Przedszkole Miejskie nr 3
w Legionowie

Aktualność
Żołnierz polski – obrońcą Ojczyzny.
(Zam: 29.11.2016 r., godz. 12.56)

Spotkanie z żołnierzem w grupie IV.

Święto Niepodległości było okazją nie tylko do wspólnego świętowania, ale także do organizowania zajęć i zabaw, których celem jest wzbudzenie zainteresowania dzieci rodzinnym krajem, rozwijanie poczucia przynależności narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych.
W grupie IV wielu niezapomnianych wrażeń dostarczyło dzieciom spotkanie z tatą Mikołaja, który jest żołnierzem zawodowym. Pan Maciej ubrany w galowy mundur opowiadał o swojej służbie i o żołnierzach, którzy „trzymają straż na ziemi, w powietrzu i na wodzie” Dzieci poznały rodzaje umundurowania: mundur polowy, galowy i różne nakrycia głowy. Chłopcy z podziwem oglądali medale, ordery i odznaczenia wojskowe. ,Zabawa z wykorzystaniem obrazków przedstawiających wojskowe środki lokomocji pomogła zrozumieć przedszkolakom i zapamiętać różne formacje wojska. Dzieci odważnie opowiadały o tym - jaki powinien być żołnierz? Tematyka wojskowa zainteresowała nie tylko chłopców , którzy bardzo lubią śpiewać wojskowe piosenki, ale również dziewczynki , które w przyszłości chcą zostać żołnierzami. Dzieci chętnie brały udział w zabawach i ćwiczeniach prowadzonych przez gościa, potrafią już salutować i maszerować tak jak żołnierze, bo tego nauczył je pan Maciej. Defilada przy muzyce, wyrecytowany przez dzieci wiersz i pozowanie do wspólnego zdjęcia zakończyło nasze spotkanie. Bardzo dziękujemy panu Maciejowi za uświetnienie swoją obecnością naszych przedszkolnych zajęć. Prezent, jaki dostały przedszkolaki od pana Macieja będzie nam przypominał nasze miłe spotkanie. To był wspaniały dzień.

gr. IV

gr. IV

gr. IV

gr. IV

gr. IV

gr. IV