-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Przedszkole Miejskie nr 3
im. Koszałka Opałka w Legionowie
ul. Zegrzyńska 71,
05-119 Legionowo
tel./fax: (0-22) 772-96-66
e-mail: przedszkolem3@o2.pl
Foto
Strona Główna
-
Wersja do drukudruk
Aktualność
Rekrutacja 2010/2011
(Zam: 01.04.2010 r., godz. 08.19)

informacja dla rodziców

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3
im. Koszałka Opałka w Legionowie
przy ul. Zegrzyńskiej 71 informuje,

że od 1 kwietnia 2010 r. do 30 kwietnia 2010 r.
będą wydawane i przyjmowane karty zgłoszenia
dzieci do przedszkola.

• Wydawanie i przyjmowanie kart odbywa się
od 1 do 30 kwietnia 2010r.
codziennie w godz. 8.00 – 16.00
u dyrektora przedszkola lub w sekretariacie.

Zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Wniosek wypełnia rodzic ( prawny opiekun) dziecka.

-Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola –
- dla dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola wydają nauczyciele grup,
- dla dzieci nowych wydaje dyrektor i sekretariat przedszkola lub pobranie bezpośrednio ze strony internetowej w zakładce: Przyjecia do przedszkola,
- zwroty wyłącznie do dyrektora lub sekretariatu przedszkola , obowiązkowo z pierwszą stroną zeznania podatkowego PIT za rok 2009 (do wglądu – dla potwierdzenia miejsca zamieszkania).
Uwaga! W przypadku ubiegania się o przyjęcie dziecka do przedszkola przez matki (ojców) samotnie wychowujących dziecko należy do Karty dołączyć potwierdzenie samotności rodzica (np. wyrok sądu lub wyciąg meldunkowy).

• Wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola - 11 maja 2010 r.

Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Małgorzata Kiliś, data: 01.04.2010 r., godz. 08.19
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Kiliś, data: 01.04.2010 r., godz. 08.24
Liczba odwiedzin: 649