Przedszkole Miejskie nr 3
w Legionowie

grupa V Tropiciele

Tematy kompleksowe od 02.09- 13.09.2019 r.
Wesołe przedszkolaki.
Wakacyjne wspomnienia.
• Tworzenie atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci w przedszkolu.
• Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej.
• Budowanie miedzy dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji.
• Zapoznanie z pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu, zwrócenie uwagi na zmiany, jakie zaszły w nich podczas wakacji.
• Wdrażanie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu.
• Opracowanie kodeksu obowiązującego w grupie. Rozumienie oraz przestrzeganie zasad zachowania i współżycia w grupie.
• Wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
• Zapoznanie z różnymi regionami naszego kraju ze zwróceniem uwagi na elementy charakterystyczne dla poszczególnych krajobrazów.
• Poznanie zasad zachowania się i bezpieczeństwa w różnych środowiskach.
• Doskonalenie umiejętności dokonywania klasyfikacji przedmiotów ze względu na różne kryteria.
• Budzenie więzi z naszym krajem oraz rodzinną miejscowością.
• Doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi w czasie przeszłym.
• Prowadzenie ćwiczeń grafomotorycznych przygotowujących do nauki pisania.
• Słuchanie wierszy i opowiadań, rozumienie ich treści i wypowiadanie się na ich temat.
• Uczestniczenie w ćwiczeniach ortofonicznych, artykulacyjnych i oddechowych.
• Rozwijanie słuchu poprzez zabawy z sylabami i głoskami.
• Ćwiczenia w rozróżnianiu strony lewej i prawej.
• Liczenie obiektów i rozróżnianie liczenia błędnego od poprawnego.
• Zabawy badawcze z lustrem. Prawidłowe nazywanie i rozpoznawanie części ciała. Zwrócenie uwagi na to, że każdy z nas jest inny.
• Rozwijanie doświadczeń plastycznych.


Podczas realizacji tematu "Uliczne sygnały" dzieci z grupy Tropiciele poznawały znaczenie pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych oraz zaznajamiały się z zasadami ruchu drogowego. W trakcie spaceru w okolicy przedszkola obserwowaliśmy zachowanie pieszych oraz kierowców. Nauczyliśmy się prawidłowo przechodzić na drugą stronę ulicy.


Wrzesień w grupie Tropicieli.
Minęły wakacje a przedszkolakom pozostały miłe wspomnienia o lecie oraz bliskich i dalekich podróżach. Zgromadzone wakacyjne skarby oraz cykl zabaw i zajęć poświęcony wakacyjnym wspomnieniom, mobilizowały dzieci do wspomnień o miejscach wakacyjnego pobytu, wzbogacał ich wiedzę o tym jak wygląda krajobraz Polski. Dzieci rozwijały umiejętność określania niektórych miejsc na mapie Polski ( góry, morze, rzeki, jeziora).


Kącik zgromadzonych pamiątek z wakacji.
Nasze prace związane z miejscami wakacyjnego pobytu.Kto nie był w górach, mógł zobaczyć piękno górskiego krajobrazu oglądając film „ Bolek i Lolek w górach”.Jesień w lesie i w parku.
Jesień to czas kiedy bardzo lubimy bawić się jesiennymi darami. Obserwujemy nasze otoczenie by dostrzec zmiany jakie zachodzą wraz ze zmieniającymi się porami roku. Zgromadzone jesienne liście i owoce drzew zachęcają nas do różnych zabaw. W czasie zajęć i zabaw rozpoznajemy drzewa po liściach i owocach wykorzystujemy owoce, liście w różnej działalności; plastycznej, technicznej matematycznej i innej.Wszyscy lubimy owoce, dlatego wybraliśmy się na spacer do sklepu z owocami i warzywami. Rozpoznawaliśmy owoce krajowe i zagraniczne oraz kupiliśmy maliny, które wykorzystaliśmy następnego dnia do przygotowania sałatki owocowej.


Tematy kompleksowe na miesiąc październik.
-Jesień w sadzie.
-Jesień na działce.
-Nasze rodziny.
-Nasi domowi ulubieńcy.
Rozpoznawanie drzew owocowych po owocach, wyjaśnienie znaczenia słowa sad.
Rozróżnianie owoców pochodzących z sadu od owoców południowych na podstawie naturalnych okazów i obrazków.
Nazywanie przetworów z owoców i warzyw, samodzielne wykonanie niektórych z nich.
Podawanie informacji, jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują. Określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny.
Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowlane w domu. Nazywanie dorosłych i młodych zwierząt.
Słuchanie wierszy i opowiadań związanych z tematami kompleksowymi, wypowiadanie się na temat ich treści, nabywanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat.
Wykonywanie ćwiczeń oddechowych, artykulacyjnych i ortofonicznych, usprawnianie narządów artykulacyjnych.
Śpiewanie piosenek, wykonywanie ćwiczeń rytmicznych z wykorzystaniem instrumentów.
Przygotowanie do nauki czytania.
Zapoznanie z literą o, a, m, e: małą i wielką, drukowaną i pisaną.
Pojęcia matematyczne.
Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia.
Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczb 1, 2, 3, 4.
Rozwijanie intuicji geometrycznej, nazywanie figur geometrycznych.
Dostrzeganie rytmiczności dnia oraz następstwa czasowego, rozwijanie poczucia rytmu.


Jesienne zabawy muzyczne w Przedszkolu „Wesołe Sówki”
Jesień inspiruje przedszkolaków do różnorodnych zabaw. W dniu 14 października 2019 r. nasz grupa została zaproszona przez zaprzyjaźnioną grupę Sprytnych Krasnoludków z przedszkola „Wesołe Sówki” do udziału we wspólnych zabawach muzycznych. Zabawy muzyczno - ruchowe dostarczyły dzieciom wielu radosnych przeżyć. Miło spędziliśmy czas , dobrze się bawiliśmy. Dziękujemy Paniom nauczycielkom i Sprytnym Krasnoludkom za spotkanie i niespodzianki jakie przygotowały dla nas.


21 października w grupie Tropicieli odbywały się zajęcia badawcze pod tytułem „Ciecz, czy nie ciecz”. Celem zajęć było zapoznanie dzieci z pojęciami: ciecz, ciało stałe oraz ciecz nienewtonowska. Wielu wrażeń dzieci doświadczyły podczas eksperymentu z wykorzystaniem cieczy nienewtonowskiej. Była to świetna zabawa sensoryczna. Trzeba też przyznać, że oprócz zabawy to miłe odprężenie dla dłoni. Zapraszamy w listopadzie na kolejne spotkanie z fascynującym światem nauki.

Co się kupuje w sklepie zoologicznym?
We wtorek 22 października wybraliśmy się do sklepu zoologicznego INTER- ZOO - ADAM w Legionowie.
„Ten sklep jest inny! ”- to słowa przedszkolaków, które nie miały okazji być w sklepie zoologicznym.
Celem wyprawy była bezpośrednia obserwacja zwierząt hodowanych w domach , poznanie ich upodobań, zwyczajów oraz sposobu odżywiania.
Przedszkolaki z zainteresowaniem oglądały zwierzęta, różne akcesoria niezbędne przy ich hodowli takie jak; klatki, koszyki, pożywienie, witaminy oraz zabawki.
Największe zainteresowanie dzieci wzbudziła biała papuga która, siedząc na ręce lub ramieniu właściciela sklepu Pana Adama powtarzała jego słowa.
Pobyt w tym sklepie rozbudził nasze zainteresowania zwierzętami, dostarczył nam nowych wrażeń. Wiemy, że sprawowanie opieki nad zwierzętami to bardzo odpowiedzialny obowiązek.
Dziękujemy P. Adamowi za umożliwienie nam bezpośredniej obserwacji różnych gatunków zwierząt.
Już w przedszkolu należy wprowadzać podstawowe elementy ochrony środowiska naturalnego, przez które będziemy w dziecku kształtować postawę ekologiczną. Zaletą naszego przedszkola jest usytuowanie z daleka od ruchliwej ulicy, pośród zielonego ogrodu, który pozwala dzieciom cieszyć się zabawą i odpoczywać. Kształtujemy u dzieci miłość do przyrody, rozwijamy zainteresowania i uzdolnienia dzieci poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą oraz ukazujemy potrzebę jej ochrony. Dlatego dzieci 5-letnie Tropiciele z Przedszkola Miejskiego nr3 im. Koszałka Opałka w Legionowie chętnie przystąpiły do konkursu zorganizowanego przez NFOŚiGW pt Eko-zajęcia z Enfosiem. Zajęcia organizowane w ramach konkursu odbywały się w miesiącu październiku podczas różnego rodzaju działalności dzieci.
Cykl działań rozpoczęliśmy od zapoznania dzieci z maskotką- Enfosiem oraz jego przygodami w książce pt. Brygada Enfosia kontra plastikowa Zgryzolda. „Tropiciele” z zainteresowaniem, podczas kolejnych dni, śledziły przygody Miśki i Julka w Lesie Zagadek. Dzięki bohaterom książki dzieci dowiedziały się wielu ciekawych i ważnych rzeczy z zakresu ekologii. Aby pogłębić naszą wiedzę na temat ochrony przyrody zapoznaliśmy się z informacjami zapisanymi w Eko- kąciku w naszym przedszkolu i poznaliśmy zasady bycia przyjacielem przyrody. Przygody rodziny Zielników zainspirowały 5- latki do różnorodnych zabaw i działań, które miały na celu wzbogacenie doświadczeń i wiadomości dzieci z zakresu ochrony przyrody.
Zabawy z Enfosiem wprowadzały dzieci w świat najbliższego im środowiska przyrodniczego. Wspólnie wybraliśmy się na spacer do sklepu warzywnego , aby zachęcać dzieci do spożywania warzyw i owoców. Zakupiliśmy maliny, aby w przedszkolu wraz z naszym gościem przygotować pyszną i zdrową przekąskę- sałatkę owocową. W drodze powrotnej obserwowaliśmy piękno jesiennego krajobrazu, jego kolory oraz znaleźliśmy drzewo, które bardzo przypominało swoim wyglądem Enfosia.
Wraz z nim uczyliśmy się też segregować śmieci. Obejrzeliśmy film edukacyjny Dzieci, segregujcie śmieci, który wprowadził nas do tematu segregowania śmieci. Następnie wszyscy razem wybraliśmy się na eko- patrol- spacer w okolice przedszkola w celu poszukiwania pojemników recyklingowych. Nasze bystre oczy wypatrzyły pojemniki tuż, obok naszego przedszkola. Wspólnie posegregowaliśmy śmieci, dbając o to, aby trafiły do właściwego kontenera. Służyło to wyrabianiu u dzieci nawyku wyrzucania odpadów do właściwych pojemników. Pokazaliśmy Enfosiowi, że wszystkie dzieci, nasi koledzy i koleżanki z pozostałych grup, uczą się segregować śmieci, ponieważ tuż przy drzwiach wejściowych przedszkola stoją pojemniki do segregacji.
Postanowiliśmy wspólnie zadbać o las i w ramach jego ochrony zbieramy makulaturę do pudełka, które jest wyeksponowane w naszej sali. Zawsze pamiętamy, aby niepotrzebne kartki znalazły się w tym pudełku, a nie w koszu na śmieci. Nad włącznikami światła w sali oraz w łazience zawiesiliśmy obrazki, które mają nam przypominać o oszczędzaniu światła i wody. Chcemy, być przyjaciółmi przyrody.
Bardzo lubimy zajęcia plastyczne , dlatego nasza grupa przygotowała pracę plastyczną na gminny konkurs pt. „Dziecko w świecie przyrody”. Bardzo się staraliśmy i chcemy, by nasza praca wszystkim się podobała.
Zorganizowaliśmy jesienne warsztaty twórcze z rodzicami Na jesiennych ścieżkach, podczas których nasi najbliżsi mieli okazję poznać Enfosia i dowiedzieli się od dzieci, czego dowiedziały się i nauczyły wraz ze swoim małym przyjacielem. Podczas warsztatów razem wykonywaliśmy prace plastyczne z wykorzystaniem jesiennych liści, który są doskonałym materiałem do dziecięcych zabaw.
Realizowanie różnorodnych zadań wychowawczo – dydaktycznych w ramach konkursu Eko- zajęcia z Enfosiem stworzyło możliwości wielostronnego, intensywnego uczestnictwa dziecki w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata. Poprzez przemyślane działania, zajęcia i zabawy w dalszym ciągu będziemy wyrabiać u dzieci nawyki proekologiczne, a tym samym uświadamiać im, w jaki sposób mogą chronić otaczające nas środowisko.Tematy kompleksowe realizowane w miesiącu listopadzie 2019r.

1. Polska mój dom.
2. Urządzenia elektryczne.
3. A deszcz pada i pada.
4. Zdrowie naszym skarbem.
Cele ogólne;
• Poznanie legend, opowiadań, wierszy dotyczących historii państwa polskiego np. jego powstania.
• Podawanie nazwy naszego kraju, zapoznanie z symbolami narodowymi; flaga, godło, hymn.
• Poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc.
• Nazywanie największych rzek Polski – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr, oraz większych miast Polski.
• Poznanie charakterystycznych miejsc w swojej miejscowości.
• Poznawanie w sposób bezpośredni lub pośredni, różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi.
• Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z wybranych urządzeń technicznych.
• Zapoznanie ze sposobami oświetlania pomieszczeń dawniej i obecnie.
• Zapoznanie z możliwością wykorzystywania urządzeń elektrycznych w domu, w przedszkolu. Korzyści wynikające ze stosowania urządzeń elektrycznych.
• Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu ,mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia. Wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt.
• Zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie.
• Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, doskonalenie nawyku dbania o higienę jamy ustnej.
• Dbanie o higienę poprzez; codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, mycie rak, zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu.
• Utrwalenie zasad zdrowego żywienia, kształtowanie umiejętności różnicowania produktów zdrowych i niezdrowych.
• Doskonalenie umiejętności estetycznego i kulturalnego spożywania posiłków.
• Wprowadzenie pojęcia zdrowy styl życia, promowanie zdrowego stylu życia, stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko stosownych do wieku wyborów zdrowotnych i zdaniu sobie sprawy z ich skutków. ( ograniczanie spożycia słodyczy, chipsów, napojów gazowanych, picie kompotów, soków ),przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw.
• Uświadomienie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby.
• Rozwijanie ogólnej sprawności dzieci poprzez udział w zabawach ruchowych. Zachęcanie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu.
• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat. Budowanie dłuższych wypowiedzi.
• Utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie.
• Doskonalenie wrażliwości estetycznej; poszerzanie słownika czynnego dzieci poprzez tworzenie wyrazów pochodnych;
• Rozwijanie inwencji twórczej i doświadczeń plastycznych.
• Wyrażanie emocji za pomocą muzyki i tańca; przypominanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych.
• Wdrażanie do nawyku utrzymania prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego.

Przygotowanie do czytania i pisania.

• Ćwiczenie umiejętności określania głoski w nagłosie i wygłosie nazw obrazków. Dzielenie nazw obrazków na głoski.
• Globalne czytanie wyrazów.
• Ćwiczenia analizy zdań. Liczenie słów w każdym zdaniu.
• Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne.
• Doskonalenie kompetencji językowych poprzez tworzenie rymów.
• Rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie kształtów – wyróżnianie figury z tła, określanie różnic - ( szczegółów) w obrazkach.
• Doskonalenie sprawności manualnej przy wykonywaniu różnorodnych prac plastyczno – konstrukcyjnych. Prawidłowe trzymanie kredki ołówka, flamastra.
• Wykonywanie ćwiczeń graficznych : rysowanie znaków literopodobnych po śladach w sposób płynny, ciągły bez częstego odrywania ręki ( od strony lewej do prawej) – staranne odtwarzanie kształtu wzorów i mieszczenie ich w wyznaczonych liniach ( szlaczki).
• Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe.
• Zabawy i ćwiczenia z literami; t, T, d ,D, k, K.

Edukacja matematyczna.
• Doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów i posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
• Rozwijanie umiejętności tworzenia zbiorów ,dodawania i odejmowania na konkretach (w zakresie 1 – 6) Porównywanie liczebności zbiorów; więcej, mniej, tyle samo.
• Utrwalanie cech poznanych figur geometrycznych- poznanie cech prostokąta.

Zabawy codziennie realizowane w planie dnia:
• zestawy ćwiczeń porannych nr 10;11,12
• zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr VI,VII
• praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych;
• prowadzenie obserwacji dzieci.
• wdrażanie do systematycznego stosowania zabiegów higienicznych po zabawie i przed posiłkami;
• zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
07.11.2019 r. dzieci z grupy Tropicieli oraz Odkrywców wraz z opiekunami wybrały się na autokarową wycieczkę do Warszawy do Łazienek Królewskich. Park już na wejściu przywitał nas pięknym widokiem – szpalerem drzew w jesiennej szacie, które z zachwytem obserwowaliśmy. Kiedy udaliśmy się w dalszą drogę ujrzeliśmy dwa pomniki – Henryka Sienkiewicza i Fryderyka Chopina. Kontynuując spacer okazało się, że w Łazienkach mieszka mnóstwo wiewiórek, które z zaciekawieniem nam się przyglądały i oczekiwały smakołyków, kaczek, gołębi oraz udało nam się spotkać pawia. W Pomarańczarni uczestniczyliśmy w lekcji muzealnej Poznaj króla. Pani przewodnik w ciekawy sposób opowiadała nam królu Stanisławie Auguście Poniatowskim i jego zamiłowaniu do sztuki. Zwiedziliśmy też Teatr Królewski, w którym sam król zasiadał w loży i oglądał przedstawienia.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszej wycieczki.W roku szkolnym 2019/20 dzieci z grupy Tropiciele i grupy Skrzaty przystąpiły do udziału w objętej honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej Dzieci uczą Rodziców. Celem akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wśród najmłodszych, popularyzacja postaw proekologicznych, promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, a także zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy, które były przedmiotem zajęć dydaktycznych w przedszkolu. W dniu 08.11.2019 r. w grupach odbyły się pierwsze z cyklicznych zajęć pod tytułem Niepodległa Polska. Poprzedzone one było wspólnym odśpiewaniem hymnu o godzinie 11.11. W trakcie zajęć dzieci obejrzały prezentację multimedialną oraz utrwaliły zdobyte wiadomości na temat naszej ojczyzny: nazywały i rozpoznawały symbole narodowe, poznały postacie twórców niepodległej Polski, recytowały wiersz Władysława Bełzy Katechizm polskiego dziecka oraz rozmawiały na temat Co to jest patriotyzm? Na zakończenie pokolorowały obrazek przedstawiający godło i flagę Polski, który zabrały do domu, aby pokazać rodzicom.18.11.2019 r. w grupie Tropicieli odbyły się zajęcia badawcze pt. Jak powstaje prąd? Podczas zajęć dzieci zapoznały się z pojęciami: prąd, przewodzenie prądu oraz utrwaliły zasady dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.


W środę 20.11.2019 r. uczestniczyliśmy, wraz z kolegami i koleżankami z innych grup, w uroczystości przedszkolnej Bajkowe marzenia. W tym dniu w naszej grupie było wesoło i kolorowo. Wspólnie rozwiązywaliśmy zadania i zagadki, aby odczarować bajkową krainę. Śpiewaliśmy, oglądaliśmy występy kolegów oraz wspólnie jechaliśmy pociągiem przy piosence Witajcie w naszej bajce. Na zakończenie spotkania wróżki- pani Monika i pani Ksenia- podarowały nam kolorowanki z bajkowymi postaciami. Tego dnia rozmawialiśmy również na temat praw dziecka z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. Wszyscy najbardziej lubimy nasze prawo do zabawy.Wszyscy oczekujemy już na przyjście zimy. Zabawy na śniegu i lodzie to ulubiony sposób spędzania wolnego czasu. W trosce o bezpieczeństwo dzieci w dniu 26.11.2019 r. w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie ze strażniczką miejską oraz policjantką. Podczas zajęć dzieci zapoznały się z wyglądem munduru oraz wyposażeniem, która pomaga funkcjonariuszom w ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia. Wspólnie obejrzeliśmy film edukacyjny Lód jest kruchy i zapoznaliśmy się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas zimowych zabaw. Utrwaliliśmy także znajomość numerów alarmowych. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały kolorowanki.


Tropiciele wiedzą jak dbać o zdrowie.
Liczne działania podejmowane przez przedszkole sprzyjają kształtowaniu się u dziecka prawidłowych postaw i nawyków higieniczno - zdrowotnych. Zajęcia i zabawy poświęcone tematyce „Zdrowie naszym skarbem” dostarczyły dzieciom wiele radosnych przeżyć i wzbogaciły ich wiedzę dotyczącą dbałości o własne zdrowie. Tematyka zajęć wynikała także z ogólnopolskiego programu edukacyjnego dla przedszkoli „Skąd się biorą produkty ekologiczne” opracowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.
Główne założenie programu:
• zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
• kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
• propagowanie zdrowego stylu życia,
• zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o nawykach higieniczno-zdrowotnych.
„My o zdrowie nasze dbamy, więc się dobrze odżywiamy” - to rymowanka, którą z radością powtarzały dzieci. Wykorzystanie odpowiedniej literatury; wiersze, piosenki, zabawy tematyczne, zagadki smakowe i zajęcia kulinarne ( tj. wykonanie owocowo warzywnych szaszłyków), w znacznym stopniu sprzyjały budowaniu właściwych nawyków żywieniowych. Przyniesione przez dzieci gazetki reklamowe wykorzystano do wyboru zdjęć z produktami żywnościowymi i stworzenia piramidy zdrowego stylu życia. Przedszkolaki z łatwością posegregowały zdjęcia produktów na te ,które służą zdrowiu i te, których powinno się unikać lub ograniczyć spożycie.
Co jeść żeby zachować zdrowie, a czego unikać”.


W trakcie zajęć dzieci poznały symbole ekologicznej żywności. Ciekawość przedszkolaków wzbudził film animowany pt. „Skąd się biorą produkty ekologiczne?” pozwalający im zrozumieć czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne i dlaczego warto je wybierać.


Nasze zajęcia kulinarne z wykorzystaniem bioproduktów.


Do działań związanych z propagowaniem zdrowego stylu życia przedszkolaków dołączyli rodzice. Wśród nich warto wspomnieć o spotkaniu z rodzicem - fizjoterapeutą „Mama Tomka nam powie jak dbać o zdrowie”. Wspólne zabawy ,ćwiczenia ruchowe, masaże, prezentacja multimedialna, pokaz narzędzi pracy i czynności jakie wykonuje pani Milenka, wpłynęły na uświadomienie dzieciom znaczenia ruchu dla zachowania zdrowia.Drodzy Rodzice! Dzieci uczą się przede wszystkim przez modelowanie. Warto wspierać dziecko w codziennych działaniach przez wspólne spożywanie zdrowych posiłków i wspólną aktywność fizyczną.

Zabawa tematyczna „W gabinecie lekarskim”


„Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć”


W ramach kształtowania nawyków prozdrowotnych w dniu 02.12. 2019r. wybraliśmy się do pobliskiej Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej. Celem wycieczki była wizyta w gabinecie stomatologicznym i uświadomienie dzieciom konieczności; dbania o zęby i higienę jamy ustnej a także przestrzegania zdrowej diety. Panie asystentki zapoznały dzieci z wyposażeniem gabinetu, wyjaśniły jak się leczy zęby, pokazały dzieciom działanie sprzętu medycznego oraz przeprowadziły pogadankę z pokazem prawidłowego mycia zębów. Dzieci z odwagą siadały na fotelu, by zaprezentować paniom swoje zadbane ząbki. Na zakończenie wizyty przedszkolaki zaśpiewały piosenkę „ Jeśli chcesz zdrowym być…”a panie wręczyły dzieciom upominki; kolorowe baloniki, naklejki i zestaw przyborów do mycia zębów. Mamy nadzieję, że nasza wycieczka zachęci dzieci do systematycznych wizyt w gabinecie stomatologicznym w ramach wizyt kontrolnych, oraz złagodzi lęk i obawy związane z leczeniem zębów. Serdecznie dziękujemy pracownikom Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej za współpracę w zakresie profilaktyki zdrowotnej.29 listopada 2019 r. w naszym przedszkolu odbył się konkurs recytatorski Brzechwa i Tuwim dzieciom. Grupę Tropicieli reprezentowały: Oliwka, Ula i Basia. Wszystkie występy bardzo podobały się, za co uczestnicy zostali nagrodzeni brawami oraz książkami i dyplomami.Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na miesiąc grudzień.
Co robić w taki smutny czas?
Nadeszła zima.
Święta tuż, tuż.
Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią i zimą, zwracanie uwagi na koloryt krajobrazu, uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody.
Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla aktualnej pory roku i nazywanie ich.
Poznawanie wybranych właściwości śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie. Eksperymentowanie, wyciąganie wniosków.
Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku. Usprawnianie czynności samoobsługowych w zakresie ubierania się.
Poznanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
Słuchanie utworów literackich związanych z tematami kompleksowymi, wypowiadanie się na temat ich treści.
Układanie historyjek obrazkowych według kolejności zdarzeń.
Przygotowanie do nauki pisania i czytania.
Zabawy i ćwiczenia z literami: L l, y, R r.
Rozwijanie słuchu fonematycznego: dzielenie wyrazów na sylaby i głoski.
Tworzenie z poznanych liter wyrazów i odczytywanie ich.
Organizowanie ćwiczeń oddechowych, ortofonicznych i artykulacyjnych usprawniających mięśnie narządów mowy.
Ćwiczenia grafomotoryczne i plastyczne doskonalące sprawność manualną.
Edukacja matematyczna.
Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie dostępnym dzieciom.
Klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych.
Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych, zabawy z figurami.
Rozwijanie orientacji przestrzennej. Wskazywanie kierunków w odniesieniu do siebie.
Rozpoznawanie i nazywanie cyfr 0- 7.


Grudzień to wyjątkowy miesiąc. To Mikołajki i Boże Narodzenie. To czas rodzinnych spotkań i niezwykłej atmosfery. To czas pomagania i dzielenia się z innymi. 06.12.2019 r. dzieci z grupy Tropicieli oraz Skrzatów oprócz zabawy z Mikołajem, spotkały się wspólnie na zajęciach pt. Pomocne serce w ramach ogólnopolskiej akcji pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej Dzieci uczą rodziców. Oglądaliśmy prezentację multimedialną i rozmawialiśmy na temat magii świąt Bożego Narodzenia. Wspólnie zastanawialiśmy się, co oznacza magiczne słowo „pomagać” i w jaki sposób możemy pomagać innym (rodzicom, koleżankom i kolegom). Wiemy już, że pomaganie innym niesie wiele korzyści- nie tylko dla osoby, której pomagamy, lecz także dla nas samych. Na zakończenie spotkania dzieci kolorowały obrazek przedstawiający misia Uszatka i zabrały go do domu, aby opowiedzieć rodzicom o zajęciach pt. Pomocne serce – lekcji o pomaganiu w tak radosnym okresie roku.Boże Narodzenie tuż, tuż. Święta te kojarzą się ze wspólnym spędzaniem czasu w gronie rodziny oraz kolędowaniem. Miło nam było gościć po raz kolejny w przedszkolu Wesołe Sówki i razem uczestniczyć w świątecznych i zimowych zabawach muzycznych. Śpiewaliśmy kolędy, graliśmy na instrumentach oraz bawiliśmy się przy muzyce. Na zakończenie spotkania obdarowaliśmy się nawzajem własnoręcznie wykonanymi upominkami.


Nasza grupa Tropiciele została zaproszona do wzięcia udziału w konkursie Piosenki pachnące świętami. Konkurs odbył się 13.12.2019 r. w Przedszkolu Miejskim nr 1. Iga i Pola, ubrane w mikołajowe czapeczki, zaśpiewały piosenkę Odwiedziny Świętego Mikołaja. Ich występ został nagrodzony brawami oraz drobnymi upominkami.Tematy kompleksowe realizowane w miesiącu styczniu 2020r.

1. W krainie baśni.
2. Zimowe potrzeby ptaków.
3. Rodzice rodziców – nasze babcie
i nasi dziadkowie.

• Systematyczne wzbogacanie kącika o nowe pozycje z zakresu literatury dziecięcej.
• Zwracanie uwagi na budowę książki; okładkę z tytułem i nazwiskiem autora, ilustrację.
• Przestrzeganie zasad korzystania z książek; odwracania stron, oglądania tekstu.
• Wzbudzanie zainteresowania literaturą.
• Słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów.
• Rozpoznawanie bohaterów znanych baśni.
• Tworzenie własnych książek dotyczących znanych bajek lub wymyślonych przez dzieci, składających się z obrazków lub tekstu ułożonego przez nie, a zapisanego przez nauczyciela.
• Nazywanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia.
• Udział dzieci w balu karnawałowym 14 styczeń 2020r.
• Dokarmianie i zwierząt w trudnych, zimowych warunkach. Rozumienie konieczności dokarmiania ptaków zimą.
• Nazywanie ptaków odwiedzających karmnik.
• Rozpoznawanie wybranych zwierząt po śladach na śniegu ( w zależności od warunków atmosferycznych).
• Doskonalenie rozumowania przyczynowo – skutkowego
• Wzbudzenie zainteresowania dzieci, rolą dziadków w rodzinie.
• Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną .
• Utrwalenie stopni pokrewieństwa łączących dziecko z rodziną; kim jestem dla rodziców, dziadków, pradziadków?
• Rozmowy na temat sposobu spędzania czasu z dziadkami – rozwijanie umiejętności redagowania dłuższych wielozdaniowych wypowiedzi, na podany temat.
• Kształcenie umiejętności okazywania pomocy, serdeczności, szacunku i miłości osobom bliskim.
• Uwrażliwienie dzieci na potrzeby osób starszych, np. sprawianie im radości, okazywanie troskliwości wobec chorych.
• Rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez inspirowanie dzieci do podejmowania i wykonywania prac domowych, prac porządkowych w przedszkolu.
• Nauka wierszy, piosenek okolicznościowych, tańców i prezentacja ich na uroczystości
z okazji Dnia Babci i Dziadka 27 stycznia 2020r. godz. 15 30 Nabywanie śmiałości i odwagi.
• Rozwijanie umiejętności wyrażania swoich pragnień i odczuć.
• Rozwijanie umiejętności współdziałania.
• Aktywizowanie wyobraźni dzieci: zagadki pantomimiczne – rozumienie i wyrażanie treści przekazywanych przez niewerbalne środki wyrazu tj. ruch ciała, gest, mimikę.
• Rozwijanie inwencji plastycznej. Wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastycznych - przygotowanie upominków dla babci i dziadka. Uczenie się czerpania radości z możliwości dawania..
• Korzystanie podczas zajęć, zabaw z narzędzi i przyborów zgodnie z ustalonymi zasadami ich użytkowania.
• Zabawy z zastosowaniem elementów tanecznych.
• Rozwijanie umiejętności wokalnych.
• Zabawy rytmiczne przy wybranych piosenkach, rymowankach związanych z tematyką zajęć.


Przygotowanie do czytania i pisania
• Usprawnianie narządów artykulacyjnych oraz rozwijanie słuchu fonematycznego.
• Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowo wzrokowej wyrazów.
• Ćwiczenia w wyodrębnianiu słów w zdaniach.
• Czytanie całościowe nazw obrazków.
• Rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich. Zabawy i ćwiczenia z literami; s, S, n, N, b, B.
• Czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.
• Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i wrażliwości słuchowej.
• Kontynuowanie ćwiczeń doskonalących sprawność manualną, ruchową, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo – ruchową.
• Ćwiczenia grafomotoryczne. Rysowanie szlaczków po śladach i samodzielnie.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania;
- klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych.
- porównywanie liczebności zbiorów poprzez ustawianie elementów w pary lub ich liczenie.
Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia;
- rozpoznawanie cyfr, Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 7.
- rozróżnianie zbiorów – równolicznych i nierówno licznych.
- rozwijanie umiejętności dodawania.
- zachęcanie dzieci do poszerzania zainteresowań matematycznych.


10.01. dzieci z grupy Tropiciele uczestniczyły z zabawie karnawałowej zorganizowanej w pobliskiej szkole podstawowej. Choć tego dnia pogoda nam nie dopisywała, na balu panowała wspaniała atmosfera.Zbliżają się ferie zimowe, czyli okres wyjazdów i beztroskiej zabawy na śniegu i lodzie, ale to także czas zabawy w domowym zaciszu. By ferie przebiegały szczęśliwie należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. W dniu 13.01. odbyły się zajęcia dydaktyczne z cyklu Dzieci uczą rodziców pod tytułem Bezpieczne ferie. W trakcie zajęć dzieci zapoznały się z najważniejszymi zasadami bezpieczeństwa w domu i poza nim podczas ferii zimowych. Na zakończenie zajęć przedszkolaki pokolorowały obrazki i zabrały je do domu, aby opowiedzieć rodzicom, czego nauczyły się w trakcie zajęć.


W dniu 20.01. w naszej grupie odbyły się zajęcia badawcze pod tytułem Tajemnice rdzy. Podczas zajęć dzieci poprzez obserwację oraz zabawy badawcze zapoznały się ze specyfiką rdzy – czym jest i jak powstaje. Rozmawiały także o konsekwencjach rdzewienia oraz jak się można przed tym chronić.


W dniu 21.01. dzieci z grupy Odkrywców razem z panią Marylką zaprosiły nas do wspólnej zabawy i nauki podczas Przedszkolnych Mistrzostw w Grach Edukacyjnych. Uczestniczyliśmy w wielu ciekawych zabawach matematycznych, ale wszystkim najbardziej podobało się „polowanie na muchę”. Wspólne zajęcia były także okazją do lepszego poznania się ze starszymi kolegami oraz kształtowania umiejętności pracy w zespole.


W środę 22.01. odwiedziliśmy Muzeum Historyczne w Legionowie filia Piaski. Wysłuchaliśmy tam ciekawych opowieści na temat naszego miasta- Legionowa, jego historii oraz tradycji. Oglądaliśmy też zgromadzone w muzeum eksponaty. Dzieci wysłuchały opowieści o dawnych żołnierzach z Legionowa i w trakcie zabawy poznały elementy wyposażenia żołnierskiego. Dziękujemy za wizytę i ciekawą lekcję muzealną.
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LUTY.
Tematy kompleksowe: Zimowe zabawy.
Tak mija nam czas.
Czy jesteśmy sami w kosmosie?
Uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów: poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu np., zabawa w miejscach niedozwolonych.
Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku.
Przebywanie na świeżym powietrzu, uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.
Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia i miesięcy, zwrócenie uwagi na kalendarze.
Poznawanie wybranych mierników czasu od starożytności do dnia dzisiejszego.
Odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro, pojutrze.
Poznawanie modelu kuli ziemskiej- globusa: wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz, poznanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, słuchanie ciekawostek na ich temat, poznawanie zawodów związanych z kosmosem.
Przygotowanie do nauki czytania:
Czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej. Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowo- słuchowej.
Zabawy z literami: Gg, Ww, Pp.
Ćwiczenia słuchowe: rozpoznawanie dźwięków dochodzących z otoczenia.
Ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne i ortofoniczne. Zabawy logorytmiczne.
Edukacja matematyczna:
Ćwiczenia w kodowaniu i odkodowywaniu informacji. ćwiczenie logicznego myślenia.
Rozpoznawanie cyfr, doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie dostępnym dzieciom. Dodawanie i odejmowanie na zbiorach zastępczych.
Uczymy się konstruować gry typu ściganki.