-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Przedszkole Miejskie nr 3
im. Koszałka Opałka w Legionowie
ul. Zegrzyńska 71,
05-119 Legionowo
tel./fax: (0-22) 772-96-66
e-mail: przedszkolem3@o2.pl
Foto
Strona Główna

Z życia przedszkola 2018/2019

grupa VI

-
Wersja do drukudruk
grupa VI
Innowacje „Przedszkolaki w świecie książek i teatru”, „Kalendarz świąt nietypowych"

W związku z prowadzoną w grupie VI innowacją „Przedszkolaki w świecie książek i teatru” rozpoczęliśmy cykl „ Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato” W piątek 21.09.2018 naszym gościem była mama Adasia, która przeczytała nam bajkę o jeżyku Heleny Bechlerowej. Dzieci z uwagą słuchały historii małego bohatera i wspólnie rozwiązały zagadkę jego poszukiwań. Kolejna książeczka , „Mój przyjaciel policjant”, związana była z naszymi zajęciami dotyczącymi bezpieczeństwa. Jej treść przybliżyła dzieciom trudną pracę policjanta, wspólnie z głównym bohaterem towarzyszyły policji w jej codziennych ważnych zadaniach. Dzieci odgrywały różne scenki związane z udzielaniem pierwszej pomocy, interwencją policji, korzystaniem z numerów alarmowych. Bardzo dziękujemy mamie Adasia za aktywne włączenie się w cykl zajęć „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato”.
1

2

3

4


6

7

8W październiku gościliśmy mamę Ali i mamę Antosia, które aktywnie włączyły się w cykl zajęć „Poczytaj mi Mamo, poczytaj mi Tato” . Rodzice naszych przedszkolaków bardzo chętnie biorą udział w zajęciach rozwijających dziecięcą wyobraźnię, koncentrację i pomysłowość.
Mama Ali wprowadziła nas w klimat pięknej, barwnej jesieni czytając opowiadania Włodzimierza Dulemby pt. „Cztery pory baśni- jesień”, a mama Antosia dostarczyła dzieciom wielu niezapomnianych wrażeń w trakcie lektury o lubianym przez przedszkolaki żółwiku Franklinie i znanym nam wszystkim Słoniu Trąbalskim.
1

2

3

4

5

6


Od października kontynuujemy rozpoczęty w zeszłym roku szkolnym cykl: „Spotkania z książką”. Jest on częścią innowacji „Przedszkolaki w świecie książek i teatru”. Co miesiąc spotykamy się z pracownikami legionowskiej Poczytalni i bierzemy udział w ciekawych zajęciach, podczas których przedszkolaki poznają zasady zachowania się w bibliotece, oglądają jej zbiory, wiedzą w jaki sposób wypożyczyć książkę, jak o nią dbać i szanować, aby ktoś inny też mógł z niej skorzystać. Dzieci słuchają również opowiadań o różnej tematyce i biorą udział w warsztatach plastycznych. W październiku bohaterką naszego spotkania była „Jesień” Małgorzaty Strzałkowskiej , po lekturze której robiliśmy wachlarzowe jeże, zdobiące przedszkolną salę.
1

2

3

4
INNOWACJA PEDAGOGICZNA:
Kalendarz świąt nietypowych

W piątek 28.09.18 r.- obchodziliśmy Dzień głośnego czytania. Dzieci wysłuchały opowiadania o Kasztanku i jego przygodzie. Bawiliśmy się w rytmach jesiennych piosenek. Dary jesieni pomogły nam podczas zabaw matematycznych. Na koniec zrobiliśmy masę solną, z której każdy z nas ulepił własnego kasztanka.
1

2

3

4


Nadal pozostajemy w tematyce pięknej jesieni. Tym razem obchodziliśmy: święto drzewa. Dzieci obejrzały prezentację multimedialną o florze i faunie lasu. Poznały rolę drzew i lasu w ekosystemie. Na świeżym powietrzu odbyły się konkurencje sprawnościowe, a na koniec dzieci wykonały Drzewko przyjaźni.
1

2

3

4

5
Zadania dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc październik
Zabawy na jesienne wieczory

• wdrażanie dzieci do odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości
• wprowadzenie litery E
• wdrażanie do nawyku utrzymania prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego
• wyrażanie emocji za pomocą muzyki i tańca
• przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych
• wdrażanie do odróżniania elementów świata mediów od rzeczywistości
• rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez rozpoznawanie niektórych monet i banknotów
• utrwalenie wiedzy o zawodach ludzi związanych z pracą w teatrze: aktor, sufler, scenograf, reżyser
• doskonalenie umiejętności społecznych poprzez zabawy teatralne i dramowe
• rozwiązywanie i układanie zagadek słownych, żartów językowych
• wdrażanie do nawyku utrzymania prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego
• doskonalenie umiejętności interpersonalnych poprzez uczestnictwo w grze
• zabawy przy muzyce
• zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej KlanzaInnowacja „Przedszkolaki w świecie książek i teatru” grupa VI
Kolejne innowacyjne zajęcia „Przedszkolaki w świecie książek i teatru” związane były z zabawami improwizacyjnymi , które pobudziły dziecięcą wyobraźnię i kreatywność. Przedszkolaki zainspirowane przyniesionymi rekwizytami samodzielnie wymyśliły scenariusz przedstawienia , przydzieliły sobie role, ustawiły rzędy krzeseł oraz wykonały bilety,
a wszystko po to, aby stworzyć nastrój teatru. Pojawiły się również trzy dzwonki , które przypominały publiczności o rozpoczynający się przedstawieniu. W napięciu oczekiwaliśmy na przygody Czerwonego Kapturka, który wezwał dzielnych strażaków z powodu pożaru w lesie. Historia zakończyła się szczęśliwie , a dzieci mogły się wykazać pomysłowością
i umiejętnością współpracy zespołowej. Będąc na wycieczce w Wilanowie przedszkolaki wcieliły się w rolę króla i królowej, co sprawiło im wiele radości .
1

2

3

4

5

6


„ Dla nas jesień jest wesołą porą roku”, kreatywne zabawy w sali, w ogrodzie przedszkolnym i w lesie.
1

2

3

4

5

6

7

8ZADANIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE
NA MIESIĄC LISTOPAD

ZIMNO, CORAZ ZIMNIEJ


• rozwijanie umiejętności samodzielnego korzystania z książek i ilustracji
• kształtowanie odpowiedzialności za własną pracę
• rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek związanych ze zwierzętami zasypiającymi na zimę
• wprowadzenie cyfry i liczby 5
• utrwalenie informacji o zwierzętach gromadzących zapasy na zimę
• posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi
• wprowadzenie litery y, na podstawie wyrazu buty
• rozpoznawanie i nazywanie ptaków pozostających na zimę w kraju oraz przylatujących na zimę
• rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie podobieństw i różnic pomiędzy obrazkami i wyrazami
• rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez odczytywanie map i planów, zaznaczanie biegunów na globusie
• rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących na obu biegunach
• rozwijanie pamięci wzrokowej poprzez odtwarzanie obrazów
• analiza wierszy „Żurawie”, „Gile” i „Śnieg”
• zabawy ruchowe przy muzyce
• rozwijanie poczucia odpowiedzialności i empatii w stosunku do zwierzątKolejne działania podjęte w związku z realizacją innowacji „Przedszkolaki w świecie książek i teatru” związane były z udziałem naszych przedszkolaków w X edycji konkursu „Zdrowie w bajce”. Dzieci z grupy VI przygotowały krótką inscenizację pt. „Pomagamy gdy ważne numery znamy”. Zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i teatralne na scenie legionowskiego Urzędu Miasta przed szeroką publicznością.
1

2

3


W grudniu byliśmy już kolejny raz w legionowskiej Poczytalni. Comiesięczne wizyty
w Miejskiej bibliotece to wspaniałe zajęcia edukacyjne pozwalające dzieciom rozwijać wyobraźnię i kształtować przyszłych świadomych czytelników. Tym razem wysłuchaliśmy bajki pt. „Zimowy dzień” M. Christiana Butlera w przekładzie Wandy Chotomskiej. Była to historia jeżyka, który przekonał się jak wielka jest siła przyjaźni. Po wysłuchaniu bajki, dzieci wykonały ciepły domek dla książkowego bohatera. Do przedszkola wypożyczyliśmy książkę w formie audiobooka, czytanej w języku angielskim.
1

2

3

4

5


Zawody naszych rodziców
W grudniu naszym gościem był tata Julii, który opowiedział nam o swojej pracy w telewizji. Dzieci z zaciekawieniem słuchały na czym polega realizacja różnych programów telewizyjnych, a zwłaszcza sportowych, jakie znane osoby pojawiają się w studio, na czym polega praca kamerzystów, realizatorów dźwięku, montażystów, reżyserów i scenarzystów. Tata Julii przygotował prezentację, którą przedszkolaki obejrzały z zaciekawieniem. Spotkanie z panem Grzegorzem zainspirowało dzieci do zabaw tematycznych związanych
z pracą w telewizji. Pojawili się reżyserzy, operatorzy kamer, dźwiękowcy i dziennikarze. Przedszkolaki budowały z klocków kamery, mikrofony,pulpity dźwiękowe, przeprowadzały wywiady i świetnie się bawiły. Serdecznie zapraszamy kolejnych rodziców na zajęcia przybliżające zawody, które wykonują.
1

2

3

4

5

6


Zadania dydaktyczno- wychowawcze na styczeń.

Tematy kompleksowe: Witamy nowy rok. Co można robić zimą? Święto babci i dziadka. Zimowe mistrzostwa sportowe.
TREŚCI PROGRAMOWE DO REALIZACJI:
• rozmowy z dziećmi na temat pożegnania Starego Roku i powitania Nowego Roku- kształtowanie mowy komunikatywnej,
• zapoznanie ze zjawiskiem różnic czasowych,
• poznawanie różnych sposobów mierzenia czasu, cykliczne powtarzanie się pór roku, miesięcy, tygodni, dni i godzin,
• doskonalenie wiedzy na temat czterech pór roku i ważnych świąt
w kalendarzu,
• rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez utrwalenie znajomości nazw miesięcy, rozwijanie spostrzegania wzrokowego poprzez wskazywanie różnic pomiędzy wyrazami,
• wprowadzenie liczby i cyfry 8 w aspekcie kardynalnym i porządkowym,
• wprowadzenie litery U, u; doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem tekstu czytanego; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę sylabową i głoskową,
• utrwalenie nazw i kształtu figur geometrycznych: koła, trójkąta, kwadratu i prostokąta,
• określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie- eksperymenty
i zabawy ze śniegiem,
• odtwarzanie rytmów ruchowo- słuchowo- wzrokowych; rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej,
• doskonalenie postawy szacunku wobec osób starszych, rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego,
• przygotowanie przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka- nauka wierszyków, piosenek i tańców,
• doskonalenie umiejętności wyróżniania figury z tła,
• określanie kierunku na kartce papieru,
• kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej,
• wprowadzenie litery S, s na podstawie wyrazu sanki ,
• rozmowy na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych,
• wprowadzenie liczby i cyfry 9 w aspekcie kardynalnym , porządkowym
i miarowym,
• poszerzenie słownika czynnego i biernego o pojęcia związane ze sportami zimowymi,
• ćwiczenia i zabawy artykulacyjne,
• doskonalenie słuchu fonematycznego,
• rozwijanie motoryki małej doskonalenie ręki w ćwiczeniach- malowanie, lepienie, wydzieranie, odwzorowywanie, wycinanie,
• ćwiczenia orientacji w schemacie własnego ciała,
• porównywanie liczebności zbiorów,
• utrwalenie znaków+, -, =, <, > oraz sytuacjami, w których się je stosuje,
• ćwiczenia poranne i gimnastyczne, zabawy ruchowe, orientacyjno- porządkowe
i dydaktyczne.


Innowacja „Przedszkolaki w świecie książek i teatru” grupa VI
Kolejnym działaniem podjętym w ramach innowacji „Przedszkolaki w świecie książek i teatru” była akcja „Wędrująca książka”. Dzieci przynosiły do przedszkola swoje ulubione pozycje książkowe o bardzo różnej tematyce i starały się w interesujący sposób zachęcić koleżanki i kolegów do ich przeczytania. Przedszkolaki uczyły się odpowiedzialności i szacunku cudzej własności, a także poszerzały swoje wiadomości o różnorodną tematykę. Pojawiały się nie tylko bajki, ale również pozycje edukacyjne, encyklopedie dla dzieci, książki przygodowe i poezja. Postanowiliśmy kontynuować akcję do końca roku ponieważ wzbudza ona duże zainteresowanie wśród dzieci i wyzwala naturalną potrzebę poznawania różnego rodzaju literatury.
W ramach comiesięcznych spotkań „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato” naszym gościem była mama Jasia, która przeczytała przedszkolakom zabawną historię „Mamy Mu” czyli krowy, która była wielką propagatorką czytania. Oraz bardzo pomysłowo napisaną książkę Marcina Mortki pt. „Tappi”, która pozwalała dzieciom na wybór dalszych przygód głównego bohatera po zakończeniu każdego rozdziału. Serdecznie dziękujemy mamie Jasia za zaangażowanie w naszą akcję, poświęcony czas i świetny dobór lektur.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11Przedszkolaki z grupy VI zapoznały się z teatrem jako miejscem kultury i sztuki. Brały udział w przedstawieniach teatralnych na terenie przedszkola i poza nim. Zainspirowane grą aktorów oraz światem fantazji, w którym można stać się kimś innym, samodzielnie wymyślały historie, które potem odgrywały z użyciem kukiełek, masek i własnoręcznie przygotowanych rekwizytów. Sala przedszkolna zamieniała się w teatr, a każdy miał wyznaczoną rolę. Pomysłowość i kreatywność dzieci wzbudzała wiele emocji, każdy próbował zrealizować swój pomysł. Zabawy teatralne uczyły również współpracy
i kompromisu, dawały dzieciom poczucie , że są nie tylko odbiorcami ale zarazem twórcami widowisk.
1

2

3

4

5

6Dzieci z grupy VI bardzo lubią zajęcia z cyklu „Mistrzowie kodowania” przy pomocy maty edukacyjnej. Sami wymyślamy różne zabawy edukacyjne, kodujemy gry, wykorzystujemy nie tylko gotowe elementy ale również klocki, maskotki mogą posłużyć do zabawy.
1

2

3

4W marcu założyliśmy nasz wiosenny ogródek. Wśród upraw znalazły się cebulki, fasolka, rzeżucha, bazylia, pietruszka. Posialiśmy też aksamitki i dynie. Codziennie przedszkolaki dbają o nasze uprawy, sprawdzając czy kiełkują i są odpowiednio podlane.
1


3

4

5

 
Wytworzył: D. Bargłowska, M.Gibzińska, data: brak danych
Wprowadził: Katarzyna Biernacka, data: 19.09.2018 r., godz. 13.39
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Biernacka, data: 11.04.2019 r., godz. 14.47
Liczba odwiedzin: 1599