Przedszkole Miejskie nr 3
w Legionowie

2015/2016 Innowacja
"Koszałkowa Akademia Zdrowia"

24 września w ramach innowacji pedagogicznej „Koszałkowa Akademia Zdrowia”, dzieci z grupy I wzięły udział w zajęciach „Zdrowo i wesoło”. Celem zajęć było uświadomienie przedszkolakom jak dbać o własne zdrowie oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych tj.: zdrowe odżywianie, korzystanie z ruchu na świeżym powietrzu, uprawianie sportu oraz dbałość o czystość i higienę osobistą. Na koniec dzieci wykonały wspólną pracę plastyczną.
1

2

3


W ramach realizacji zagadnień z edukacji zdrowotnej nasze przedszkolaki odwiedziła pani pielęgniarka Katarzyna - mama Dominika K. z grupy I. Podczas spotkania dzieci miały okazję dowiedzieć się więcej o trudnym zawodzie pielęgniarki, pokonać lęk przed zabiegami medycznymi, a przede wszystkim wzbogacić i utrwalić swoje wiadomości na temat sposobów dbania o zdrowie. Pani pielęgniarka przypomniała dzieciom, jak należy ubierać się odpowiednio do pogody, jak właściwie się odżywiać i jak zachować zasady higieny i zdrowego stylu życia. Pani Kasia wyjaśniła dzieciom, jak ważne jest mycie zębów po posiłkach oraz częste mycie rąk. Zademonstrowała przedszkolakom pokazową szczękę z zębami oraz szczoteczką. Pokazała jak prawidłowo je myć. Potem dzieci myły swoje zęby pod nadzorem pielęgniarki. Były również zabawy „W gabinecie lekarskim”, opowiadanie pt.„O tym, jak Jaś polubił mycie zębów” L. Łącz. Przedszkolaki zaśpiewały piosenkę „Mały zuch” oraz powiedziały wierszyk „Odżywiaj się zdrowo”.
Na zakończenie przedszkolaki wręczyły pani pielęgniarce kwiatek oraz pamiątkowy dyplom z podziękowaniem. Oczywiście wszystkie przedszkolaki otrzymały od gościa niespodziankę - lizaka. Bardzo serdecznie dziękujemy pani Kasi za przybycie, za podzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami, a przede wszystkim za cierpliwość, która była niezbędna w przypadku nas - „małych pacjentów”.
spotkanie z pielegniarką

spotkanie z pielęgniarką


W czwartek 29 października w naszym przedszkolu odbył się kolejny dzień z cyklu kolorowych dni - „Dzień czerwony”. Jednocześnie w tym dniu odbyły się zajęcia "Uśmiechnięte owoce" w ramach innowacji pedagogicznej. Przedszkolaki wysłuchały wiersza pt. ,,Entliczek pentliczek". Śpiewały piosenkę „Małe czerwone jabłuszko”, zatańczyły również owocowy taniec, były zabawy i pamiątkowe zdjęcia z jabłuszkiem, a wszystko to przy aktywnym udziale rodziców. Efektem wspólnie podjętych działań były przepiękne „Jabłuszkowe stworki” i owocowe szaszłyki wykonane wspólnie z rodzicami.
To był bardzo ciekawy dzień w przedszkolu. Zajęcia i zabawy przeprowadzone właśnie w taki sposób zachęcają dzieci do sięgania po owoce i warzywa oraz promują zdrowy styl życia.
czerwony dzień gr.I

czerwony dzień gr. I

czerwony dzień gr. IW piątek 27 listopada na „Jesiennym Balu Sportowca” swoją obecnością zaszczycił nas pan Robert Andrzejuk. Pan Robert jest szpadzistą, srebrnym medalistą igrzysk olimpijskich w Pekinie w turnieju drużynowym, brązowym medalistą mistrzostw świata oraz złotym medalistą mistrzostw Europy w drużynie. Spotkanie miało uroczysty charakter, odśpiewano hymn przedszkola. Pan Robert przybył do nas w swoim sportowym stroju reprezentanta Polski. Opowiedział nam jak zaczęła się jego przygoda ze sportem i przedstawił istotne aspekty uprawianej przez niego dyscypliny. Opowiedział o treningach, o sposobach zadawania uderzeń oraz o tym jak ważna jest postawa szermiercza jak i odpowiednie buty i strój zawodnika. Pokazał nam swoje medale. Każde dziecko mogło wziąć je do rąk i dokładnie obejrzeć. Przedszkolaki z uwagą obserwowały gościa, słuchały ciekawostek o tajnikach tej dyscypliny, a chętne dzieci mogły spróbować zmierzyć się z mistrzem w walce. Podczas balu wspólna zabawa z gościem przyniosła dzieciom wiele radości i niezapomnianych chwil. Odwdzięczyliśmy się śpiewając wesołą piosenkę i ofiarowując panu Robertowi pamiątkowy dyplom. Wizyta była dla dzieci nowym doświadczeniem, które będą z pewnością długo i miło wspominać.
Dziękujemy panu Robertowi za miłe i interesujące spotkanie i życzymy jak najwięcej sportowych sukcesów.
spotkanie ze sportowcem

spotkanie ze spotrowcem

spotkanie ze sportowcem

spotkanie ze spotrowcem

spotkanie ze spotrowcem

spotkanie ze spotrowcem

spotkanie ze spotrowcem

spotkanie ze spotrowcem

spotkanie ze spotrowcem

spotkanie ze spotrowcem


Korzystając z uroków zimy, która przyszła dopiero w styczniu udało nam się zrealizować zajęcia „Zabawy na śniegu” w ramach realizacji innowacji pedagogicznej w naszym przedszkolnym ogrodzie. Zabawa była przednia. Dzieci całkowicie oddały się zimowej zabawie wykazując się niezwykłą pomysłowością w szaleństwach na śniegu. Rzucaliśmy się śnieżkami, szukaliśmy śladów ptaków i zwierząt i tylko żal, że śnieg był za bardzo puszysty i nie ulepiliśmy bałwanka.
zimowo

zimowo

zimowo

.

„Żyjmy zdrowo na sportowo” – zajęcia w ramach realizacji innowacji pedagogicznej „Koszałkowa Akademia Zdrowia” miały na celu rozwijanie sprawności ruchowej i motorycznej u dzieci poprzez gry i zabawy ruchowe; promowanie „zdrowego stylu życia”; uczenie aktywnych form spędzania czasu.
sportowo

sportowo

sportowo

sportowo

sportowo


W lutym podczas zajęć „Poproszę wodę” dzieci dzięki ciekawym zabawom poszerzyły swoją wiedzę na temat roli wody. Zajęcia miały na celu również utrwalenie nawyku prawidłowego odżywiania się i prowadzenia zdrowego stylu życia poprzez dokonywanie właściwych wyborów – picia wody zamiast słodzonych czy gazowanych napoi lub sztucznych soków. Dzieci bardzo chętnie piły wodę jednocześnie uświadamiając sobie, że: „aby zdrowo żyć trzeba wodę często pić”.
1

2

3

4Zajęcia „Jak krasnal szukał wiosny” odbyły się 31 marca na terenie przedszkolnego placu zabaw. Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu wpływają korzystnie na zdrowie i psychiczne odprężenie dzieci. Wyrabiają zaradność, samodzielność, wytrzymałość, umiejętność zespołowego działania, inicjatywę, pomysłowość, zmysł organizacyjny, stwarzają okazję do współzawodnictwa. Rozbudzają zainteresowania otaczającym światem, umiłowanie i poszanowanie przyrody. Uczą orientacji i swobodnego poruszania się w terenie.
1

2

3

4

5Okres przedszkolny sprzyja kształtowaniu nawyków i przyzwyczajeń higieniczno- kulturalnych, zamiłowania do czystości, dbałość o swój estetyczny wygląd - na zasadzie tworzenia się odruchów warunkowych. Dzieci powinny świadomie zdobywać przyzwyczajenia, powinny wiedzieć w jakim celu to robią. Przedszkolaki podczas zajęć „Zabawy z mydłem” poznały niezbędne przybory do utrzymania higieny osobistej.
W trakcie zabawy badawczej poznały zjawisko rozpuszczalności mydła w zależności od temperatury wody. Z pewnością zajęcia te poszerzyły i utrwaliły wiadomości na temat higieny osobistej.
1


Po zabawach integracyjnych oraz wysłuchaniu wiersza pt. „Na zdrowie” dzieci wykonywały różne zadania, podczas których przypomniały sobie jak należy dbać o zdrowie. Przedszkolaki m.in. dzielnie odpowiadały na pytania związane z postępowaniem zdrowotnym oraz dzieliły produkty spożywcze odpowiedzialne za zdrowe zęby. Za wykonane prawidłowo zadania dzieci otrzymały odznaki „Zdrowego przedszkolaka”, świadczące o wspaniałej wiedzy na temat zdrowia. Wszystkie zaproponowane formy aktywności spotkały się z pozytywnym odbiorem dzieci i przyniosły im wiele radości.
2


Sprawozdanie z realizacji innowacji

Zdrowie dziecka jest podstawowym warunkiem pomyślnego procesu wychowawczego. Dzieciństwo to okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego postawy determinujące aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia i nawyki decydują o jego późniejszym stylu życia. Wiek przedszkolny ma więc zasadnicze znaczenie w kształtowaniu nawyków i sposobów zachowania dzieci, jest podstawą ich przyszłego życia. Mając to na uwadze opracowałam program „Koszałkowa Akademia Zdrowia”, w realizację którego włączyłam dzieci trzyletnie oraz rodziców. Celem programu było stworzenie dziecku warunków do dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego, kulturowego w czasie jego pobytu w przedszkolu oraz edukacja dziecka przedszkolnego w zakresie zdrowego stylu życia. Szczególną uwagę zwracałam na kształtowanie nawyków i umiejętności związanych ze zdrowym stylem życia. Podczas realizacji programu przeprowadziłam szereg zajęć z zakresu wybranych obszarów: czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, zdrowotnych, kształtowania sprawności fizycznej oraz rozwijania czynności intelektualnych. W trakcie realizacji poszczególnych tematów zauważyła, że dzieci wykazują duże zainteresowanie i zaangażowanie, szybko przyswajają nowe zagadnienia. Podjęte działania spowodowały , że w coraz większym stopniu dzieci czują się odpowiedzialne za zdrowie oraz sprawność ruchową. Przedszkolaki uczyły się zgodnego współdziałania podczas pracy zespołowej, co przełożyło się na różne sfery życia społecznego w grupie. Satysfakcję przyniosła mi także aprobata i zadowolenie rodziców, którzy aktywnie włączali się w pomoc przy realizacji podejmowanych działań, uznając tę formę zajęć za atrakcyjną i rozwijającą działania prozdrowotne ich dzieci. Założone cele zostały w pełni przeze mnie zrealizowane, wdrożenie programu wpłynęło pozytywnie na rozwój dzieci, co miało również wpływ na podniesienie jakości pracy przedszkola.
Jestem przekonana, że wprowadzenie innowacji w grupie dzieci trzyletnich przyczyniło się nie tylko do udoskonalenia czynności samoobsługowych, ale przede wszystkim do właściwych nawyków higienicznych i postawy prozdrowotnej.
Innowacja spełniła swoją rolę, dlatego też zamierzam kontynuować pracę z dziećmi w następnych latach według jej założeń.