-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Przedszkole Miejskie nr 3
im. Koszałka Opałka w Legionowie
ul. Zegrzyńska 71,
05-119 Legionowo
tel./fax: (0-22) 772-96-66
e-mail: przedszkolem3@o2.pl
Foto
Strona Główna

Innowacja pedagogiczna

2016/2017 Innowacja

-
Wersja do drukudruk
2016/2017 Innowacja
"Bezpiecznie w domu, przedszkolu i na ulicy"

W związku z realizacją w grupie II innowacji „Bezpiecznie w domu, w przedszkolu i na ulicy” we wrześniu dzieci wzięły udział w zajęciach „Bezpieczne zabawy w sali”. Podczas zajęć dzieci aktywnie stworzyły „Kodeks Naszej Grupy”, który zawiera normy, zakazy i nakazy – czyli jak bezpiecznie zachować się w przedszkolu.
.

.

.

.

25 października gościliśmy w naszej grupie przedstawicieli Policji. Tematem tego spotkania było utrwalenie z dziećmi podstawowych zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu. Policjantki, w formie praktycznej, przypomniały zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię. Wytłumaczyły, jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożenia. Zademonstrowały dzieciom również, w jaki sposób należy się zachowywać podczas ataku groźnego psa. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonych gości. Czynnie uczestniczyły w spotkaniu, zadawały pytania, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Przedszkolaki podczas spotkania zaprezentowały wierszyk pt. ,,Uwaga – czerwone światło” oraz piosenkę „Dzieci i światła”. W podziękowaniu za ciekawe spotkanie wręczyły policjantkom dyplomy oraz kwiaty.
.

.

.

Po spotkaniu z policjantami, zgodnie z tematem zajęć wybraliśmy się na spacer na skrzyżowanie ulic niedaleko przedszkola. Dzieci z uwagą obserwowały ruch uliczny, nazywały pojazdy i znaki drogowe, a przede wszystkim utrwaliły zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.
.

.


Realizując innowację „Bezpiecznie w domu, w przedszkolu i na ulicy” w listopadzie podczas zajęć „Urządzenia elektryczne” dzieci poznały zasady bezpiecznego posługiwania się urządzeniami elektrycznymi. Zajęcia te miały na celu przede wszystkim uświadomić dzieciom jakie zagrożenia płyną z kontaktu z urządzeniami podłączonymi do prądu.
W grudniu podczas zajęć „Inne niebezpieczeństwa – sam w domu” dzieci uświadomiły sobie jakie niebezpieczeństwa czyhają w domu na skutek nieodpowiedniego zachowania. Poznały skutki nieostrożnej zabawy np. wodą, zapałkami, gorącymi naczyniami, ostrymi przedmiotami. A zainspirowane słuchaniem bajki „Czerwony Kapturek”, odgrywając scenki dramowe jeszcze bardziej uświadomiły sobie, jakie mogą konsekwencje wpuszczenia do domu osób nieznanych pod nieobecność rodziców.
.

.

.

.

.


„Bezpieczne zabawy zimą”
Celem zajęć było ukazanie przedszkolakom zagrożeń podczas zabaw zimowych i pozytywnych sposobów spędzania wolnego czasu podczas ferii zimowych. Cel dodatkowo realizowany podczas zabaw na powietrzu na przedszkolnym placu zabaw to: wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych na śniegu oraz uczenie aktywnych form spędzania czasu oraz przestrzegania przyjętych umów dotyczących zachowania się podczas zabaw na śniegu.
Dbając o bezpieczeństwo naszych dzieci w przedszkolu,  jak i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych w dniu 09.01.2017 r. odbyło się spotkanie profilaktyczno-edukacyjne 
z udziałem policjantów z  CSP w Legionowie nt. "Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych". Policjanci przypomnieli o zagrożeniach czyhających na dzieci w trakcie ferii zimowych oraz jak ich unikać. Omówili  z dziećmi zasady bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych i zabaw na świeżym powietrzu. Przestrzegali  przed ślizganiem się na skutych lodem jeziorach, stawach i rzekach, a także przed zjeżdżaniem z górek znajdujących się blisko ruchliwych ulic. Funkcjonariusze udzielili wskazówek jak bezpiecznie bawić się na śniegu i jak zachować się na kuligu. Poinformowali dzieci pozostające w domu o konieczności zamykania drzwi od wewnątrz i o zakazie wpuszczania osób nieznajomych.
.

.

.

.

.


„Moje emocje i uczucia – jak sobie z nimi radzić?”
(zajęcia z psychologiem)
Zajęcia prowadzone przez panią psycholog miały na celu lepsze zrozumienia własnego zachowania, poznanie różnych możliwości odnalezienia się w sytuacji trudnej, nabycie umiejętności odróżniania oczekiwań realnych od nierzeczywistych oraz funkcjonowania bez złości i nienawiści.
.

.


„Bezpieczne zachowania”
- konkurs „Bezpieczny dom, przedszkole i ulica”
W marcu odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców, których tematem były „Bezpieczne zachowania". Celem zajęć było kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. Uwrażliwienie dzieci na możliwość pojawienia się zagrożeń w codziennym życiu, pobudzanie umiejętności przewidywania skutków swoich działań i innych osób oraz utrwalenie numerów alarmowych.
W ramach dbania o bezpieczeństwo dzieci zorganizowany został konkurs „Bezpieczny dom, przedszkole i ulica”. Konkurs swoją tematyką obejmował zagadnienia z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa dostosowanego do wieku i możliwości dzieci.
Celem tego konkursu było przede wszystkim propagowanie zasad zachowania bezpieczeństwa wśród dzieci i rodziców.

Dodatkowo w sali zorganizowaliśmy „Kącik bezpieczeństwa” – miał on na celu uwrażliwienie dzieci na potrzebę zachowania bezpieczeństwa w przedszkolu, w ogrodzie przedszkolnym, na spacerach czy też wycieczkach. Przede wszystkim miał wzbudzić zainteresowanie się tematem szeroko pojętego bezpieczeństwa.
.

.

.

.

.

.


„Wycieczka do apteki”
Przedszkolaki z gr. II w kwietniu wybrały się na wycieczkę do pobliskiej apteki. Celem wycieczki było poznanie pracy aptekarza, wyglądu i wyposażenia apteki. Pani farmaceutka opowiedziała dzieciom o swojej pracy, pokazała jakie lekarstwa oraz witaminy można kupić. Wytłumaczyła, co to jest recepta i jak ją można zrealizować. Dzieci miały okazję obejrzeć różne preparaty lecznicze, kosmetyki i witaminy. Dzieci zobaczyły, w jaki sposób są poukładane leki. Podczas miłej pogadanki pani farmaceutka przypomniała wszystkim dzieciom, że pod żadnym pozorem nie mogą brać ani bawić się lekarstwami oraz że mogą je brać tylko pod czujnym okiem osoby dorosłej. 
.

.


„Zgubiłem się”
Zajęcia miały na celu kształtowanie prawidłowych postaw w sytuacji zagrożenia, rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego. Uświadomienie dzieciom, jak ważna jest znajomość własnego nazwiska oraz adresu.
.

.


„Bezpieczne wakacje”
(zajęcia z policjantami)
Podczas zajęć z policjantami „Bezpieczne wakacje” przedszkolaki zapoznały się
z możliwościami spędzania czasu wolnego, a przede wszystkim miały na celu wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji.
.

.

.

.


 
Wytworzył: J. Kiraga, data: brak danych
Wprowadził: Katarzyna Biernacka, data: 03.01.2017 r., godz. 09.17
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Biernacka, data: 29.10.2018 r., godz. 08.43
Liczba odwiedzin: 696