Przedszkole Miejskie nr 3
w Legionowie

Aktualność
Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola
(Zam: 01.03.2016 r., godz. 11.57)

Deklaracje kontynuacji edukacji przedszkolnej

Termin składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 3 na rok szkolny 2016/2017 ustalony jest na okres:
od 8 marca 2016 do 14 marca 2016 do godz. 15.00.
Deklaracje są do pobrania na stronie internetowej Przedszkola,w zakładce Przyjęcia do przedszkola, u nauczycieli grup lub w sekretariacie.
Zwrot deklaracji do sekretariatu.
Po podsumowaniu liczby złożonych deklaracji, podjęta zostanie decyzja o ogłoszeniu rekrutacji na rok szkolny 2016/2017.
Decyzja o rekrutacji zostanie podana do wiadomości zainteresowanych w dniu 15 marca 2016.