewnić urodzaj.
* Traktowano je jako dar, który miał przynieść wszelką pomyślność osobie obdarowanej.
* Młode kobiety dostawały często pisanki marcepanowo-czekoladowe z pierścionkiem.
* Ludzie bogaci obdarowywali się drogimi pisankami ze złota, ozdabianymi kamieniami szlachetnymi. Francuski jubiler Faberge wykonywał takie na zamówienia cara Rosji.
* Służyły też do zabawy zwanej taczankami – turlało się po stole malowane jajka, zderzając je ze sobą. Wygrywała osoba, której pisanka się nie potłukła.


Dzień drugi - Zwyczaje Wielkanocne

- Zabawy ruchowe – takie, jak w pierwszym dniu.
- Słuchanie wiersza P. Beręsewicza Wielkanoc.
* Jajko z napisem ”Pisanka Janka”
to była, przyznam niespodzianka,
bo u nas w domu, aż do tej pory,
każdy malował jajka we wzory.
Ale poza tym, jak się wydaje,
nie ucierpiały dawne zwyczaje:
były palemki, serdeczne słowa,
spacer, życzenia,babka drożdżowa,
a śmigus-dyngus po dwóch minutach
wszystkim świątecznie chlupało w butach.
- Rozmowa na temat wiersza.
* Jakie zwyczaje związane z Wielkanocą są wymienione w wierszu?
* Co różniło tę Wielkanoc od poprzednich?
- Ćwiczenia kontroli wzrokowej – Patrzymy na pisankę.
Dziecko siedzi naprzeciw osoby, która trzyma pisankę w dłoni, i wodzi oczami za ruchem pisanki’
* Wodzenie poziome- przesuwanie pisanki w lewo i w prawo.
* Wodzenie pionowe.
* Wodzenie koliste.

- Przeczytaj.
ja jo je ju aj oj ej uj ij
jaja lejek bajka wujek olej klej kajak

- Napisz na kartce A-4 dużo liter pisanych j J.
- Ćwiczenia gimnastyczne
* Bieganie.
* Dziecko w siadzie skulnym rozkrocznym – uderza o kolana: dłońmi, pięściami, łokciami, rozcierają kolana, spychają je do podłogi i unoszą.
* W siadzie – wykonuje wymachy nóg i bezwładne przewroty.
* Czołga się po podłodze i turla się.
* Podskoki w miejscu.
* Skłony w przód i na boki.
* Krążenie ramion – w przód i w tył.
* Krążenie biodrami w prawą i w lewą stronę.
* Relaks – leżenie i głębokie oddychanie.
Narysuj cztery jajka i pokoloruj je według instrukcji.
1. W kolorze nieba.
2. W kolorze śliwki.
3. W kolorze pnia drzewa.
4. W kolorze mandarynki.
5. Możesz narysować piąte jajko według własnego koloru.

Dzień Trzeci – Koszyczek dobrych życzeń

- Ułóż z rozsypanki literowej wyrazy związane z Wielkanocą.
Pisanka, jajko, palma, baranek, babka, mazurek.

- Piosenka Koszyczek dobrych życzeń. (sł. i muzyka K. Gowik)
I. Siedzi biały cukrowy baranek w wielkanocnym koszyku,
a z barankiem gromada pisanek – dużo śmiechu i krzyku.
Dwie kiełbaski pachnące są, sól i pieprz, by był pyszny smak.
Dziwi się biały baranek: O! Kto to wszystko będzie jadł?
Refren:
Mama, tata, siostra, brat – każdy coś z koszyczka zjadł,
a to taki jest koszyczek pełen dobrych życzeń.
Gdy marzenia spełnić chcesz, coś z koszyczka szybko bierz!
I życz szczęścia pomyślności, a na święta dużo gości!
II. Dawno temu prababcia tak samo koszyk przygotowała.
Był baranek i dużo pisanek i kiełbaska niemała.
Jak to dobrze już teraz wiem, że koszyczek przemienia świat,
lecz babcia z dziadkiem dziwili się: kto to wszystko będzie jadł?
Refren: Mama, tata…
Kiedyś ja przygotuję koszyczek, aby spełniał życzenia.
Od pisanek kolory pożyczę, od baranka marzenia.
I tak zawsze już będzie wciąż, że w koszyczku pyszności są,
a mamy i babcie i ciocie też z życzeniami dają go.
- Rozmowa na temat piosenki.
* - Ile zwrotek ma piosenka?
* - Co jest w koszyku?
* - Co spełnia ten koszyczek?
- Poznanie nazw różnych jaj wielkanocnych:
* - Kraszanki – jajka o czerwonej barwie.
* - Malowanki – jajka jednobarwne, nie czerwone.
* - Wyklejanki – jajka z naklejonym obrazkiem z listków, sitowia, włóczki...
* - Nalepianki - jajka ozdobione nalepionymi na skorupkę różnobarwnymi wycinankami z papieru.
* - Pisanki – przed zanurzeniem jajka w barwnym roztworze rysuje się na nim wzory woskiem. Po włożeniu do gorącej, barwnej wody tam, gdzie był wosk, zostaje biały, niepomalowany ślad na kolorowym tle. Dawniej do kolorowania jaj używano naturalnych barwników, np. kolor zielony uzyskiwano z listków młodego żyta, kolor brązowy z łusek cebuli, kolor ciemno-brązowy lub czarny z kory śliwy lub olchy, kolor czerwony z buraków, a kolor niebieski z suszonych płatków chabra.
- Ułóż wyrazy z liter – pisanki, malowanki, wyklejanki, malowanki.
- Zrób wielkanocne jajko wybraną techniką (gotowane na twardo lub wydmuszka, lub ze styropianu):
* - posmaruj jajko płynnym klejem i otocz je w kaszy lub w ozdobnych, drobniutkich koralikach, albo w brokacie;
* - wytnij wzory z kolorowych (stołowych serwetek) i przyklej na jajku;
* - wyklej kolorowymi małymi skrawkami kolorowego papieru;
* -Pomaluj farbami.
* - zrób według własnego pomysłu.
- Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.
Książka str 68.
- Nauka piosenki Koszyczek dobrych życzeń.

Dzień czwarty - 10 pisanek
- Utrwalanie piosenki Koszyczek dobrych życzeń.
- Rozwiązywanie zadań tekstowych w zakresie 10. Dziecko ma liczmany, cyfry i znaki. ( liczmanami mogą być ziarenka fasoli, patyczki, koraliki, papierowe kuleczki, cokolwiek). Rodzic mówi zdania, dziecko ilustruje je za pomocą liczmanów, układa działania i je odczytuje. Na zakończenie udziela odpowiedzi na zadane pytania.
* - W koszyczku były 4 pisanki. Mama dołożyła jeszcze 6 pisanek. Ile jest teraz pisanek w koszyku? Dziecko bierze 4 liczmany, kładzie przed sobą, potem dokłada 6, liczy wszystkie liczmany i układa i układa działanie, 4 + 6 = 10, które głośno odczytuje i udziela odpowiedzi na pytanie.
* - Zosia miała 10 pisanek 7 pisanek dała babci i dziadkowi. Ile pisanek jej zostało? Dziecko układa 10 liczmanów. Potem odsuwa 7 liczmanów. Liczą pozostałe liczmany i układają działanie, głośno je odczytują, odpowiada na pytanie. 10 – 7 = 3
- Ćwiczenia gimnastyczne
* - Bieganie.
* - Dziecko w siadzie skulnym rozkrocznym – uderza o kolana: dłońmi, pięściami, łokciami, rozciera kolana, spycha je do podłogi i unosi.
* - W siadzie – wykonuje wymachy nóg i bezwładne przewroty.
* - Czołga się po podłodze i turla się.
* - Podskoki w miejscu.
* - Skłony w przód i na boki.
* - Krążenie ramion – w przód i w tył.
* - Krążenie biodrami w prawą i w lewą stronę.
* - Relaks – leżenie i głębokie oddychanie.
- Składanie w całość pociętej karty świątecznej i przyklejenie jej na kartkę.
- Zabawa z rymowanką. Dziecko wypowiada rymowankę dzieląc słowa na sylaby i łącząc tę czynność z ruchem: jedna sylaba - przysiad, druga sylaba – wyprost.
- Jajeczko, jajeczko,
jesteś pisaneczką.

Dzień piąty – Wielkanocna przygoda

- Zabawy ruchowe
- Kura. Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym z rękami złożonymi z tyłu – jest kurą. Na hasło kura wstaje i spaceruje po pokoju grzebiąc nogami w ziemi w poszukiwaniu jedzenia, a potem dziobie odnalezione ziarenko, uderzając palcem w podłogę.
- Jastrząb i kura. Jastrząb staje z boku w wyznaczonym miejscu. Kura porusza się swobodnie. Na hasło jastrząb – jastrząb wybiega i łapie kurę. Kura, która przysiądzie jest bezpieczna i jastrząb nie może jej dotknąć.
- Zajączki. Dziecko wykonuje przysiad podparty. Na hasło: zając skacze – dziecko naśladuje skok zająca. Na hasło: zając staje słupka – w przysiadzie prostuje tułów do pionu i układa ręce w skrzydełka.
- Ćwiczenie równowagi
Dziecko maszeruje z wysokim unoszeniem kolan. Na polecenie zatrzymuje się, staje na jednej nodze, i opiera stopę o kolano nogi na, której stoi.
- Spokojny marsz na zakończenie.
- Obejrzyj obrazki. Opowiedz historyjkę. Nadaj jej tytuł.


Ćwiczenia z historyjką obrazkową
* - Oglądanie obrazków. Wskazywanie kolejnych (można je ponumerować)
* - Opowiadanie co się dzieje na kolejnych obrazkach.
* - Opowiadanie całej historyjki.
* - Nadanie tytułu całej historyjce.

TYDZIEŃ II
23.03-27.03.2020 r.

Zajrzyjcie na stronę http://przedszkolemuchomorek.pl/?page_id=65873
tam odszukajcie opowiadanie M. Strękowskiej-Zaremby „Ł jak ławka”

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/kolorowy_start_zplusem_6latek_czytam_pisze_licze.pdf
strony do wykonania z naszych książek to 68-73. Poznanie i utrwalenie litery ł.

https://youtu.be/Wjo_Q1OYTmY – film edukacyjny pt „Wiosna”

Zagadki wiosenne

1. Nogi ma czerwone, cienkie jak patyki,
A po nasze żabki przybył aż z Afryki. (bocian)

2. Śpiewa wysoko piosenki do słonka,
Głos ma podobny do drżenia dzwonka. (skowronek)

3. Ten ptaszek, choć tak malutki,
Wielkie na niebie czyni kółka,
A nazywa się ……….. (jaskółka)

4. Siedzi sobie na buku
Woła kuku, kuku. (kukułka)

5. Wraca do budki lęgowej na drzewie
I czeka z radością na panią szpakową. (szpak)

https://przedszkolankowo.pl/2017/01/08/marcowe-kaprysy-prezentacja-multimedialna-pomoce/w-marcu-jak-w-garncu-prezentacja-multimedialna-2/

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/ksplus-6l-kp-cz3.pdf
znajdziecie tam strony do wykonania z naszych książek odnośnie Marcowej pogody tj naszego poprzedniego tematu od str 53 do 61 oraz do aktualnego tj. Nadeszła wiosna od str. 62 do 73

„Co lubi wiosna” - przeczytajcie wyrazy i wybierzcie właściwy, a dowiecie się co lubi wiosna.

motyle, lody, bazie, auta, ptaki, narty, skowronki, sikorki, listki, klocki, sasanki, cukierki, tulipany, kredki, przebiśniegi, astry, biedronki, bałwana, pierwiosnki, kokosy, krokusy, buty, zawilce, banany, słońce, lalki, stokrotki, sople, trawę, zimę, żabki, pingwiny, podbiał, sanki, krople wody, śnieg.

https://przedszkolankowo.pl/2016/12/17/wiosna-na-lace-prezentacja-multimedialna-pomoce/wiosna-na-lace-prezentacja-multimedialna/

ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE
1. Ćwiczenia mięśni języka i warg:
„Żaba i bocian”
Ściąganie i rozciąganie warg na przemian (kilka razy)
„Dzióbek ptaszka”
Wysunięte do przodu wargi rozwieramy i zwieramy na przemian.
„Jaszczurka”
Językiem lekko wysuniętym między wargi wykonujemy poziome ruchy z jednej strony na drugą, z czasem zwiększamy tempo.
„Ślimak wysuwa różki”
Czubek języka wysuwa się między luźno złączone wargi i cofa się. Ruch języka jest powolny, o małym zasięgu

Ćwiczenia oddechowe:
Dmuchanie na piórka (tak, aby unosiły się w powietrzu)
„Wiatr”
Dmuchanie z różnym natężeniem na paski papieru

Ćwiczenia słuchowe:
Podział słów na sylaby- dziecko podaje ilość sylab w poniższych słowach
SOWA, SOK, OSA, WŁOSY, ZAMEK, ZEGAR, CEBULA, DZWONEK, SZALIK, SZUFELKA, ŻABA, KOLEŻANKA, CZEKOLADA, DŻEM
Podział słów na głoski- dziecko podaje liczbę głosek w poniższych słowach
LIS, LAS, KOZA, KOC, CENA, OCET, SZOPA, ŻUK, ŻABA, KOŻUCH, CZAPKA, DŻOKEJ, RAK, KURA, WOREK

Spróbuj wykonać z kolorowego papieru pracy typu origami
https://www.youtube.com/watch?v=dewsLpMTvCA- BIEDRONKA
https://www.youtube.com/watch?v=xS5KpXZZfU0 - MOTYL

„Wiosenne buziaki” - piosenka
Wiosenne-buziaki.mp3 (Plik mp3) (2.51 MB)
I. Już rozgościła się wiosna.
słońce i kwiaty przyniosła.
Huśta się lekko na tęczy,
motyle i ptaki ślą wiośnie buziaki.

Ref.: Hop, hop, raz, dwa, trzy,
tańczymy z wiosenką ja i ty.
Nawet gdy z burzy wiosenny deszcz,
to tylko radośniej tak tańczyć przy wiośnie.
Hop, hop, raz, dwa, trzy,
bzyczą już pszczoły i kwitną bzy.
A całe miasto całusy śle,
bez wiosny było tu źle.

II. Słońce rozdaje promyki,
gonią się w lesie strumyki.
Mrówki zaczęły porządki,
a grube ślimaki ślą wiośnie buziaki.

Ref.: Hop, hop, raz, dwa, trzy,
tańczymy z wiosenką ja i ty.
Nawet gdy z burzy wiosenny deszcz,
to tylko radośniej tak tańczyć przy wiośnie.
Hop, hop, raz, dwa, trzy,
bzyczą już pszczoły i kwitną bzy.
A całe miasto całusy śle,
bez wiosny było tu źle.

III. Kwiaty swe płatki umyły
i świeże stroje włożyły.
Budzą się wszystkie zwierzaki.
Kociaki i psiaki ślą wiośnie buziaki

Ref.: Hop, hop, raz, dwa, trzy,
tańczymy z wiosenką ja i ty.
Nawet gdy z burzy wiosenny deszcz,
to tylko radośniej tak tańczyć przy wiośnie.
Hop, hop, raz, dwa, trzy,
bzyczą już pszczoły i kwitną bzy.
A całe miasto całusy śle,
bez wiosny było tu źle.

Trzymajcie się zdrowo p. Marylka.


TYDZIEŃ I
16.03-20.03.2020 r.

Posłuchajcie wiersza czytanego przez rodziców.

Co oznacza przysłowie: „W marcu jak w garncu?”


„Marcowa pogoda” B.Forma

Ja jestem marzec, ja wam pokażę,
jak dobrze mieszać pogodę w garze.
Zanim na dobre wiosna przybędzie,
ja ślady zimy zostawię wszędzie.

Zmarzną wam nosy i zmarzną uszy,
i jeszcze trochę śnieżek poprószy.
I chociaż słońce mocniej przygrzeje,
to jeszcze chłodnym wiatrem powieje.

https://pl-pl.facebook.com/sp45gdynia/videos/wołanie-wiosny-piosenka-w-wykonaniu-uczniów-z-klasy-o-b-życzymy-pogodnej-kolorow/1692692480815694/

Piosenka do słuchania i nauki „Wołanie Wiosny”

1. Dzisiaj w drodze do przedszkola
już zielone były pola,
a bociany klekotały,
bo na łąkę przyleciały.

Ref. Zielona wiosenka nas woła,
zielona panienka wesoła.
W oczy świeci nam
złotym słońcem
i rozrzuca kwiaty pachnące.

2. Na gałązkach pierwsze pąki,
a na pąkach pierwsze bąki.
Żabki skaczą, a skowronek
śpiewa jak srebrzysty dzwonek.

Ref. Zielona wiosenka nas woła,
zielona panienka wesoła.
W oczy świeci nam
złotym słońcem
i rozrzuca kwiaty pachnące.

3. Na spacerze zobaczymy,
czy już nigdzie nie ma zimy.
Teraz wiosna rządzić będzie,
z czego bardzo się cieszymy!
Ref. Zielona wiosenka nas woła,
zielona panienka wesoła.
W oczy świeci nam
złotym słońcem
i rozrzuca kwiaty pachną

Wybierzcie się na spacer z rodzicami i obserwujcie zmiany w przyrodzie. Może uda wam się zobaczyć pierwszego motyla, kwitnące żonkile, bazie, młode listki, pączki na drzewach czy powracające ptaki z ciepłych krajów.

Zobacz oznaki wiosny w załączonym linku

https://www.dzieckiembadz.pl/2020/03/wiosenne-materiay-do-druku-i-piosenki-o.html

Możecie wykonać kalendarz pogody i zaznaczać codziennie jaka jest pogoda każdego dnia.

https://www.dzieckiembadz.pl/2017/08/kalendarz-pogody-do-pobrania.html

Na spacerze poobserwuj chmury. Dowiedz się, kto to jest meteorolog.

„Zabawa z folią” – naśladowanie wiatru, deszczu, chowanie się pod parasol, przy użyciu folii.

Policz słowa w zdaniach.

Od samego rana pada deszcz.

Dzieci włożyły kolorowe kalosze.

Uciekaj przed burzą!

Rano mgła otuliła ulice.

Wczoraj padał deszcz, dzisiaj pada śnieg.

Wieje zimny wiatr.

Narysuj i pokoloruj wesoły parasol.

Kij, na kiju daszek,

ubranie chroni nasze.

I to wam powiem jeszcze,

że chroni je przed deszczem.

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/pani-wiosna/

Posłuchaj opowiadania czytanego przez mamę lub tatę i porozmawiaj z nimi o treści.

Jak Zima nie chciała oddać władzy Wiośnie. Bożena Głodkowska

Zima pakowała już walizki. Nadszedł marzec i zbliżał się czas, kiedy powinna ustąpić miejsca Wiośnie. Lecz Zima nie chciała jeszcze odejść. Bardzo lubiła przeglądać się w skutych lodem jeziorach, podziwiać swoją białą, utkaną ze śnieżnych gwiazdek sukienkę i wyrzeźbioną ze srebrnych sopli koronę. Lubiła też siedzieć na tronie i oglądać pomalowany na biało świat.-Phi! Wiosna? Też mi coś! Kwiaty? Bzdura! –prychała ze złością –Ta okropna Wiosna znów przemaluje wszystko na zielono!Musicie wiedzieć, że Zima nie lubiła zielonego koloru. Kiedy tylko zobaczyła coś zielonego, od razu okropnie bolała ją głowa i dostawała a... a... psik-kataru. A na myśl o słońcu, które tylko czekało aby mocniej przygrzać „więdły” jej sople w koronie. A Wiosna była tuż... tuż... Wędrujące po niebie słońce co chwila wyglądało zza chmur i niespokojnie wypatrywało czegoś w dole.-Ćwir –ćwir, czy już idzie? –pytały wróble. Wyraźnie miały dość Zimy. Ćwierkały tak głośno, że zbudziły śpiącego jeża.- Aaaa –ziewnął jeż szeroko –czy Zima już sobie poszła?Spod śniegu ostrożnie wyjrzały przebiśniegi. Strzepnęły z siebie śnieg i uśmiechnęły się rozchylając płatki, bo tak uśmiechają się kwiaty.-Jeżu! –zawołał jeden z przebiśniegów.-Niedźwiedziu! Koniec spania!- Krra! Krra! –gawrony nie miały czasu na rozmowy. Zaczęły już budować gniazdo i szkoda im było każdej chwili. Zima przysłuchiwała się tym rozmowom i coraz bardziej się złościła. Wszyscy mówili o jednym –żeby już w końcu sobie poszła!Wcale nie było jej z tego powodu miło.-Wiosny wam się zachciało? –zmarszczyła groźnie czoło. –A właśnie że nie pójdę! Jeszcze sobie trochę po króluję!Aż pewnego ranka... Słońce wstało wcześniej niż zwykło. Spojrzało w dół i uśmiechnęło się szeroko. Z wrażenia stopniał trochę lód na rzece.-Tiu – riu – riii! Pobudka! –Skowronki, które odleciały jesienią do ciepłych krajów wracały właśnie z dalekiej podróży.-Obudźcie się! Idzie Wiosna! Zaraz tu będzie! Trzeba ja powitać!-Już ja ją powitam! –zamruczała Zima i tupnęła nogą. Zaszumiały gałęzie i przed Zimą stanął Zimowy Wicher –Wiej Wichrze! –rozkazała–Zatrzymaj Wiosnę!Potem Zima tupnęła dwa razy. Na ten znak niebo zasnuło się ciemnymi chmurami. Zaczął sypać śnieg. Zrobiło się zimno. Wróble skuliło się na gałęziach i przytuliły się do siebie. Przebiśniegi stuliły płatki. Pszczoły, które wyjrzały z ula, aby powiedzieć Wiośnie „Dzień dobry” –szybko się schowały. Jeż z niedowierzaniem pokręcił głową.

-Skowronkowi chyba się coś pomyliło. To jeszcze nie Wiosna –i zakopał się w ciepłych liściach. Gdzieś obok zachrapał niedźwiedź. Skowronki jednak mówiły prawdę. Łąką właśnie szła Wiosna. Właściwie płynęła w powietrzu, stopami w leciutkich pantofelkach ledwie dotykając ziemi. Ubrana była w cienką, ozdobioną kwiatami sukienkę. Pachniało tak ładnie, że Wichrowi zakręciło się w głowie. Wokół Wiosny pląsały nimfy, malutkie i dobre wróżki. Przybyły razem z Wiosną, aby pomóc jej w wiosennych porządkach. Lekko wirowały ich kuse sukienki, przybrane kwiecistymi falbankami.-Huuuuuu! –dmuchnął zimnem Zimowy Wicher. Zima patrząc na lekko ubraną Wiosnę, zatarła ręce z radości. A Wiosna nic a nic sobie z tego nie robiła. Otulał ją ciepły, wiosenny wietrzyk: chronił przed zimnem i roztapiał w powietrzu śniegowe płatki, aby żaden z nich nie dotknął Wiosny. Malutkie nimfy natychmiast rozbiegły się do pracy, aby Wiosna jak najszybciej mogła objąć rządy. Były przy tym tak ruchliwe, że wcale nie czuły chłodu. Tup! Zima nie pozwalała spocząć Wichrowi. Tup, tup! –sypnęła śniegiem. Była tym tak zajęta, że nie zwróciła uwagi że w tym czasie...Nimfa Źródełko tańczyła po lodzie. Wszędzie tam,. Gdzie stąpnęła swoją malutką stopą lód topniał. Topniał też śnieg na drogach i ulicach. Nimfa Kwiatowa zajęła się łąkami i ogrodami. Z kieszeni w sukience wyjmowała nasionka i rozsypywała je dookoła. Które nasio0nko upadło na ziemię, natychmiast wyrastał z niego kwiat. Nimfa Leśna obudziła najpierw wszystkie śpiące jeszcze zwierzęta. Potem zajęła się malowaniem. Raz po raz zanurzała pędzelek w wiaderku pełnym zielonej farbki. Przysiadała na drzewach i krzaczkach i lekkim dotknięciem pędzelka wyczarowała na ich gałązkach zielone pączki. Malowała też trawę i łodyżki roślin. Na próżno Zima tupała nogą. Na próżno dmuchał Zimowy Wicher, sypały śniegiem chmury,. Wiosna nie dała się Zimie!-Kum –kum –rozległo się nagle nad stawem-A... psik! –kichnęła Zima. Zobaczyła bowiem zieloniutkie żabki obudzone czynionym przez Wicher hałasem.-A... psik! A... psik! – rozkichała się na dobre, kiedy ujrzała zielone pączki na drzewach i zieloną trawę. Zaraz też rozbolała ją głowa. Nie pomógł nawet zimny okład odłamanego z korony sopla.-Nic tu po mnie –Zima już wiedziała, że nie udało jej się wygrać z Wiosną –Ale nie pozwolę wam o mnie zapomnieć! Już niedługo a... psik będę u was z powrotem. Razem z Zimą odszedł Zimowy Wicher i śniegowe chmury Wiosna pomachała im ręką na pożegnanie i mrugnęła okiem do słoneczka, które coraz wyżej i wyżej ukazywało się na niebie. Uradowane pszczoły wyleciały z ula i odtańczyły radosny taniec nad głowami jeża i niedźwiedzia.-Wiwat Wiosno! –zawołały chórem.

Poproś dziecko aby wycięło a papieru 10 kropel deszczowych.

Dziecko dodaje i odejmuje krople do 10. Może zapisywać działania za pomocą cyfr i znaków matematycznych, np. 7+3=10, 9-2=7

Ćwiczenie oddechowe Potnij gazetę na paski. Dmuchaj na paski z różnym natężeniem. Powiedz słowo wiaterek – pasek będzie poruszał się delikatnie, gdy powiesz wiatr – pasek zadrży umiarkowanie mocno, zaś przy słowie wichura powinien powiać bardzo mocno.

Poćwicz pisanie litery C i c, poproś o wydrukowanie karty pracy rodziców.

https://www.bajkidoczytania.pl/nauka-pisania-literki-c

Wiosenne zagadki

*Ni to kasza, ni to groch,

spada z nieba, że aż strach.

*Skacze, tańczy, w szyby dzwoni,

jedna kulka drugą goni.


*Co to za białe piórka

gubi szara chmurka?


*Kiedy wstaje –

dzień nastaje,

gdy zachodzi –

noc przychodzi.*Choć go nie widać

znać, że siłę ma.

Łamie w gniewie drzewa,

chmury niebem gna.


*Płynie po niebie,

bo wietrzyk ją goni.

Jeżeli zechce,

słońce zasłoni.*Gdy go długo nie ma,

wszyscy narzekają.

A gdy przyjdzie-pod parasol

przed nim się chowają.


*Nie widać nic od samego rana,

ziemia jest jakby mlekiem oblana.

Lecz nie martwcie się, to nie szkodzi,

bo słońce wróci za kilka godzin.


Z pomocą dorosłych załóż hodowlę cebuli. Obserwuj etapy wzrostu rośliny. Na koniec spróbuj szczypiorku na kanapce.

Napij się zdrowej herbaty z cytryną. Poszukaj z rodzicami wiadomości gdzie rosną cytryny.
Innowacjia „Nasze Talenty”

W przedszkolu chcemy uczyć najmłodsze dzieci kreatywności poprzez wskazywanie możliwości rozwoju i poszukiwanie różnorodnych rozwiązań. Ważne jest odkrywanie młodych talentów i promowanie uzdolnionych dzieci, kształtowanie szlachetnej rywalizacji i rozwijanie wyobraźni i twórczej ekspresji.
Projekt „Nasze Talenty” obejmie dzieci sześcioletnie, ale do niektórych działań włączone zostaną wszystkie dzieci w przedszkolu i realizowany będzie w pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020r.
Autorem projektu jest mgr Maryla Liszkiewicz.
Celem projektu jest rozwijanie potencjału dzieci, ich zainteresowań oraz talentów, poznanie i rozwijanie zainteresowań dzieci. Projekt pozwoli na:
- umożliwianie dzieciom prezentacji swoich umiejętności na forum grupy (czytanie rówieśnikom, pokazy taneczne, wokalne, prezentacja swojego hobby, prac plastycznych),
- kształtowanie postawy otwartej na nowe wyzwania oraz niwelowanie lęku przed nieznanymi sytuacjami,
- nauka przez działanie , stwarzanie sytuacji w których to dziecko jest sprawcą,
- udział w ciekawych formach zajęć edukacyjnych, do których dzieci nie zawsze mają możliwość dostępu w celu wyrównywania szans edukacyjnych,,
- zwiększenie wiary dziecka w swoje możliwości,
- udział w rożnych formach odbioru kultury sztuki (dziecko odbiorca-dziecko twórca),
- stwarzanie sytuacja dla osiągnięcia sukcesu w trakcie wykonywanych działań, dostosowanie poziomu trudności do możliwości dziecka, Dzieci uczestniczące w projekcie:
- nabywają nowe umiejętności, zwiększają swoją aktywność oraz umiejętności poznawcze, rozwijają zainteresowania,
- podejmują się wyzwań i śmiało przezwyciężają trudności,
- potrafią wykazać się wiedza i umiejętnościami na forum grupy,
- analizują, próbują formować wnioski,
- chętnie uczestniczą w nowych formach działań edukacyjnych Zgromadzona zostanie dokumentacja fotograficzna, filmiki, wytwory pracy dzieci, prace plastyczne, notatki ze spostrzeżeniami zachowań dzieci. Efektem działań w ramach projektu będzie sporządzenie sprawozdania po wykonaniu każdego punktu projektu i przesłanie zdjęć, prac i wytworów dzieci na Ogólnopolski Konkurs pod nazwą „Przedszkole Talentów” organizowany przez Studium Prawa Europejskiego. Projekt „Nasze Talenty” uzyskał pozytywną opinię Rady pedagogicznej Przedszkola Miejskiego nr3 w Legionowie.Temat kompleksowy : W PRZEDSZKOLU.

Zadania
– określanie swoich cech fizycznych: wzrost (w odniesieniu do innych), kolor włosów
– określanie swoich ulubionych potraw, form wypoczynku
– określanie swoich zainteresowań.
– podawanie wiadomości na swój temat
– utrwalanie znajomości nazw części ciała
- rozpoznawanie swojego imienia wśród innych, przydzielenie szafek indywidualnych w sali, oraz w szatni
– umuzykalnianie dzieci, zabawy przy piosence „Zmysły”
- rozwijanie mowy, rytmiczne dzielenie słów – wprowadzenie pojęcia sylaba.
- współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie
– poznawanie pracowników przedszkola i pomieszczeń znajdujących się
w budynku
- przypomnienie podstawowych zasad higienicznych
– przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie
w grupie.
- poznawanie świata poprzez zmysły
– rozpoznawanie przed¬miotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu.
– rozwijanie sprawności fizycznej
– rozpoznawanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych
– ustalanie umów dotyczących zachowania się w przedszkolu – Kodeks przedszkolaka
• Ćwiczenia poranne – zestaw I.
• Zabawy ruchowe: Biegające znaczki; Uszy, nos, czubki pal¬ców; Magiczne gesty; Strach ma wielkie oczy.
• Zabawy muzyczno¬-ruchowe: Taniec części ciała, Rób tak jak ja.
• Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw I


Temat tygodnia: Moja droga do przedszkola.

Zadania:

„Środki transportu” – poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego
– poznawanie znaczenia pasów itd.
• Wycieczka na najbliższe skrzyżowanie.– zapoznanie się z zasadami ruchu drogowego
• Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej „Przejście przez ulicę”.– rozwijanie mowy
• – rozwijanie sprawności fizycznej
• Zabawy przy piosence „Ruch uliczny.” – umuzykalnianie dzieci
• Zabawy z kołem– zapoznanie się z figurą geometryczną – kołem
• Wykonanie pracy plastycznej „Znak drogowy”– rozwijanie sprawności manualnej
• Rozmowa na temat: Samochody specjalistyczne. – zapoznanie się z rolą samochodów specjalistycznych
• Zapoznanie się z nazwą miesiąca – wrzesień

• Ćwiczenia poranne – zestaw III.
• Zabawy ruchowe: Uwaga, sygnalizacja!; Zielone, idź, czerwone: stój; Stań przy kole; Ruch uliczny.
• Zabawa ruchowo-naśladowcza Przechodzimy przez ulicę.
Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw II.
Temat tygodnia: Jesienią w sadzie.

Poznajemy przyrodę Jesień
– rozpoznawanie drzew owocowych po owo¬cach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad
– nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty); samodzielne wykonywanie wy¬branych z nich
– poznawanie wybranych owoców egzotycznych.
- W sklepie z owocami - Wycieczka do sklepu z owocami.
- O jak osa - Wprowadzenie litery o – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
- Utrwalanie znajomości litery o.
- W sadzie jesienią- Zabawy przy piosence
- W sadzie jesienią– umuzykalnianie dzieci
– rozwijanie sprawności fizycznej
Uczymy się czytać
Elementarna nauka czytania
– rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich
Nasza edukacja matematyczna
Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia
– rozpoznawanie cyfr
- 1 owoc, 2 owoce - Wprowadzenie zapisów cyfrowych liczb 1 i 2.
- Moje ulubione owoce – wydzieranka z kolorowego papieru.
- Pomagamy zrywać owoce. Historyjka obrazkowa– rozwijanie myślenia przyczynowo--skutkowego
Ćwiczenia poranne – zestaw V.
Zabawa ruchowa kształtująca posta¬wę ciała – Zrywamy jabłka.
Zabawa ruchowo¬-naśladowcza Przez różowe okulary.
Zabawa ruchowa Zbieramy owoce.
Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw III.


Temat tygodnia: Moja rodzina

Zadania:
• Wprowadzenie litery m – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. M jak mama
• Utrwalanie poznanych liter. Uczymy się czytać .
Elementarna nauka czytania – rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich
Podawanie informacji, ja¬kie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują
– określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny
– podawanie powiązań między członkami rodzi¬ny, np. Babcia to mama mamy lub mama taty
– wyjaśnienie wieloznaczności słowa dom.
• Słuchanie opowiadania A. Onichimowskiej Rodzinka.– rozwijanie mowy
• Zabawy przy piosence Moja rodzina. – umuzykalnianie dzieci
• Wazonik dla mamy i taty – wylepianie plasteliną małej butelki po soku.– rozwijanie sprawności manualne
• Zapoznanie się z figurą geometryczną – kwadratem.
Nasza edukacja matematyczna. Rozwijanie intuicji geometrycznej
– nazywanie figur geometrycznych.
• Wykonanie swojego (prostego) drzewa genealogicznego.
Drzewo Genealogiczne - zapoznanie się z historią własnej rodziny.
Wzmacnianie więzów w rodzinie
– wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich
– tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości.
• Rozmowa na temat zawodów rodziców.
• Ćwiczenia poranne – zestaw VII.
• Zabawa muzyczno¬-ruchowa „Rodzinna gimnastyka.”
• Zabawa orientacyjno-porządkowa „Co robi mama?”
• Zabawa ruchowo-naśladowcza „Pracujemy razem.”
Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw IV. – wyzwalanie i inspirowanie aktywności


Odkrywcy na spacerach
Sześciolatki bardzo lubią wyjścia poza teren przedszkola. 18 września poszliśmy obserwować ruch uliczny na skrzyżowaniu. Dzieci mogły przyglądać się różnym pojazdom, przemieszczającym się po drodze, zapoznały się z sygnalizacją świetlną, oglądały mijane znaki drogowe oraz patrzyły na zachowanie pieszych na przejściu przez ulicę. Mam nadzieję. że po wycieczce dzieci już wiedzą jak przechodzić bezpiecznie przez ulicę.


1 października wybraliśmy się do sklepu z owocami. Odkrywaliśmy bogactwo i różnorodność owoców krajowych i egzotycznych. Okazało się, że dzieci doskonale znają nazwy sprzedawanych w sklepiku owoców i warzyw, potrafią je rozpoznać. Pani ekspedientka była tak miła, że podarowała dzieciom po bananie. Mam nadzieję, że przedszkolaki chętniej będą je zjadać wiedząc, że są źródłem wielu witamin.
Na zakończenie realizacji tematu o owocach odkrywaliśmy twórczość i kreatywność dzieci podczas układania kompozycji owocowych na talerzach. Wytwory owocowe wyglądały bardzo apetycznie i świetnie też smakowały.Odkrywcy bawią się w kodowanie.
Od 11.X do 18.X nasza grupa dołączyła do akcji Code Week.
Code Week to społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa „ścigają się” w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. W ramach tego Europejskiego Tygodnia Kodowania pobawimy się z ozobotami, dzieci zaprogramują drogę do pokonania przez mini robota, a przy okazji utrwalą poznane litery i cyfry. Spróbują zakodować bajki, ułożą magiczne kwadraty (tzw. sudoku) oraz zakodują na macie do kodowania drogę np. kotka do myszki.Jesienne warsztaty w grupie Odkrywców.
23 października mieliśmy gości w przedszkolu. Przyszli rodzice, dziadkowie, aby razem z dziećmi pobawić się przy tworzeniu jesiennych prac plastycznych. Dzieci piosenką zaprosiły wszystkich do stołów, zachęciły do wykonania jesiennych bukietów z kwiatów, liści, jarzębiny, do malowanie farbami i wykonania jesiennego drzewa. Popołudnie okazało się bardzo twórcze i powstało wiele ciekawych artystycznych wytworów.Genialny Sześciolatek
Dzieci z grupy Odkrywców wzięły udział w konkursie „Genialny Sześciolatek”, którego autorem jest wydawnictwo Synapsa z Łodzi. Celem konkursu było przygotowanie przedszkolaków do nauki w szkole poprzez ćwiczenia grafomotoryczne oraz sprawdzenie ich wiedzy i umiejętności. Uczestnicy samodzielnie wykonali różnorodne zadania zawarte w arkuszach konkursowych, opracowanych przez zespół ekspertów w oparciu o obowiązującą podstawę programową. Czekamy na wyniki pracy dzieci.12-15 XI 2019r.
Temat tygodnia: Pada deszcz
Jesień
Listopad – liść opadł
• Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej Listopad. – rozwijanie mowy
– obserwowanie zmian zachodzących w przy¬rodzie późną jesienią,
występujących zjawisk atmosferycznych, np.: padającego deszczu, mgły,
obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia
– wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt.
Wędrówka kropelki wody
• Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego Wędrówka kropelki wody.
Co pływa? Co tonie? Zabawy badawcze – Co pływa? Co tonie?– budzenie zainteresowania przyrodą nie¬ożywioną
• Zabawy przy piosence Taniec w deszczu.– umuzykalnienie dzieci
Elementarna nauka czytania
– rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich
– tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich od¬czytywanie.
D jak dom
• Wprowadzenie litery d – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
• Ćwiczenia utrwalają¬ce poznane litery.
Pada deszcz, wieje wiatr
• Listopadowa szaruga – zapoznanie się z nową techniką: mokre na mokrym.
– rozwijanie sprawności manualnej
Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia
– rozpoznawanie cyfr.
Rozwijanie intuicji geometrycznej
– nazywanie figur geometrycznych.
• Zapoznanie się z figurą geometryczną – prostokątem.
• Ćwiczenia poranne – zestaw XI.
• Zabawa muzyczno-ruchowa Mały deszczyk, duży deszcz.
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Słońce – deszcz.
• Zabawy ruchowe: Deszcz i kałuże, Prze¬skocz kałużę.
• Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw V. – rozwijanie sprawności fizycznej
– aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych


Spotkanie ze stomatologiem.

27 listopada gościem dzieci z najstarszej grupy była ciocia Hani pani Marta Zwierzchowska. Pani Marta na co dzień pracuje w gabinecie stomatologicznym, ale tego dnia w przedszkolu chętnie opowiedziała dzieciom o swojej pracy i cierpliwie odpowiadała na wszystkie pytania Odkrywców. Przedszkolaki miały kolejną okazję przypomnieć sobie podstawowe zasady higieny jamy ustnej, doskonalić sposób prawidłowego mycia zębów i przekonać się o konieczności kontrolowania zębów u stomatologa, aby cieszyć się zdrowym i pięknym uśmiechem przez długi czas. Dzieci otrzymały od gościa dyplomy pamiątkowe. Dziękujemy za wizytę.

Temat tygodnia: Zdrowie naszym skarbem 25-29 XI.2019r.

Dbałość o higienę
– ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących
w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu)
– dbanie o higienę po¬przez: codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu.
Uśmiechnij się do sera
• Zabawy przy piosence Uśmiechnij się do sera.
• Zabawa plastyczna Wymarzona witamina.
– umuzykalnienie dzieci
– rozwijanie sprawności manualnej
Zdrowa żywność
– spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczanie spożycia słodyczy, chipsów, picie kompotów, soków, ograniczanie napojów gazowanych)
– przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw.
Uczymy się czytać
Elementarna nauka czytania
– rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich
– tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie. K jak kot
• Wprowadzenie litery k – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
• Utrwalanie poznanych liter.
Zdrowe odżywianie
• Słuchanie wiersza L. Łącz Zdrowe odżywianie
– rozwijanie mowy
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
• Rozmowa na temat praw dzieci – z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka.
Nasza edukacja matema¬tyczna
Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia
– rozpoznawanie cyfr.
Znamy różne figury – ćwiczenia klasyfikacyjne.
• Ćwiczenia poranne – zestaw XII.
• Zabawa muzyczno-ruchowa Zdrowy taniec.
• Zabawa ruchowo-naśladowcza Spaceruj tak jak ja.
• Zabawa ruchowa Warzywno-owocowa sałatka witaminowa.
• Zabawa orientacyjni-porządkowa Reagowanie na ruchy rąk.
Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw VI.– rozwijanie sprawności fizycznej„Brzechwa i Tuwim Dzieciom”- konkurs recytatorski
Dawno w naszym przedszkolu nie było takiego wydarzenia. 29 listopada chętne dzieci z każdej grupy mogły wystąpić przed pozostałymi przedszkolakami recytując wybrany wiersz Jana Brzechwy lub Juliana Tuwima. Na scenie pojawili się reprezentanci od najmłodszych bywalców przedszkola po sześciolatki. Wielu naszych artystów założyło strój adekwatny do recytowanego utworu. Pojawił się więc na przykład Pan Hilary, Kaczka Dziwaczka, Murzynek Bambo, a także kucharka, biedroneczka czy Samochwała. Przygotowanie dzieci do występu leżało po stronie rodziców i w tym momencie kierujemy serdeczne podziękowania w ich stronę za poczynione starania. Nasi artyści musieli wykazać się wielką odwagą, aby pokonać swoje lęki, obawy, wstydliwość, skromność, nieśmiałość i wystąpić przed tak dużą publicznością. Dlatego zostali wszyscy nagrodzeni wielkimi oklaskami oraz dyplomami i książkami.
Gratulujemy uczestnikom konkursu.
Konkurs to część innowacji „Nasze Talenty” , której autorem jest Maryla Liszkiewicz.


Muzeum Historyczne w Legionowie to kolejny punkt na mapie naszego miasta, który odwiedziliśmy w ramach poznawania okolicy. Dzieci odwiedziły muzeum dnia 22 stycznia 2020 roku. Spotkanie przebiegało pod hasłem: „Gawęda o żołnierzach z Legionowa”. Pan, który nas oprowadzał po placówce ciekawie opowiadał o tym jak wyglądało nasze miasto sprzed 100 lat. Dzieci dowiedziały się, że wówczas nie stały bloki, domy, które dziś widzimy, były jedynie koszary wojskowe. Dzieciaki miały możliwość przymierzenia różnych wojskowych nakryć głowy, a także spróbować porozumieć się przez telefon używany przez żołnierzy. Muzeum mieści się na terenie Szkoły Podstawowej nr 8, dzieci miały więc kolejną okazję do utrwalenia drogi do szkoły. Spacerując drogą wiele dzieci wskazywało swoje miejsce zamieszkania.


Ostatnio w grupie Odkrywców zorganizowałam zajęcia z elementami dramy.
Zajęcia rozpoczęłam od zaprezentowania baśni pt. „Królewna Śnieżka”, wykorzystałam drewniany teatrzyk z gotowymi ilustracjami. Udało mi się wzbudzić ciekawość dzieci i zachęcić do dyskusji na temat zachowania się wobec nieznajomych, Dzieci szybko wywnioskowały, że Królewna była zbyt ufna do staruszki, która podarowała jej zatrute jabłko. Dzieci stwierdziły, że dała się nabrać, ponieważ staruszka przypominała życzliwą babcię i nie spodziewała się niczego złego z jej strony. Mimo,że krasnoludki ostrzegały królewnę, aby nikomu nie otwierała drzwi ona zaufała nieznajomej nawet dwa razy. Dzieci wiedzą już, że nie mogą wpuszczać do domu obcych, mimo, że wydają się nam sympatyczni, a nawet chcą coś podarować. Mm nadzieję, że wzbudziłam w przedszkolakach ostrożność w stosunku do nieznanych nam osób. Odkrywcy znają swoje adresy zamieszkania, ale mają świadomość, że nie podaje się go nikomu, tak jak numeru telefonu do rodziców, czy innych informacji o rodzicach. Przy okazji zainspirowałam dzieci do wykonania własnych kukiełek do zabawy w teatrzyk. Powstały wspaniałe postaci nie tylko do wspomnianej bajki. Dzieciaki chętnie tworzyły występy z własnymi kukiełkami, dla innych. Czasami więcej było aktorów niż widzów w tym teatrze.


„Przedszkolne mistrzostwa w grach edukacyjnych” - zorganizowanie gier i zabaw kształtujących umiejętność dodawania i odejmowania u dzieci.

W mistrzostwach matematycznych wzięły udział dwie grupy dzieci najstarszych z naszego przedszkola. Chciałam aby uczestnicy dobrze się bawili, ale jednocześnie mieli możliwość doskonalenia umiejętności wiedzy matematycznej. Wszystkie dzieci były aktywizowane do udziału w grach. Aktywności były zróżnicowane i dostosowane do poziomu wiedzy dzieci. Dzieci chętnie zgłaszały się do kolejnych zabaw. Myślę,że taki rodzaj zajęć był dla nich ciekawy, inny niż co dzień. Mnogość przygotowanych pomocy uatrakcyjniały zajęcia. Wszystkie dzieci zasłużyły na mistrza i otrzymały smycz w nagrodę za uczestnictwo w spotkaniu.