Przedszkole Miejskie nr 3
w Legionowie

Aktualność
Zakończenie roku
(Zam: 28.06.2013 r., godz. 14.44)

pożegnanie z przedszkolem

Dzieci z najstarszych grup tak pożegnały przedszkole...

grupa IV

grupa IV

grupa V

grupa V

grupa VI

grupa VI