-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Przedszkole Miejskie nr 3
im. Koszałka Opałka w Legionowie
ul. Zegrzyńska 71,
05-119 Legionowo
tel./fax: (0-22) 772-96-66
e-mail: przedszkolem3@o2.pl
Foto
Strona Główna
-
Wersja do drukudruk
Aktualność
Dyżury wakacyjne
(Zam: 31.05.2010 r., godz. 14.05)

-harmonogram

Dyżur wakacyjny w 2010 roku dla dzieci naszego przedszkola pełnić będą niżej wymienione przedszkola:
1) od l lipca do 16 lipca - Przedszkole Miejskie nr 3,
ul. Zegrzyńska 71
2) od 19 lipca do 30 lipca - Przedszkole Miejskie nr 5,
ul. Kwiatowa 80
3) od 2 sierpnia do 13 sierpnia - Przedszkole Miejskie nr 1
ul. Olszankowa E.
4) od 16 sierpnia do 31 sierpnia - Przedszkole Miejskie nr11,
ul. Zegrzyńska 9;

Zasady organizacji dyżuru letniego w przedszkolach w Legionowie w roku szkolnym 2009/2010
1. W okresie wakacyjnym w lipcu i sierpniu przedszkola pełnią dyżur letni według harmonogramu ustalonego przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Legionowo
2. Każde dziecko uczęszczające do przedszkola może skorzystać z dyżuru letniego prowadzonego przez wyznaczone placówki przedszkolne w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2010 roku.
3. Wydawanie kart zgłoszenia na dyżur letni odbywa się w przedszkolu macierzystym w terminie od 17 maja do 7 czerwca 2010 roku.
4. Rodzice wypełniają tyle kart , do ilu dyżurujących przedszkoli zamierzają zgłosić dziecko.
5. Warunkiem zapisania dziecka na dyżur wakacyjny jest wypełnienie i złożenie „ Karty zgłoszenia dziecka na dyżur letni 2010 r.” oraz zapoznanie się z warunkami dokonania opłat.
6. Opłatę stałą i opłatę za wyżywienie dziecka rodzice lub prawni opiekunowie uiszczają w przedszkolu dyżurującym w pierwszym dniu obecności dziecka na dyżurze w wysokości proporcjonalnej do ilości dni dyżuru zgłoszonej w karcie.
INFORMACJA O OPŁATACH
Przedszkola w okresie przerwy wakacyjnej pobierają:
• opłatę stałą za realizację świadczeń wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w wysokości opłaty ustalonej zgodnie z uchwałą NrXII/136/2007 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 października 2007 r. z późn. zm.
• opłatę za wyżywienie zgodną z dzienną stawką żywieniową obowiązującą w przedszkolu.
W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom /prawnym opiekunom/ przysługuje odpis z opłaty za wyżywienie za każdy dzień nieobecności w wysokości ustalonej dziennej stawki żywieniowej.

Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Małgorzata Kiliś, data: 31.05.2010 r., godz. 14.05
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Kiliś, data: 31.05.2010 r., godz. 14.05
Liczba odwiedzin: 878