Przedszkole Miejskie nr 3
w Legionowie

Aktualność
Rekrutacja i deklaracje o kontynuacji edukacji przedszkolnej
(Zam: 06.02.2018 r., godz. 08.33)

informacja

Zasady i harmonogram dotyczący rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 jest zamieszczony w zakładce "Przyjęcia do przedszkola"

Informujemy, że w sekretariacie przedszkola, na stronie w zakładce "Przyjęcia do przedszkola" lub u nauczycieli w grupach są do pobrania Deklaracje Kontynuacji Edukacji Przedszkolnej.
Deklaracje o kontynuacji przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie od 1 marca do 7 marca 2018 r.do godz.12.00.

Złożenie deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej w roku szk. 2018/2019 w danej placówce uniemożliwia udział w postępowaniu rekrutacyjnym do innego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
Niezłożenie deklaracji w w/w terminie skutkuje nie kontynuowaniem przez dziecko edukacji w naszym przedszkolu.