-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Przedszkole Miejskie nr 3
im. Koszałka Opałka w Legionowie
ul. Zegrzyńska 71,
05-119 Legionowo
tel./fax: (0-22) 772-96-66
e-mail: przedszkolem3@o2.pl
Foto
Strona Główna

Z życia przedszkola 2018/2019

grupa IV

-
Wersja do drukudruk
grupa IV
Innowacje „Książka naszym przyjacielem” „Gry planszowe –bawią i uczą”

Innowacja „Gry planszowe – bawią i uczą”

Gry planszowe towarzyszą dzieciom w przedszkolu od grupy 3-latków. Na półce najmłodszych dzieci znajdziemy puzzle składające się z kilku części, układanki, których celem jest dopasowanie kształtu do otworu na planszy, dobieranie takich samych obrazków w pary, ubieranie misia, czy domino obrazkowe. Poziom trudności naturalnie rośnie z wiekiem dzieci. Czterolatek może sięgnąć po puzzle liczące do 60 elementów, układanki logiczne typu znajdź parę przeciwieństwa, układanie historyjek obrazkowych, nawlekanie korali tak jak na obrazku czy gry mające na celu segregowanie elementów. W sali pięciolatka jest już „Chińczyk”, warcaby, gry „ściganki” z kostką, puzzle z ponad 100 elementami, gry z literami, cyframi, sylabami i wyrazami do czytania, karty „Czarny Piotruś”, domina z kilkoma elementami. Sześciolatek ma do dyspozycji szachy, karty z zagadkami. Mimo tego bogactwa gier, czasami słyszę „nudzę się”, dzieci nie wiedzą czym się zająć w czasie wolnym, nie mają pomysłów na zabawę. Dzieci rzadko sięgają po gry wymagające myślenia, skupienia, koncentracji uwagi. Pudełka zalegają na pułkach, dzieci nawet czasami nie wiedzą ile ciekawych rzeczy kryją w sobie. Myślę, że wystarczy zachęta, pomoc ze strony nauczyciela, czy wspólna rozgrywka, aby było wesoło, zniknęła nuda, a przy okazji czegoś się dowiedzieć i nauczyć. Postanowiłam „odkurzyć” stare, zapomniane gry, ale i wprowadzić te nowe i poznać ich reguły. Program ma na celu upowszechnić i spopularyzować znane gry planszowe, jak również rozwinąć aktywność twórczą przy projektowaniu, konstruowaniu i rozgrywaniu własnych gier. Zajęcia mają pomóc dzieciom rozwinąć umiejętności i zdolności matematyczno-intelektualne, pokonać nieśmiałość, wzmocnić wiarę w siebie, nauczyć przestrzegania reguł gry. Realizacja tego programu przyczyni się do rozwoju zdolności i indywidualności dziecka, a także przeżywania przez niego pozytywnych emocji podczas gry z rówieśnikami, rodzicami i wychowawcą.Warsztaty z rodzicami w grupie IV pt. „Jesienna gra”.

Zebrani goście zostali zaproszeni do wspólnej zabawy podczas tworzenia gier planszowych. Powstało 5 zespołów, po kilka rodzin przy każdym stole. Rodzice mieli za zadanie narysować i opisać prostą grę dla dzieci o tematyce jesiennej. Do dyspozycji były kredki, flamastry, papier kolorowy, nożyczki, klej i materiał przyrodniczy, tj. liście, kasztany, żołędzie. Zadanie nie było łatwe, początkowo dało się zauważyć wśród zebranych nutkę niepewności i odrobinę zawahania. Ale po chwili wszyscy zabrali się do pracy. Dzieci rysowały lustracje, a rodzice obmyślali plany i strategię gier przenosząc pomysły na papier. W efekcie powstało 5 oryginalnych gier planszowych. Zebrani mogli wreszcie zagrać ze swoimi dziećmi i sprawdzić swoje pomysły podczas zabawy. Na koniec warsztatów każde dziecko otrzymało medal w nagrodę za udział w zabawie. Goście i dzieci chętnie częstowali się owocowymi przekąskami. Tego dnia uczestnicy spotkania mieli okazję do przeżywania radości ze wspólnej pracy, posłuchania innych oraz budowania więzi koleżeńskich i rodzinnych. Popołudniowe spotkanie w przedszkolu przy konstruowaniu gier było miłym sposobem na spędzenie czasu z dziećmi.

2

3Ornitolog
29.10.2018r. naszą grupę odwiedziła pani ornitolog. Gość wyjaśnił dzieciom, że zajmuje się badaniem i obserwowaniem ptaków. Przedszkolaki rozpoznawały, porównywały i nazywały najczęściej występujące ptaki w Polsce z pomocą obrazków, które pani przyniosła do przedszkola. Ciekawym punktem spotkania była możliwość obserwowania spacerujących ptaków po przedszkolnym ogrodzie przez lunetę. Ornitolog zachęciła dzieci do podglądania ptaków wokół swojego domu i w czasie spacerów oraz poprosiła dzieci o dokarmianie ich zimą, dlatego zostawiła nam w prezencie nowy karmnik i zapas ziaren. Dziękujemy mamie Józia za zaproszenie ciekawej osoby do naszego przedszkola.
5

6

7

8

9


Wizyta w szkółce tenisowej Atol.
10

11

12

13


PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI PIĘCIOLETNICH NA MIESIĄC LISTOPAD

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
-utrwalenie nazw członków rodziny;
-wprowadzenie litery M, m;
-doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zdjęć rodzinnych;
-doskonalenie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic;
-doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami czasu: dawniej,
dziś i w przyszłości;
-łączenie w pary przedmiotów starych i nowych;
-kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych;
-pogłębianie poczucia przynależności do rodziny;
- wprowadzenie pojęcia drzewo genealogiczne; kształtowanie zrozumienia aspektów liczby 3;
- kształtowanie wiedzy dzieci na temat zmian związanych z ruchami Ziemi (obiegowym i obrotowym);
-doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;
-utrwalanie informacji o zmianach zachodzących w przyrodzie;
-poszerzanie wiedzy dzieci na temat zjawisk atmosferycznych takich, jak powstawanie chmur;
-doskonalenie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów i obserwacji;
-doskonalenie motoryki małej;
-poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane z krążeniem wody w przyrodzie;
-doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych do tej pory liter;
-przewidywanie i doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;
-rozwijanie umiejętności klasyfikacji;
-dostrzeganie zmian w pogodzie i ich oznaczanie;
-wprowadzenie litery D, d;
doskonalenie umiejętności grafomotorycznych;
-poszerzanie wiedzy dzieci na temat różnic między zwierzętami;
-wprowadzenie liczby 4;
-wprowadzenie pojęć: ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby;
-kształtowanie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic;
-przypomnienie nazw zwierząt domowych;
-kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach;
-kształtowanie odpowiedzialności;
-doskonalenie umiejętności pomagania zwierzętom;
-doskonalenie umiejętności uczestnictwa w scenkach dramowych;
-kształtowanie umiejętności rozróżniania fikcji od rzeczywistości;
-doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych przedmiotów;
integrowanie grupy przedszkolnej;
utrwalenie wiedzy dotyczącej zmian przyrodniczych związanych z nadejściem zimy;
-doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych;
-doskonalenie umiejętności podawania nazw zwierząt i ich domów;
-uwrażliwienie na stereotypy związane z jesienią (np. jeż z jabłkiem);
-wprowadzenie litery Y, y na podstawie liczby mnogiej;
-utrwalenie nazw zwierząt zapadających w sen zimowy lub hibernację;
-utrwalenie nazw ptaków migrujących;
-poszerzanie wiedzy geograficznej dzieci;
-utrwalenie nazw zwierząt i sposobów na przetrwanie zimy;
-doskonalenie umiejętności społecznych podczas pracy w grupach;
-wprowadzenie liczby 5.
Zadania do codziennej realizacji:
-zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy
-zabawy z „Powitankami” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie
-ćwiczenia ruchowe w ranku
-zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych
-słuchanie tekstów czytanych przez N.
-zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.


PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI PIĘCIOLETNICH NA MIESIĄC GRUDZIEŃ
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń;
doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;
poszerzanie wiedzy dzieci na temat historii Świętego Mikołaja;
rozwijanie umiejętności czytania globalnego;
doskonalenie rozumienia znaków graficznych i symboli;
kształtowanie znajomości rozmieszczania elementów na kartce pocztowej;
wprowadzenie litery K, k;
doskonalenie umiejętności grafomotorycznych;
doskonalenie umiejętności matematycznych: przeliczanie, porównywanie, klasyfikowanie;
wprowadzenie liczby 6;
kształtowanie umiejętności słuchowych: wskazywanie kierunku, z którego dochodzi dźwięk;
doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi;
kształtowanie poczucia empatii i troski;
rozwijanie sprawności manualnych;
poszerzanie wiedzy dzieci na temat zawodów wykonywanych przez ludzi i atrybutów z nimi związanych;
poszerzenie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy zawodów;
doskonalenie umiejętności dostrzegania i budowania związków przyczynowo-skutkowych;
doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw dawnych zawodów;
wprowadzenie litery R, r;
doskonalenie umiejętności planowania pracy plastycznej na kartce;
poszerzanie świadomości dzieci na temat korzyści wynikających ze współdziałania ludzi;
doskonalenie umiejętności projektowania prostych modeli;
wprowadzenie pojęcia matematycznego – długość;
doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń i planów;
kształtowanie nawyku pomagania innym w pracach domowych;
doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;
kształtowanie umiejętności posługiwania się pieniędzmi;
doskonalenie umiejętności rozpoznawania przedmiotów różnymi zmysłami;
doskonalenie percepcji wzrokowej;
doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego tekstu;
wprowadzenie litery L, l;
doskonalenie motoryki małej;
doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmów trzy-, czteroelementowych;
wprowadzenie liczby 7;
poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji obchodzenia Bożego Narodzenia w Polsce;
doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat sposobów obchodzenia przez dzieci Bożego Narodzenia;
rozwijanie umiejętności muzycznych oraz plastycznych;
doskonalenie umiejętności logicznego myślenia;
rozwijanie sprawności fizycznej;
zachęcanie do utrzymywania więzi rodzinnych;
doskonalenie wiedzy dzieci na temat sposobów spędzania wolnego czasu z bliskimi;
kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w trakcie wizyty w gościach;
doskonalenie lateralizacji;
doskonalenie równowagi;
poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji spędzania Bożego Narodzenia na świecie;
doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw.
Zadania do codziennej realizacji:
• zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy
• zabawy z „Powitankami” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie
• ćwiczenia ruchowe w ranku
• zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych
• słuchanie tekstów czytanych przez N.
• zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowychW ramach innowacji „Gry planszowe” bawią i uczą” dzieci popołudniami sięgają m.in. po warcaby. Uczą się rozmieszczenia pionków na planszy, możliwych ruchów, zasad zbijania pionków oraz zdobywania tz. damki. Warcaby pozwalają dzieciom rozwijać myślenie logiczne, planowanie, obmyślanie strategii, doskonalą koncentrację uwagi i rozwijają zdolności matematyczne. Obserwując naszych przedszkolaków podczas rozgrywek zauważyłam, że częściej grają chłopcy, wyłaniają się lepsi i nieco słabsi gracze. Inne dzieci chętnie podglądają grających, nabierają ochoty na włączenie do zabawy. Niektórym ciężko jest przyjąć porażkę do wiadomości, ale z czasem rozumieją, że to tylko zabawa i nie warto się obrażać, psuć dobrego nastroju lub rezygnować z gry.
1

2PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI PIĘCIOLETNICH NA MIESIĄC STYCZEŃ
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na forum grupy
• rozwijanie ekspresji twórczej przy użyciu materiałów wtórnych
• zapoznanie z tradycją sylwestrową i noworoczną
• utrwalenie świadomości cykliczności pór roku i symboli z nimi związanych
• doskonalenie umiejętności muzycznych
• poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy miesięcy i dni tygodnia
• zapoznanie z przysłowiami i ich znaczeniem
• utrwalenie liczby 7 w kontekście dni tygodnia
• kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci
• wprowadzenie do posługiwania się zegarkiem
• poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu
• wprowadzenie litery U, u
• rozwijanie percepcji wzrokowej
• poszerzanie wiedzy dzieci na temat obszarów polarnych
• doskonalenie kompetencji matematycznych – lateralizacja, kodowanie
• rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu – hartowanie
• doskonalenie umiejętności wykonywania prostych eksperymentów i doświadczeń
• doskonalenie umiejętności stawiania hipotez, ich weryfikacji i wyciągania wniosków
• doskonalenie umiejętności przewidywania
• rozwijanie motoryki dużej
• doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw
• wprowadzenie liczby 8
• kształtowanie zdolności plastycznych
• doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat
• wzbudzanie szacunku do osób starszych
• doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych
• doskonalenie umiejętności grafomotorycznych
• rozwijanie umiejętności matematycznych – przeliczanie, dzielenie po równo, dzielenie po wyznaczonej liczbie
• doskonalenie sprawności manualnej
• wprowadzenie litery S, s
• doskonalenie umiejętności składania życzeń
• kształtowanie wrażliwości na potrzeby osób starszych
• kształtowanie umiejętności przewidywania skutków zachowań
• doskonalenie umiejętności rozpoznawania i formułowania zagadek ruchowych
• wprowadzenie liczby 9
• kształtowanie logicznego myślenia podczas prostych doświadczeń
• doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw zimowych dyscyplin sportowych
• doskonalenie umiejętności porównywania obiektów, wskazywania podobieństw i różnic
• doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą
• poszerzanie wiedzy dzieci o sylwetki wybitnych sportowców biorących udział w zimowych mistrzostwach sportowych
• kształtowanie umiejętności przegrywania, cieszenia się z wygranej innych

Zadania do codziennej realizacji:
• zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy
• zabawy z „Powitankami” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie
• ćwiczenia ruchowe w ranku
• zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych
• słuchanie tekstów czytanych przez N.
• zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych
„Strefa wymiany gier”.

Często w domach, w szafkach zalegają gry planszowe, których dzieci już nie chcą, są nimi znudzone, bądź są za łatwe dla nich. Prosimy o przyniesienie ich do przedszkola, aby mogło skorzystać inne dziecko z tej zabawki. Dzieci mają możliwość zamienienia swojej gry planszowej na inną z tej półki. Kącik działa również na zasadzie wypożyczenia pudełka z grą na jakiś czas do domu, aby po jakimś czasie je zwrócić. Gra może być używana, ale kompletna. Kącik będzie działał do końca roku szkolnego 2018/2019. Zapraszamy do udziału w akcji i życzymy dobrej zabawy.


„Świat z tysiąca kawałków’ - układamy puzzle.
Często w przedszkolu zachęcamy dzieci do układania puzzli. Ten typ zabawy pozwala dzieciom na doskonalenie umiejętności układania obrazka według wzoru, znajdowania podobieństw i różnic na obrazkach. Jest to doskonały trening zdolności skupienia uwagi na wykonywanych czynnościach, określania kierunków i położenia w przestrzeni a także doskonalenie sprawności manualnych. Dzieci dokonują analizy i syntezy wzrokowej obrazka, rozmawiają na temat jego treści, opowiadają ułożone ilustracje. Warto sięgać po puzzle nie tylko w ramach innowacji „Gry planszowe bawią i uczą”
1

2

3PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI PIĘCIOLETNICH NA MIESIĄC LUTY
Ogólne cele wychowawczo- dydaktyczne:
doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wyciągania wniosków;
ćwiczenie percepcji słuchowej na podstawie rymów;
rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego na podstawie baśni;
odróżnianie elementów prawdopodobnych od nieprawdopodobnych (fikcyjnych od realnych);
utrwalenie nazw figur geometrycznych;
rozbudzanie ekspresji i twórczego myślenia; wprowadzenie litery B, b;
doskonalenie spostrzegawczości;
przypomnienie polskich legend i ich bohaterów;
doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego;
doskonalenie umiejętności oceny zachowania bohaterów;
rozwijanie kreatywnego myślenia podczas twórczych zabaw;
doskonalenie myślenia twórczego i logicznego;
poszerzanie słownika dzieci o homonimy;
poszerzanie wiedzy dzieci na temat karnawału;
rozwijanie umiejętności tanecznych;
wprowadzenie litery n, N;
doskonalenie motoryki małej;
doskonalenie koordynacji ręka-oko;
wprowadzenie liczby 0;
integracja grupy podczas imprezy karnawałowej;
doskonalenie motoryki małej;
rozwijanie umiejętności muzycznych;
wprowadzenie liczby 10;
doskonalenie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach;
doskonalenie spostrzegania i porównywania;
rozwijanie sprawności manualnej w pracach plastycznych;
rozbudzanie zainteresowania zajęciami badawczymi;
doskonalenie umiejętności matematycznych: szeregowanie, przeliczanie, porównywanie liczebności;
poszerzanie wiedzy na temat prehistorii;
doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
rozwijanie ekspresji artystycznej;
doskonalenie motoryki małej;
rozwijanie sprawności ruchowej;
usprawnianie analizy słuchowej;
rozwijanie mowy i myślenia; wprowadzenie litery P, p;
doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania;
rozwijanie mowy i myślenia;
rozwijanie umiejętności rozpoznawania przedmiotów za pomocą różnych zmysłów;
kształtowanie twórczego myślenia;
doskonalenie koncentracji uwagi podczas słuchania czytanego tekstu;
rozwijanie świadomości funkcji komputera i internetu oraz zagrożeń związanych z korzystaniem z nich;
rozwijanie logicznego i twórczego myślenia;
doskonalenie umiejętności współpracy w grupie.
Zadania do codziennej realizacji:
• zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy
• zabawy z „Powitankami” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie
• ćwiczenia ruchowe w ranku
• zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych
• słuchanie tekstów czytanych przez N.
• zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowychTuz przed feriami 25 stycznia 2019 r. w naszej grupie odbyły się zajęcia inne niż zwykle. Odwiedził nas tata Józia i przyniósł ze sobą dwie ciekawe zabawki. Były to ozoboty. Ozobot to mini robot, z którym możemy nauczyć się podstaw kodowania. Dzieci tworzyły skomplikowane drogi do przebycia naszym robotom i nauczyły się stosowania komendy „ZAWRÓĆ”. Dziękujemy panu Romualdowi za zaangażowanie i mamy nadzieję na kolejne spotkania.
1

2

3

4

5

6

 
Wytworzył: M. Liszkiewicz, E. Lewandowska, data: brak danych
Wprowadził: Katarzyna Biernacka, data: 19.09.2018 r., godz. 13.39
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Biernacka, data: 14.02.2019 r., godz. 12.18
Liczba odwiedzin: 1216