-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Przedszkole Miejskie nr 3
im. Koszałka Opałka w Legionowie
ul. Zegrzyńska 71,
05-119 Legionowo
tel./fax: (0-22) 772-96-66
e-mail: przedszkolem3@o2.pl
Foto
Strona Główna

Z życia przedszkola 2019/2020

grupa III Promyki

-
Wersja do drukudruk
grupa III Promyki

23 września zawitała do naszej grupy PANI JESIEŃ. W koszyku przyniosła ze sobą dary: kolorowe liście, jarzębinę, owoce jadalne i te, których nie jemy (orzechy, kasztany, żołędzie, szyszki). Dzieci świetnie radziły sobie z ich nazywaniem, segregowaniem. Opowiadały jakie zmiany zachodzą w przyrodzie, przypominały sobie jaka była pora roku, a jaka właśnie nadeszła; jak nazywa się obecny miesiąc…
Bawiły się przy tym DOSKONALE! Nawet tańczyły z JESIENIĄ i śpiewały piosenkę „Kolorowe listki"Obserwuje, poznaje, doświadczam – przygotowanie do matematyki
wg Montessori.

Wielu ludzi traktuje matematykę jako szczególnie trudny obszar wiedzy.
M. Montessori znalazła sposób, który przezwycięża bariery natury psychologicznej, a nawet nie dopuszcza do ich powstania. Odkryła ona, że, jeśli w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób wesprzemy małe dziecko, to będzie ono uczyło się czytania i pisania z zachwytem, nie napotykając na żadne trudności.
Dziecko bardzo wcześnie, już nieświadomie rejestruje matematyczne zdarzenia
w życiu codziennym, ponieważ człowiek jest produktem swojego środowiska. Tak, jak nasze ciało zbudowane jest z materii naszej ziemi, tak umysł nasz odzwierciedla matematyczną jakość naszego wszechświata. Społeczeństwo zmusiło nas do wymyślenia matematycznych wielkości określających masę, ciężar, obliczenia, itd. Montessoriańskie materiały matematyczne posiadają konkretną podstawę dla wielkości. Stwarzają one dziecku, które nie ukończyło jeszcze szóstego roku życia, możliwość poznawania liczb i ich wartości różnymi sposobami: najpierw są to liczby „od 1 do 10”, następnie…………….
Materiał przygotowujący dziecko do matematyki stanowi tzw. „zmaterializowaną abstrakcję”. Umożliwia on klasyfikację i analizę cech oraz prowadzi do rozwoju matematycznego.
Materiał sensoryczny odgrywa rolę pośredniego przygotowania do matematyki.
Także kolejny aspekt materiału sensorycznego jest bardzo ważny: szereg materiału składa się każdorazowo z 10 pojedynczych części, i czasami są to jednostki miary „od 1 cm do 10 cm, 1 cm2 do 10cm2 lub 1cm3 do 10 cm3”..
Poza tym materiał sensoryczny przyczynia się do doskonalenia koordynacji ruchów. Dzięki dodatkowemu wprowadzaniu mowy dochodzi do doświadczenia zmaterializowanej abstrakcji (pary, kontrasty, gradacja, lekcja trzech poziomów, zabawa na oddalanie).
Materiał sensoryczny stymuluje koncentrację przede wszystkim u trzy- i czterolatków. Jest kluczem do poznawania środowiska i środkiem do zmaterializowanej abstrakcji.
Wg. Marii Montessori materiał zmysłowy stanowi zmaterializowaną abstrakcję. Tym pojęciem podkreśla rolę materiału zmysłowego w ogólnym procesie rozwoju dziecka. Pojęcie to nie oznacza, że dziecko opracowuje abstrakcyjnie wyizolowane wyobrażenia o świecie. Intencją Montessori było ukazanie zależności pomiędzy przedmiotami i poznanie ich przez własne odkrycia dziecka. Na podstawie tego materiału dziecko poznaje słownictwo, a pojęcia to nie są puste słowa, lecz nazwy przedmiotów zawsze w połączeniu z konkretnym materiałem. Dzięki materiałowi zmysłowemu znaczenie pojęć jest dla dziecka zawsze jasne, gdyż dziecko ma możliwość doświadczania ich właściwości.
My również będziemy „bawić się” matematyką. Rozpoczęliśmy zajęcia od poznania liczb 1-3 przy pomocy klocków, z których wykonywaliśmy odpowiednie ćwiczenia. Połóż jeden klocek pod 1, dwa klocki pod 2… Postaw wieżę pod 1, zbuduj wieżę z dwóch klocków i postaw ją pod 2… Przy okazji ćwiczyliśmy pojęcia pod, nad, obok… I co ważne ćwiczyliśmy motorykę małą oraz koordynację wzrokowo-ruchową.
Nie dla wszystkich było to takie proste, ale ćwiczyliśmy te zabawy indywidualnie po południu.
Dla niektórych przedszkolaków 1, 2, 3 – to za mało! Chętne osoby mogły jeszcze poćwiczyć liczenie i dopasowanie do większych liczb.


PROMYKOWE URODZINY
Jednym z elementów przygotowania dzieci do udziału w życiu społecznym są ćwiczenia związane z troską o wspólnotę. Celem tych ćwiczeń jest przyswojenie dzieciom zasad dobrego wychowania oraz kulturalnego zachowania się w kontaktach z innymi. Mamy na myśli zasady dotyczące witania się, pozdrawiania, żegnania, zachowania się przy stole podczas posiłku oraz odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych, np. kinie, teatrze, cudzym domu i podczas różnych okoliczności. Wprowadzeniu dziecka w kulturę bycia służy też rytuał urodzinowy z wykorzystaniem tzw. „urodzinowego słoneczka”. To także pokazanie dzieciom sposobu celebrowania urodzin.
My również w grupie PROMYKI postanowiliśmy w ten sposób świętować urodziny. Na środku dywanu układane jest urodzinowe słoneczko, na każdym promieniu widnieją napisy z nazwami miesięcy. Dziecko wędruje dookoła słońca począwszy od miesiąca w którym się urodziło, po drodze mówimy wierszyk o mijający czasie oraz kolejno wypowiadamy miesiące, akcentując w ten sposób upływ jednego roku życia. I tak dziecko okrąża słoneczko tyle razy, ile skończyło lat. W czasie okrążania słoneczka odwołujemy się do ważniejszych wydarzeń w życiu dziecka od urodzenia np. zdjęcie ze szpitala, pierwszy ząbek, pierwsze samodzielne kroki, pierwszy wyjazd wakacyjny itp. Potem zapala się świeczki urodzinowe, dzieci śpiewają piosenkę urodzinową i składają życzenia, po czym następuje poczęstunek. Przy okazji tego rytuału dzieci dowiadują się o zmianach zachodzących w życiu człowieka.
W miesiącu wrześniu obchodziliśmy urodziny Mateusza, Oliwii oraz Wiktora.


Kim zostanę jak będę duży?

Celem projektu jest zapoznanie dzieci z różnymi zawodami.

Cele szczegółowe:
- rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
- zapoznanie z atrybutami poszczególnych zawodów,
- poznanie pracy zawodowej własnych rodziców oraz rodziców innych dzieci,
- poszerzenie zasobu słownictwa o nieznane dotąd wyrażenia związane z określoną profesją,
- tworzenie warunków do różnorodnej aktywności w toku wykonywania poszczególnych zadań,
- dostarczenie dzieciom nowych przeżyć i wrażeń,
- włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego.

Termin realizacji projektu:
od września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

W miesiącu wrześniu nasza grupa poznała zawód LEKARZA na podstawie wiersza „Chory kotek” Stanisława Jachowicza. Dzieci wzięły udział w warsztatach teatralnych – DZIECKO WIDZEM I AKTOREM.
Najpierw były widzami, a potem chętne osoby wcieliły się w role kotka lub lekarza. Omówiono przy okazji pojęcia: choroba, zdrowe odżywianie, widownia, scena, aktor. Poznano nowe wyrazy, m.in. STETOSKOP, INSCENIZACJA.

Zorganizowano w sali kącik związany właśnie z tym zawodem - ilustracje, atrybuty danego zawodu.

Zostanie również założona „Przedszkolna księga zawodów”, która systematycznie będzie się powiększała – księga z ilustracjami wykorzystanymi z kącika i uzupełnianie o koleje zawody.


Mam sprawne ręce i ciało”

Realizacja programu: gr PROMYKI.
Czas realizacji: rok szkolny 2019-2020.
Opracowanie: Ewa Piotrowska – nauczyciel, pedagog specjalny, terapeuta ręki.

Inspiracją do opracowania innowacji stały się dla mnie własne obserwacje oraz refleksje nauczycieli i rodziców. Zauważono tendencję do spadku sprawności motorycznej i manualnej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Obniżyła się sprawność ruchowa rąk; objawiająca się np. poprzez późne nabywanie umiejętności związanych z samoobsługą (ubieranie się, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł), trudności
w posługiwaniu się nożyczkami; niska sprawność manualna pociąga za sobą obniżony poziom graficzny pisma (obniżona sprawność grafomotoryczna), w późniejszym wieku wolne tempo pisania.
Na rozwój manualny wpływa ogólny rozwój fizyczny dziecka. Pozwólmy więc im biegać, skakać, wspinać się, czołgać. Bardzo ważnym elementem w nabieraniu płynności ruchów jest samoobsługa dziecka: wiązanie butów, zapinanie guzików, itp. Budowanie, lepienie, majsterkowanie, wycinanie to również baza do usprawniania precyzji rąk.
Zanim przystąpimy do zadań typowo pisemnych, warto zastosować ćwiczenia ruchowe, które pomogą dziecku rozładować zbyt duże napięcie mięśni i będą dobrą rozgrzewką przed zadaniami typu kartka-ołówek.
Nauka pisania poprzedzana jest ćwiczeniami w pisaniu motywów szlaczków, które zawierają
w sobie wszelkie możliwe elementy liter: koła, pętle, łuki, kreski. Przy tym ćwiczą one płynność ruchów ramienia i dłoni: w prawo, w lewo, w dół, w górę.
Dziecko z dużym napięciem mięśni palców nadmiernie przyciska ołówek, rysuje linie grube, czasem przedziera papier, co wpływa na estetykę pracy. Linie są krzywe, przedmioty duże, gdyż dziecko nie umie opanować ruchu.
Dzieci o małym napięciu mięśniowym również mają problemy z rysowaniem. Kreślą linie nikłe „drżące”, niepewne. Rysują przedmioty małe, których wielkość uniemożliwia umieszczanie szczegółów.
Głównym celem programu jest usprawnianie i wspomaganie dziecka w osiągnięciu optymalnego poziomu w zakresie samoobsługi oraz doskonalenie sprawności manualnej i grafomotoryki poprzez usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych.

W miesiącu wrześniu rozwijaliśmy ogólną sprawność ruchową poprzez wykonywanie ćwiczeń lokomocyjnych, skocznych, równoważnych, zwinnościowych, rzutnych, kopnych, koncentrujących uwagę. Bawiliśmy się i ćwiczyliśmy koordynację obustronną oraz ruchy naprzemienne; wykonywaliśmy ćwiczenia i zabawy rozwijające schemat ciała i orientację przestrzenną.


Zadania do codziennej realizacji:

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy. Wdrażanie do dzielenia się zabawkami z innymi dziećmi.
Zabawy z „Powitankami” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
Ćwiczenia i zabawy ruchowe o poranku.
Zabawy z rymowankami i piosenkami – doskonalenie orientacji w schemacie ciała
i rozluźnienie emocji.
Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
Wdrażanie do codziennego obcowania z książką: samodzielne przeglądanie książek, zachęcanie do opowiadania i wymyślania własnych historyjek oraz słuchanie tekstów czytanych przez nauczyciela.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie
do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.
Wdrażanie do spokojnego i cichego mówienia do drugiej osoby.
Wspomaganie dzieci w zdobywaniu umiejętności kulturalnego spożywania posiłków.
Wdrażanie do nawyku prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego.
Kształtowanie umiejętności wyciszania się, relaksu, odpoczynku.
Wdrażanie do dbania o porządek w sali – kształtowanie odpowiedzialności za wspólną przestrzeń.
„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu: zabawach w sali i ogrodzie, zajęciach, bohaterach z opowiadań, wspólnych tańcach. Dzieci powtarzają aktualnie poznawaną piosenkę. Mówią, co się im najbardziej podobało. Przypominają sobie, czy może warto komuś z grupy za coś podziękować lub kogoś przeprosić – podchodzą podają dłoń. Nauczyciel pobudza ciekawość dzieci tym, co wydarzy się następnego dnia.
Zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, matematyczne.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, kształtowanie umiejętności cichej i spokojnej zabawy.PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC WRZESIEŃ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Przypomnienie i poznanie imion dzieci w grupie przedszkolnej.
Kształtowanie umiejętności przedstawiania się.
Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w przedszkolu.
Zapoznanie z budynkiem i ogrodem przedszkolnym.
Rozwijanie umiejętności samoobsługowych.
Integracja grupy.
Zapoznanie dzieci z zasadami panującymi w przedszkolu.
Wspólne tworzenie kodeksu grupy.
Wyrabianie nawyku używania słów: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam.
Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
Kształtowanie umiejętności rozpoznawania zapisu swojego imienia.
Rozwijanie sprawności manualnych i inwencji twórczej.
Rozwijanie umiejętności werbalnego wyrażania uczuć, zdobywanie umiejętności odgrywania roli.
Wdrażanie do swobodnego wypowiadania się na temat wakacji.
Zapoznanie dzieci z cechami charakterystycznymi dla lata. Czytanie globalne wyrazu lato.
Kształtowanie umiejętności współpracy oraz słuchania innych i czekania na swoją kolej.
Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez klasyfikowanie przedmiotów według jednej cechy.
Uświadomienie dzieciom różnorodności miejsc spędzania wakacji.
Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej.
Oswajanie lęku związanego z rozstaniem z rodzicami.
Zapoznanie z mapą Polski, kształtowanie umiejętności rozpoznawania charakterystycznych elementów dla krajobrazów górskiego i nadmorskiego.
Wyrabianie ogólnej sprawności ruchowej dzieci.
Usprawnianie narządu artykulacyjnego poprzez wyraźne wymawianie spółgłosek.
Wdrażanie do bezpiecznego korzystania ze środków transportu.
Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat domu jako miejsca swojego zamieszkania.
Zwrócenie uwagi na to, komu i w jakich sytuacjach można podawać swój adres, a komu nie.
Wspomaganie dzieci w umacnianiu poczucia własnej wartości.
Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny.
Poznawanie podstawowych zasad poruszania się pieszego. Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na drodze.
Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na placu zabaw.
Kształtowanie cierpliwości, umiejętności czekania na swoją kolej.
Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo.
Wdrażanie zasad bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami.
Uwrażliwienie dzieci na zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi.
Zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi.
Rozwijanie umiejętności klasyfikowania/grupowania przedmiotów.
Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała.
Doskonalenie czynności samoobsługowych związanych z higieną.
Zapoznanie się dzieci ze zmysłami.
Rozpoznawanie i nazywanie przyborów toaletowych.
Klasyfikowanie przedmiotów funkcjonalnie ze sobą powiązanych.
Wyrabianie nawyku dbania o swoje ciało – wzrok, oczy.
Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów pod względem przeznaczenia i wielkości.
Wyrabianie nawyku częstego i dokładnego mycia rąk.
Kształtowanie świadomości ekologicznej.
Zapoznanie z pracą lekarza i pielęgniarki, przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza i rozumienie konieczności przyjmowania leków w razie choroby.
Pobudzanie do działań artystycznych, m.in. teatralnych, muzycznych.
Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Rozróżnianie i nazywanie popularnych warzyw, owoców.
Kształtowanie umiejętności łączenia elementów w pary według wybranej cechy (rodzaj).
Uświadomienie dzieciom, że grzyby dzielimy na jadalne i trujące.
Poszerzenie wiedzy przyrodniczej o nazwy grzybów.
Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.
Kształtowanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze oraz określenia, w którym zbiorze jest mniej, więcej lub tyle samo.
Poszerzenie wiedzy przyrodniczej – rozpoznawanie liści i łączenie ich z odpowiednim owocem.
Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania w kuchni.
Promowanie zasad zdrowego żywienia.
Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała.
Promowanie zasad zdrowego żywienia – uświadomienie jakie produkty warto jeść często.
Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.
Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Doskonalenie motoryki dużej. Wzmacnianie siły ramion, nóg i tułowia.
Uświadomienie dzieciom znaczenia ruchu w życiu człowieka.
Kształtowanie umiejętności samodzielnego ubierania się.
Wyrabianie nawyku higieny jamy ustnej.
Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
Rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji – eliminowanie strachu przed stomatologiem.
Wdrażanie dzieci do rozpoznawania stanów emocjonalnych po wyrazie twarzy.
Kształtowanie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała.
Rozbudzanie u dzieci zainteresowania zmianami zachodzącymi w przyrodzie oraz doskonalenie umiejętności dostrzegania tych zmian.
Rozwijanie umiejętności matematycznych – porównywanie wielkości drzew, posługiwanie się określeniami: wysokie, niskie.
Rozwijanie kreatywności poprzez działania plastyczne. Zapoznanie z barwami podstawowymi i pochodnymi.
Kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu.
Rozwijanie kreatywności dzieci w swobodnych działaniach.
Zachęcanie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu.
Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, poszanowania dla zwierząt.
Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, cierpliwość i koncentracji.
Rozwijanie zdolności improwizacyjnych (muzyka), kreatywności.
Kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych.
Uwrażliwianie na sztukę. Pobudzanie do działań artystycznych.
Wspomaganie prawidłowego rozwoju narządów artykulacyjnych i oddechowych.
Wyrabianie odwagi i śmiałości.
Rozwijanie twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek.


„Na straganie”

Jesień to taka pora roku kiedy dzieci poznają nowe owoce, warzywa lub przypominają sobie ich nazwy. W październiku właśnie dużo na ten temat mówiliśmy. Poznawaliśmy owoce i warzywa w ciekawy sposób – polisensoryczny (czyli różnymi zmysłami: wzrokiem, smakiem, dotykiem i węchem). Co prawda, nie zawsze wszystkim udało się odgadnąć jaki smakołyk dotykają, wąchają lub smakują – ale chętnych do zabawy nie brakowało.
W drugim tygodniu października dzieci ponownie uczyły się być aktorami. Na początku to nauczyciel przedstawił wiersz - „Na straganie” z użyciem naturalnych warzyw lub ilustracji. Dzięki temu przedszkolaki doskonaliły umiejętność uważnego odbioru utworu literackiego Jana Brzechwy. Potem PROMYKI wcieliły się w rolę warzyw rozwijając aktywność twórczą. Utrwaliły pojęcia związane z teatrem (teatr, widz, aktor, narrator, widownia, scena).
Rozpoznawały naturalne warzywa i dopasowały je do ilustracji. Była również praca w parach z użyciem przygotowanych puzzli (to wcale nie było takie łatwe porozumieć się z partnerem).
Oczywiście były też zabawy ruchowe związane z tematem.

Na zajęciach rozwijających i wyrównawczych można było doskonalić swoje umiejętności poprzez dopasowywanie warzyw do kart pracy, uczyć się dopasowania takich samych warzyw i podpisów (czytanie globalne). Rozwijać się matematycznie - przyporządkować cyfry do odpowiedniej liczby warzyw. Pograć w „dobble smakowite” – ćwicząc przy tym nazwy owoców lub warzyw oraz rozwijając percepcję wzrokową.
Poza tym popołudniami chętne osoby mogą uczestniczyć w ćwiczeniach motoryki małej poprzez pracę z pomocami manipulacyjnymi, sensorycznymi.Kim zostanę jak będę duży?
W październiku poznawaliśmy kolejne zawody – stomatologa oraz fryzjera. Dzieci bardzo chętnie przygotowywały kolejne karty do naszej KSIĘGI ZAWODÓW. Znają dużo atrybutów danego zwodu.
Podczas wycieczki do Salonu Fryzjerskiego przedszkolaki mogły poszerzać zasób słownictwa o nieznane dotąd wyrażenia związane z zawodem fryzjera; przełamać nieśmiałości w stosunku do osób obcych; rozwijać umiejętność układania pytań; poznać miejsca pracy w najbliższym otoczeniu.


Na jesiennych ścieżkach – warsztaty z rodzicami.
Kap, kap, kap – krople deszczu łap… tak nasze pociechy śpiewały na jesiennych warsztatach z rodzicami. Były jeszcze tańce i wierszyki o jesieni. Potem oczywiście wspólna praca przy stolikach – JESIENNE OBRAZKI. Każdy mógł spróbować swoich sił plastyczno-manualnych. Jak widać chętnych nie brakowało. Żeby wyczarować piękne obrazki potrzebowaliśmy tylko kolorowe kartki, liście, patyki, pastele, klej i trochę inwencji twórczej.
Bardzo dziękujemy Rodzicom, Babciom i Dziadkom za zaangażowanie.Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne – na miesiąc listopad:
• Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.
• Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama, tata, brat, siostra.
• Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny, pogłębianie więzi rodzinnej.
• Wdrażanie dzieci do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i przedszkolu.
• Zapoznanie dzieci z przedmiotami codziennego użytku z dawnych czasów.
• Kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych.
• Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej.
• Rozwijanie u dzieci zwinności i równowagi. Wzmacnianie mięśni kręgosłupa i grzbietu.
• Kształtowanie nawyku prawidłowego oddechu.
• Doskonalenie małej motoryki oraz kształtowanie sprawności manualnej.
• Rozwijanie spostrzegawczości oraz doskonalenie technik zapamiętywania.
• Rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej.
• Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
• Doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
• Kształtowanie umiejętności przeliczania na konkretach w zakresie 6.
• Doskonalenie umiejętności rozumienia swoich uczuć i emocji związanych z pogodą.
• Poszerzenie słownika czynnego dzieci o pojęcia dotyczące zjawisk przyrodniczych.
• Zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie.
• Wyjaśnienie znaczenia deszczu dla ludzi, roślin i zwierząt.
• Rozbudzanie ciekawości świata oraz prowadzenie obserwacji i wyciągnięcie wniosków z doświadczeń.
• Dostrzeganie rytmu i następstwa dnia i nocy.
• Rozwijanie umiejętności rozróżniania pór roku i obserwowania pogody.
• Kształcenie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji oraz rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i klasyfikowania.
• Kształtowanie postawy szacunku do historii naszego kraju, symboli narodowych, właściwego zachowania podczas uroczystości.
• Poszerzanie wiedzy na temat własnej ojczyzny.
• Rozwijanie u dzieci wrażliwości słuchowej w zabawach związanych z rozpoznaniem głosów zwierząt.
• Rozwijanie słownika dzieci przez wprowadzenie pojęć: ssaki, ptaki, ryby – klasyfikowanie zwierząt.
• Kształtowanie odpowiedzialności za swoje zwierzę oraz umiejętności wypowiadania się na forum grupy na temat swojego ulubionego zwierzęcia.
• Poszerzenie wiedzy dzieci dotyczącej pracy weterynarza.
• Poznanie zwyczajów wybranych zwierząt zapadających w sen zimowy.
• Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat.
• Kształtowanie umiejętności uważnej obserwacji przyrody (dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem zimy).
• Rozpoznawanie i nazywanie kilku wybranych gatunków ptaków zimujących w Polsce.
• Wdrażanie do mądrego i odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt w czasie zimy.
• Kształtowanie umiejętności bezpiecznego postępowania wobec zwierząt.
• Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej.
• Doskonalenie umiejętności współdziałania.Teatr z łyżek.
Inscenizacja "Kłopoty łyżki" opowiada historię o mamie łyżce i jej małych córkach. Mama jest bardzo zaangażowana w dobre wychowanie swoich dzieci i dba o ich maniery. Pewnego dnia rodzina łyżek dostaje zaproszenie na imieniny od wujka Widelca.
Nie wystarczy mówić “bądź grzeczny”, “zachowuj się jak należy” - bo co to dokładnie oznacza? W trakcie inscenizacji dzieci kolejny raz przypomniały sobie, jak poprawnie zachować się przy stole.


Doświadczenia i eksperymenty z wodą.
Podczas tych zajęć rozwijano zainteresowania badawcze dzieci. Tworzono okazję do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez eksperymentowanie, obserwowanie i odkrywanie.
„Promyki” samodzielnie eksperymentowały i szukały odpowiedzi na nurtujące ich pytania badawcze. Potrafiły określić charakterystyczne cechy wody. Uczyły się samodzielnie formułować wnioski dotyczące tonięcia lub utrzymania się przedmiotu na wodzie na podstawie obserwacji.Dawniej i dziś
Często rodzice, czy dziadkowie mówią: „za naszych czasów, dawniej to…” – a maluszki słuchają i opowiadają…
Nasze pociechy bardzo dużo wiedziały - co działo się w „starych czasach”. Bardzo chętnie wypowiadały się o czym kiedyś usłyszały od babci . Wiedziały co musiała zrobić żeby wyprać ubrania, a jakie teraz mamy wygody.Prezentowano przedmioty wyposażenia domowego oraz codziennego użytku z czasów ich babć i dziadków.
Pokazano także zabawy, które kiedyś cieszyły się popularnością. Kilka z nich funkcjonuje do dzisiaj.
My również jedną z takich zabaw zapamiętamy na długo.


Jesteśmy Polką i Polakiem
8 listopada rozpoczęliśmy pierwsze z zajęć „Polska Niepodległa”. O godzinie 1111 wspólnie z wszystkimi przedszkolakami odśpiewaliśmy „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie w grupach sprawdziliśmy swoje wiadomości na temat ojczyzny (nazywaliśmy i rozpoznawaliśmy symbole narodowe, recytowaliśmy część wiersza Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”. Śpiewaliśmy także piosenkę „Jesteśmy Polką i Polakiem”. Ponadto uczestniczyliśmy w zajęciach w małych zespołach, gdzie składaliśmy puzzle przedstawiające godło lub flagę Polski. Samodzielnie wykonaliśmy także flagi różnymi technikami: z krepiny; z rolek po papierze toaletowym oraz soli zabarwianej pisakami. Były również Warszawskie Syrenki wyklejane z kulek plastelinowych.
Można było także układać domino, memo oraz dobble z symbolami narodowymi, gdzie dzieci przy okazji dobrej zabawy utrwalały poznane nazwy i ćwiczyły spostrzegawczość, koncentrację uwagi.

 
Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Katarzyna Biernacka, data: 13.08.2019 r., godz. 13.20
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Biernacka, data: 15.11.2019 r., godz. 11.06
Liczba odwiedzin: 590