Przedszkole Miejskie nr 3
w Legionowie

grupa III
Innowacje "Jemy zdrowo, kolorowo", „ Chcę być zdrowy”

W dniu 19.09.2018r. dzieci z grupy III Krasnale uczestniczyły wraz ze swoimi starszymi kolegami z Przedszkola Miejskiego nr 11 w zajęciach pt. Marchewkowy sok w ramach innowacji "Jemy zdrowo, kolorowo". Prawidłowe żywienie ma wielki wpływ na zdrowie i rozwój dziecka, którego organizm intensywnie się rozwija. W domu jak i w przedszkolu dbamy o to, aby posiłki podawane dzieciom były zdrowe. Zajęcia kulinarne to forma zajęć, która stanowi doskonałe urozmaicenie i uzupełnienie wiadomości dzieci. W czasie zajęć przedszkolaki przygotowały sok marchewkowo- jabłkowy, mogły rozwijać swoje praktyczne umiejętności kulinarne oraz poznały zasady prawidłowego odżywiania się.

2

3

4„Czystość to zdrowie”
Przedszkolaczek mały , duży
Wie, do czego mydło służy.
Płynie woda , plusk w łazience
I już czyste uszy , ręce.

Przedszkolaczek mały , duży
Wie, do czego gąbka służy
Gąbka , ręcznik , pasta , szczotka
I czyściejszy jest od kotka.

Przedszkolaczek, proszę pana
Chętnie myje zęby z rana.
Patrzy w lustro roześmiany
Bo ma białe wąsy z piany.

1

2

3

4W dniu 25.09.2018r. w naszym przedszkolu odbyła się impreza pt Jesienny Bal. Wszystkie dzieci ubrane były w kolorach jesieni. Rano spotkaliśmy się w sali grupy IV. Razem bawiliśmy się, rozwiązywaliśmy zadania oraz śpiewaliśmy piosenki. Wszystkim podobał się nasz taniec Chu chu ua. Po południu razem z rodzicami udaliśmy się na poszukiwanie śladów jesieni, które pozostawiła w naszym przedszkolu. Pani dyrektor przygotowała dla nas zdrowy poczęstunek- pyszne owoce. W dobrych humorach powróciliśmy do domu.
1

2

3

4

5W dniu 12.10. 2018 r. dzieci z grupy III Krasnale, uczestniczyły wraz ze swoimi kolegami z przedszkola Wesołe Sówki we wspólnym muzykowaniu pod hasłem W rytmie jesieni. Dzieci razem śpiewały, tworzyły improwizacje ruchowe i muzyczne. Na zakończenie spotkania zostały obdarowane własnoręcznie wykonanymi przez gospodarzy upominkami- kolorowymi sówkami. Otrzymaliśmy zaproszenie na następne spotkanie przy muzyce i w radosnych nastrojach powróciliśmy do naszego przedszkola.
1

2

3

4

5

6

7

8

9


W dniu 30.11.2018 r. odwiedzili nas starsi koledzy z Przedszkola nr 11. Wspólnie uczestniczyliśmy w zajęciach warsztatowych pt Robimy szaszłyki owocowo- biszkoptowe. Poprzez zabawę pogłębialiśmy wiadomości na temat znaczenia spożywania owoców dla naszego zdrowia, samodzielnie przygotowaliśmy szaszłyki owocowo- biszkoptowe oraz uczyliśmy się przestrzegania zasad higieny podczas przygotowywania i spożywania owoców.
1

2

3
Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda, tak się zaczyna wielka przygoda.
Myję zęby, bo wiem dobrze o tym, kto ich nie myje ten ma kłopoty,
Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć.

Szczotko, szczotko, hej szczoteczko, ooo
Zatańcz ze mną, tak w kółeczko, ooo
W prawo, w lewo, w lewo, w prawo, ooo
Po jedzeniu, kręć się żwawo, ooo
W prawo, w lewo, w lewo, w prawo, ooo
Po jedzeniu kręć się za żwawo, ooo.

Bo to bardzo ważna rzecz, żeby zdrowe zęby mieć.
1

2

3

4

5

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC LISTOPAD
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
• Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.
• Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama tata, brat, siostra.
• Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny.
• Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej.
• Wdrażanie dzieci do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i przedszkolu.
• Zapoznanie dzieci z przedmiotami codziennego użytku z dawnych czasów.
• Kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych.
• Rozwijanie u dzieci zwinności i równowagi.
• Kształtowanie nawyku prawidłowego oddechu.
• Pogłębianie więzi rodzinnej.
• Doskonalenie małej motoryki.
• Doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
• Doskonalenie technik zapamiętywania.
• Rozwijanie spostrzegawczości.
• Kształtowanie umiejętności przeliczania na konkretach w zakresie 5.
• Doskonalenie umiejętności rozumienia swoich uczuć i emocji związanych z pogodą.
• Poszerzenie słownika czynnego dzieci o pojęcia dotyczące zjawisk przyrodniczych.
• Zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie.
• Wyjaśnienie znaczenia deszczu dla ludzi, roślin i zwierząt.
• Rozbudzanie ciekawości świata.
• Prowadzenie obserwacji i wyciągnięcie wniosków z doświadczeń.
• Dostrzeganie rytmu i następstwa dnia i nocy.
• Rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej.
• Kształtowanie sprawności manualnej.
• Rozwijanie umiejętności rozróżniania pór roku i obserwowania pogody.
• Kształcenie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji.
• Wzmacnianie mięśni kręgosłupa.
• Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów.
• Rozwijanie logicznego myślenia dzieci poprzez rozwiązywanie zagadek słownych.
• Rozwijanie u dzieci umiejętności logicznego myślenia i klasyfikowania.
• Rozwijanie u dzieci wrażliwości słuchowej w zabawach związanych z rozpoznaniem głosów zwierząt.
• Zapoznanie dzieci z techniką malowania opuszkami palców.
• Rozwijanie słownika dzieci przez wprowadzenie pojęć: ssaki, ptaki, ryby – klasyfikowanie zwierząt.
• Kształtowanie odpowiedzialności za swoje zwierzę.
• Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na forum grupy na temat swojego ulubionego zwierzęcia.
• Wzmacnianie mięśni grzbietu.
• Poszerzenie wiedzy dzieci dotyczącej pracy weterynarza.
• Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
• Kształtowanie u dzieci umiejętności współdziałania.
• Rozwijanie umiejętności tanecznych.
• Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat.
• Poznanie zwyczajów wybranych zwierząt zapadających w sen zimowy.
• Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat.
• Kształtowanie umiejętności uważnej obserwacji przyrody (dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem zimy).
• Doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach w zakresie 6.
• Rozpoznawanie i nazywanie kilku wybranych gatunków ptaków zimujących w Polsce.
• Kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie 3.
• Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej.
• Doskonalenie umiejętności współdziałania.
• Wdrażanie do mądrego i odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt w czasie zimy.
• Kształtowanie umiejętności bezpiecznego postępowania wobec zwierząt.

Zadania do codziennej realizacji:
• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.
• Zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
• Zabawy z rymowankami do masażu – doskonalenie orientacji w schemacie ciała i rozluźnienie emocji.
• Elementy zestawów ćwiczeń ruchowych w ranku.
• Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
• Słuchanie tekstów czytanych przez N.
• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.
• „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu: zabawach w sali i ogrodzie, zajęciach, bohaterach z opowiadań, wspólnych tańcach. Dzieci powtarzają aktualnie poznawaną piosenkę. Mówią, co się im najbardziej podobało. Przypominają sobie, czy może warto komuś z grupy za coś podziękować lub kogoś przeprosić – podchodzą podają dłoń. N. pobudza ciekawość dzieci tym, co wydarzy się następnego dnia.
• Zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, matematyczne.