Przedszkole Miejskie nr 3
w Legionowie

Aktualność
Rekrutacja do przedszkola na rok szk. 2014/2015
(Zam: 11.03.2014 r., godz. 09.42)

Informacje dla rodziców

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2014/2015 rozpocznie się według nowych zasad, określonych przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 3 stycznia 2014r. , poz. 7). Szczegółowy harmonogram i kryteria przyjęć do przedszkola znajduje się w zakładce: Przyjęcia do przedszkola.
Uprzejmie informuję, iż Wnioski dla kandydatów do przedszkola dostępne będą od dnia 25 marca 2014r. w sekretariacie przedszkola w godzinach: 8.00-16.00 lub bezpośrednio na stronie internetowej przedszkola
w zakładce: Przyjęcia do przedszkola.
Zwroty wypełnionych Wniosków wyłącznie do sekretariatu.