Przedszkole Miejskie nr 3
w Legionowie

grupa V
Innowacja „Muzyka, śpiew, taniec, zabawa…”

25 września odbyły się zajęcia warsztatowe „Barwy jesieni” z udziałem rodziców. Celem spotkania było wspólne aktywne spędzanie czasu z dzieckiem oraz realizowanie różnych ciekawych przedsięwzięć. Na uczestników czekało wiele atrakcji oraz wspólnych zadań do wykonania. Były improwizacje ruchowe do muzyki Vivaldiego, opowiadanie „Pracowity dzień pani Jesieni”, zabawy w kole oraz wspólne z rodzicem wykonanie jesiennego drzewka. Był to świetnie spędzony czas zarówno dla dzieci jak i rodziców.
1

2

3

4

5

6Nie boimy się dentysty.
Wycieczka starszaków do WSPL w Legionowie.
W dniu 22 października grupa V – sześciolatki, zwiedzała gabinety stomatologiczne w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Legionowie.
Celem wycieczki było zapoznanie z pracą lekarza dentysty, zmniejszenie obawy przed wizytą w gabinecie stomatologicznym oraz zachęcenie dzieci do systematycznego mycia zębów.
Miłe panie; Pani Agnieszka i Pani Marzenka pokazały przedszkolakom narzędzia jakich używa w pracy dentysta i objaśniały do czego służą. Niemal wszystkie dzieci z odwagą siadały na fotel, by pokazać paniom swoje ząbki. Te fotele w gabinetach cieszyły się wielkim zainteresowaniem, podobnie jak model uzębienia, który pani Agnieszka wykorzystała do nauki poprawnego czyszczenia zębów. Dzieci wiedzą, że o zęby trzeba dbać. „Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć” – to słowa piosenki pt. „Myj zęby” którą wszyscy zaśpiewali na zakończenie wizyty .Serdecznie dziękujemy Paniom; P. Agnieszce i P. Marzenie za miłe spotkanie i niespodzianki jakie przygotowały dla każdego przedszkolaka.
Mamy nadzieję, że od tej pory już nikt z przedszkolaków nie będzie bał się wizyty u dentysty.
1

2

3

4

5

6

7

8W związku z prowadzoną w grupie V innowacją „Muzyka, śpiew, taniec, zabawa…” w październiku odbyły się zajęcia „Bawimy się wesoło”. Przedszkolaki aktywnie słuchały muzyki, m.in. tańczyły „w butach z gazet” oraz tworzyły własne kompozycje muzyczne z wykorzystaniem słoików.
1

2

3

4

5Zadania dydaktyczno- wychowawcze na listopad.
Tematy kompleksowe: Listopadowe wspomnienia ; Jesienna pogoda; Zwierzęta domowe; Zimno, coraz zimniej.
TREŚCI PROGRAMOWE DO REALIZACJI:
• rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego na podstawie informacji o relacjach rodzinnych, doskonalenie czytania metodą sylabową, wprowadzenie litery M, m jak mapa;
• kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty, jaką jest rodzina; rozwijanie percepcji wzrokowej, utrwalenie określeń najmłodszy, najstarszy, starszy od, młodszy od;
• kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, rozwijanie percepcji wzrokowej; stosowanie określeń ilustrujących następstwo czasu: wcześniej, później, na początku, następnie, na końcu; wprowadzenie cyfry i liczby 3;
• kształtowanie poczucia przynależności do rodziny; rozwijanie percepcji słuchowej; ćwiczenie narządów artykulacyjnych;
• kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty, jaką jest rodzina; rozwijanie percepcji wzrokowej; rozwijanie słownika czynnego o pojęcie drzewo genealogiczne; doskonalenie umiejętności tworzenia drzewa genealogicznego swojej rodziny;
• poszerzanie wiedzy dotyczącej obiegowego ruchu ziemi, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez utrwalenie przemienności rytmu dzień – noc;
• poznanie zjawiska skraplania się pary wodnej i jego skutków dla środowiska przyrodniczego; rozwijanie słuchu fonematycznego;
• rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie na podstawie doświadczeń z wodą, rozwijanie myślenia operacyjnego – badanie stałości objętości płynów;
• utrwalanie pojęć związanych ze zmianami pogody w cyklu pór roku, rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach dotyczących jesienniej pogody, wprowadzenie litery T, t jak termometr;
• kształtowanie rozumienia pojęcia prognoza pogody, odczytywanie i zapisywanie obserwacji dotyczących zjawisk atmosferycznych, ćwiczenie umiejętności prezentowania swojej pracy na forum grupy;
• samodzielne wyszukiwanie informacji o zwierzętach domowych z różnych źródeł; wprowadzenie litery D, d na przykładzie wyrazu deska;
• poszerzanie wiedzy na temat klasyfikacji zwierząt (ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby); rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie i nazywanie zbiorów obiektów; wprowadzenie cyfry i liczby 4;
• kształtowanie odpowiedzialności związanej z opieką nad zwierzętami domowymi; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych ze zwierzętami domowymi;
• kształtowanie wrażliwości i empatii w stosunku do zwierząt; wskazywanie podobieństw pomiędzy ilustracjami obrazującymi pracę weterynarza;
• rozwijanie poczucia wspólnoty, integrowanie grupy przedszkolnej; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez odtwarzanie rytmów 3–4 elementowych słuchowo-ruchowych; utrwalenie informacji o niedźwiedziach jako dzikich zwierzętach (bezpieczeństwo); rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji w różnych źródłach; doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego – układanie historii na zadany temat;
• rozwijanie umiejętności samodzielnego korzystania z książek i ilustracji, kształtowanie odpowiedzialności za własną pracę; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych ze zwierzętami zasypiającymi na zimę; wprowadzenie cyfry i liczby 5;
• utrwalanie informacji o zwierzętach gromadzących zapasy na zimę; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie litery Y, y jak w wyrazie buty;
• rozpoznawanie i nazywanie ptaków pozostających na zimę w Polsce oraz przylatujących podczas zimy; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie podobieństw i różnic pomiędzy obrazkami i wyrazami;
• rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez odczytywanie map i planów, zaznaczanie biegunów na globusie; rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących na obu biegunach; rozwijanie pamięci wzrokowej poprzez odtwarzanie obrazków;
• rozwijanie poczucia odpowiedzialności i empatii w stosunku do zwierząt; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez stosowanie liczebników porządkowych.


„Na chwałę Niepodległej"
8 listopada w naszym przedszkolu uroczyście obchodziliśmy 100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę. Akademia przygotowana przez grupę V rozpoczęła się od powitania zebranych gości, następnie przedszkolaki recytowały patriotyczne wiersze i śpiewały piosenki. Inscenizacja "Na chwałę Niepodległej" przeplatała się z krótkimi scenkami o dziejach naszego kraju. Na koniec uroczystości na hasło „Baczność - do hymnu” wspólnie odśpiewaliśmy hymn Polski. Głównym celem uroczystości było przede wszystkim rozwijanie w przedszkolakach poczucia przynależności oraz kształtowanie prawidłowych postaw wobec swojej Ojczyzny.
1


Wycieczka do Muzeum Historycznego w Legionowie

2

3

4„Nasze zwierzątka”
W listopadzie w grupie V realizowany był temat „Zwierzęta domowe”. W związku z tym gościliśmy w naszej grupie kotka Wiktorki „Luzaka”, świnkę morską Zosi „Kasię” oraz psa Zuzi „Ewer”. Przedszkolaki miały możliwość poznania zasad opieki nad zwierzątkami, dowiedziały się jakie są ich smakołyki oraz poznały podstawy ich pielęgnacji. Najwięcej radości sprawiła dzieciom możliwość zabawy z milusińskimi, przytulanie i głaskanie. Zajęcia te dostarczyły przedszkolakom wiele uśmiechu i pozytywnych emocji.
1

2

3

4

5
Zadania dydaktyczno- wychowawcze na styczeń.
Tematy kompleksowe: Witamy nowy rok. Co można robić zimą? Święto babci i dziadka. Zimowe mistrzostwa sportowe.
TREŚCI PROGRAMOWE DO REALIZACJI:
• rozmowy z dziećmi na temat pożegnania Starego Roku i powitania Nowego Roku- kształtowanie mowy komunikatywnej,
• zapoznanie ze zjawiskiem różnic czasowych,
• poznawanie różnych sposobów mierzenia czasu, cykliczne powtarzanie się pór roku, miesięcy, tygodni, dni i godzin,
• doskonalenie wiedzy na temat czterech pór roku i ważnych świąt w kalendarzu,
• rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez utrwalenie znajomości nazw miesięcy, rozwijanie spostrzegania wzrokowego poprzez wskazywanie różnic pomiędzy wyrazami,
• wprowadzenie liczby i cyfry 8 w aspekcie kardynalnym i porządkowym,
• wprowadzenie litery U, u; doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem tekstu czytanego; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę sylabową i głoskową,
• utrwalenie nazw i kształtu figur geometrycznych: koła, trójkąta, kwadratu i prostokąta,
• określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie- eksperymenty i zabawy ze śniegiem,
• odtwarzanie rytmów ruchowo- słuchowo- wzrokowych; rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej,
• doskonalenie postawy szacunku wobec osób starszych, rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego,
• przygotowanie przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka- nauka wierszyków, piosenek i tańców,
• doskonalenie umiejętności wyróżniania figury z tła,
• określanie kierunku na kartce papieru,
• kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej,
• wprowadzenie litery S, s na podstawie wyrazu sanki ,
• rozmowy na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych,
• wprowadzenie liczby i cyfry 9 w aspekcie kardynalnym , porządkowym i miarowym,
• poszerzenie słownika czynnego i biernego o pojęcia związane ze sportami zimowymi,
• ćwiczenia i zabawy artykulacyjne,
• doskonalenie słuchu fonematycznego,
• rozwijanie motoryki małej doskonalenie ręki w ćwiczeniach- malowanie, lepienie, wydzieranie, odwzorowywanie, wycinanie,
• ćwiczenia orientacji w schemacie własnego ciała,
• porównywanie liczebności zbiorów,
• utrwalenie znaków+, -, =, <, > oraz sytuacjami, w których się je stosuje,
• ćwiczenia poranne i gimnastyczne, zabawy ruchowe, orientacyjno- porządkowe
i dydaktyczne.


W tym roku szkolnym 2018/2019 cyklicznie odbywają się warsztaty prowadzone przez firmę Labo pt. „Labo odkrywcy– doświadczanie przez eksperymentowanie”. W styczniu w naszej grupie odbyło się kolejne spotkanie pt. „Chemiczna stacja przewidywania pogody”.
1

2W ramach realizacji innowacji tuż przed feriami 23 stycznia odbyły się zajęcia „Spotkanie z muzyką” z udziałem zaproszonego gościa. Odwiedził nas tata Malwinki i przyniósł ze sobą instrument – gitarę. Pan Jakub opowiedział i zaprezentował nam instrument. Poprzez zabawę dzieci pogłębiały wiadomości na temat instrumentów (nazwa, budowa, sposób grania) oraz uczestniczyły w zabawach dydaktycznych i muzyczno – ruchowych z wykorzystaniem metody aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss. Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewaniem znanych i lubianych piosenek. Następnie dzieci wykonały samodzielnie z różnych materiałów instrumenty. Bardzo dziękujemy panu Jakubowi za zaangażowanie i liczymy na kolejne spotkania z muzyką.
1

2

3

4

5


Zadania dydaktyczno- wychowawcze na luty
Tematy kompleksowe: Bajki, baśnie, legendy; . Bale w karnawale; W dawnych czasach; Wynalazki.
TREŚCI PROGRAMOWE DO REALIZACJI:
• rozwijanie pamięci słuchowej i słownika czynnego dzieci; rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej; wprowadzenie litery B, b na przykładzie wyrazu balon;
• kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze; przypomnienie zasad bezpiecznego i higienicznego oglądania telewizji; rozwijanie kompetencji językowych przez rozpoznawanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;
• rozwijanie umiejętności wnioskowania i logicznego myślenia; doskonalenie kompetencji matematycznych przez segregowanie i rozdzielanie symboli graficznych według przyjętego kryterium;
• poznawanie elementów kultury polskiej na podstawie legend; rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach; uświadamianie czym różni się legenda od bajki i baśni;
• ćwiczenie pamięci słuchowej, rozwijanie postrzegania wzrokowego przez wyróżnianie i nazywanie elementów ilustracji;
• poznanie niektórych polskich tańców ludowych, ich nazw oraz podstawowych kroków tanecznych; wprowadzenie litery N, n na przykładzie wyrazu noga;
• utrwalanie informacji o pracy krawcowej, szewca; rozwijanie umiejętności matematycznych przez mierzenie długości; wprowadzenie liczby 10;
• podejmowanie samodzielnych aktywności i uczestniczenie w zabawach tematycznych; porównywanie liczebności zbiorów;
• poszerzenie wiedzy o niektórych zwyczajach karnawałowych na świecie, uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru;
• rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej przez zabawy taneczne; rozwijanie kompetencji językowych; kształtowanie słuchu fonematycznego przez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;
• rozwijanie kompetencji samodzielnego uczenia się z różnych źródeł; wspomaganie rozwoju intelektualnego i odporności emocjonalnej podczas rozgrywania gier planszowych; doskonalenie umiejętności odczytywania symboli i posługiwania się nimi;
• poszerzanie wiedzy o zasobach kryjącymi się pod ziemią (węgiel, bursztyn, sól); poszerzanie wiedzy na temat źródeł złóż w Polsce; stosowanie umiejętności ważenia przedmiotów w zabawie;
• rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej przez tworzenie własnego pisma obrazkowego; doskonalenie umiejętności odtwarzania rytmów słuchowo-ruchowych;
• wspomaganie rozwoju intelektualnego podczas samodzielnego eksperymentowania, rozwijanie spostrzegania przez wskazywanie różnic między obrazkami i wyrazami;
• poszerzenie wiedzy o pracy archeologa i paleontologa; doskonalenie umiejętności orientowania się na kartce papieru; rozwijanie pamięci wzrokowej;
• rozwijanie zainteresowania wynalazkami technologicznymi; wprowadzenie litery P, p na przykładzie wyrazu pralka;
• wdrażanie do samodzielnej aktywności poznawczej; doskonalenie umiejętności dokonywania analizy sylabowej;
• poszerzanie wiedzy na temat sposobu działania radia, telewizora i telefonu; doskonalenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji; rozwijanie słuchu fonematycznego przez słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia;
• utrwalenie nazw planet w Układzie Słonecznym; wspomaganie rozwoju intelektualnego i odporności emocjonalnej podczas tworzenia i rozgrywania gier planszowych;
• pobudzanie kreatywnego myślenia i myślenia przyczynowo-skutkowego; zachęcanie do eksperymentowania; rozwijanie kompetencji językowych przez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej.