-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Przedszkole Miejskie nr 3
im. Koszałka Opałka w Legionowie
ul. Zegrzyńska 71,
05-119 Legionowo
tel./fax: (0-22) 772-96-66
e-mail: przedszkolem3@o2.pl
Foto
Strona Główna
-
Wersja do drukudruk
Aktualność
Dyżur wakacyjny
(Zam: 13.04.2017 r., godz. 14.50)

Organizacja dyżuru wakacyjnego

Dyżur wakacyjny organizowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających w r.szk. 2016/2017 do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo.

1. Wydawanie kart zgłoszenia na dyżur wakacyjny odbywa się w przedszkolu macierzystym – karta musi być ostemplowana przez placówkę macierzystą.

2. Zapisy na dyżur wakacyjny prowadzone są w dyżurujących przedszkolach w terminie od 10 kwietnia do 15 maja 2017 r.

3. Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny będą składane przez rodziców w dyżurujących przedszkolach w dniach i godzinach wyznaczonych przez dyrektorów tych przedszkoli (oddzielnie w każdej dyżurującej placówce).

4. Warunkiem zapisania dziecka na dyżur wakacyjny jest:

a) wypełnienie i złożenie ,,Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny” do przedszkola dyżurującego w wyznaczonym terminie wraz z dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty za wyżywienie zgodnie z liczbą deklarowanych dni oraz na podstawie obowiązujących w danym przedszkolu stawek żywieniowych,

b) zapoznanie się z regulaminem organizacji dyżuru wakacyjnego obowiązującym w danym przedszkolu.

5. Opłata za wyżywienie dokonywana jest na rachunek bankowy dyżurującego przedszkola. W treści przelewu należy wpisać ,,opłata za żywienie – dyżur wakacyjny 2017 imię i nazwisko dziecka”.

6. Zwrot różnicy pomiędzy wpłatą za żywienie dokonaną wraz ze złożeniem Karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny a należnością wynikającą z obecności dziecka na dyżurze nastąpi do 30 września 2017 r. wyłącznie bezgotówkowo na konto wskazane przez rodzica w Karcie zgłoszenia.

7. Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny zostanie wywieszona w przedszkolach dyżurujących w dniu 5 czerwca 2017 r. Informacja w tej sprawie będzie również udzielana telefonicznie.

8. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny po upływie wyznaczonego terminu na składanie kart zgłoszeń może nastąpić jedynie w przypadku wolnych miejsc w dyżurującym przedszkolu i jest uzależnione od decyzji dyrektora tego przedszkola.

9. Brak zgłoszenia nieobecności dziecka w pierwszym dniu dyżuru wakacyjnego będzie skutkował skreśleniem dziecka z listy przyjętych na ten dyżur.

10. Karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny wraz z potwierdzeniami dokonanych wpłat za żywienie będą przyjmowane do wyczerpania możliwości organizacyjnych danego przedszkola.

Dyżur wakacyjny pełnią:

3.07 – 14.07. 2017 r. Przedszkole Miejskie nr 12,
Przedszkole Miejskie nr 14 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym

17.07 – 28.07.2017 r. Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 7,
Przedszkole Miejskie nr 3

31.07 – 11.08.2017 r. Przedszkole Miejskie nr 6,
Przedszkole Miejskie nr 11

14.08 – 31.08.2017 r. Przedszkole Miejskie nr 10,
Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 5.


Regulamin i Kata zgłoszenia dziecka na dyżur jest do pobrania w zakładce
"Przyjęcia do przedszkola" - dyżur wakacyjny


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Numer konta do wpłat za żywienie na dyżur w roku 2017 w Przedszkolu Miejskim nr 3
Getin Noble Bank S.A.
65 1560 0013 2871 6446 6000 0001

Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Katarzyna Biernacka, data: 13.04.2017 r., godz. 14.50
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Biernacka, data: 13.04.2017 r., godz. 14.50
Liczba odwiedzin: 552