Przedszkole Miejskie nr 3
w Legionowie

Aktualność
Ogłoszenie
(Zam: 29.11.2017 r., godz. 10.24)

ważna informacja dla rodziców

Na podstawie §3 ust 5 Regulaminu korzystania ze stołówki przedszkolnej Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Koszałka Opałka w Legionowie, informujemy rodziców, że z uwagi na znaczny wzrost cen produktów spożywczych od dnia 1 stycznia 2018 r. następuje zmiana stawki żywieniowej z 7 złotych na 8 złotych.