-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Przedszkole Miejskie nr 3
im. Koszałka Opałka w Legionowie
ul. Zegrzyńska 71,
05-119 Legionowo
tel./fax: (0-22) 772-96-66
e-mail: przedszkolem3@o2.pl
Foto
Strona Główna

Z życia przedszkola

grupa II

-
Wersja do drukudruk
grupa II
Innowacje „W świecie barw -wychowanie przez sztukę", „ Bezpieczny w domu, przedszkolu i na ulicy”

Zadania dydaktyczno – wychowawcze
rok szkolny 2018/2019

Październik

1. Dary jesieni.
2. Dbamy o zdrowie.
3. Jesienią w parku i lesie.
4. Zabawy na jesienne wieczory.
Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie ich
z aktualną porą roku.
Rozpoznawanie warzyw i owoców i podawanie ich nazw.
Poszerzanie wiedzy przyrodniczej na temat grzybów; wdrażanie do zachowania szczególnego bezpieczeństwa podczas ich rozpoznawania
i zbierania.
Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych i ich owoców.
Poznanie zwyczajów zwierząt szykujących się do zimy; rozpoznawanie
i nazywanie ich.
Zapoznanie dzieci z pracą lekarza pediatry; kształtowanie właściwego zachowania się podczas wizyty u lekarza; zachęcanie dzieci do przełamywania lęku przed wizytą w gabinecie lekarskim.
Wdrażanie do profilaktyki zdrowotnej poprzez zdrowe odżywianie się; rozumienie znaczenia „zdrowe odżywianie się”.
Rozumienie dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych; rozpoznawanie i podawanie nazw części garderoby.
Poznanie znaczenia ruchu dla zdrowia; zachęcanie do udziału
w zorganizowanych zabawach ruchowych w sali i w ogrodzie przedszkolnym.
Kształtowanie umiejętności posługiwania się przymiotnikami, rozszerzanie słownika czynnego dzieci.
Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
Posługiwanie się określeniami „twardy”, „miękki”.
Usprawnianie małej motoryki poprzez zabawy z plasteliną, naklejanie drobnych elementów.
Układanie kompozycji z materiału przyrodniczego; rozwijanie kreatywności; zachęcanie do podejmowania nowych wyzwań.
Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Nabywanie odwagi w malowaniu ręką, malowanie do muzyki.
Kształcenie słuchu muzycznego i poczucia rytmu.
Utrwalanie nawyków higienicznych i porządkowych.

Edukacja matematyczna:
Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez tworzenie i kontynuowanie prostych rytmów ruchowych, słuchowych i graficznych.
Klasyfikacja.
Podnoszenie kompetencji matematycznych poprzez kształtowanie rozumienia liczby w aspekcie kardynalnym; przeliczanie w zakresie 1-3.
Porównywanie liczebności zbiorów; tworzenie zbiorów równolicznych.Dnia 27.09.2018r. w ramach innowacji „W świecie barw – wychowanie przez sztukę” w grupie II zostały przeprowadzone zajęcia dotyczące grzybów jadalnych i trujących. Dzieci wykonały pracę przestrzenną pt. „Wesołe grzybki”.
1

2

3

4

5
,
6

7


W dniu 25.09.2018r. odbyła się w naszym przedszkolu uroczystość pt. „Barwy jesieni”, podczas której wszystkie grupy zaprezentowały piosenkę lub taniec o tematyce jesiennej. Dla dzieci przygotowane były również zadania.
Po południu o godz. 15:00 odbyły się jesienne warsztaty twórcze z udziałem Rodziców. W grupie II dzieci wraz z Rodzicami wykonały prace przestrzenne z zastosowaniem darów jesieni. Nasze piękne prace ozdobiły przedszkolny hol.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


REALIZACJA INNOWACJI „BEZPIECZNY W DOMU, W PRZEDSZKOLU I NA ULICY”
W dniach 17–21.09.2018r. zostały przeprowadzone zajęcia pt. „Jesteśmy bezpieczni”. Podczas realizacji zajęć dzieci zapoznały się z podstawowymi zasadami warunkującymi bezpieczeństwo w przedszkolu, w domu oraz na ulicy. Dzieci rozpoznawały i nazywały miejsca wyznaczone do przechodzenia przez jezdnię, poznały wybrane znaki drogowe, zapoznały się ze znaczeniem sygnalizacji świetlnej, rozróżniały uczestników ruchu drogowego ( piesi, kierowcy, pasażerowie), zapoznały się z pracą policjanta, jako osoby , która dba o nasze bezpieczeństwo, rozpoznawały kształt koła, układały wzór przejścia dla pieszych, rozpoznawały dźwięki wydawane przez różne pojazdy. W trakcie zajęć dzieci nauczyły się piosenki pt. „Dzieci i światła”, uczestniczyły w zabawach ruchowych związanych z tematem. Dzieci zapoznały się z pojazdami specjalistycznymi oraz poznały ważne numery alarmowe.

We wrześniu w naszej grupie odbyły się zajęcia, podczas których dzieci zostały zapoznane z Kodeksem Grupowym zawierającym zasady bezpiecznego zachowania się w sali oraz w ogrodzie przedszkolnym.
W dniu 05.10.2018 r. w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie dzieci ze wszystkich grup z Policjantami z CSP w Legionowie. Policjanci przeprowadzili pogadankę na temat bezpiecznego zachowania się dzieci w domu ( unikanie zagrożeń, nie otwieranie drzwi nieznajomym), w przedszkolu (słuchanie poleceń nauczyciela, przestrzeganie zasad właściwego zachowania się w sali oraz na placu zabaw) oraz na ulicy (przechodzenie tylko w miejscu dozwolonym, zwracanie uwagi na sygnalizację świetlną, jazda na rowerze pod opieką dorosłych tylko po chodniku, pamiętanie o kasku, odblaskach oraz jazda w foteliku samochodowym z zapiętymi pasami).
.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.


W ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” zapraszamy naszych rodziców do czytania dzieciom książeczek. Odkrywamy przed dziećmi piękny świat literatury, uczymy szacunku do książek oraz zachęcamy do samodzielnego sięgania po książeczki.
.

1

2


W poniedziałek 5 listopada nasze przedszkole wzięło udział w Akcji Integracyjnej Dzieci-Rodzice -Nauczyciele pt.„100 krasnali na 100-lecie Niepodległej”. Podczas porannych zajęć dzieci malowały szablony krasnali na kartkach. O godz. 15.00 zaprosiliśmy również Rodziców i Dziadków, którzy razem z dziećmi malowali sylwety krasnali na chodniku przed przedszkolem. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy mogli wziąć udział w tej Akcji.
1


PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC LISTOPAD
1. Listopadowe wspomnienia.
2. Jesienna pogoda.
3. Zwierzęta domowe.
4. Zimno, coraz zimniej.

Dostrzeganie i podawanie nazw zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni.
Utrwalanie nazw zwierząt.
Poznanie zasad odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt.
Wzbogacanie wiedzy przyrodniczej (zimowe mieszkania zwierząt).
Podawanie nazw zwierząt futerkowych.
Poszerzanie wiedzy przyrodniczej (zwierzęta zasypiające na zimę).
Pogłębianie pozytywnych więzi rodzinnych.
Kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych.
Współdziałanie z rówieśnikami w zabawie.
Kształtowanie potrzeby opiekowania się zwierzętami, rozumienie słowa opiekun.
Identyfikowanie i określanie własnych emocji, radzenie sobie ze smutkiem i stresem, rozwijanie empatii.
Podawanie nazw członków rodziny.
Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej imion.
Zapoznanie z pojęciami: galeria, wystawa – rozumienie wieloznaczności słów.
Rozwijanie umiejętności językowych, zachęcanie do zabaw słowotwórczych.
Rozwijanie wyobraźni.
Opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń, używanie określeń: na początku, potem, na końcu.
Kształtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego.
Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat zawodów wykonywanych przez mamę i tatę.
Zachęcanie dzieci do rozmów z rodzicami na temat ich ulubionych zabaw i zabawek z dzieciństwa.
Powiązanie opisu słownego z treścią obrazka.
Ćwiczenie mięśni narządów mowy.
Utrwalanie nazw ubrań.
Rozpoznawanie różnych materiałów, posługiwanie się określeniami: miękki, szorstki.
Posługiwanie się określeniami niższy, wyższy.
Dostrzeganie kształtów i kolorów chmur.
Rozwijanie umiejętności rysowania.
Interpretowanie muzyki poprzez ruch.
Doskonalenie rozpoznawania głosów zwierząt domowych.
Doskonalenie umiejętności śpiewu.
Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej, ruchowej i motorycznej.
Edukacja matematyczna:
Różnicowanie wielkości: duży, większy, największy, oraz mały, mniejszy, najmniejszy.
Doskonalenie umiejętności liczenia i porównywania liczebności zbiorów.

Zadania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc grudzień:
1. Grudniowe życzenia.
2. Święta za pasem.
3. Świąteczne tradycje.

Zapoznanie ze zwyczajem mikołajkowym.
Nabywanie umiejętności określania swoich pragnień.
Budowanie prostych wypowiedzi zrozumiałych dla otoczenia.
Zapoznanie z tradycjami Bożego Narodzenia – nakrywanie stołu – dodatkowe nakrycie, potrawy wigilijne, składanie życzeń, kulturalne zachowanie się przy stole.
Wytwarzanie uczucia radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie – wspólne ubieranie choinki, pieczenie pierniczków.
Nauka wykonywania czynności porządkowych – pomoc w pracach domowych.
Zachęcanie do udziału w akcjach charytatywnych; uświadamianie potrzeby społecznego współdziałania na rzecz innych.
Kształtowanie poczucia empatii i troski.
Kształtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego (historyjka obrazkowa).
Usprawnianie spostrzegawczości wzrokowej - porównywanie kształtów elementów i łączenie ich w pary.
Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej.
Wykonanie ozdób choinkowych – rozwijanie sprawności manualnej; kształtowanie poczucia estetyki.
Rozwijanie wyobraźni i ekspresji ruchowej; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
Edukacja matematyczna:
Używanie określeń: mały, mniejszy, najmniejszy, duży, większy, największy.
Porządkowanie obiektów - układanie sekwencji rosnących lub malejących.
Doskonalenie umiejętności różnicowania długości oraz stosowania określeń: długi, krótki.
Odwzorowywanie i kontynuowanie rytmów.
Rozumienie określeń: na górze, na dole, wysoko, nisko.
Doskonalenie liczenia, porównywanie zbiorów.W tym roku szkolnym cyklicznie będą się odbywać warsztaty prowadzone przez
firmę LABOLO pt. „LABO ODKRYWCY – doświadczanie przez
eksperymentowanie”. W dniu 20.XI.2018r. w naszej grupie odbyły się
pierwsze warsztaty pt. „ Gęstość”.

1

2


26 listopada obchodziliśmy „Światowy Dzień Pluszowego Misia”.

1

2

 
Wytworzył: M. Tkaczyk, M. Żbikowska, data: brak danych
Wprowadził: Katarzyna Biernacka, data: 19.09.2018 r., godz. 13.37
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Biernacka, data: 04.12.2018 r., godz. 10.26
Liczba odwiedzin: 407