-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Przedszkole Miejskie nr 3
im. Koszałka Opałka w Legionowie
ul. Zegrzyńska 71,
05-119 Legionowo
tel./fax: (0-22) 772-96-66
e-mail: przedszkolem3@o2.pl
Foto
Strona Główna

Z życia przedszkola 2019/2020

grupa V Tropiciele

-
Wersja do drukudruk
grupa V Tropiciele

Tematy kompleksowe od 02.09- 13.09.2019 r.
Wesołe przedszkolaki.
Wakacyjne wspomnienia.
• Tworzenie atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci w przedszkolu.
• Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej.
• Budowanie miedzy dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji.
• Zapoznanie z pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu, zwrócenie uwagi na zmiany, jakie zaszły w nich podczas wakacji.
• Wdrażanie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu.
• Opracowanie kodeksu obowiązującego w grupie. Rozumienie oraz przestrzeganie zasad zachowania i współżycia w grupie.
• Wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
• Zapoznanie z różnymi regionami naszego kraju ze zwróceniem uwagi na elementy charakterystyczne dla poszczególnych krajobrazów.
• Poznanie zasad zachowania się i bezpieczeństwa w różnych środowiskach.
• Doskonalenie umiejętności dokonywania klasyfikacji przedmiotów ze względu na różne kryteria.
• Budzenie więzi z naszym krajem oraz rodzinną miejscowością.
• Doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi w czasie przeszłym.
• Prowadzenie ćwiczeń grafomotorycznych przygotowujących do nauki pisania.
• Słuchanie wierszy i opowiadań, rozumienie ich treści i wypowiadanie się na ich temat.
• Uczestniczenie w ćwiczeniach ortofonicznych, artykulacyjnych i oddechowych.
• Rozwijanie słuchu poprzez zabawy z sylabami i głoskami.
• Ćwiczenia w rozróżnianiu strony lewej i prawej.
• Liczenie obiektów i rozróżnianie liczenia błędnego od poprawnego.
• Zabawy badawcze z lustrem. Prawidłowe nazywanie i rozpoznawanie części ciała. Zwrócenie uwagi na to, że każdy z nas jest inny.
• Rozwijanie doświadczeń plastycznych.


Podczas realizacji tematu "Uliczne sygnały" dzieci z grupy Tropiciele poznawały znaczenie pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych oraz zaznajamiały się z zasadami ruchu drogowego. W trakcie spaceru w okolicy przedszkola obserwowaliśmy zachowanie pieszych oraz kierowców. Nauczyliśmy się prawidłowo przechodzić na drugą stronę ulicy.


Wrzesień w grupie Tropicieli.
Minęły wakacje a przedszkolakom pozostały miłe wspomnienia o lecie oraz bliskich i dalekich podróżach. Zgromadzone wakacyjne skarby oraz cykl zabaw i zajęć poświęcony wakacyjnym wspomnieniom, mobilizowały dzieci do wspomnień o miejscach wakacyjnego pobytu, wzbogacał ich wiedzę o tym jak wygląda krajobraz Polski. Dzieci rozwijały umiejętność określania niektórych miejsc na mapie Polski ( góry, morze, rzeki, jeziora).


Kącik zgromadzonych pamiątek z wakacji.
Nasze prace związane z miejscami wakacyjnego pobytu.Kto nie był w górach, mógł zobaczyć piękno górskiego krajobrazu oglądając film „ Bolek i Lolek w górach”.Jesień w lesie i w parku.
Jesień to czas kiedy bardzo lubimy bawić się jesiennymi darami. Obserwujemy nasze otoczenie by dostrzec zmiany jakie zachodzą wraz ze zmieniającymi się porami roku. Zgromadzone jesienne liście i owoce drzew zachęcają nas do różnych zabaw. W czasie zajęć i zabaw rozpoznajemy drzewa po liściach i owocach wykorzystujemy owoce, liście w różnej działalności; plastycznej, technicznej matematycznej i innej.Wszyscy lubimy owoce, dlatego wybraliśmy się na spacer do sklepu z owocami i warzywami. Rozpoznawaliśmy owoce krajowe i zagraniczne oraz kupiliśmy maliny, które wykorzystaliśmy następnego dnia do przygotowania sałatki owocowej.


Tematy kompleksowe na miesiąc październik.
-Jesień w sadzie.
-Jesień na działce.
-Nasze rodziny.
-Nasi domowi ulubieńcy.
Rozpoznawanie drzew owocowych po owocach, wyjaśnienie znaczenia słowa sad.
Rozróżnianie owoców pochodzących z sadu od owoców południowych na podstawie naturalnych okazów i obrazków.
Nazywanie przetworów z owoców i warzyw, samodzielne wykonanie niektórych z nich.
Podawanie informacji, jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują. Określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny.
Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowlane w domu. Nazywanie dorosłych i młodych zwierząt.
Słuchanie wierszy i opowiadań związanych z tematami kompleksowymi, wypowiadanie się na temat ich treści, nabywanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat.
Wykonywanie ćwiczeń oddechowych, artykulacyjnych i ortofonicznych, usprawnianie narządów artykulacyjnych.
Śpiewanie piosenek, wykonywanie ćwiczeń rytmicznych z wykorzystaniem instrumentów.
Przygotowanie do nauki czytania.
Zapoznanie z literą o, a, m, e: małą i wielką, drukowaną i pisaną.
Pojęcia matematyczne.
Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia.
Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczb 1, 2, 3, 4.
Rozwijanie intuicji geometrycznej, nazywanie figur geometrycznych.
Dostrzeganie rytmiczności dnia oraz następstwa czasowego, rozwijanie poczucia rytmu.


Jesienne zabawy muzyczne w Przedszkolu „Wesołe Sówki”
Jesień inspiruje przedszkolaków do różnorodnych zabaw. W dniu 14 października 2019 r. nasz grupa została zaproszona przez zaprzyjaźnioną grupę Sprytnych Krasnoludków z przedszkola „Wesołe Sówki” do udziału we wspólnych zabawach muzycznych. Zabawy muzyczno - ruchowe dostarczyły dzieciom wielu radosnych przeżyć. Miło spędziliśmy czas , dobrze się bawiliśmy. Dziękujemy Paniom nauczycielkom i Sprytnym Krasnoludkom za spotkanie i niespodzianki jakie przygotowały dla nas.


21 października w grupie Tropicieli odbywały się zajęcia badawcze pod tytułem „Ciecz, czy nie ciecz”. Celem zajęć było zapoznanie dzieci z pojęciami: ciecz, ciało stałe oraz ciecz nienewtonowska. Wielu wrażeń dzieci doświadczyły podczas eksperymentu z wykorzystaniem cieczy nienewtonowskiej. Była to świetna zabawa sensoryczna. Trzeba też przyznać, że oprócz zabawy to miłe odprężenie dla dłoni. Zapraszamy w listopadzie na kolejne spotkanie z fascynującym światem nauki.

Co się kupuje w sklepie zoologicznym?
We wtorek 22 października wybraliśmy się do sklepu zoologicznego INTER- ZOO - ADAM w Legionowie.
„Ten sklep jest inny! ”- to słowa przedszkolaków, które nie miały okazji być w sklepie zoologicznym.
Celem wyprawy była bezpośrednia obserwacja zwierząt hodowanych w domach , poznanie ich upodobań, zwyczajów oraz sposobu odżywiania.
Przedszkolaki z zainteresowaniem oglądały zwierzęta, różne akcesoria niezbędne przy ich hodowli takie jak; klatki, koszyki, pożywienie, witaminy oraz zabawki.
Największe zainteresowanie dzieci wzbudziła biała papuga która, siedząc na ręce lub ramieniu właściciela sklepu Pana Adama powtarzała jego słowa.
Pobyt w tym sklepie rozbudził nasze zainteresowania zwierzętami, dostarczył nam nowych wrażeń. Wiemy, że sprawowanie opieki nad zwierzętami to bardzo odpowiedzialny obowiązek.
Dziękujemy P. Adamowi za umożliwienie nam bezpośredniej obserwacji różnych gatunków zwierząt.
Już w przedszkolu należy wprowadzać podstawowe elementy ochrony środowiska naturalnego, przez które będziemy w dziecku kształtować postawę ekologiczną. Zaletą naszego przedszkola jest usytuowanie z daleka od ruchliwej ulicy, pośród zielonego ogrodu, który pozwala dzieciom cieszyć się zabawą i odpoczywać. Kształtujemy u dzieci miłość do przyrody, rozwijamy zainteresowania i uzdolnienia dzieci poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą oraz ukazujemy potrzebę jej ochrony. Dlatego dzieci 5-letnie Tropiciele z Przedszkola Miejskiego nr3 im. Koszałka Opałka w Legionowie chętnie przystąpiły do konkursu zorganizowanego przez NFOŚiGW pt Eko-zajęcia z Enfosiem. Zajęcia organizowane w ramach konkursu odbywały się w miesiącu październiku podczas różnego rodzaju działalności dzieci.
Cykl działań rozpoczęliśmy od zapoznania dzieci z maskotką- Enfosiem oraz jego przygodami w książce pt. Brygada Enfosia kontra plastikowa Zgryzolda. „Tropiciele” z zainteresowaniem, podczas kolejnych dni, śledziły przygody Miśki i Julka w Lesie Zagadek. Dzięki bohaterom książki dzieci dowiedziały się wielu ciekawych i ważnych rzeczy z zakresu ekologii. Aby pogłębić naszą wiedzę na temat ochrony przyrody zapoznaliśmy się z informacjami zapisanymi w Eko- kąciku w naszym przedszkolu i poznaliśmy zasady bycia przyjacielem przyrody. Przygody rodziny Zielników zainspirowały 5- latki do różnorodnych zabaw i działań, które miały na celu wzbogacenie doświadczeń i wiadomości dzieci z zakresu ochrony przyrody.
Zabawy z Enfosiem wprowadzały dzieci w świat najbliższego im środowiska przyrodniczego. Wspólnie wybraliśmy się na spacer do sklepu warzywnego , aby zachęcać dzieci do spożywania warzyw i owoców. Zakupiliśmy maliny, aby w przedszkolu wraz z naszym gościem przygotować pyszną i zdrową przekąskę- sałatkę owocową. W drodze powrotnej obserwowaliśmy piękno jesiennego krajobrazu, jego kolory oraz znaleźliśmy drzewo, które bardzo przypominało swoim wyglądem Enfosia.
Wraz z nim uczyliśmy się też segregować śmieci. Obejrzeliśmy film edukacyjny Dzieci, segregujcie śmieci, który wprowadził nas do tematu segregowania śmieci. Następnie wszyscy razem wybraliśmy się na eko- patrol- spacer w okolice przedszkola w celu poszukiwania pojemników recyklingowych. Nasze bystre oczy wypatrzyły pojemniki tuż, obok naszego przedszkola. Wspólnie posegregowaliśmy śmieci, dbając o to, aby trafiły do właściwego kontenera. Służyło to wyrabianiu u dzieci nawyku wyrzucania odpadów do właściwych pojemników. Pokazaliśmy Enfosiowi, że wszystkie dzieci, nasi koledzy i koleżanki z pozostałych grup, uczą się segregować śmieci, ponieważ tuż przy drzwiach wejściowych przedszkola stoją pojemniki do segregacji.
Postanowiliśmy wspólnie zadbać o las i w ramach jego ochrony zbieramy makulaturę do pudełka, które jest wyeksponowane w naszej sali. Zawsze pamiętamy, aby niepotrzebne kartki znalazły się w tym pudełku, a nie w koszu na śmieci. Nad włącznikami światła w sali oraz w łazience zawiesiliśmy obrazki, które mają nam przypominać o oszczędzaniu światła i wody. Chcemy, być przyjaciółmi przyrody.
Bardzo lubimy zajęcia plastyczne , dlatego nasza grupa przygotowała pracę plastyczną na gminny konkurs pt. „Dziecko w świecie przyrody”. Bardzo się staraliśmy i chcemy, by nasza praca wszystkim się podobała.
Zorganizowaliśmy jesienne warsztaty twórcze z rodzicami Na jesiennych ścieżkach, podczas których nasi najbliżsi mieli okazję poznać Enfosia i dowiedzieli się od dzieci, czego dowiedziały się i nauczyły wraz ze swoim małym przyjacielem. Podczas warsztatów razem wykonywaliśmy prace plastyczne z wykorzystaniem jesiennych liści, który są doskonałym materiałem do dziecięcych zabaw.
Realizowanie różnorodnych zadań wychowawczo – dydaktycznych w ramach konkursu Eko- zajęcia z Enfosiem stworzyło możliwości wielostronnego, intensywnego uczestnictwa dziecki w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata. Poprzez przemyślane działania, zajęcia i zabawy w dalszym ciągu będziemy wyrabiać u dzieci nawyki proekologiczne, a tym samym uświadamiać im, w jaki sposób mogą chronić otaczające nas środowisko.Tematy kompleksowe realizowane w miesiącu listopadzie 2019r.

1. Polska mój dom.
2. Urządzenia elektryczne.
3. A deszcz pada i pada.
4. Zdrowie naszym skarbem.
Cele ogólne;
• Poznanie legend, opowiadań, wierszy dotyczących historii państwa polskiego np. jego powstania.
• Podawanie nazwy naszego kraju, zapoznanie z symbolami narodowymi; flaga, godło, hymn.
• Poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc.
• Nazywanie największych rzek Polski – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr, oraz większych miast Polski.
• Poznanie charakterystycznych miejsc w swojej miejscowości.
• Poznawanie w sposób bezpośredni lub pośredni, różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi.
• Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z wybranych urządzeń technicznych.
• Zapoznanie ze sposobami oświetlania pomieszczeń dawniej i obecnie.
• Zapoznanie z możliwością wykorzystywania urządzeń elektrycznych w domu, w przedszkolu. Korzyści wynikające ze stosowania urządzeń elektrycznych.
• Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu ,mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia. Wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt.
• Zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie.
• Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, doskonalenie nawyku dbania o higienę jamy ustnej.
• Dbanie o higienę poprzez; codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, mycie rak, zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu.
• Utrwalenie zasad zdrowego żywienia, kształtowanie umiejętności różnicowania produktów zdrowych i niezdrowych.
• Doskonalenie umiejętności estetycznego i kulturalnego spożywania posiłków.
• Wprowadzenie pojęcia zdrowy styl życia, promowanie zdrowego stylu życia, stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko stosownych do wieku wyborów zdrowotnych i zdaniu sobie sprawy z ich skutków. ( ograniczanie spożycia słodyczy, chipsów, napojów gazowanych, picie kompotów, soków ),przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw.
• Uświadomienie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby.
• Rozwijanie ogólnej sprawności dzieci poprzez udział w zabawach ruchowych. Zachęcanie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu.
• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat. Budowanie dłuższych wypowiedzi.
• Utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie.
• Doskonalenie wrażliwości estetycznej; poszerzanie słownika czynnego dzieci poprzez tworzenie wyrazów pochodnych;
• Rozwijanie inwencji twórczej i doświadczeń plastycznych.
• Wyrażanie emocji za pomocą muzyki i tańca; przypominanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych.
• Wdrażanie do nawyku utrzymania prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego.

Przygotowanie do czytania i pisania.

• Ćwiczenie umiejętności określania głoski w nagłosie i wygłosie nazw obrazków. Dzielenie nazw obrazków na głoski.
• Globalne czytanie wyrazów.
• Ćwiczenia analizy zdań. Liczenie słów w każdym zdaniu.
• Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne.
• Doskonalenie kompetencji językowych poprzez tworzenie rymów.
• Rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie kształtów – wyróżnianie figury z tła, określanie różnic - ( szczegółów) w obrazkach.
• Doskonalenie sprawności manualnej przy wykonywaniu różnorodnych prac plastyczno – konstrukcyjnych. Prawidłowe trzymanie kredki ołówka, flamastra.
• Wykonywanie ćwiczeń graficznych : rysowanie znaków literopodobnych po śladach w sposób płynny, ciągły bez częstego odrywania ręki ( od strony lewej do prawej) – staranne odtwarzanie kształtu wzorów i mieszczenie ich w wyznaczonych liniach ( szlaczki).
• Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe.
• Zabawy i ćwiczenia z literami; t, T, d ,D, k, K.

Edukacja matematyczna.
• Doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów i posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
• Rozwijanie umiejętności tworzenia zbiorów ,dodawania i odejmowania na konkretach (w zakresie 1 – 6) Porównywanie liczebności zbiorów; więcej, mniej, tyle samo.
• Utrwalanie cech poznanych figur geometrycznych- poznanie cech prostokąta.

Zabawy codziennie realizowane w planie dnia:
• zestawy ćwiczeń porannych nr 10;11,12
• zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr VI,VII
• praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych;
• prowadzenie obserwacji dzieci.
• wdrażanie do systematycznego stosowania zabiegów higienicznych po zabawie i przed posiłkami;
• zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
07.11.2019 r. dzieci z grupy Tropicieli oraz Odkrywców wraz z opiekunami wybrały się na autokarową wycieczkę do Warszawy do Łazienek Królewskich. Park już na wejściu przywitał nas pięknym widokiem – szpalerem drzew w jesiennej szacie, które z zachwytem obserwowaliśmy. Kiedy udaliśmy się w dalszą drogę ujrzeliśmy dwa pomniki – Henryka Sienkiewicza i Fryderyka Chopina. Kontynuując spacer okazało się, że w Łazienkach mieszka mnóstwo wiewiórek, które z zaciekawieniem nam się przyglądały i oczekiwały smakołyków, kaczek, gołębi oraz udało nam się spotkać pawia. W Pomarańczarni uczestniczyliśmy w lekcji muzealnej Poznaj króla. Pani przewodnik w ciekawy sposób opowiadała nam królu Stanisławie Auguście Poniatowskim i jego zamiłowaniu do sztuki. Zwiedziliśmy też Teatr Królewski, w którym sam król zasiadał w loży i oglądał przedstawienia.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszej wycieczki.W roku szkolnym 2019/20 dzieci z grupy Tropiciele i grupy Skrzaty przystąpiły do udziału w objętej honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej Dzieci uczą Rodziców. Celem akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wśród najmłodszych, popularyzacja postaw proekologicznych, promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, a także zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy, które były przedmiotem zajęć dydaktycznych w przedszkolu. W dniu 08.11.2019 r. w grupach odbyły się pierwsze z cyklicznych zajęć pod tytułem Niepodległa Polska. Poprzedzone one było wspólnym odśpiewaniem hymnu o godzinie 11.11. W trakcie zajęć dzieci obejrzały prezentację multimedialną oraz utrwaliły zdobyte wiadomości na temat naszej ojczyzny: nazywały i rozpoznawały symbole narodowe, poznały postacie twórców niepodległej Polski, recytowały wiersz Władysława Bełzy Katechizm polskiego dziecka oraz rozmawiały na temat Co to jest patriotyzm? Na zakończenie pokolorowały obrazek przedstawiający godło i flagę Polski, który zabrały do domu, aby pokazać rodzicom.

 
Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Katarzyna Biernacka, data: 13.08.2019 r., godz. 13.21
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Biernacka, data: 12.11.2019 r., godz. 10.44
Liczba odwiedzin: 533