-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Przedszkole Miejskie nr 3
im. Koszałka Opałka w Legionowie
ul. Zegrzyńska 71,
05-119 Legionowo
tel./fax: (0-22) 772-96-66
e-mail: przedszkolem3@o2.pl
Foto
Strona Główna

Z życia przedszkola 2018/2019

grupa V

-
Wersja do drukudruk
grupa V
Innowacja „Muzyka, śpiew, taniec, zabawa…”

25 września odbyły się zajęcia warsztatowe „Barwy jesieni” z udziałem rodziców. Celem spotkania było wspólne aktywne spędzanie czasu z dzieckiem oraz realizowanie różnych ciekawych przedsięwzięć. Na uczestników czekało wiele atrakcji oraz wspólnych zadań do wykonania. Były improwizacje ruchowe do muzyki Vivaldiego, opowiadanie „Pracowity dzień pani Jesieni”, zabawy w kole oraz wspólne z rodzicem wykonanie jesiennego drzewka. Był to świetnie spędzony czas zarówno dla dzieci jak i rodziców.
1

2

3

4

5

6Nie boimy się dentysty.
Wycieczka starszaków do WSPL w Legionowie.
W dniu 22 października grupa V – sześciolatki, zwiedzała gabinety stomatologiczne w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Legionowie.
Celem wycieczki było zapoznanie z pracą lekarza dentysty, zmniejszenie obawy przed wizytą w gabinecie stomatologicznym oraz zachęcenie dzieci do systematycznego mycia zębów.
Miłe panie; Pani Agnieszka i Pani Marzenka pokazały przedszkolakom narzędzia jakich używa w pracy dentysta i objaśniały do czego służą. Niemal wszystkie dzieci z odwagą siadały na fotel, by pokazać paniom swoje ząbki. Te fotele w gabinetach cieszyły się wielkim zainteresowaniem, podobnie jak model uzębienia, który pani Agnieszka wykorzystała do nauki poprawnego czyszczenia zębów. Dzieci wiedzą, że o zęby trzeba dbać. „Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć” – to słowa piosenki pt. „Myj zęby” którą wszyscy zaśpiewali na zakończenie wizyty .Serdecznie dziękujemy Paniom; P. Agnieszce i P. Marzenie za miłe spotkanie i niespodzianki jakie przygotowały dla każdego przedszkolaka.
Mamy nadzieję, że od tej pory już nikt z przedszkolaków nie będzie bał się wizyty u dentysty.
1

2

3

4

5

6

7

8W związku z prowadzoną w grupie V innowacją „Muzyka, śpiew, taniec, zabawa…” w październiku odbyły się zajęcia „Bawimy się wesoło”. Przedszkolaki aktywnie słuchały muzyki, m.in. tańczyły „w butach z gazet” oraz tworzyły własne kompozycje muzyczne z wykorzystaniem słoików.
1

2

3

4

5Zadania dydaktyczno- wychowawcze na listopad.
Tematy kompleksowe: Listopadowe wspomnienia ; Jesienna pogoda; Zwierzęta domowe; Zimno, coraz zimniej.
TREŚCI PROGRAMOWE DO REALIZACJI:
• rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego na podstawie informacji o relacjach rodzinnych, doskonalenie czytania metodą sylabową, wprowadzenie litery M, m jak mapa;
• kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty, jaką jest rodzina; rozwijanie percepcji wzrokowej, utrwalenie określeń najmłodszy, najstarszy, starszy od, młodszy od;
• kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, rozwijanie percepcji wzrokowej; stosowanie określeń ilustrujących następstwo czasu: wcześniej, później, na początku, następnie, na końcu; wprowadzenie cyfry i liczby 3;
• kształtowanie poczucia przynależności do rodziny; rozwijanie percepcji słuchowej; ćwiczenie narządów artykulacyjnych;
• kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty, jaką jest rodzina; rozwijanie percepcji wzrokowej; rozwijanie słownika czynnego o pojęcie drzewo genealogiczne; doskonalenie umiejętności tworzenia drzewa genealogicznego swojej rodziny;
• poszerzanie wiedzy dotyczącej obiegowego ruchu ziemi, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez utrwalenie przemienności rytmu dzień – noc;
• poznanie zjawiska skraplania się pary wodnej i jego skutków dla środowiska przyrodniczego; rozwijanie słuchu fonematycznego;
• rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie na podstawie doświadczeń z wodą, rozwijanie myślenia operacyjnego – badanie stałości objętości płynów;
• utrwalanie pojęć związanych ze zmianami pogody w cyklu pór roku, rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach dotyczących jesienniej pogody, wprowadzenie litery T, t jak termometr;
• kształtowanie rozumienia pojęcia prognoza pogody, odczytywanie i zapisywanie obserwacji dotyczących zjawisk atmosferycznych, ćwiczenie umiejętności prezentowania swojej pracy na forum grupy;
• samodzielne wyszukiwanie informacji o zwierzętach domowych z różnych źródeł; wprowadzenie litery D, d na przykładzie wyrazu deska;
• poszerzanie wiedzy na temat klasyfikacji zwierząt (ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby); rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie i nazywanie zbiorów obiektów; wprowadzenie cyfry i liczby 4;
• kształtowanie odpowiedzialności związanej z opieką nad zwierzętami domowymi; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych ze zwierzętami domowymi;
• kształtowanie wrażliwości i empatii w stosunku do zwierząt; wskazywanie podobieństw pomiędzy ilustracjami obrazującymi pracę weterynarza;
• rozwijanie poczucia wspólnoty, integrowanie grupy przedszkolnej; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez odtwarzanie rytmów 3–4 elementowych słuchowo-ruchowych; utrwalenie informacji o niedźwiedziach jako dzikich zwierzętach (bezpieczeństwo); rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji w różnych źródłach; doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego – układanie historii na zadany temat;
• rozwijanie umiejętności samodzielnego korzystania z książek i ilustracji, kształtowanie odpowiedzialności za własną pracę; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych ze zwierzętami zasypiającymi na zimę; wprowadzenie cyfry i liczby 5;
• utrwalanie informacji o zwierzętach gromadzących zapasy na zimę; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie litery Y, y jak w wyrazie buty;
• rozpoznawanie i nazywanie ptaków pozostających na zimę w Polsce oraz przylatujących podczas zimy; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie podobieństw i różnic pomiędzy obrazkami i wyrazami;
• rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez odczytywanie map i planów, zaznaczanie biegunów na globusie; rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących na obu biegunach; rozwijanie pamięci wzrokowej poprzez odtwarzanie obrazków;
• rozwijanie poczucia odpowiedzialności i empatii w stosunku do zwierząt; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez stosowanie liczebników porządkowych.


„Na chwałę Niepodległej"
8 listopada w naszym przedszkolu uroczyście obchodziliśmy 100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę. Akademia przygotowana przez grupę V rozpoczęła się od powitania zebranych gości, następnie przedszkolaki recytowały patriotyczne wiersze i śpiewały piosenki. Inscenizacja "Na chwałę Niepodległej" przeplatała się z krótkimi scenkami o dziejach naszego kraju. Na koniec uroczystości na hasło „Baczność - do hymnu” wspólnie odśpiewaliśmy hymn Polski. Głównym celem uroczystości było przede wszystkim rozwijanie w przedszkolakach poczucia przynależności oraz kształtowanie prawidłowych postaw wobec swojej Ojczyzny.
1


Wycieczka do Muzeum Historycznego w Legionowie

2

3

4„Nasze zwierzątka”
W listopadzie w grupie V realizowany był temat „Zwierzęta domowe”. W związku z tym gościliśmy w naszej grupie kotka Wiktorki „Luzaka”, świnkę morską Zosi „Kasię” oraz psa Zuzi „Ewer”. Przedszkolaki miały możliwość poznania zasad opieki nad zwierzątkami, dowiedziały się jakie są ich smakołyki oraz poznały podstawy ich pielęgnacji. Najwięcej radości sprawiła dzieciom możliwość zabawy z milusińskimi, przytulanie i głaskanie. Zajęcia te dostarczyły przedszkolakom wiele uśmiechu i pozytywnych emocji.
1

2

3

4

5
Zadania dydaktyczno- wychowawcze na styczeń.
Tematy kompleksowe: Witamy nowy rok. Co można robić zimą? Święto babci i dziadka. Zimowe mistrzostwa sportowe.
TREŚCI PROGRAMOWE DO REALIZACJI:
• rozmowy z dziećmi na temat pożegnania Starego Roku i powitania Nowego Roku- kształtowanie mowy komunikatywnej,
• zapoznanie ze zjawiskiem różnic czasowych,
• poznawanie różnych sposobów mierzenia czasu, cykliczne powtarzanie się pór roku, miesięcy, tygodni, dni i godzin,
• doskonalenie wiedzy na temat czterech pór roku i ważnych świąt w kalendarzu,
• rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez utrwalenie znajomości nazw miesięcy, rozwijanie spostrzegania wzrokowego poprzez wskazywanie różnic pomiędzy wyrazami,
• wprowadzenie liczby i cyfry 8 w aspekcie kardynalnym i porządkowym,
• wprowadzenie litery U, u; doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem tekstu czytanego; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę sylabową i głoskową,
• utrwalenie nazw i kształtu figur geometrycznych: koła, trójkąta, kwadratu i prostokąta,
• określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie- eksperymenty i zabawy ze śniegiem,
• odtwarzanie rytmów ruchowo- słuchowo- wzrokowych; rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej,
• doskonalenie postawy szacunku wobec osób starszych, rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego,
• przygotowanie przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka- nauka wierszyków, piosenek i tańców,
• doskonalenie umiejętności wyróżniania figury z tła,
• określanie kierunku na kartce papieru,
• kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej,
• wprowadzenie litery S, s na podstawie wyrazu sanki ,
• rozmowy na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych,
• wprowadzenie liczby i cyfry 9 w aspekcie kardynalnym , porządkowym i miarowym,
• poszerzenie słownika czynnego i biernego o pojęcia związane ze sportami zimowymi,
• ćwiczenia i zabawy artykulacyjne,
• doskonalenie słuchu fonematycznego,
• rozwijanie motoryki małej doskonalenie ręki w ćwiczeniach- malowanie, lepienie, wydzieranie, odwzorowywanie, wycinanie,
• ćwiczenia orientacji w schemacie własnego ciała,
• porównywanie liczebności zbiorów,
• utrwalenie znaków+, -, =, <, > oraz sytuacjami, w których się je stosuje,
• ćwiczenia poranne i gimnastyczne, zabawy ruchowe, orientacyjno- porządkowe
i dydaktyczne.


W tym roku szkolnym 2018/2019 cyklicznie odbywają się warsztaty prowadzone przez firmę Labo pt. „Labo odkrywcy– doświadczanie przez eksperymentowanie”. W styczniu w naszej grupie odbyło się kolejne spotkanie pt. „Chemiczna stacja przewidywania pogody”.
1

2W ramach realizacji innowacji tuż przed feriami 23 stycznia odbyły się zajęcia „Spotkanie z muzyką” z udziałem zaproszonego gościa. Odwiedził nas tata Malwinki i przyniósł ze sobą instrument – gitarę. Pan Jakub opowiedział i zaprezentował nam instrument. Poprzez zabawę dzieci pogłębiały wiadomości na temat instrumentów (nazwa, budowa, sposób grania) oraz uczestniczyły w zabawach dydaktycznych i muzyczno – ruchowych z wykorzystaniem metody aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss. Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewaniem znanych i lubianych piosenek. Następnie dzieci wykonały samodzielnie z różnych materiałów instrumenty. Bardzo dziękujemy panu Jakubowi za zaangażowanie i liczymy na kolejne spotkania z muzyką.
1

2

3

4

5


Zadania dydaktyczno- wychowawcze na luty
Tematy kompleksowe: Bajki, baśnie, legendy; . Bale w karnawale; W dawnych czasach; Wynalazki.
TREŚCI PROGRAMOWE DO REALIZACJI:
• rozwijanie pamięci słuchowej i słownika czynnego dzieci; rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej; wprowadzenie litery B, b na przykładzie wyrazu balon;
• kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze; przypomnienie zasad bezpiecznego i higienicznego oglądania telewizji; rozwijanie kompetencji językowych przez rozpoznawanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;
• rozwijanie umiejętności wnioskowania i logicznego myślenia; doskonalenie kompetencji matematycznych przez segregowanie i rozdzielanie symboli graficznych według przyjętego kryterium;
• poznawanie elementów kultury polskiej na podstawie legend; rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach; uświadamianie czym różni się legenda od bajki i baśni;
• ćwiczenie pamięci słuchowej, rozwijanie postrzegania wzrokowego przez wyróżnianie i nazywanie elementów ilustracji;
• poznanie niektórych polskich tańców ludowych, ich nazw oraz podstawowych kroków tanecznych; wprowadzenie litery N, n na przykładzie wyrazu noga;
• utrwalanie informacji o pracy krawcowej, szewca; rozwijanie umiejętności matematycznych przez mierzenie długości; wprowadzenie liczby 10;
• podejmowanie samodzielnych aktywności i uczestniczenie w zabawach tematycznych; porównywanie liczebności zbiorów;
• poszerzenie wiedzy o niektórych zwyczajach karnawałowych na świecie, uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru;
• rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej przez zabawy taneczne; rozwijanie kompetencji językowych; kształtowanie słuchu fonematycznego przez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;
• rozwijanie kompetencji samodzielnego uczenia się z różnych źródeł; wspomaganie rozwoju intelektualnego i odporności emocjonalnej podczas rozgrywania gier planszowych; doskonalenie umiejętności odczytywania symboli i posługiwania się nimi;
• poszerzanie wiedzy o zasobach kryjącymi się pod ziemią (węgiel, bursztyn, sól); poszerzanie wiedzy na temat źródeł złóż w Polsce; stosowanie umiejętności ważenia przedmiotów w zabawie;
• rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej przez tworzenie własnego pisma obrazkowego; doskonalenie umiejętności odtwarzania rytmów słuchowo-ruchowych;
• wspomaganie rozwoju intelektualnego podczas samodzielnego eksperymentowania, rozwijanie spostrzegania przez wskazywanie różnic między obrazkami i wyrazami;
• poszerzenie wiedzy o pracy archeologa i paleontologa; doskonalenie umiejętności orientowania się na kartce papieru; rozwijanie pamięci wzrokowej;
• rozwijanie zainteresowania wynalazkami technologicznymi; wprowadzenie litery P, p na przykładzie wyrazu pralka;
• wdrażanie do samodzielnej aktywności poznawczej; doskonalenie umiejętności dokonywania analizy sylabowej;
• poszerzanie wiedzy na temat sposobu działania radia, telewizora i telefonu; doskonalenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji; rozwijanie słuchu fonematycznego przez słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia;
• utrwalenie nazw planet w Układzie Słonecznym; wspomaganie rozwoju intelektualnego i odporności emocjonalnej podczas tworzenia i rozgrywania gier planszowych;
• pobudzanie kreatywnego myślenia i myślenia przyczynowo-skutkowego; zachęcanie do eksperymentowania; rozwijanie kompetencji językowych przez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej.

Wiosenna uczta kanapkowa- warsztaty z udziałem Rodziców – 21.03.2019 r.
.

.

.

.

.


Zadania dydaktyczno- wychowawcze na kwiecień
TREŚCI PROGRAMOWE DO REALIZACJI:
Tematy kompleksowe: Wielkanoc; Praca rolnika; Dbamy o naszą planetę; Tajemnice książek.
• kształtowanie odporności emocjonalnej przez swobodne wypowiedzi na forum grupy, zabawy teatralne i dramowe; rozwijanie umiejętności matematycznych przez sprawdzanie objętości płynów;
• zapoznanie z niektórymi elementami kultury regionalnej związanymi z Wielkanocą, kształcenie kompetencji językowych przez zapoznanie ze słowami pochodzącymi z języka kaszubskiego;
• wdrażanie do podtrzymania tradycji świątecznych; kształtowanie poczucia rytmu;
• utrwalenie informacji dotyczących tradycyjnych potraw wielkanocnych, doskonalenie umiejętności zachowania się przy stole i wdrażanie do właściwego podejmowania zaproszonych gości;
• kształtowanie zainteresowania kulturą polską, odkrywanie różnic między zwyczajami regionalnymi, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej przez zabawy ruchowe;
• doskonalenie zdolności poznawczych przez przyporządkowywanie ilustracji do określonych dźwięków;
• rozwijanie zainteresowań przyrodniczych; przypomnienie cyklu rozwoju roślin;
• utrwalenie informacji o pochodzeniu produktów spożywczych; kształtowanie umiejętności arytmetycznych;
• rozwijanie zainteresowań technicznych; kształcenie umiejętności matematycznych, segregowania, rozdzielania symboli graficznych według przyjętego kryterium;
• utrwalenie wiedzy o przemienności pór roku i ich cechach charakterystycznych; kształcenie zdolności poznawczych przez tworzenie i odtwarzanie rytmów wyrazowo-obrazkowych;
• wprowadzenie pojęć ekologia, ekologiczny; wprowadzenie litery Z, z na przykładzie wyrazu zegar;
• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za dobrostan naszej planety; doskonalenie percepcji wzrokowej przez wyszukiwanie różnic między obrazkami; rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach;
• utrwalenie informacji o sposobach segregowania odpadów; rozwijanie umiejętności matematycznych podczas klasyfikowania przedmiotów według określonych cech;
• rozbudzanie zainteresowań technicznych i konstrukcyjnych – tworzenie w małych grupach zamkniętego układu elektrycznego; zapoznanie z odnawialnymi źródłami energii;
• zapoznanie ze sposobem działania oczyszczalni ścieków i sortowni odpadów; rozwijanie umiejętności arytmetycznych;
• kształtowanie odporności emocjonalnej poprzez wypowiadanie się na forum grupy; wprowadzenie litery F, f;
• rozwijanie kompetencji poznawczych i myślenia logicznego przez ukazanie procesu powstawania papieru; rozwijanie umiejętności matematycznych podczas zapisywania prostych działań arytmetycznych;
• wprowadzenie słownictwa określającego nazwy zawodów związanych z powstaniem książki: autor, redaktor, ilustrator, drukarz, wydawca itp.; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;
• rozwijanie kompetencji poznawczych poprzez posługiwanie się modelami monet i banknotów; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru;
• kształtowanie percepcji wzrokowej i myślenia matematycznego poprzez rozpoznawanie cyfr i liczb; ukazanie różnic i podobieństw między biblioteką i księgarnią.

Tydzień z Koszałkiem Opałkiem
.

.


„Warsztaty czerpania papieru”
.

.

.


„Wyprawa Koszałka Opałka po skarb do tajemniczego zamku”-konkurencje sportowe
.

.

.

.


Zabawy rytmiczne z balonami
.

.

.Zadania dydaktyczno- wychowawcze na maj
Tematy kompleksowe:
TREŚCI PROGRAMOWE DO REALIZACJI: Polska to mój dom; W krainie muzyki; Święto mamy i taty; Wrażenia i uczucia;
• rozpoznawanie, identyfikowanie i podawanie nazw określonych symboli narodowych (flaga, godło, hymn narodowy);
• doskonalenie umiejętności ilustrowania ruchem opowieści; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podawanie nazw kierunków na kartce papieru, odczytywanie charakterystycznych punktów na mapie; rozpoznawanie, identyfikowanie i podawanie nazw określonych symboli;
• rozwijanie zainteresowania przyrodą Polski; zaznaczanie morza i gór na konturowej mapie Polski; ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej;
• wprowadzenie litery j; przypomnienie nazw miast leżących nad Wisłą, w tym Krakowa; kształcenie słuchu fonematycznego poprzez słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia;
• utrwalenie informacji o Polsce jako kraju członkowskim Unii Europejskiej, poznanie hymnu i flagi wspólnotowej; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez zapisywanie treści opowiadania w dostępny sposób;
• kształtowanie wrażliwości muzycznej poprzez eksperymentowanie z rytmem i dźwiękami; kształtowanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie zbiorów obiektów ze względu na określone cechy; wprowadzenie litery H, h;
• rozwijanie słuchu fonemowego poprzez tworzenie i odtwarzanie rytmów słuchowych zawierających nazwy określonych instrumentów muzycznych;
• rozwijanie zainteresowań dźwiękami wydawanymi przez przedmioty inne niż typowe instrumenty; kształtowanie wrażliwości muzycznej i wyobraźni;
• rozwijanie zainteresowań muzyką okolicznościową – właściwą na urodziny, do tańca, relaksu, na uroczystości itp.;
• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne samopoczucie i zdrowie; zapoznanie dzieci z trudnościami wynikającymi z uszkodzenia słuchu; pobudzanie wrażliwości i empatii;
• doskonalenie umiejętności odróżniania emocji i podawania ich nazw; doskonalenie umiejętności wyrażania uczuć w niewerbalny sposób;
• kształtowanie wrażliwości emocjonalnej, empatii, komunikacji interpersonalnej; rozwijanie kompetencji językowych; określanie głoski w nagłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;
• wdrażanie do odróżniania świata fikcji od rzeczywistości; kształtowanie umiejętności matematycznych poprzez poruszanie się w przestrzeni według instrukcji słownej;
• kształtowanie odporności emocjonalnej; identyfikowanie i podawanie nazw stanów emocjonalnych;
• rozwijanie wrażliwości estetycznej, muzycznej; wizualizacje muzyczno – ruchowe; doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej;
• poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o skojarzenia ze słowem mama; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez utrwalenie orientacji w schemacie ciała;
• utrwalenie umiejętności opisywania postaci słowami, ruchem, gestem; kształtowanie kompetencji językowych poprzez wypowiadanie się zdaniami złożonymi; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wyróżnianie elementów ilustracji z tła;
• utrwalenie nazewnictwa związanego z relacjami w rodzinie rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, krewni itp.; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez określanie lewej i prawej strony w przestrzeni w odniesieniu do własnego ciała i innych obiektów;
• wzmacnianie poczucia przynależności do rodziny; identyfikowanie i nazywanie członków rodziny, określanie głoski w nagłosie słów związanych z rodziną;
• rozwijanie wrażliwości emocjonalnej – obdarowywanie innych; utrwalenie informacji o sposobach dbania o bezpieczeństwo swoje i innych podczas uroczystości.


Maj to miesiąc który przynosi nam wiele niezapomnianych tematów zajęć. Do takich należą zajęcia związane z rozwijaniem zainteresowań czytelniczych u dzieci. W dniu 09.05.2019r. grupa wybrała się na wycieczkę do miejscowej księgarni „U Leszka”. Celem wycieczki było zapoznanie z pracą księgarza i funkcją księgarni .Przedszkolaki z ogromnym zainteresowaniem oglądały regały wypełnione ogromną ilością książek .Z łatwością odczytały nazwy działów i potrafiły wybrać książki przeznaczone dla dzieci. Pan Leszek – właściciel księgarni pozwolił przedszkolakom obejrzeć różne rodzaje książek, zwrócił uwagę na wygląd książek ich wielkość i różnorodność. W czasie pobytu w księgarni mogliśmy zaobserwować osoby kupujące książki. Dzieci same dokonały wyboru książki , którą zakupiły do grupowej biblioteczki. Kupując książkę, która kosztowała 7zł. należało dokładnie policzyć ile złotych reszty otrzymamy, płacąc za książkę banknotem dziesięciozłotowym. To zadanie okazało się bardzo łatwe. Wycieczka zakończyła się wesołymi zabawami w kąciku zabaw. Każdy przedszkolak otrzymał pamiątkową zakładkę i zaproszenie do zakupu interesujących książek.
1

2

3

4

5

6


Dzieci wiedzą co to jest biblioteka i czym różni się od księgarni. Niektóre przedszkolaki chętnie korzystają nie tylko z przedszkolnej biblioteczki, ale są czytelnikami Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dzień Bibliotekarza stał się okazją by z całą grupą wybrać się do Poczytalni w Centru Komunikacyjnym w Legionowie i podziękować paniom za ich pracę .Pobyt w bibliotece to wspaniale spędzony czas. „ Wśród tylu półek z książkami można się zagubić” - tak komentowali pobyt w Poczytalni chłopcy. Tutaj przedszkolaki dowiedziały się co należy zrobić, aby zostać czytelnikiem biblioteki, jak należy się w niej zachowywać, jak korzystać z książek by mogły nam służyć jak najdłużej. Pani bibliotekarka pokazała dzieciom wszystkie pomieszczenia z których może korzystać czytelnik. Miłą niespodzianką był mini spektakl teatralny zaprezentowany przez panią bibliotekarkę. Przedszkolaki obiecały paniom ,że ponownie przyjdą tu z rodzicami by zapisać się do biblioteki.
Serdecznie dziękujemy Pracownikom Poczytalni za współpracę w zakresie rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród naszych przedszkolaków.
1

2

3

4

5

6II MIEJSCE
30.05.2019 r. - na Stadionie Miejskim w Legionowie odbyły się XIV Mistrzostwa Legionowa w Biegach Przedszkolaków. Organizatorem zawodów był Urząd Miasta Legionowo. Dzieci startowały w dwóch konkurencjach: biegu indywidualnym i sztafetowym. Nasze Przedszkole reprezentowały dzieci z gr. V i VI.
Nasi zawodnicy spisali się wspaniale i tylko ścisłe przestrzeganie przez nich zasad fair play sprawiło, że drużyna w biegu sztafetowym zajęła II MIEJSCE. Dzieci otrzymały pamiątkowe medale i puchar. Wszystkim uczestnikom serdecznie GRATULUJEMY!
.

.

.

 
Wytworzył: J. Kiraga, L. Bator, data: brak danych
Wprowadził: Katarzyna Biernacka, data: 19.09.2018 r., godz. 13.39
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Biernacka, data: 17.06.2019 r., godz. 14.56
Liczba odwiedzin: 1429