Przedszkole Miejskie nr 3
w Legionowie

Aktualność
Komunikat
(Zam: 06.05.2020 r., godz. 14.39)

Wznowienie działalności przedszkola

Zgodnie z ogłoszonymi rekomendacjami Ministra Zdrowia do wznowienia działalności przedszkola, intensywnie przygotowujemy się do wykonania tego - bardzo trudnego i odpowiedzialnego zadania.
Na tę chwilę jesteśmy po etapie zebrania od rodziców informacji, które dzieci będą wymagały opieki przedszkola na czas ich powrotu do pracy. W zależności od tych potrzeb zostanie zorganizowana praca nauczycieli z zachowaniem najwyższych ograniczeń związanych z epidemią.
Po opracowaniu i wdrożeniu odpowiednich procedur bezpieczeństwa, opartych o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i MEN, odwieszona zostanie działalność przedszkola.
W chwili obecnej jest to planowane na 18 maja 2020r., a do tego momentu przedszkole zawiesiło zajęcia za zgodą organu prowadzącego, po powiadomieniu Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Z poważaniem
Małgorzata Kiliś
dyrektor