-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Przedszkole Miejskie nr 3
im. Koszałka Opałka w Legionowie
ul. Zegrzyńska 71,
05-119 Legionowo
tel./fax: (0-22) 772-96-66
e-mail: przedszkolem3@o2.pl
Foto
Strona Główna

Z życia przedszkola 2018/2019

grupa I

-
Wersja do drukudruk
grupa I
Innowacja „Co misie lubią najbardziej”

25 września odbyły się w naszej grupie warsztaty, podczas których dzieci wraz z rodzicami stworzyły pracę plastyczną pt. "Wesołe pszczółki". Zajęcia te były częścią innowacji pedagogicznej "Co misie lubią najbardziej".
"Pszczółka śpi w ogrodzie - raz, dwa trzy...
Ubrudzona w miodzie - raz, dwa, trzy...
Kogo dotknie mała pszczoła,
ten zatańczy z nią dokoła - raz, dwa trzy..."
1

2

32 października dzieci z grupy III zaprosiły swoich młodszych kolegów na degustację soku ze świeżych owoców i warzyw.
1

2

3W październiku dzieci poznały bliżej postać Kubusia Puchatka i jego ulubione zajęcie (jedzenie miodku).

1

2

3

4

5

6


W listopadzie dzieci dowiedziały się, skąd bierze się miód i poznały jego niektóre rodzaje oraz smaki.
Dzieci z chęcią spróbowały miodu malinowego i gryczanego.
1

2

3

4

5

6Miesięczny plan pracy – styczeń
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
•Wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku.
•Rozumienie konieczności zabezpieczania się przed mrozem.
•Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
•Wyzwalanie ekspresji twórczej (plastycznej, muzyczno-ruchowej).
•Posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych i pochodnych.
•Doskonalenie umiejętności klasyfikowania ubrań na letnie i zimowe.
•Rozumienie potrzeby doboru ubrania do warunków atmosferycznych.
•Budowanie wypowiedzi zrozumiałej dla otoczenia.
•Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
•Degustacja przygotowanych jesienią przetworów.
•Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci.
•Kształtowanie umiejętności dostrzegania regularności i następstw pór roku.
•Eksperymentowanie ze śniegiem – poznawanie właściwości śniegu.
•Posługiwanie się określeniami: zimny, mokry, miękki.
•Prowadzenie obserwacji przyrody w czasie spaceru.
•Określanie cech zimowej pogody.
•Eksperymentowanie ze śniegiem – malowanie na śniegu.
•Obserwowanie płatków śniegowych w ogrodzie.
•Rozumienie zwrotów: unoszą się – lecą do góry, opadają – lecą na dół, wirują – kręcą się wkoło.
•Wyrażanie nastroju poprzez taniec oraz grę na instrumentach.
•Identyfikowanie i podawanie nazw własnych stanów emocjonalnych.
•Eksperymentowanie z lodem – poznawanie właściwości lodu.
•Posługiwanie się określeniami: zimny, twardy, przeźroczysty.
•Rozwijanie zachowań sprzyjających dobremu zdrowiu – hartowanie.
•Kształtowanie spostrzegawczości podczas zabaw na śniegu.
•Porównywanie kształtów, łączenie takich samych elementów w pary.
•Rozumienie postawy szacunku wobec osób starszych.
•Usprawnianie małej motoryki – zabawy paluszkowe.
•Dostrzeganie ważnej roli dziadków w życiu dzieci.
•Rozwijanie kompetencji językowej – tworzenie zdrobnień.
•Wdrażanie dzieci do okazywania szacunku poprzez pamięć o bliskiej osobie.
•Doskonalenie umiejętności posługiwania się klejem.
•Wdrażanie do świadomego przygotowywania niespodzianek z okazji święta dziadków.
•Doskonalenie pamięci wzrokowej poprzez wykonanie pracy według wzoru.
•Nabieranie wiary we własne umiejętności.
•Pokonywanie nieśmiałości podczas występów na forum grupy.
•Rozumienie roli gospodarzy w czasie uroczystości przedszkolnych, godne traktowanie gości.
•Poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.
•Kształtowanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia w trakcie układania obrazków w odpowiedniej kolejności.
•Rozwijanie wrażliwości muzycznej.
•Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na powietrzu zimą.
•Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu.
•Dostrzeganie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu w czasie zabaw zimowych – praca z obrazkiem.
•Doskonalenie liczenia w sytuacjach zabawowych.
•Czerpanie radości ze wspólnego lepienia bałwana.
•Kształtowanie motoryki w zakresie zręczności i zwinności.
•Poznawanie zimowych dyscyplin sportowych.
•Posługiwanie się nazwami zimowego sprzętu sportowego: sanki, narty, łyżwy.
Zadania do codziennej realizacji:
•Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zgodnych zabaw.
•„Powitanka” – stwarzanie miłej i życzliwej atmosfery.
•Zabawy wprowadzające do tematu dnia – zabawy paluszkowe, rozwiązywanie zagadek, słuchanie wiersza, słuchanie piosenek, praca z obrazkiem, zabawy muzyczno-ruchowe, osłuchanie z piosenką, ćwiczenia oddechowe.
•Zabawy rozwijające sprawność fizyczną.
•Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
•Słuchanie tekstów czytanych przez N.
•Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Prowadzenie obserwacji przyrody. Zabawy integracyjne na świeżym powietrzu. Przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu. Zwrócenie uwagi na kolejność wkładania ubrań.
•Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Miesięczny plan pracy – grudzień

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
• Nabywanie umiejętności określania swoich pragnień.
• Budowanie prostych wypowiedzi zrozumiałych dla otoczenia.
• Usprawnianie spostrzegawczości wzrokowej – porównywanie kształtów różnych elementów i łączenie ich w pary.
• Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej – wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej wymarzony prezent.
• Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego – opowiadanie historyjki obrazkowej.
• Używanie określeń: mały, mniejszy, najmniejszy, duży, większy, największy.
• Porządkowanie obiektów – układanie sekwencji rosnących lub malejących.
• Kształtowanie poczucia empatii i troski.
• Zachęcanie dzieci do brania udziału w akcjach charytatywnych, uświadamianie potrzeby społecznego współdziałania na rzecz innych.
• Rozwijanie wyobraźni i ekspresji ruchowej.
• Zapoznanie ze zwyczajem mikołajkowymi.
• Uwrażliwianie zmysłów poprzez zabawy usprawniające percepcję wzrokową i słuchową.
• Zabawy konstrukcyjne – tworzenie budowli z różnego rodzaju klocków i materiałów codziennego użytku.
• Wdrażanie do współdziałania w grupie.
• Rozwijanie ekspresji ruchowej poprzez zabawy parateatralne.
• Kształtowanie myślenia logicznego, wnioskowania poprzez rozwiązywanie zagadek słuchowych dotyczących różnorodnych zawodów.
• Kształtowanie postawy gotowości do pomagania.
• Wykonanie ozdób choinkowych – rozwijanie sprawności manualnej.
• Kształtowanie poczucia estetyki.
• Dostrzeganie regularności, odwzorowywanie i kontynuowanie rytmów.
• Zapoznanie z tradycjami Bożego Narodzenia
• Rozwijanie zmysłów: dotyku i węchu.
• Rozumienie określeń: na górze, na dole, wysoko, nisko.
• Identyfikowanie i określanie własnych emocji.
• Doskonalenie liczenia i porównywanie zbiorów.
• Wzbogacenie wiedzy na temat zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia
• Wdrażanie do kulturalnego zachowania przy stole.
Zadania do codziennej realizacji:
• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci zachęcanie dzieci do zgodnych zabaw.
• Zabawy wprowadzające do tematu dnia – zabawy paluszkowe, rozwiązywanie zagadek, słuchanie wiersza, zabawy muzyczno-ruchowe, ćwiczenia oddechowe,
• Zabawy rozwijające sprawność fizyczną.
• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
• Słuchanie tekstów czytanych przez N.
• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – prowadzenie obserwacji przyrody. Zabawy integracyjne na świeżym powietrzu. Przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu.
• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań."Świąteczne pierniczki"
14 grudnia dzieci z grupy I i III przygotowały pyszne, świąteczne pierniczki. W całej sali pachniało świętami, a za oknem pojawił się pierwszy śnieg. Ciasteczka wszystkim bardzo smakowały.
1

2

3

4

5

6

7

8Miesięczny plan pracy – styczeń
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
• Wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku.
• Rozumienie konieczności zabezpieczania się przed mrozem.
• Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
• Wyzwalanie ekspresji twórczej (plastycznej, muzyczno-ruchowej).
• Posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych i pochodnych.
• Doskonalenie umiejętności klasyfikowania ubrań na letnie i zimowe.
• Rozumienie potrzeby doboru ubrania do warunków atmosferycznych.
• Budowanie wypowiedzi zrozumiałej dla otoczenia.
• Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
• Degustacja przygotowanych jesienią przetworów.
• Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci.
• Kształtowanie umiejętności dostrzegania regularności i następstw pór roku.
• Eksperymentowanie ze śniegiem – poznawanie właściwości śniegu.
• Posługiwanie się określeniami: zimny, mokry, miękki.
• Prowadzenie obserwacji przyrody w czasie spaceru.
• Określanie cech zimowej pogody.
• Eksperymentowanie ze śniegiem – malowanie na śniegu.
• Obserwowanie płatków śniegowych w ogrodzie.
• Rozumienie zwrotów: unoszą się – lecą do góry, opadają – lecą na dół, wirują – kręcą się wkoło.
• Wyrażanie nastroju poprzez taniec oraz grę na instrumentach.
• Identyfikowanie i podawanie nazw własnych stanów emocjonalnych.
• Eksperymentowanie z lodem – poznawanie właściwości lodu.
• Posługiwanie się określeniami: zimny, twardy, przeźroczysty.
• Rozwijanie zachowań sprzyjających dobremu zdrowiu – hartowanie.
• Kształtowanie spostrzegawczości podczas zabaw na śniegu.
• Porównywanie kształtów, łączenie takich samych elementów w pary.
• Rozumienie postawy szacunku wobec osób starszych.
• Usprawnianie małej motoryki – zabawy paluszkowe.
• Dostrzeganie ważnej roli dziadków w życiu dzieci.
• Rozwijanie kompetencji językowej – tworzenie zdrobnień.
• Wdrażanie dzieci do okazywania szacunku poprzez pamięć o bliskiej osobie.
• Doskonalenie umiejętności posługiwania się klejem.
• Wdrażanie do świadomego przygotowywania niespodzianek z okazji święta dziadków.
• Doskonalenie pamięci wzrokowej poprzez wykonanie pracy według wzoru.
• Nabieranie wiary we własne umiejętności.
• Pokonywanie nieśmiałości podczas występów na forum grupy.
• Rozumienie roli gospodarzy w czasie uroczystości przedszkolnych, godne traktowanie gości.
• Poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.
• Kształtowanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia w trakcie układania obrazków w odpowiedniej kolejności.
• Rozwijanie wrażliwości muzycznej.
• Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na powietrzu zimą.
• Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu.
• Dostrzeganie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu w czasie zabaw zimowych – praca z obrazkiem.
• Doskonalenie liczenia w sytuacjach zabawowych.
• Czerpanie radości ze wspólnego lepienia bałwana.
• Kształtowanie motoryki w zakresie zręczności i zwinności.
• Poznawanie zimowych dyscyplin sportowych.
• Posługiwanie się nazwami zimowego sprzętu sportowego: sanki, narty, łyżwy.
Zadania do codziennej realizacji:
• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zgodnych zabaw.
• „Powitanka” – stwarzanie miłej i życzliwej atmosfery.
• Zabawy wprowadzające do tematu dnia – zabawy paluszkowe, rozwiązywanie zagadek, słuchanie wiersza, słuchanie piosenek, praca z obrazkiem, zabawy muzyczno-ruchowe, osłuchanie z piosenką, ćwiczenia oddechowe.
• Zabawy rozwijające sprawność fizyczną.
• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
• Słuchanie tekstów czytanych przez N.
• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Prowadzenie obserwacji przyrody. Zabawy integracyjne na świeżym powietrzu. Przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu. Zwrócenie uwagi na kolejność wkładania ubrań.
• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.


Miesięczny plan pracy - marzec
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
• Zabawa badawcza – poznanie fizycznych właściwości węgla; rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci.
• Poznawanie i określanie właściwości soli.
• Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas zabaw badawczych – zmiany nieodwracalne.
• Zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w okresie przedwiośnia.
• Posługiwanie się nazwami zjawisk atmosferycznych: deszcz, wiatr, słońce, śnieg.
• Poznanie i rozumienie przysłowia W marcu jak w garncu.
• Rozumienie konieczności dostosowania ubrania do temperatury otoczenia.
• Dostrzeganie zjawisk zachodzących w otoczeniu w okresie przedwiośnia.
• Poznanie procesu powstawania deszczu – eksperymenty z wodą.
• Utrwalenie pojęć: unosić się i opadać.
• Rozumienie wyrażenia kalendarz pogody.
• Rozumienie znaczenia symboli graficznych – posługiwanie się nazwami zjawisk atmosferycznych: deszcz, wiatr, słońce, śnieg.
• Posługiwanie się określeniami ciepłe, zimne.
• Nabywanie umiejętności formułowania poleceń – zabawa „Ciepło – zimno”.
• Obserwacje przyrodnicze w ogrodzie – rozpoznawanie i podawanie nazw pierwszych oznak wiosny w najbliższym otoczeniu.
• Poznanie pracy ogrodnika, jego wyglądu i akcesoriów; podawanie nazw przyborów do sprzątania ogrodu.
• Rozpoznawanie i podawanie nazw ptaków: skowronka, bociana, jaskółki.
• Rozpoznawanie ptaków po ich głosie.
• Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
• Rozpoznawanie i podawanie nazw emocji.
• Zapoznanie z wyglądem i nazwami pierwszych wiosennych kwiatów: krokusów, tulipanów, hiacyntów.
• Doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami; dbanie o bezpieczeństwo.
• Wdrażanie do zdrowego stylu życia – ruch, właściwe odżywianie.
• Stymulowanie rozwoju mowy; ćwiczenia mięśni narządów mowy na zgłoskach
• Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej – rozpoznawanie głosów zwierząt wiejskich.
• Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt dorosłych i młodych
• Kształtowanie umiejętności łączenia w pary zwierząt dorosłych i młodych.
• Rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.
• Doskonalenie czynności podstawowych: chodu, biegu, skoku, utrzymywania równowagi.
• Poszerzenie wiedzy przyrodniczej na temat pokarmów zwierząt.
• Łączenie w pary zwierząt i ich przysmaków.
• Porównywanie liczebności zbiorów poprzez dobieranie elementów w pary.
Podczas zajęć realizowanych w ramach innowacji pedagogicznej "Co misie lubią najbardziej"
dzieci dowiedziały się, w jaki sposób powstaje miód oraz jaki udział w tym procesie mają pszczoły.
1

2

3

4


6Wraz z nadejściem wiosny dzieci sadziły warzywa. Dzięki temu poznały cykl życia roślin oraz w jaki sposób o nie dbać.
1

2

3

4

5


Wiosenne warsztaty – przyrządzanie kanapek
1

2

3

4

5


Plan pracy - kwiecień

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
• Zapoznanie z charakterystycznymi elementami związanymi z Wielkanocą
• Poznanie polskich zwyczajów związanych z Wielkanocą
• Poznanie określeń: pisanka, kraszanka, święconka
• Łączenie opisu słownego z przedmiotem – rozwiązywanie zagadek
• Poznanie tradycji święcenia pokarmów w wielką sobotę
• Kształtowanie umiejętności klasyfikowania ze względu na jedną cechę
• Posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych
• Przybliżenie dzieciom tradycji malowania jajek
• Ćwiczenia rozluźniające i zwiększające ruchomość w stawach
• Liczenie w dostępnym zakresie
• Budowanie wypowiedzi na temat świątecznych potraw – praca z obrazkiem
• Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się przy stole
• Poznanie pracy rolnika – czynności, jakie wykonuje i potrzebnych mu narzędzi
• Opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń, używanie określeń: na początku, potem, na końcu
• Porównywanie liczebności zbiorów
• Odwzorowywanie liczebności za pomocą zbiorów zastępczych
• Poznanie produktów, które powstają z mleka
• Rozumienie znaczenia jedzenia nabiału dla zachowania zdrowia
• Klasyfikowanie przedmiotów według dwóch cech
• Wdrażanie do utrzymywania porządku w swoim otoczeniu
• Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za przyrodę
• Wskazywanie właściwych i niewłaściwych zachowań wobec przyrody
• Rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej
• Kształtowanie umiejętności wykorzystywania różnych materiałów w pracy plastycznej
• Rozwijanie mowy i koncentracji uwagi – opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń
• Tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez eksperymentowanie
• Nabywanie sprawności ruchowej i zwinności
• Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według określonej cechy
• Kształtowanie u dziecka śmiałości i odwagi poprzez prezentowanie przed grupą swojej ulubionej książki
• Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych książek
• Rozbudzanie ciekawości badawczej – sprawdzanie różnych faktur papieru
• Rozwijanie zainteresowania książkami
• Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat obrazka oraz wysłuchanego tekstu
• Układanie i opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń
• Zapoznanie z pracą sprzedawcy w księgarni
• Poznanie określeń: okładka, strona, kartka, księgarnia
• Rozwijanie sprawności koordynacyjnej (równowagi, orientacji wzrokowo-ruchowej)
• Ukazanie różnorodności tematycznej książek
• Rozwijanie zainteresowania książkami
Zadania do codziennej realizacji:
• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy
• Zabawy z „powitankami” – stwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie
• Zabawy przy muzyce- ruchowo-rytmiczne- rozwijające motorykę dużą, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności ilustrowania muzyki rytmem
• Zabawy rozwijające sprawność fizyczną
• Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych
• Słuchanie tekstów czytanych przez n., zabawy słowne, zagadki, zabawy z rymowankami- rozwijanie mowy poprzez odpowiadanie na pytania, nauka uważnego słuchania, nabywanie wiedzy ogólnej
• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych
• Zabawy ruchowe – nabywanie umiejętności zgodnej zabawy, respektowania zasad zabawy, współdziałania z dziećmi w zabawieW ramach świętowania urodzin Koszałka Opałka dzieci z gr. I, II i III wysłuchały historii o tym, jak nasz Krasnal szukał wiosny. Wszyscy
chętnie odpowiadali na pytania, dzieci poznały także wiosenne kwiaty oraz ptaki, przylatujące do nas wiosną.
1

2

3

4

5

6


Miesięczny plan pracy – maj
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
• Kształtowanie przynależności do rodziny.
• Uwrażliwianie na potrzebę zapamiętywania nazwy ulicy, na której się mieszka.
• Doskonalenie umiejętności liczenia.
• Zabawy figurami geometrycznymi.
• Podawanie nazwy swojej miejscowości.
• Rozpoznawanie i podawanie nazw budynków charakterystycznych dla swojej miejscowości.
• Kształtowanie tożsamości narodowej: mówimy po polsku, jesteśmy Polakami, nasz kraj to Polska.
• Budzenie przywiązania do swojego kraju.
• Poznanie flagi – symbolu narodowego.
• Kształtowanie oraz wzmacnianie mięśni stóp i nóg, wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała.
• Poznanie godła – symbolu narodowego.
• Ilustrowanie ruchem treści piosenki, reagowanie ruchem na zmiany tempa.
• Czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
• Rozróżnianie dźwięków cichych i głośnych w trakcie zabaw z instrumentami perkusyjnymi.
• Reagowanie na umówione sygnały.
• Rozróżnianie i określanie dźwięków przyrody.
• Zachęcanie do odpoczywania na łonie natury.
• Poznanie zawodu dyrygenta.
• Rozwijanie kreatywności ruchowej w trakcie zabaw muzycznych.
• Doskonalenie percepcji i pamięci słuchowej podczas rozwiazywania zagadek słuchowych.
• Zachęcanie do samodzielnego konstruowania instrumentów perkusyjnych.
• Rozwijanie umiejętności rozumienia własnych uczuć.
• Doskonalenie umiejętności słuchania i rozumienia tekstu opowiadania.
• Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze smutkiem.
• Kształtowanie postaw prospołecznych, wdrażanie do empatii.
• Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze strachem.
• Doskonalenie pamięci przez naukę krótkich rymowanek.
• Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji przez malowanie.
• Rozpoznawanie nastrojów muzyczny.
• Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji przez ruch i muzykę.
• Usprawnianie umiejętności ruchowych poprzez taniec.
• Dostrzeganie roli taty i mamy w życiu dziecka.
• Swobodne posługiwanie się pojęciami jakościowymi w rozmowie – dostrzeganie przeciwieństw.
• Rozwijanie mowy poprzez swobodne wypowiadanie się na temat swoich rodziców.
• Nabywanie umiejętności pracy z gliną.
• Podawanie nazw członków rodziny.
• Zauważanie fizycznych podobieństw.
• Ukazanie codziennych obowiązków domowych.
• Zachęcanie do pomagania rodzicom w codziennych obowiązkach.
• Wdrażanie do zgodnej zabawy podczas wspólnych działań.
• Zachęcania do kreatywności poprzez interpretację utworów muzycznych i literackich.

Zadania do codziennej realizacji:
• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.
• Zabawy z „Powitankami” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
• Zabawy przy muzyce- ruchowo-rytmiczne- rozwijające motorykę dużą, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności ilustrowania muzyki rytmem
• Zabawy rozwijające sprawność fizyczną.
• Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
• Słuchanie tekstów czytanych przez N., zabawy słowne, zagadki, zabawy z rymowankami- rozwijanie mowy poprzez odpowiadanie na pytania, nauka uważnego słuchania, nabywanie wiedzy ogólnej
• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.
• Zabawy ruchowe-nabywanie umiejętności zgodnej zabawy, respektowania zasad zabawy, współdziałania z dziećmi w zabawie
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

 
Wytworzył: A. Żelechowska, data: brak danych
Wprowadził: Katarzyna Biernacka, data: 19.09.2018 r., godz. 13.37
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Biernacka, data: 15.05.2019 r., godz. 10.58
Liczba odwiedzin: 1856