Przedszkole Miejskie nr 3
w Legionowie

Aktualność
Realizacja innowacji pedagogicznej
(Zam: 20.12.2012 r., godz. 11.53)

„Mali odkrywcy w ciekawym świecie”

Już we wrześniu zaczęliśmy realizować innowację pedagogiczną „Mali odkrywcy w ciekawym świecie” w grupach IV, V i VI. Głównymi celami naszych zabaw i zajęć z dziećmi jest zdobywanie przez nie wiedzy na drodze eksperymentów i doświadczeń oraz rozbudzanie ciekawości w poznawaniu świata.
Temat pierwszego zrealizowanego scenariusza to: „To były wakacje! Zabawy z piaskiem”.
Celem tego zajęcia było określanie właściwości mokrego i suchego piasku, wyciąganie odpowiednich wniosków z zabaw badawczych, przywołanie wakacyjnych wspomnień.

zabawy piaskiem
zabawy piaskiem

zabawy piaskiem
zabawy piaskiem

Tematem drugiego zajęcia, które zrealizowane zostało w październiku było: „Bawimy się wesoło, szukamy powietrza wkoło”.
Celem tego zajęcia było: zapoznanie z niektórymi właściwościami powietrza, rozumienie znaczenia powietrza dla życia na Ziemi, stwarzanie sytuacji sprzyjających wykorzystaniu zdobytej wiedzy, pobudzanie do logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności pracy
w zespole, twórcze wykorzystanie skarbów jesieni.
szukamy powietrza
szukamy powietrza

W listopadzie zrealizowany został scenariusz pt. „Zabawy i wróżby andrzejkowe”.
Celem tych zabaw było poznawanie i podtrzymywanie tradycji ludowych, integracja dzieci z grupy poprzez wspólne uczestniczenie
w imprezie oraz wyzwalanie uczucia radości w trakcie wspólnych zabaw i wróżb. Podczas spotkania dzieci wysłuchały historii andrzejkowych wróżb, wiersza D. Gellner pt. „Wieczór andrzejkowy”, poznały kilka wesołych wróżb oraz bawiły się przy muzyce.
Wszystkie zrealizowane zajęcia rozbudziły u dzieci zainteresowanie otaczającym nas światem, wzbogaciły wiedzę oraz przyniosły dużo radości.
wróżby
wróżby