Przedszkole Miejskie nr 3
w Legionowie

Ogólnopolskie Dni Bezpiecznego Przedszkola 2018 r.

Od 14 do 17 maja 2018 r. w naszym przedszkolu obchodziliśmy Ogólnopolskie Dni Bezpiecznego Przedszkola pod hasłem „Moje emocje”. Przedszkolaki uczestniczyły w zajęciu „My i nasze emocje”. Celem tego spotkania było utrwalenie różnego rodzaju uczuć, sposoby ich okazywania, kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć własnych
i innych ludzi oraz rozwijanie umiejętności werbalnego i pozawerbalnego wyrażania ich. Następnego dnia przedszkolaki uczestniczyły w XI Legionowskim Turnieju Zdrowia Przedszkolaków. Nasza drużyna, na karcie patrolowej, zdobywała kolejne stanowiska, aktywnie zdobywając wiedzę i umiejętności. Podczas turnieju dzieci spotkały się ze służbami mundurowymi, gdzie poprzez różne działania uczyły się świadomego i bezpiecznego funkcjonowania w rozwijającej się rzeczywistości. W nagrodę dzieci otrzymywały drobne upominki i gadżety. W środę przedszkolaki obejrzały prezentację multimedialną „Złe i dobre zachowania”. Dzieci utrwaliły podstawowe zasady ruchu drogowego oraz przypomniały sobie jak należy bezpiecznie zachowywać się w przedszkolu i w domu. Ostatniego dnia zorganizowaliśmy wiele zabaw z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, gdzie dzieci między innymi dobierały odpowiednie obrazki do podpisu (różne emocje). Następnie obejrzały bajkę „Bajka o uczuciach”.
1

2

3

4

5

6

10

7

8

9