-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Przedszkole Miejskie nr 3
im. Koszałka Opałka w Legionowie
ul. Zegrzyńska 71,
05-119 Legionowo
tel./fax: (0-22) 772-96-66
e-mail: przedszkolem3@o2.pl
Foto
Strona Główna

Z życia przedszkola 2018/2019

grupa III

-
Wersja do drukudruk
grupa III
Innowacje "Jemy zdrowo, kolorowo", „ Chcę być zdrowy”

W dniu 19.09.2018r. dzieci z grupy III Krasnale uczestniczyły wraz ze swoimi starszymi kolegami z Przedszkola Miejskiego nr 11 w zajęciach pt. Marchewkowy sok w ramach innowacji "Jemy zdrowo, kolorowo". Prawidłowe żywienie ma wielki wpływ na zdrowie i rozwój dziecka, którego organizm intensywnie się rozwija. W domu jak i w przedszkolu dbamy o to, aby posiłki podawane dzieciom były zdrowe. Zajęcia kulinarne to forma zajęć, która stanowi doskonałe urozmaicenie i uzupełnienie wiadomości dzieci. W czasie zajęć przedszkolaki przygotowały sok marchewkowo- jabłkowy, mogły rozwijać swoje praktyczne umiejętności kulinarne oraz poznały zasady prawidłowego odżywiania się.

2

3

4



„Czystość to zdrowie”
Przedszkolaczek mały , duży
Wie, do czego mydło służy.
Płynie woda , plusk w łazience
I już czyste uszy , ręce.

Przedszkolaczek mały , duży
Wie, do czego gąbka służy
Gąbka , ręcznik , pasta , szczotka
I czyściejszy jest od kotka.

Przedszkolaczek, proszę pana
Chętnie myje zęby z rana.
Patrzy w lustro roześmiany
Bo ma białe wąsy z piany.

1

2

3

4



W dniu 25.09.2018r. w naszym przedszkolu odbyła się impreza pt Jesienny Bal. Wszystkie dzieci ubrane były w kolorach jesieni. Rano spotkaliśmy się w sali grupy IV. Razem bawiliśmy się, rozwiązywaliśmy zadania oraz śpiewaliśmy piosenki. Wszystkim podobał się nasz taniec Chu chu ua. Po południu razem z rodzicami udaliśmy się na poszukiwanie śladów jesieni, które pozostawiła w naszym przedszkolu. Pani dyrektor przygotowała dla nas zdrowy poczęstunek- pyszne owoce. W dobrych humorach powróciliśmy do domu.
1

2

3

4

5



W dniu 12.10. 2018 r. dzieci z grupy III Krasnale, uczestniczyły wraz ze swoimi kolegami z przedszkola Wesołe Sówki we wspólnym muzykowaniu pod hasłem W rytmie jesieni. Dzieci razem śpiewały, tworzyły improwizacje ruchowe i muzyczne. Na zakończenie spotkania zostały obdarowane własnoręcznie wykonanymi przez gospodarzy upominkami- kolorowymi sówkami. Otrzymaliśmy zaproszenie na następne spotkanie przy muzyce i w radosnych nastrojach powróciliśmy do naszego przedszkola.
1

2

3

4

5

6

7

8

9


W dniu 30.11.2018 r. odwiedzili nas starsi koledzy z Przedszkola nr 11. Wspólnie uczestniczyliśmy w zajęciach warsztatowych pt Robimy szaszłyki owocowo- biszkoptowe. Poprzez zabawę pogłębialiśmy wiadomości na temat znaczenia spożywania owoców dla naszego zdrowia, samodzielnie przygotowaliśmy szaszłyki owocowo- biszkoptowe oraz uczyliśmy się przestrzegania zasad higieny podczas przygotowywania i spożywania owoców.
1

2

3




Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda, tak się zaczyna wielka przygoda.
Myję zęby, bo wiem dobrze o tym, kto ich nie myje ten ma kłopoty,
Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć.

Szczotko, szczotko, hej szczoteczko, ooo
Zatańcz ze mną, tak w kółeczko, ooo
W prawo, w lewo, w lewo, w prawo, ooo
Po jedzeniu, kręć się żwawo, ooo
W prawo, w lewo, w lewo, w prawo, ooo
Po jedzeniu kręć się za żwawo, ooo.

Bo to bardzo ważna rzecz, żeby zdrowe zęby mieć.
1

2

3

4

5





PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC LISTOPAD
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
• Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.
• Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama tata, brat, siostra.
• Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny.
• Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej.
• Wdrażanie dzieci do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i przedszkolu.
• Zapoznanie dzieci z przedmiotami codziennego użytku z dawnych czasów.
• Kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych.
• Rozwijanie u dzieci zwinności i równowagi.
• Kształtowanie nawyku prawidłowego oddechu.
• Pogłębianie więzi rodzinnej.
• Doskonalenie małej motoryki.
• Doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
• Doskonalenie technik zapamiętywania.
• Rozwijanie spostrzegawczości.
• Kształtowanie umiejętności przeliczania na konkretach w zakresie 5.
• Doskonalenie umiejętności rozumienia swoich uczuć i emocji związanych z pogodą.
• Poszerzenie słownika czynnego dzieci o pojęcia dotyczące zjawisk przyrodniczych.
• Zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie.
• Wyjaśnienie znaczenia deszczu dla ludzi, roślin i zwierząt.
• Rozbudzanie ciekawości świata.
• Prowadzenie obserwacji i wyciągnięcie wniosków z doświadczeń.
• Dostrzeganie rytmu i następstwa dnia i nocy.
• Rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej.
• Kształtowanie sprawności manualnej.
• Rozwijanie umiejętności rozróżniania pór roku i obserwowania pogody.
• Kształcenie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji.
• Wzmacnianie mięśni kręgosłupa.
• Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów.
• Rozwijanie logicznego myślenia dzieci poprzez rozwiązywanie zagadek słownych.
• Rozwijanie u dzieci umiejętności logicznego myślenia i klasyfikowania.
• Rozwijanie u dzieci wrażliwości słuchowej w zabawach związanych z rozpoznaniem głosów zwierząt.
• Zapoznanie dzieci z techniką malowania opuszkami palców.
• Rozwijanie słownika dzieci przez wprowadzenie pojęć: ssaki, ptaki, ryby – klasyfikowanie zwierząt.
• Kształtowanie odpowiedzialności za swoje zwierzę.
• Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na forum grupy na temat swojego ulubionego zwierzęcia.
• Wzmacnianie mięśni grzbietu.
• Poszerzenie wiedzy dzieci dotyczącej pracy weterynarza.
• Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
• Kształtowanie u dzieci umiejętności współdziałania.
• Rozwijanie umiejętności tanecznych.
• Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat.
• Poznanie zwyczajów wybranych zwierząt zapadających w sen zimowy.
• Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat.
• Kształtowanie umiejętności uważnej obserwacji przyrody (dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem zimy).
• Doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach w zakresie 6.
• Rozpoznawanie i nazywanie kilku wybranych gatunków ptaków zimujących w Polsce.
• Kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie 3.
• Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej.
• Doskonalenie umiejętności współdziałania.
• Wdrażanie do mądrego i odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt w czasie zimy.
• Kształtowanie umiejętności bezpiecznego postępowania wobec zwierząt.

Zadania do codziennej realizacji:
• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.
• Zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
• Zabawy z rymowankami do masażu – doskonalenie orientacji w schemacie ciała i rozluźnienie emocji.
• Elementy zestawów ćwiczeń ruchowych w ranku.
• Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
• Słuchanie tekstów czytanych przez N.
• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.
• „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu: zabawach w sali i ogrodzie, zajęciach, bohaterach z opowiadań, wspólnych tańcach. Dzieci powtarzają aktualnie poznawaną piosenkę. Mówią, co się im najbardziej podobało. Przypominają sobie, czy może warto komuś z grupy za coś podziękować lub kogoś przeprosić – podchodzą podają dłoń. N. pobudza ciekawość dzieci tym, co wydarzy się następnego dnia.
• Zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, matematyczne.


PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC GRUDZIEŃ
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
• Wyrabianie u dzieci nawyku używania zwrotów grzecznościowych.
• Kształtowanie umiejętności mówienia o swoich pragnieniach i potrzebach.
• Rozwijanie u dzieci umiejętności koncentracji uwagi podczas słuchania opowiadania.
• Kształtowanie sprawności fizycznej przez wzmocnienie mięśni stóp.
• Organizowanie sytuacji sprzyjającej wykorzystywaniu posiadanych sprawności i umiejętności.
• Zapoznanie dzieci z zadaniami i funkcjami urzędu pocztowego.
• Poszerzanie słownika dzieci o pojęcie adres.
• Wdrażanie dzieci do posługiwania się adresem.
• Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
• Rozwijanie sprawności manualnych dzieci.
• Uświadomienie dzieciom, jak można pomagać innym.
• Wspieranie dzieci przy przygotowaniu prezentów dla potrzebujących dzieci.
• Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat zwyczajów związanych ze świętami.
• Rozwijanie u dzieci wyobraźni przestrzennej.
• Uświadomienie dzieciom, że to co jemy ma wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie.
• Rozwijanie u dzieci małej motoryki, usprawnianie palców i dłoni w czasie zajęć poświęconych przygotowaniu jedzenia (wałkowanie, mieszanie, ugniatanie).
• Wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci o wyrazy związane z pracą krawcowej i krawca.
• Kształtowanie u dzieci umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej.
• Kształtowanie u dzieci umiejętności wyrażania własnych emocji w pracach plastycznych.
• Wspomaganie dzieci, aby dokończały rozpoczętą pracę.
• Rozwijanie u dzieci umiejętności planowania działań.
• Doskonalenie u dzieci umiejętności pracy zespołowej.
• Budzenie szacunku dzieci dla pracy ludzi z różnych zawodów.
• Rozwijanie u dzieci procesów spostrzegania poprzez dostrzeganie podobieństw i różnic w wyglądzie konkretnych przedmiotów i ich odpowiedników na ilustracjach.
• Kształtowanie u dzieci umiejętności i nawyku sprzątania po sobie.
• Kształtowanie u dzieci umiejętności grupowania obiektów według podanej cechy.
• Zapoznanie dzieci z tradycją ozdabiania choinki.
• Kształtowanie u dzieci umiejętności manualnych.
• Zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami bożonarodzeniowymi.
• Doskonalenie u dzieci umiejętności prawidłowego, bezpiecznego posługiwania się sztućcami.
• Rozbudzenie u dzieci zainteresowania książką, literaturą dla dzieci.
• Rozwijanie percepcji słuchowej dzieci, poprzez powtarzanie usłyszanego rytmu.
• Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała, ćwiczenie równowagi.
• Kształtowanie u dzieci umiejętności interpretacji utworu muzycznego i scenicznego za pomocą ruchu.
• Kształtowanie u dzieci poczucia pewności siebie.
• Utrwalenie wiedzy dzieci na temat zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych.
• Kształtowanie u dzieci umiejętności słuchania innych, nieprzerywania w trakcie czyjejś wypowiedzi.
• Stwarzanie możliwości rozwijania zmysłu węchu.
• Kształtowanie u dzieci umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej.
• Doskonalenie zmysłu równowagi.
• Wdrażanie dzieci do umacniania poczucia własnej wartości.
• Kształtowanie u dzieci umiejętności formułowania życzeń świątecznych.
• Kształtowanie umiejętności wspólnego śpiewania.
• Kształtowanie szybkiej reakcji na sygnały słowne oraz muzyczne.
• Wspieranie dzieci przy wyrabianiu odwagi i śmiałości scenicznej.
• Kształtowanie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
• Kształtowanie u dzieci poczucia jedności i wspólnego dążenia do wyznaczonego celu.

Zadania do codziennej realizacji:
• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.
• Zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
• Zabawy z rymowankami do masażu – doskonalenie orientacji w schemacie ciała i rozluźnienie emocji.
• Elementy zestawów ćwiczeń ruchowych w ranku.
• Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
• Słuchanie tekstów czytanych przez N.
• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.
• „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu: zabawach w sali i ogrodzie, zajęciach, bohaterach z opowiadań, wspólnych tańcach. Dzieci powtarzają aktualnie poznawaną piosenkę. Mówią, co się im najbardziej podobało. Przypominają sobie, czy może warto komuś z grupy za coś podziękować lub kogoś przeprosić – podchodzą podają dłoń. N. pobudza ciekawość dzieci tym, co wydarzy się następnego dnia.
• Zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, matematyczne.



Dzieci z grupy III razem z kolegami z Przedszkola Miejskiego nr 11 w ramach innowacji Jemy zdrowo, kolorowo uczestniczyły w zajęciach kulinarnych, podczas których upiekły przy pomocy wychowawczyń ciasto marchewkowe. Podczas zajęć dowiedziały się również wielu ciekawostek na temat marchwi oraz uczestniczyły w zabawach dydaktycznych. Wspólna zabawa w sali starszaków, w oczekiwaniu na upieczenie ciasta w piekarniku, bardzo się nam podobała.
1

2

3

4


W dniu 04.12.2018 r. dzieci z grupy Krasnali odwiedziły swoich kolegów z zaprzyjaźnionego przedszkola Wesołe Sówki. Dzieci wspólnie poznały historię świąt Bożego Narodzenia oraz uczestniczyły w zajęciach muzycznych z wykorzystaniem metody aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss. Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewaniem kolęd, złożeniem świątecznych życzeń oraz wręczeniem upominków.
1

2



"Świąteczne pierniczki"
14 grudnia dzieci z grupy I i III przygotowały pyszne, świąteczne pierniczki. W całej sali pachniało świętami, a za oknem pojawił się pierwszy śnieg. Ciasteczka wszystkim bardzo smakowały.

1

2

3

4

5




PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ MIESIĄC STYCZEŃ
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
• Kształtowanie umiejętności planowania.
• Usprawnianie aparatu oddechowego dzieci.
• Doskonalenie umiejętności ustalania położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby.
• Rozwijanie wyobraźni dzieci.
• Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazu zegar.
• Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej.
• Utrwalenie nazw pór roku oraz ich charakterystycznych cech.
• Rozbudzanie zainteresowania dzieci zmianami zachodzącymi w przyrodzie.
• Doskonalenie umiejętności manualnych (cięcie papieru, mocowanie).
• Poszerzenie słownika dzieci o nazwy miesięcy.
• Zapoznanie dzieci z zasadami układania rytmu.
• Rozwijanie umiejętności nazywania dni tygodnia.
• Kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji.
• Zapoznanie dzieci ze zjawiskami atmosferycznymi charakterystycznymi dla zimy: mróz, śnieg, lód.
• Wdrażanie do wypowiadania się na podany temat.
• Rozwijanie zdolności manualnych.
• Kształtowanie u dzieci postawy dbałości o własne zdrowie.
• Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
• Kształtowanie u dzieci wiary we własne możliwości podczas zabaw konstrukcyjnych.
• Rozwijanie u dzieci umiejętności analizy i syntezy głoskowej.
• Rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu – hartowanie.
• Poszerzenie wiadomości na temat życia zwierząt w czasie zimy.
• Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów (pary funkcyjne).
• Wyzwalanie u dzieci aktywności pantomimicznej.
• Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych.
• Rozwijanie u dzieci sprawności manualnej.
• Kształtowanie umiejętności wypowiedzi na temat babci.
• Kształtowanie umiejętności wypowiedzi na temat dziadka.
• Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
• Kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla babci i dziadka.
• Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw.
• Rozwijanie umiejętności rzutu do celu.
• Kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji.
• Kształtowanie motoryki w zakresie zręczności i zwinności.
• Rozwijanie kreatywności dzieci podczas wymyślania zimowego toru przeszkód.
• Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.
• Wspieranie ciekawości dzieci i kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków.
• Wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci związanego z zimowymi dyscyplinami sportowymi.
• Kształtowanie odporności emocjonalnej.
• Kształtowanie umiejętności współpracy w parach.
• Kształtowanie umiejętności uważnego obserwowania otoczenia, nazywania jego elementów, porównywania ich z tym, co znajduje się bliżej i dalej.

Zadania do codziennej realizacji:
• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.
• Zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
• Zabawy z rymowankami do masażu – doskonalenie orientacji w schemacie ciała i rozluźnienie emocji.
• Elementy zestawów ćwiczeń ruchowych w ranku.
• Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
• Słuchanie tekstów czytanych przez N.
• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.
• „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu: zabawach w sali i ogrodzie, bohaterach z opowiadań, wspólnych tańcach. Dzieci powtarzają aktualnie poznawaną piosenkę. Mówią, co się im najbardziej podobało. Przypominają sobie, czy może warto komuś z grupy za coś podziękować lub kogoś przeprosić – podchodzą podają dłoń. N. pobudza ciekawość dzieci tym, co wydarzy się następnego dnia.
• Zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, matematyczne.



Spójrzcie na Jasia, co za chudzina,
słaby, mizerny, ponura mina,
a inny chłopcy silni jak słonie,
każdy gra w piłkę lepiej niż Boniek.
dlaczego Jasio wciąż mizernieje,
bo to głuptasek, witamin nie je
Witaminki, witaminki,
dla chłopczyka i dziewczynki,
wszyscy mamy dziarskie minki,
bo zjadamy witaminki.
Wiśnie i śliwki, ruda marchewka,
grusza pietruszka i kalarepka,
smaczne porzeczki, słodkie maliny,
to wszystko właśnie są witaminy.
"Kto chce być silny zdrowy jak ryba,
musi owoce jeść i warzywa".

MNIAM! MNIAM
1

2

3

4




Chociaż nie są słodkie wcale
To smakują też wspaniale.
A gdy zjesz z nimi posiłek
To ci dadzą wielką siłę,
Taką siłę bohatera
Jaką ma twój tata nieraz,
Gdy ogromną dynię kroi
Lub otwiera z dżemem słoik
Albo drewno prosto z lasu
W rękach niesie bez grymasu...
A arbuza kilo sześć
Mógłby jeszcze dłużej nieść!
Oprócz tego moc witamin,
Cera gładka jak pergamin.
Takie właśnie są konkrety,
I korzyści, i zalety.
Bo gdy będziesz jeść warzywa co dzień
To ze zdrowiem będziesz w zgodzie:
I marchewkę, i ziemniaki,
I pietruszkę, i buraki,
I brokuły, kalafiora,
Pora, rzepę, pomidora...
Jaki morał stąd wypływa?
TRZEBA WSZYSTKIE JEŚĆ WARZYWA!
1

2

3

4




PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC LUTY
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
• Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych bohaterów literackich.
• Kształtowanie umiejętności odtwarzania zapamiętanych informacji.
• Kształtowanie postawy aktywnego i kulturalnego odbiorcy sztuki teatralnej i filmowej.
• Rozwijanie umiejętności kontrolowania tonu i głośności mówienia.
• Rozbudzenie zainteresowania książką, literaturą dla dzieci.
• Doskonalenie technik zapamiętywania (mnemotechniki).
• Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
• Rozwijanie umiejętności układania historyjek obrazkowych zgodnie z chronologią wydarzeń.
• Rozbudzanie fantazji i wyobraźni.
• Rozwijanie umiejętności teatralnych.
• Zilustrowanie utworu literackiego za pomocą przedstawienia kukiełkowego.
• Rozwijanie poczucia rytmu.
• Kształtowanie umiejętności współpracy w parach.
• Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanych cech.
• Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami.
• Usprawnianie aparatu oddechowego.
• Kształtowanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych.
• Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
• Wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci związanego ze światem dinozaurów.
• Rozbudzanie ciekawości badawczej.
• Rozwijanie pomysłowości dzieci.
• Rozwijanie umiejętności utrzymywania równowagi.
• Kształtowanie umiejętności przeliczania obiektów w zbiorach i określania, w którym jest mniej, więcej i tyle samo.
• Doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie.
• Wzbogacenie zasobu słownictwa związanego z podróżowaniem, środkami transportu.
• Kształtowanie umiejętności układania rytmów z figur geometrycznych.
• Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.
• Rozwijanie umiejętności społecznych poprzez zabawy parateatralne i dramowe.
• Doskonalenie umiejętności tworzenia prac technicznych z wykorzystaniem różnych materiałów.
• Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.
• Rozwijanie pomysłowości i aktywności twórczej.
• Wdrażanie do umiejętności zakończenia rozpoczętej pracy – przełamywanie barier typu „nie umiem”.





W dniu 19.02.2019 r. odbyły się warsztaty edukacyjne „Labo Odkrywcy” prowadzone w formie pokazu oraz eksperymentów. Tematem warsztatów było ciśnienie. W trakcie zajęć dzieci odkrywały fascynujący świat fizyki. Podczas zajęć „Ciśnienie- tajemnicza siła” dzieci zapoznały się z pojęciami: ciśnienie, próżnia oraz zobaczyły, w jaki sposób może działać ciśnienie. Zapraszamy na kolejne spotkanie 19.03.2019 r. , którego tematem będą wulkany i gejzery.
1

2

3




PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA MARZEC
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
• Rozwijanie twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek.
• Uświadamianie dzieciom potrzeby odpoczynku.
• Rozbudzanie fantazji i wyobraźni.
• Kształtowanie umiejętności wypowiadania się.
• Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
• Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania części garderoby.
• Doskonalenie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała.
• Kształtowanie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji.
• Rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody.
• Budowanie wiedzy dzieci na temat obiegu wody w przyrodzie.
• Kształcenie umiejętności wnioskowania.
• Utrwalenie wiedzy dzieci na temat charakterystycznych zmian zachodzących w przyrodzie na wiosnę.
• Kształtowanie nawyku sprzątania po sobie.
• Zapoznanie z pierwszymi wiosennymi kwiatami.
• Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wybranych nazw wiosennych kwiatów.
• Zapoznanie dzieci z etapami sadzenia roślin; rozwijanie postawy proekologicznej.
• Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dotyczących ptaków.
• Rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.
• Uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody.
• Kształtowanie umiejętności wyznaczania wyniku dodawania w zakresie 6 (dodawanie na konkretach).
• Wzbogacenie zasobu słownictwa o określenia charakteryzujące wiosnę.
• Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów (pary podobne, pary funkcyjne).
• Doskonalenie umiejętności rozpoznawania popularnych gatunków ptaków występujących w Polsce.
• Rozwijanie umiejętności utrzymywania równowagi, skoku na jednej nodze i obunóż.
• Rozpoznawanie za pomocą zmysłu smaku wybranych owoców i warzyw.
• Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
• Wdrażanie do poznawania rożnych form ekspresji artystycznej – malarstwo, rzeźba, muzyka, poezja, proza.
• Kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu
• Wzbogacanie wiedzy na temat polskich zwyczajów ludowych – topienie Marzanny.
• Doskonalenie sprawności manualnej.
• Budowanie wiedzy dzieci na temat pracy rolnika.
• Rozwijanie procesów spostrzegania, poprzez dostrzegania podobieństw i różnic w krajobrazie wsi i miasta.
• Poszerzenie wiedzy dzieci na temat zwierząt hodowanych w gospodarstwie.
• Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów.
• Rozwijanie aparatu mowy dzieci poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.
• Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazów: kaczka, indyk, koza, pies, kot.
• Rozwijanie procesów spostrzegania, poprzez dostrzegania podobieństw i różnic w porównywanych jajkach ptaków gospodarstwa wiejskiego.
• Wyrabianie nawyku częstego i dokładnego mycia rąk przed przygotowywaniem i zjadaniem posiłków.
• Budowanie wiedzy dzieci na temat produktów spożywczych pochodzących od różnych zwierząt gospodarskich.
• Kształtowanie umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej.


Podczas warsztatów kulinarnych dzieci z grupy III razem z kolegami z PM 11 przygotowały samodzielnie twarożek ze szczypiorkiem i rzodkiewką, a następnie smarowały nim chleb. W trakcie zajęć dowiedziały się skąd pochodzi mleko, wskazywały miejsce mleka i produktów mlecznych na szczeblach piramidy żywienia, słuchały wiersza i omawia jego treść, poznały produkty powstające z mleka, używały określenia nabiał, układały historyjkę obrazkową Skąd bierze się mleko? oraz uczyły się bawić i pracować w zespole.
1

2



Podstawowe założenia metody to rozwijanie przez ruch:
1)Świadomości własnego ciała i usprawnienia ruchowego;
2)Świadomości przestrzeni i działania w niej;
3)Dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.
Udział w ćwiczeniach metodą W. Sherborne ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły i sprawności. Dzięki temu zaczyna mieć ono zaufanie do siebie, zyskuje też poczucie bezpieczeństwa. Podczas ćwiczeń ruchowych dziecko może poznać przestrzeń, w której się znajduje, dlatego czuje się w niej bezpiecznie. Staje się bardziej aktywne, przejawia większą inicjatywę -może być twórcze.
1

2

3

4

5



PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA KWIECIEŃ
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
• Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania dotyczącego przygotowań do Wielkanocy i wypowiadania się na jego temat.
• Kształtowanie umiejętności współdziałania.
• Doskonalenie umiejętności manualnych.
• Zapoznanie dzieci ze zwyczajami i obrzędami świątecznymi.
• Rozwijanie u dzieci twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek.
• Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
• Wdrażanie do podtrzymywania tradycji świątecznych.
• Kształcenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
• Utrwalenie nazw tradycyjnych potraw świątecznych.
• Rozwijanie umiejętności składania życzeń.
• Doskonalenie sprawności manualnej podczas ozdabiania jaj.
• Wzmacnianie więzi społecznych w grupie rówieśników i w gronie rodzinnym.
• Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na wsi.
• Kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta.
• Budowanie wiedzy dzieci na temat cyklu rozwoju roślin.
• Rozwijanie u dzieci umiejętności wnikliwej obserwacji przyrody.
• Rozwijanie umiejętności tworzenia i przeliczania zbiorów.
• Zapoznanie dzieci z etapami powstawania chleba.
• Rozwijanie wyobraźni w zabawach konstrukcyjnych.
• Kształtowanie umiejętności współpracy.
• Kształtowanie u dzieci świadomości cykliczności w przyrodzie – pory roku.
• Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych.
• Zaznajamianie dzieci z rodzajem pracy w gospodarstwie w odniesieniu do pór roku.
• Rozwijanie u dzieci spostrzegawczości i koncentracji uwagi.
• Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.
• Zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
• Wzbogacenie wiedzy i słownictwa dzieci na temat Ziemi.
• Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej.
• Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za czystość Ziemi.
• Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.
• Poznanie sposobów wykorzystania prądu.
• Kształtowanie świadomości ekologicznej.
• Kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania.
• Rozbudzenie w dziecku zainteresowania książką i czytaniem.
• Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionej książki.
• Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
• Budowanie wiedzy dzieci na temat powstawania papieru.
• Poszerzanie wiedzy dzieci o zawodach: pisarz, grafik, redaktor, drukarz.
• Rozwijanie kreatywności przez zabawę we wspólne tworzenie opowiadania.
• Poszerzenie słownika dzieci o pojęcie księgarnia.
• Wprowadzenie do posługiwania się pieniędzmi przez zabawę w sklep
• Rozwijanie umiejętności porządkowania przedmiotów (książek) wg cech (np. wygląd, treść).

Zadania do codziennej realizacji:
• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.
• Zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
• Zabawy z rymowankami do masażu – doskonalenie orientacji w schemacie ciała i rozluźnienie emocji.
• Elementy zestawów ćwiczeń ruchowych w ranku.
• Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
• Słuchanie tekstów czytanych przez N.
• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.
• „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu: zabawach w sali i ogrodzie, zajęciach, bohaterach z opowiadań, wspólnych tańcach. Dzieci powtarzają aktualnie poznawaną piosenkę. Mówią, co się im najbardziej podobało. Przypominają sobie, czy może warto komuś z grupy za coś podziękować lub kogoś przeprosić – podchodzą podają dłoń. N. pobudza ciekawość dzieci tym, co wydarzy się następnego dnia.
• Zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, matematyczne.


PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA MAJ
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
• Rozwijanie poczucia więzi dzieci z „małą ojczyzną”.
• Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi.
• Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat usłyszanej legendy.
• Rozwijanie umiejętności manualnych.
• Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni.
• Kształcenie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji.
• Uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin.
• Zachęcanie dzieci do aktywności badawczej.
• Kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku dla symboli narodowych.
• Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
• Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie dźwięków instrumentów.
• Wzbogacenie słownictwa o nazwy instrumentów oraz przymiotniki opisujące ich cechy.
• Rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania.
• Wspólne muzykowanie – zwracanie uwagi na znaki nauczyciela – dyrygenta.
• Zachęcanie dzieci do świadomej obserwacji świata.
• Rozwijanie kreatywności dzieci podczas tworzenia własnych instrumentów muzycznych z codziennych przedmiotów.
• Uświadamianie dzieciom potrzeby przestrzegania norm społecznych podczas uroczystości.
• Rozwijanie wiedzy dzieci na temat hymnu jako symbolu narodowego.
• Kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych.
• Budowanie wiedzy dzieci na temat budowy aparatu słuchowego człowieka.
• Kształtowanie umiejętności nazywania własnych emocji i uczuć.
• Doskonalenie umiejętności odczytywania sygnałów niewerbalnych.
• Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sposób społecznie akceptowalny.
• Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
• Wdrażanie do umiejętności niwelowania strachu przed ciemnością.
• Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze strachem.
• Zachęcanie dzieci do zwracania się do innych po pomoc.
• Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat „historii” usłyszanej podczas trwania utworu muzyki klasycznej.
• Wyzwalanie kreatywności twórczej.
• Kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej ze swoją rodziną.
• Rozwijanie u dzieci sprawności manualnej.
• Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami.
• Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.
• Wdrażanie do wzmacniania więzi między rodzeństwem.
• Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych.
• Kształtowanie umiejętności wcielania się w role.
• Kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla mamy i taty.

Zadania do codziennej realizacji:
• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.
• Zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
• Zabawy z rymowankami do masażu – doskonalenie orientacji w schemacie ciała i rozluźnienie emocji.
• Elementy zestawów ćwiczeń ruchowych w ranku.
• Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
• Słuchanie tekstów czytanych przez N.
• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.
• „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu: zabawach w sali i ogrodzie, zajęciach, bohaterach z opowiadań, wspólnych tańcach. Dzieci powtarzają aktualnie poznawaną piosenkę. Mówią, co się im najbardziej podobało. Przypominają sobie, czy może warto komuś z grupy za coś podziękować lub kogoś przeprosić – podchodzą podają dłoń. N. pobudza ciekawość dzieci tym, co wydarzy się następnego dnia.
• Zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, matematyczne.


Warsztaty kulinarne z kolegami z Przedszkola nr 11. Wspólnie poznawaliśmy i utrwalaliśmy zasady zdrowego odżywiania. Samodzielnie przygotowaliśmy sałatkę.
1

2

3

4

5

6

7



PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA MAJ
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
• Rozwijanie poczucia więzi dzieci z „małą ojczyzną”.
• Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi.
• Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat usłyszanej legendy.
• Rozwijanie umiejętności manualnych.
• Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni.
• Kształcenie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji.
• Uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin.
• Zachęcanie dzieci do aktywności badawczej.
• Kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku dla symboli narodowych.
• Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
• Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie dźwięków instrumentów.
• Wzbogacenie słownictwa o nazwy instrumentów oraz przymiotniki opisujące ich cechy.
• Rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania.
• Wspólne muzykowanie – zwracanie uwagi na znaki nauczyciela – dyrygenta.
• Zachęcanie dzieci do świadomej obserwacji świata.
• Rozwijanie kreatywności dzieci podczas tworzenia własnych instrumentów muzycznych z codziennych przedmiotów.
• Uświadamianie dzieciom potrzeby przestrzegania norm społecznych podczas uroczystości.
• Rozwijanie wiedzy dzieci na temat hymnu jako symbolu narodowego.
• Kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych.
• Budowanie wiedzy dzieci na temat budowy aparatu słuchowego człowieka.
• Kształtowanie umiejętności nazywania własnych emocji i uczuć.
• Doskonalenie umiejętności odczytywania sygnałów niewerbalnych.
• Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sposób społecznie akceptowalny.
• Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
• Wdrażanie do umiejętności niwelowania strachu przed ciemnością.
• Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze strachem.
• Zachęcanie dzieci do zwracania się do innych po pomoc.
• Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat „historii” usłyszanej podczas trwania utworu muzyki klasycznej.
• Wyzwalanie kreatywności twórczej.
• Kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej ze swoją rodziną.
• Rozwijanie u dzieci sprawności manualnej.
• Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami.
• Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.
• Wdrażanie do wzmacniania więzi między rodzeństwem.
• Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych.
• Kształtowanie umiejętności wcielania się w role.
• Kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla mamy i taty.

Zadania do codziennej realizacji:
• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.
• Zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
• Zabawy z rymowankami do masażu – doskonalenie orientacji w schemacie ciała i rozluźnienie emocji.
• Elementy zestawów ćwiczeń ruchowych w ranku.
• Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
• Słuchanie tekstów czytanych przez N.
• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.
• „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu: zabawach w sali i ogrodzie, zajęciach, bohaterach z opowiadań, wspólnych tańcach. Dzieci powtarzają aktualnie poznawaną piosenkę. Mówią, co się im najbardziej podobało. Przypominają sobie, czy może warto komuś z grupy za coś podziękować lub kogoś przeprosić – podchodzą podają dłoń. N. pobudza ciekawość dzieci tym, co wydarzy się następnego dnia.
• Zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, matematyczne.




 
Wytworzył: D. Rakocka, E. Żelechowska, data: brak danych
Wprowadził: Katarzyna Biernacka, data: 19.09.2018 r., godz. 13.37
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Biernacka, data: 16.05.2019 r., godz. 14.10
Liczba odwiedzin: 1281