-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Przedszkole Miejskie nr 3
im. Koszałka Opałka w Legionowie
ul. Zegrzyńska 71,
05-119 Legionowo
tel./fax: (0-22) 772-96-66
e-mail: przedszkolem3@o2.pl
Foto
Strona Główna
-
Wersja do drukudruk
Zaproszenie

Tytuł: Dyżur wakacyjny
Typ: Wszystkie
Data wydarzenia: 03.07.2017 r., godz. 06.30
Miejsce: przedszkole
 
INFORMACJA
dotycząca dyżurów wakacyjnych w roku 2017

W 2017 roku dyżur wakacyjny będą pełnić następujące przedszkola:

- od 3 lipca do 14 lipca 2017 r. -Przedszkole Miejskie nr 14, ul. Jana Pawła I 2,

- od 17 lipca do 28 lipca 2017r. - Przedszkole Miejskie nr 3, ul. Zegrzyńska 71,

- od 31 lipca do 11 sierpnia 2017 r. - Przedszkole Miejskie nr 11, ul. Zegrzyńska 9,

- od 14 sierpnia do 31 sierpnia 2017 r. -Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 5,
ul. Kwiatowa 80.Organizacja dyżuru wakacyjnego 2017

Dyżur wakacyjny organizowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających w r.szk. 2016/2017 do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo.

1.Wydawanie kart zgłoszenia na dyżur wakacyjny odbywa się w przedszkolu macierzystym – karta musi być ostemplowana przez placówkę macierzystą.

2. Zapisy na dyżur wakacyjny prowadzone są w dyżurujących przedszkolach w terminie od 10 kwietnia do 15 maja 2017 r.

3.Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny będą składane przez rodziców w dyżurujących przedszkolach w dniach i godzinach wyznaczonych przez dyrektorów tych przedszkoli (oddzielnie w każdej dyżurującej placówce).

4.Warunkiem zapisania dziecka na dyżur wakacyjny jest:

a) wypełnienie i złożenie ,,Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny” do przedszkola dyżurującego w wyznaczonym terminie wraz z dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty za wyżywienie zgodnie z liczbą deklarowanych dni oraz na podstawie obowiązujących w danym przedszkolu stawek żywieniowych,

b) zapoznanie się z regulaminem organizacji dyżuru wakacyjnego obowiązującym w danym przedszkolu.

5.Opłata za wyżywienie dokonywana jest na rachunek bankowy dyżurującego przedszkola. W treści przelewu należy wpisać ,,opłata za żywienie – dyżur wakacyjny 2017 imię i nazwisko dziecka”.

6. Zwrot różnicy pomiędzy wpłatą za żywienie dokonaną wraz ze złożeniem Karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny a należnością wynikającą z obecności dziecka na dyżurze nastąpi do 30 września 2017 r. wyłącznie bezgotówkowo na konto wskazane przez rodzica w Karcie zgłoszenia.

7.Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny zostanie wywieszona w przedszkolach dyżurujących w dniu 5 czerwca 2017 r. Informacja w tej sprawie będzie również udzielana telefonicznie.

8.Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny po upływie wyznaczonego terminu na składanie kart zgłoszeń może nastąpić jedynie w przypadku wolnych miejsc w dyżurującym przedszkolu i jest uzależnione od decyzji dyrektora tego przedszkola.

9.Brak zgłoszenia nieobecności dziecka w pierwszym dniu dyżuru wakacyjnego będzie skutkował skreśleniem dziecka z listy przyjętych na ten dyżur.

10.Karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny wraz z potwierdzeniami dokonanych wpłat za żywienie będą przyjmowane do wyczerpania możliwości organizacyjnych danego przedszkola.


Informacje dla rodziców i karta zgłoszenia dziecka na dyżur można pobrać z zakładki "Przyjęcia do przedszkola" - dyżur wakacyjny

Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Katarzyna Biernacka, data: 18.05.2016 r., godz. 15.20
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Biernacka, data: 10.04.2017 r., godz. 07.58
Liczba odwiedzin: 854